Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 618
J. Lauritzen Rederiet
Beskrivelse: Dokumenter fra J. Lauritzen Rederiets aktiviteter ved Grønland, primært relateret til reder Knud Lauritzen i perioden 1948-1976.
Bl.a. rejsebreve i dagbogsform; forhandlinger med Nordisk Mineselskab om malmtransport og efterfølgende om besejling af Mestersvig; generelt om ishavssejlads; assistance ved skibsforlis; korrespondance med en række fagpersoner inden for arkæologi, biologi og geologi; erindringer fra Lauritzen medarbejdere.
Giver: Jan Lauritzen
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
 • besejling
 • bly
 • isforhold
 • kista dan (skib)
 • korrespondance
 • malm
 • minedrift
 • nella dan (skib)
 • råstoffer
 • sejlads
 • skibe
 • søfart
Personer:

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Rapport fra Knud Lauritzens rejse med "S/S Maria Dan" 1948 til Grønlands vestkyst. Om sejladsforhold og generelt om samfundsforholdene i Grønland. Med kort over ruten. Samme rapport med mange fotografier se A 134 lb.nr. 1.

    1 2  

    De første overvejelser om grønlandsskib og samtaler med Magnus Jensen, Grønlandsdepardementet 1949-1954.

      1 3  

      Korrespondance angående forberedelser til og overvejelser vedrørende sejlads på Nyhavn / Mestersvig 1952 og 1954. Rapport 1952 med henblik på besejlingsforhold til Nyhavn / Kong Oscars Fjord.

        1 4  

        Begyndende forhandlinger med Nordisk Mineselskab og overvejelser om transport af bly- og zinkmalm 1951, 1952, 1954.

        • besejling
        • malm
        • minedrift
         1 5  

         Interne drøftelser i J. Lauritzen Rederiet om opstart af Ishavsafdeling, 1955.

           1 6  

           Kontraktforhandlinger med Nordisk Mineselskab om transport af blymalm, januar-oktober 1955.

           • bly
           • malm
           • miner
           • skibe
            1 7  

            Kontraktforhandlinger med Nordisk Mineselskab om transport af blymalm og zinkmalm fra Mestersvig 1954-1955.

            • besejling
            • bly
            • malm
            • miner
             1 8  

             Kontraktudarbejdelse december 1955 mellem J. Lauritzen Rederiet og Nordisk Mineselskab om transport af blymalm og zinkmalm fra Mestersvig.

             • besejling
             • malm
             • miner
              1 9  

              Kontrakt december 1955 mellem J. Lauritzen Rederiet og Nordisk Mineselskab om transport af blymalm og zinkmalm fra Mestersvig og breve om afslutning på kontraktforhandlinger og underskrift. Pressemeddelelse januar 1956.

              • besejling
              • malm
              • miner
               1 10  

               Møder mellem J. Lauritzen Rederiet og Nordisk Mineselskab, ved direktrø Brinch og ingeniør Axel Mikkelsen, om minedrift i Østgrønland og forventninger til 1956 og opgørelse 1956.

               • besejling
               • bly
               • malm
               • miner
                2 11  

                Materiale fra Nordisk Mineselskab A/S 1957-1976 angående:1) Nordminen, Mestersvig (bly og zink) og Malmbjerget (molybdæn). 2) Prospektering: mineraler (molybdæn, bly, zink) og olie. 3) Ejerforhold.

                • minedrift
                • miner
                • olie
                • råstoffer
                 2 12  

                 Statusrapporter fra sejladsen til Mestersvig og malmtransporten i 1956 og 1957.

                 • besejling
                 • malm
                 • rapporter
                 • sejlads
                  2 13  

                  Supplement til J. Lauritzen rederiets vejledning 'Besejling af Grønland - besejling af Mestersvig' med kysttoninger, 1963. Liste over 'Defenitioner over isbenævnelser' fra DMI 1956. Hæfte (vandskadet) 'Illustrated Ice Glossery' fra Polar Record 1956.

                  • besejling
                  • isforhold
                   2 14  

                   Korrespondance mellem Lauge Koch og Knud Lauritzen 1958-1961 om bl.a. olieforekomster i Grønland; blyforekomster; sejlads på Østkysten i bl.a. 1930'-40'erne. Kort over Mestersvig og omegn med forslag til mulige dæmninger.

                   • besejling
                   • bly
                   • olie
                   • råstoffer
                   • sejlads
                   • Koch, Lauge
                   2 15  

                   Materiale fra 1976-77 i anledning af 25 året for J. Lauritzen Rederiets første polarskib 'Kista Dan'. Pressemeddelelse, manuskriptudkast til jubilæumsskrift og jubilæumsskrift om Ishavsflåden.

                   • jubilæer
                   • kista dan (skib)
                    2 16  

                    Telegrammer og radiobreve august - september 1957. Generelt om Dan-skibenes besejling af Nordøstgrønland og specielt om M/S Polarbjørns forlis 1957.

                    • besejling
                    • forlis
                    • radiobreve
                    • radiotelegrammer
                    • sejlads
                    • telegrammer
                     3 17  

                     'Kista Dan's bjergning af Jopeters besætning 4.-20. september 1955. Telegrammer, rapporter, aftaler.

                     • forlis
                     • kista dan (skib)
                     • rapporter
                     • telegrammer
                      3 18  

                      Diverse om bjergningen af Jopeter i 1956 og Polarbjørn i 1957.

                        3 19  

                        Om sejladsleder stationeret ved Mestersvig fra 1954 og om is- og isdriftrekognoscering og søopmåling 1955 og 1956.

                        • besejling
                        • isforhold
                        • sejlads
                         3 20  

                         Knud Lauritzens rejsebreve 1956-1957 fra Nordøstgrønland/Mestersvig. Rejsebreve fra Paris 1957 (med indsatte fotografier)

                         • breve
                         • dagbøger
                          3 21  

                          Knud Lauritzens rejsebreve fra rejser til Østgrønland og Mestersvig: Renskrevne 1959 og 1961 og kopibog 1959, 1960 og 1961.

                          • breve
                          • dagbøger
                           3 22  

                           Knud Lauritzens private rejsebreve, primært Frankrig 1957-1960.

                           • breve
                           • dagbøger
                            3 23  

                            Knud Lauritzens rejsebreve, dyreobservationer og sejladsmæssige forhold fra tur med motorsejleren 'Saga Dan' august 1976.

                            • breve
                            • observationer
                            • sejlads
                             4 24  

                             Knud Lauritzens rejsebreve fra rejser til Østgrønland 1957 og 1958. I løse ark og indbundet; begge udgaver fra 1958 med indklæbede fotografier (foto fra en 3. udgave udtaget til fotosamlingen acc. 2019-020). Kopibog fra 1958 af rejsebreve og Knud Lauritzens breve.

                             • breve
                             • dagbøger
                             • fotografier
                              4 25  

                              Svar på memo fra Knud Lauritzen, maj 1959, om egnede arealer til flyveplads i Østgrønland.

                              • flyvning
                               4 26  

                               J. Lauritzen Rederiets personalenyhedsblade og -breve: 'Frivagten' 1954, i anledning af Knud Lauritzen 50 år; 'Polarekspressen', 21.-27. september 1957, i forbindelse med at Kista Dan lå fast i isen ved Østgrønland.

                               • flyvning
                               • fødselsdage
                               • isforhold
                               • kista dan (skib)
                                4 27  

                                Vejledning i jagt, flænsning og skindbehandling og genkendelse af sælarter. Udarbejdet af tidligere Nanok-fangstmand Mogens Graae i 1961.

                                • fangst
                                • fangstdyr
                                • fangstmænd
                                • flænsning
                                • partering
                                • sæler
                                • sælfangst
                                • sælskind
                                 4 28  

                                 Kartografisk arbejde med beskrivelser, kysttoninger og kortskitser fra Mestersvig og omgivende fjorde fra 'Tejsten's tur 1956 og 'Netta Dan' og 'Gunna Dan' 1961

                                 • kartografi
                                 • kortlægning
                                  4 29  

                                  Skibsbog fra august 1956 og august 1957 fra 'Vippa Dan', Østgrønland. Knud Lauritzens private båd ved Mestersvig, en 30 fods motorsejler fra Svendborgsund.

                                  • både
                                  • dagbøger
                                   5 30  

                                   Knud Lauritzen om: 1) Eventuel anskaffelse af flyvemaskine til rederiet. 2) Bygning af ny privat båd til erstatning for 'Saga Dan', NØGrønland. 3) passagerservice på 'Dan'-skibene. 4) Inventar i 'Rederhuset', Mestersvig. 5) anekdoter fra Mestersvig.

                                   • bådebygning
                                   • fly
                                   • fortællinger
                                    5 31  

                                    Om Knud Lauritzens hus i Mestersvig 'Rederhuset'. Korrespondance 2000-2006.

                                    • huse
                                    • korrespondance
                                     5 32  

                                     Diverse korrespondance 1955. bl.a. om: 'Kista Dan'; skibskonstruktioner til ishavssejlads; ishavssejlads generelt.

                                     • bådebygning
                                     • kista dan (skib)
                                     • sejlads
                                     • skibe
                                      5 33  

                                      Diverse korrespondance 1956-1962 med bl.a. Christian Vibe, Ejnar Mikkelsen, Jørgen Borchersen (Østgrønland) og om postforsørgelse til Mestersvig.

                                      • korrespondance
                                      • postvæsen
                                      • Mikkelsen, Ejnar
                                      • Vibe, Christian
                                      5 34  

                                      Diverse korrespondance om observationer (dyr, sejlads, arkæologi, kartografi) fra Knud Lauritzens motorbådstur ved Scoresbysund 1972. Bl.a. med Christian Vibe, Helge Larsen, P.V. Glob og Søkortarkivet.

                                      • arkæologi
                                      • kartografi
                                      • kortlægning
                                      • observationer
                                      • sejlads
                                      • Larsen, Helge
                                      • Vibe, Christian
                                      5 35  

                                      Brev fra viceadmiral H. Vedel 1958 om guld 20 krone efterladt i varde af dennes far under Ryders kortlægningsekspedition til Scoresby Sund 1891-92.

                                      • vardefund
                                      • varder
                                      • Ryder, Carl Hartvig
                                      5 36  

                                      'Janus Sørensens slæderejse foråret 1928'. Udarbejdet af orlogskaptajn Janus Sørensen. Inklusive beskrivelse af 'Hildebrands rejseteodolit' (se genstandssamlingen G0157-001) og kartografisk metode. (se også A 035 lb.nr. 7).

                                      • kartografi
                                      • kortlægning
                                      • slæderejser
                                       5 37  

                                       Diverse om ishavssejlads og bygning af skibe, sikkerhed m.v. 1952-1964.

                                       • sejlads
                                        5 38  

                                        Om ændring og/eller præcisering af stednavnde i Nordøstgrønland 1961-62.

                                        • stednavne
                                         5 39  

                                         Privat rejse for belgisk kommandant for søfartsskole til Nordøstgrønland med Lauritzen skib 1961.

                                           5 40  

                                           KLAUSULERET til 2032 (personfølsomt). Om at finde egnede ledere til fremtidige ekspeditioner til Antarktis og Grønland, 1962.

                                             5 41  

                                             Besejling af Grønland under sømandsstrejke 1961.

                                               5 42  

                                               Korrespondance (breve og telegrammer) med eskimolog Regitze Søby på feltarbejde i Kullorsuaq 1965.

                                                 5 43  

                                                 Erindringer fra 3 tidligere Lauritzen medarbejdere.

                                                   5 44  

                                                   Om at genfinde Jørgen Brønlunds grav og opsættelse af mindeplade. Kort over lokaliteten. Bl.a. Eske Bruun; Ejnar Mikkelsen; Helge Larsen, Sirius; 1960-63.

                                                     5 45  

                                                     KLAUSULERET TIL 2032 (personfølsomt). Korrespondance mellem Eske Brun / Ministeriet for Grønland og Knud Lauritzen om rekreationsrejse med Lauritzenskib for medarbejder fra Ministeriet for Grønland.