Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 425
Læge Jens Erland Donner
Beskrivelse: Denne arkivfond indeholder materiale fra sundhedsvæsenet 1873 til midt 1960 samt avisudklip om bl.a. Lauge Koch fra 1930'erne. Dele af arkivmaterialet er lukket pga. personfølsomme oplysninger. Desuden findes et par fotografier og en film, som er overført til fotoarkivet, se accessionsnummer 2008-016 i fotoarkivet.
Samlingen er udleveret til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014
Giver: Jens Erland Donner
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:

   Arkivfonden indeholder nedenstående


   Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
   1 1  

   Lægekopibog fra Nordgrønland, som dog både indeholder afskrift af ind- og udgående breve. Er taget i brug i 1874 men der er afskrift af breve tilbage til 1783. Sidste brev er dateret 1910.

   • ansættelsesforhold
   • breve
   • instrukser
   • jordemødre
   • kopibøger
   • læger
   • sygdomme
    1 2  

    Protokol som har tilhørt lægen i Nordgrønland 1936-41. Den indeholder bl.a. afskrift af breve, indberetninger og ansættelsesforhold. Indeholder personfølsomme oplysninger og må derfor kun ses i samråd med arkivaren.

    • breve
    • indberetninger
    • læger
    • sygdomme
     2 3  

     To jordemødres eksamensbeviser fra Fødsels- og Plejestiftelsen i København: Meta Karen Rosback (Rosbech) fra 1867 og Birgithe Tipora Johansen fra 1874.

     • eksamensbeviser
     • fødsler
     • jordemødre
      2 4  

      Diverse breve og indberetninger 1844-1903. Anvisning til overbetjente og udliggere i anvendelse af medicin og behandling af sygdom, Nordgrønland 1878.

      • breve
      • indberetninger
      • læger
      • medicin
      • sygdomme
       2 5  

       Diverse instrukser: for danske sygeplejersker 1927-28, distrikslæge 1959 og fra 1950'erne er bla. arbejdsplan for sundhedsvæsenet, lov om grønlandske kasser, landsråd etc.

       • instrukser
       • love
        2 6  

        Manuskript: Sygehuse i Grønland. G. Krogh-Lund: Foreløbig rapport over det bakteriologiske udført i Jakobshavn, 1928.

        • manuskripter
        • rapporter
        • sygdomme
         2 7  

         Akut Neptritis i Jakobshavns Lægedistrikt, 1935. Kopier af sygehusjournaler fra 1965. Pga. personfølsomme oplysninger er dele af dette løbenummer lukket.

         • sygdomme
          2 8  

          Diverse. Korrespondance vedr. Ilulissat sygehus arkiv, få breve og diverse noter.

          • breve
          • notater
          • sygehuse
           2 9  

           Diverse artikler fra Bibliotek for Læger vedr. grønlandske medicinske emner, 1864, 1872, 1900, 1901, 1905, 1910. Emnerne er bl.a. om kajaksvimmelhed, dødelighed og neo-patologi.

           • sygdomme
           • tidsskrifter
            2 10  

            Kopier af materiale vedr. Godthåb Seminarium. Fortegnelse over en enkelt protokol over tiden 1894-1912.

            • kateketer
            • seminarier
             2 11  

             Stor notesbog med avisudklip fra især Lauge Kochs ekspedition til Nordgrønland, fra omkring 1930.

             • avisudklip
             • ekspeditioner
              2 12  

              Stor notesbog med avisudklip bl.a. vedr. diverse ekspeditioner, turisme og monopol i 1930'erne.

              • avisudklip
              • ekspeditioner
              • monopol
              • turisme