Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 307
Skibsfører Johannes Balle
Beskrivelse: Denne alsidige arkivfond indeholder skibsfører Johannes Balles papirer vedr. skibsfarten til Grønland: skibshistorie, optegnelser over skibe, bemandingslister, besejlingsjournaler, hvalfangst og materiale om 'de gamle grønlandsfarere', 1721-1951. Dertil kommer div. oplysninger om handelen og afskrifter af breve fra handelskompagnier gennem 1700-tallet. Endelig indeholder fonden biografiske oplysninger om familien Balle og Johannes Balles barndomserindringer.
Giver: fru G. Teglers, Johannes Balles datter
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:

   Arkivfonden indeholder nedenstående


   Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
   1 1  

   Protokol. Alfabetisk ordnet ordbog over stednavne forekommende i grønlandske søkort.

   • sejlads
   • skibe
   • stednavne
   • søfart
    1 2  

    Protokol. Personalliste over skibsførere og styrmænd der har sejlet på Grønland, 1721-1900. Kladdeprotokol til fører og styrmænd i grønlandsfarten 1721-1931.

    • sejlads
    • skibe
    • styrmænd
     1 3  

     Tre protokoller: besejlingjournaler 1721-1900, udført af Johannes Balle. Besejlingsjournalerne fra 1721-1838, lavet af Johannes Balle. Journalen indeholder oplysninger om skibsnavne, skibstyper, skibsfører, styrmænd, ruter og ofte bemærkninger om skibenes

     • sejlads
     • skibe
     • søfart
      1 3 1 Protokol. Besejlingsjournal fra 1721-1838.
      • sejlads
      • skibe
      • Balle,Johannes
      1 3 2 Protokol. Besejlingsjournal, 1839-1900.
      • sejlads
      • skibe
      • søfart
      • Balle,Johannes
      1 3 3 Protokol: kladdebog til sejladsen i Grønland, 1721-1838.
      • sejlads
      • skibe
      • søfart
      • Balle,Johannes
      1 4  

      Optegnelser over skibsfartens historie, skibslister, bemandingslister, skibsførere og styrmænd.

      • mandskab
      • sejlads
      • styrmænd
      • søfart
       2 5  

       Diverse optegnelser over skibe.

       • sejlads
       • skibe
       • søfart
        2 6  

        Den kgl. sejlads på Grønland, 1721-32. Diverse beretninger i afskrift: bl.a. Balles af Julius Mathiesens beretning fra Frederikshåb 1825, Johan Fleischers ophold i Godthåb 1722-81 og Nepisenes forlis 1790

        • sejlads
        • skibe
        • søfart
         2 7  

         Diverse beretninger og journaler i afskrift, bl.a. Morianens forlis 1728. Kort med Morianens rute indtegnet.

         • sejlads
         • skibe
         • søfart
          2 8  

          Afskrift af papirer vedr.søfart i Grønland 17- og 1800-tallet, bl.a. Johan Sechmann Fleischers ansættelsesforhold.

          • ansættelsesforhold
          • sejlads
          • søfart
           2 8 1 Grønlandsfart fra 1860 og andre optegnelser fra 1800-tallet.
           • sejlads
           • skibe
           • styrmænd
           • søfart
           • Balle,Johannes
           2 8 2 Afskrift af Johan Sechmann Fleishers kgl. instruktion som proviant-, ammunitions-, og materielforvalter 1728.
           • ansættelsesforhold
           • Balle,Johannes
           2 8 3 Afskrift af Schleswig-Holsteins Grønlandsfart - skibet Maren Voss fra Travemündes besværlige rejse til Grønland 1778.
           • skibe
           • søfart
           • Balle,Johannes
           2 9  

           Diverse beretninger i afskrift om hvalfangste og sejladsen ved Grønland

           • hvalfangst
           • skibe
           • søfart
            2 9 1 Afskrift af Det nyere hvalfiskeri i Statdavid i Grønland og Spitsbergen, 1821. Hvalfangst gennem tiderne. Hvalfangsten før og nu, skrevet 1953.
            • hvalfangst
            • Balle,Johannes
            2 9 2 Afskrifter af m/b Graahs sejlads i 1951, Fra de gamle grønlandsfareres tid og Sejladsen i Grønland i korte træk.
            • disko (skib)
            • sejlads
            • skibe
            • styrmænd
            • søfart
            • Balle,Johannes
            2 9 2 Noter om skibsførere fra Føhr og Sild.
            • styrmænd
            • Balle,Johannes
            2 10  

            Toninger ved Tovkussak og afmærkninger for ruten Færingehavn-Grædefjorden

            • tegninger
             2 11  

             Afskrift af beretninger om hval- og skibsfarten ved Grønland, 1750-1895. Uddrag af Poul Egedes beretninger 1721-1740 i afskrift.

             • etnografi
             • skibe
              2 11 1 Afskrift af beretning om Briggen Gertrud Cathrines forlis 1804.
              • isforhold
              • skibe
              • Balle,Johannes
              2 11 2 Afskrift af kaptajn Hansens beretning om skibet Hvidbjørns forlis 1895.
              • hvidbjørnen (skib)
              • skibe
              • Balle,Johannes
              2 11 3 Afskrift af J. Mathiesens: Hvalfangsten og Kipokakfangsten, 1852.
              • hvalfangst
              • Balle,Johannes
              2 11 4 Afskrift af J. Mathiasen: Om Grønland, dets indbyggere, produkter og handel, 1852.
              • sejlads
              • skibe
              • Balle,Johannes
              2 11 5 Afskrift af Ober-Kiøbmand N. C. Geemuydens journal ombord skibet Jubel Festen, maj til oktober 1750.
              • dagbøger
              • kongelige grønlandske handel (kgh)
              • skibe
              • Balle,Johannes
              2 11 6 Afskrift af J. Mathiasen: Skibet Schannons forlis, 1832.
              • skibe
              • Balle,Johannes
              2 11 7 Afskrift af uddrag af Poul Egede: Continuatione af Relationerne om Grønland, 1734-40.
              • skibe
              • Egede, Poul
              2 11 8 Afskrift af Hval- og Robbefangsten i Staatdavis ved Carl Pontoppidan, 1785.
              • hvalfangst
              • sælfangst
              • Balle,Johannes
              2 11 9 Afskrift af Jørgen Staunings korte beskrivelse af Frederikshåb, 1775.
              • kolonier
              • Balle,Johannes
              2 11 10 Afskrift af Jørgen Lausens bog fra Åbenrp Museum. Det afskrevne uddrag handler om skibet Sophia.
              • handelsvarer
              • hvalfangere
              • sejlads
              • skibe
              • Balle,Johannes
              2 11 11 Afskrift af Efterretninger om Grønland, journal af Poul Egede, i uddrag, 1721-88.
               • Egede, Poul
               2 12  

               15 affotograferinger af malerier af skibe, Kopier af gamle søkort, 1 foto af hvalfangerkaptajn Boy Bohn, 3 luftfoter (Thule?). Udtaget til hhv. fotoarkiv (2023-015) og kortarkiv (K0079).

               • arctic (skib)
               • baldur (skib)
               • constance (skib)
               • disko (skib)
               • fugle
               • Godthåb
               • hvidbjørnen (skib)
               • hvidfisken (skib)
               • Navigationen
               • peru (skib)
                2 13  

                Foredrag og fortællinger.

                • foredrag
                 2 13 1 Foredrag: Eskimoerne.
                 • etnografi
                 • foredrag
                 • Balle,Johannes
                 2 13 2 Fortælling om KivioK, der roede til Baffinland.
                 • fortællinger
                 • Balle,Johannes
                 2 13 3 En konebådsrejse på Østkysten i 1880'erne, fortalt af Kârale Andreassen.
                 • fortællinger
                 • Balle,Johannes
                 2 13 4 Foredrag: Folk og værn.
                 • foredrag
                 2 13 5 Forskellige foredrag: kvinders studiekreds 1949, grønlændere af i dag udateret, En Grønlænderdrengs Oplæring til Storfanger 1938.
                 • foredrag
                 • Balle,Johannes
                 2 13 6 Folkesagn, skrevet især på grønlandsk. Lidt på dansk.
                 • fortællinger
                 • på grønlandsk
                 • Balle,Johannes
                 2 13 7 Sagnet om Disco
                  3 14  

                  Grønlandske stednavne og deres betydning på dansk. Er indsamlet til kort.

                  • kort
                  • stednavne
                   3 15  

                   Meteorologi - hvorledes de gamle grønlændere kunne forudsige vejrforandringer.

                   • etnografi
                   • isforhold
                   • meteorologi
                    3 16  

                    Diverse: sange, foredrag, noder etc.

                    • foredrag
                    • noder
                    • sange
                     3 16 1 Fortegnelse over diverse fotografier.
                     • fotografier
                     • Balle,Johannes
                     3 16 2 Oversættelse af to sange af Jonathan Petersen.
                     • sange
                     • Balle,Johannes
                     3 16 3 Afskrift af noder: Hendrik Lund, Rasmus Berthelsen og en grønlandsk vuggevise.
                     • sange
                     • Balle,Johannes
                     3 16 4 Oversættelse af Augo Lynge: Ukiut 300ngornerat.
                      • Balle,Johannes
                      3 16 5 Diverse foredrag på grønlandsk og dansk.
                      • foredrag
                      • på grønlandsk
                      • Balle,Johannes
                      3 16 6 En gammel historie om en præst og en angakok, der disputerer. Afskrift.
                      • fortællinger
                      • Balle,Johannes
                      3 16 7 Diverse viser etc. Johannes Balles Polardiplom, 1949. Fotografi af teltlejr ved Tovkussok, ca. 1935.
                      • sange
                      • Balle,Johannes
                      3 16 8 Diverse rettelser til ordliste over øsgrønlandske ord.
                      • sprog
                      • Balle,Johannes
                      3 17  

                      Vedr. Det Bergenske Handelskompagni 1721-26. Afskrift.

                      • handel
                      • regnskaber
                       3 17 1 Bergensere på Grønland i 18. århundrede.
                       • handel
                       • instrukser
                       • styrmænd
                       • Balle,Johannes
                       3 17 2 Diverse regnskaber fra 1720'erne.
                       • regnskaber
                       • Balle,Johannes
                       3 17 3 Diverse afskrifter af breve 1728.
                       • breve
                       • Balle,Johannes
                       3 18  

                       Om Knud Rasmussen, Pooq, Kârale Andreassen og Jakob Severin. Det meste i afskrift.

                       • foredrag
                       • fortællinger
                        3 18 1 Foredrag om Knud Rasmussen.
                        • foredrag
                        • Rasmussen, Knud
                        3 18 2 Foredrag om grønlænderen Pooq.
                        • foredrag
                        • Balle,Johannes
                        3 18 3 Om overkateket Kârale Andreassen. Et Fotografi af Kârale Andreassen, kopi af
                        • breve
                        • fortællinger
                        • fotografier
                        • kateketer
                        • nekrologer
                        • Balle,Johannes
                        3 18 4 Om Jacob Severin, 1737-49. I Afskrift.
                        • handel
                        • mission
                        • regnskaber
                        3 19  

                        To manuskripter: Idræt i Grønland og Eskimokajakkens opbygning.

                        • kajakker
                        • manuskripter
                        • slæder
                         3 20  

                         Forarbejder til grønlandsk stenografisystem, ca. 1951.

                         • sprog
                          3 21  

                          Johannes Balles eindringer fra barndommen i Grønland.

                          • børn
                          • erindringer
                          • fiskeri
                          • jul
                          • kajakker
                          • sange
                           3 22  

                           Biografiske oplysninger vedr. familien Balle.

                           • biografiske oplysninger
                            3 23  

                            Fem breve: fra pastor Chr. Rasmussen til svogeren pastor N. Balle (John. Balles far) 1894, brev fra Louise Rasmussen (gift med pastor Chr. Rasmussen) til søsteren og svogeren 1894, brev fra Joh. Mathiesen til Balle, 1927. Brev fra S. Kleinschmidt til pas

                            • breve
                             3 24  

                             Diplom for Polardåb: Johannes Balle ombord på barken Nordlyset, udateret og direktør Jennow ombord på s/s Godthåb 1945. Fotografier af polardåb på Ceres.

                             • ceres (skib)
                             • dåb
                             • Godthåb
                             • skibe