Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 618
J. Lauritzen Rederiet
Beskrivelse: Dokumenter fra J. Lauritzen Rederiets aktiviteter ved Grønland, primært relateret til reder Knud Lauritzen i perioden 1948-1976.
Bl.a. rejsebreve i dagbogsform; forhandlinger med Nordisk Mineselskab om malmtransport og efterfølgende om besejling af Mestersvig; generelt om ishavssejlads; assistance ved skibsforlis; korrespondance med en række fagpersoner inden for arkæologi, biologi og geologi; erindringer fra Lauritzen medarbejdere.
Giver: Jan Lauritzen
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
 • besejling
 • bly
 • isforhold
 • kista dan (skib)
 • korrespondance
 • malm
 • minedrift
 • nella dan (skib)
 • råstoffer
 • sejlads
 • skibe
 • søfart
Personer:

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Rapport fra Knud Lauritzens rejse med "S/S Maria Dan" 1948 til Grønlands vestkyst. Om sejladsforhold og generelt om samfundsforholdene i Grønland. Med kort over ruten. Samme rapport med mange fotografier se A 134 lb.nr. 1.

    1 2  

    De første overvejelser om grønlandsskib og samtaler med Magnus Jensen, Grønlandsdepardementet 1949-1954.

      1 3  

      Korrespondance angående forberedelser til og overvejelser vedrørende sejlads på Nyhavn / Mestersvig 1952 og 1954. Rapport 1952 med henblik på besejlingsforhold til Nyhavn / Kong Oscars Fjord.

        1 4  

        Begyndende forhandlinger med Nordisk Mineselskab og overvejelser om transport af bly- og zinkmalm 1951, 1952, 1954.

        • besejling
        • malm
        • minedrift
         1 5  

         Interne drøftelser i J. Lauritzen Rederiet om opstart af Ishavsafdeling, 1955.

           1 6  

           Kontraktforhandlinger med Nordisk Mineselskab om transport af blymalm, januar-oktober 1955.

           • bly
           • malm
           • miner
           • skibe
            1 7  

            Kontraktforhandlinger med Nordisk Mineselskab om transport af blymalm og zinkmalm fra Mestersvig 1954-1955.

            • besejling
            • bly
            • malm
            • miner
             1 8  

             Kontraktudarbejdelse december 1955 mellem J. Lauritzen Rederiet og Nordisk Mineselskab om transport af blymalm og zinkmalm fra Mestersvig.

             • besejling
             • malm
             • miner
              1 9  

              Kontrakt december 1955 mellem J. Lauritzen Rederiet og Nordisk Mineselskab om transport af blymalm og zinkmalm fra Mestersvig og breve om afslutning på kontraktforhandlinger og underskrift. Pressemeddelelse januar 1956.

              • besejling
              • malm
              • miner
               1 10  

               Møder mellem J. Lauritzen Rederiet og Nordisk Mineselskab, ved direktrø Brinch og ingeniør Axel Mikkelsen, om minedrift i Østgrønland og forventninger til 1956 og opgørelse 1956.

               • besejling
               • bly
               • malm
               • miner
                2 11  

                Materiale fra Nordisk Mineselskab A/S 1957-1976 angående:1) Nordminen, Mestersvig (bly og zink) og Malmbjerget (molybdæn). 2) Prospektering: mineraler (molybdæn, bly, zink) og olie. 3) Ejerforhold.

                • minedrift
                • miner
                • olie
                • råstoffer
                 2 12  

                 Statusrapporter fra sejladsen til Mestersvig og malmtransporten i 1956 og 1957.

                 • besejling
                 • malm
                 • rapporter
                 • sejlads
                  2 13  

                  Supplement til J. Lauritzen rederiets vejledning 'Besejling af Grønland - besejling af Mestersvig' med kysttoninger, 1963. Liste over 'Defenitioner over isbenævnelser' fra DMI 1956. Hæfte (vandskadet) 'Illustrated Ice Glossery' fra Polar Record 1956.

                  • besejling
                  • isforhold
                   2 14  

                   Korrespondance mellem Lauge Koch og Knud Lauritzen 1958-1961 om bl.a. olieforekomster i Grønland; blyforekomster; sejlads på Østkysten i bl.a. 1930'-40'erne. Kort over Mestersvig og omegn med forslag til mulige dæmninger.

                   • besejling
                   • bly
                   • olie
                   • råstoffer
                   • sejlads
                   • Koch, Lauge
                   2 15  

                   Materiale fra 1976-77 i anledning af 25 året for J. Lauritzen Rederiets første polarskib 'Kista Dan'. Pressemeddelelse, manuskriptudkast til jubilæumsskrift og jubilæumsskrift om Ishavsflåden.

                   • jubilæer
                   • kista dan (skib)
                    2 16  

                    Telegrammer og radiobreve august - september 1957. Generelt om Dan-skibenes besejling af Nordøstgrønland og specielt om M/S Polarbjørns forlis 1957.

                    • besejling
                    • forlis
                    • radiobreve
                    • radiotelegrammer
                    • sejlads
                    • telegrammer
                     3 17  

                     'Kista Dan's bjergning af Jopeters besætning 4.-20. september 1955. Telegrammer, rapporter, aftaler.

                     • forlis
                     • kista dan (skib)
                     • rapporter
                     • telegrammer
                      3 18  

                      Diverse om bjergningen af Jopeter i 1956 og Polarbjørn i 1957.

                        3 19  

                        Om sejladsleder stationeret ved Mestersvig fra 1954 og om is- og isdriftrekognoscering og søopmåling 1955 og 1956.

                        • besejling
                        • isforhold
                        • sejlads
                         3 20  

                         Knud Lauritzens rejsebreve 1956-1957 fra Nordøstgrønland/Mestersvig. Rejsebreve fra Paris 1957 (med indsatte fotografier)

                         • breve
                         • dagbøger
                          3 21  

                          Knud Lauritzens rejsebreve fra rejser til Østgrønland og Mestersvig: Renskrevne 1959 og 1961 og kopibog 1959, 1960 og 1961.

                          • breve
                          • dagbøger
                           3 22  

                           Knud Lauritzens private rejsebreve, primært Frankrig 1957-1960.

                           • breve
                           • dagbøger
                            3 23  

                            Knud Lauritzens rejsebreve, dyreobservationer og sejladsmæssige forhold fra tur med motorsejleren 'Saga Dan' august 1976.

                            • breve
                            • observationer
                            • sejlads
                             4 24  

                             Knud Lauritzens rejsebreve fra rejser til Østgrønland 1957 og 1958. I løse ark og indbundet; begge udgaver fra 1958 med indklæbede fotografier (foto fra en 3. udgave udtaget til fotosamlingen acc. 2019-020). Kopibog fra 1958 af rejsebreve og Knud Lauritzens breve.

                             • breve
                             • dagbøger
                             • fotografier
                              4 25  

                              Svar på memo fra Knud Lauritzen, maj 1959, om egnede arealer til flyveplads i Østgrønland.

                              • flyvning
                               4 26  

                               J. Lauritzen Rederiets personalenyhedsblade og -breve: 'Frivagten' 1954, i anledning af Knud Lauritzen 50 år; 'Polarekspressen', 21.-27. september 1957, i forbindelse med at Kista Dan lå fast i isen ved Østgrønland.

                               • flyvning
                               • fødselsdage
                               • isforhold
                               • kista dan (skib)
                                4 27  

                                Vejledning i jagt, flænsning og skindbehandling og genkendelse af sælarter. Udarbejdet af tidligere Nanok-fangstmand Mogens Graae i 1961.

                                • fangst
                                • fangstdyr
                                • fangstmænd
                                • flænsning
                                • partering
                                • sæler
                                • sælfangst
                                • sælskind
                                 4 28  

                                 Kartografisk arbejde med beskrivelser, kysttoninger og kortskitser fra Mestersvig og omgivende fjorde fra 'Tejsten's tur 1956 og 'Netta Dan' og 'Gunna Dan' 1961

                                 • kartografi
                                 • kortlægning
                                  4 29  

                                  Skibsbog fra august 1956 og august 1957 fra 'Vippa Dan', Østgrønland. Knud Lauritzens private båd ved Mestersvig, en 30 fods motorsejler fra Svendborgsund.

                                  • både
                                  • dagbøger
                                   5 30  

                                   Knud Lauritzen om: 1) Eventuel anskaffelse af flyvemaskine til rederiet. 2) Bygning af ny privat båd til erstatning for 'Saga Dan', NØGrønland. 3) passagerservice på 'Dan'-skibene. 4) Inventar i 'Rederhuset', Mestersvig. 5) anekdoter fra Mestersvig.

                                   • bådebygning
                                   • fly
                                   • fortællinger
                                    5 31  

                                    Om Knud Lauritzens hus i Mestersvig 'Rederhuset'. Korrespondance 2000-2006.

                                    • huse
                                    • korrespondance
                                     5 32  

                                     Diverse korrespondance 1955. bl.a. om: 'Kista Dan'; skibskonstruktioner til ishavssejlads; ishavssejlads generelt.

                                     • bådebygning
                                     • kista dan (skib)
                                     • sejlads
                                     • skibe
                                      5 33  

                                      Diverse korrespondance 1956-1962 med bl.a. Christian Vibe, Ejnar Mikkelsen, Jørgen Borchersen (Østgrønland) og om postforsørgelse til Mestersvig.

                                      • korrespondance
                                      • postvæsen
                                      • Mikkelsen, Ejnar
                                      • Vibe, Christian
                                      5 34  

                                      Diverse korrespondance om observationer (dyr, sejlads, arkæologi, kartografi) fra Knud Lauritzens motorbådstur ved Scoresbysund 1972. Bl.a. med Christian Vibe, Helge Larsen, P.V. Glob og Søkortarkivet.

                                      • arkæologi
                                      • kartografi
                                      • kortlægning
                                      • observationer
                                      • sejlads
                                      • Larsen, Helge
                                      • Vibe, Christian
                                      5 35  

                                      Brev fra viceadmiral H. Vedel 1958 om guld 20 krone efterladt i varde af dennes far under Ryders kortlægningsekspedition til Scoresby Sund 1891-92.

                                      • vardefund
                                      • varder
                                      • Ryder, Carl Hartvig
                                      5 36  

                                      'Janus Sørensens slæderejse foråret 1928'. Udarbejdet af orlogskaptajn Janus Sørensen. Inklusive beskrivelse af 'Hildebrands rejseteodolit' (se genstandssamlingen G0157-001) og kartografisk metode. (se også A 035 lb.nr. 7).

                                      • kartografi
                                      • kortlægning
                                      • slæderejser
                                       5 37  

                                       Diverse om ishavssejlads og bygning af skibe, sikkerhed m.v. 1952-1964.

                                       • sejlads
                                        5 38  

                                        Om ændring og/eller præcisering af stednavnde i Nordøstgrønland 1961-62.

                                        • stednavne
                                         5 39  

                                         Privat rejse for belgisk kommandant for søfartsskole til Nordøstgrønland med Lauritzen skib 1961.

                                           5 40  

                                           KLAUSULERET til 2032 (personfølsomt). Om at finde egnede ledere til fremtidige ekspeditioner til Antarktis og Grønland, 1962.

                                             5 41  

                                             Besejling af Grønland under sømandsstrejke 1961.

                                               5 42  

                                               Korrespondance (breve og telegrammer) med eskimolog Regitze Søby på feltarbejde i Kullorsuaq 1965.

                                                 5 43  

                                                 Erindringer fra 3 tidligere Lauritzen medarbejdere.

                                                   5 44  

                                                   Om at genfinde Jørgen Brønlunds grav og opsættelse af mindeplade. Kort over lokaliteten. Bl.a. Eske Bruun; Ejnar Mikkelsen; Helge Larsen, Sirius; 1960-63.

                                                     5 45  

                                                     KLAUSULERET TIL 2032 (personfølsomt). Korrespondance mellem Eske Brun / Ministeriet for Grønland og Knud Lauritzen om rekreationsrejse med Lauritzenskib for medarbejder fra Ministeriet for Grønland.

                                                       Document Archive

                                                       The document archive includes diaries, manuscripts, reports, observations, letters and other kinds of written materials concerning the history of Greenland and the Arctic regions. Search in our online catalogue (only in Danish) to see information about the different archival fonds. Contact the archive manager, Jørgen Trondhjem, if you have any questions or comments:

                                                       +45 3231 5055