Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Biblioteket dækker emnemæssigt både humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Geografisk dækkes de arktiske egne og til en vis udstrækning det antarktiske område.

Hovedvægten ligger på litteratur om Grønland. Det regnes for et af verdens største biblioteker med arktisk relateret materiale. Biblioteket indeholder ca. 35.000 titler, heraf er de 26.000 bøger, 9.000 småtryk og 750 tidsskrifter, hvoraf 300 er løbende.

Polarbiblioteket, der består af bogsamlinger fra henholdsvis Arktisk Institut og Afdeling for Grønlandske og Arktiske Studier, er åbent for publikum på hverdage fra 13.00 - 15.00, dog lukket onsdag.

Man kan søge i Polarbibliotekets samlinger via Det Kongelige Biblioteks søgesystem REX.

Vælg "Polarbiblioteket" under Biblioteker/samlinger.

Polarbiblioteket

Adresse:
Strandgade 102, st.
1401 København K

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 13:00-15:00, dog lukket onsdag.

Bibliotekar Cecilie Tang Møldrup
cqw916@remove-this.hum.ku.dk
+45 40 18 61 48