Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Arktisk Institut stiller en række online vidensdatabaser gratis til rådighed for vores brugere.

Med udgangspunkt i blandt andet Arktisk Instituts arkiver, men også andre relevante arkiver, er der blevet udarbejdet fire forskellige vidensdatabaser:

  • Østgrønlandske Stednavne
  • Biografisk Leksikon
  • Sagn & Myter  
  • Arkivalier fra 5. Thule Ekspedition

Vidensdatabasen Østgrønlandske Stednavne er udarbejdet af Jan Løve. Databasen indeholder en oversigt over stednavne givet til lokaliteter i Østgrønland af de første rejsende og ekspeditioner som en del af deres bidrag til kortlægningen af Grønlands østkyst.

Søg i databasen Østgrønlandske Stednavne >

 

Vidensdatabasen Biografisk Leksikon er udarbejdet af Leif Vanggaard, seniorforsker ved Arktisk Institut. Leif Vanggaard har gennem en længere årrække arbejdet på udgivelsen af ét komplet leksikon over danske (og udenlandske) personer, som i perioden 1721-1921 var udsendt til Grønland. Leksikonet er udarbejdet som en kombination af oplysninger fra tidligere udgivelser og nyere undersøgelser om udsendte embedsmænd, præster, læger, håndværkere, m.fl.

Søg i databasen Biografisk Leksikon >

 

Vidensdatabasen Sagn & Myter er udarbejdet af Birgitte Sonne, mag.art. i religionssociologi. Grønlandske fortællinger med registreringsdata, heraf ca. 2150 i oversættelse eller resumé og ca. 130 stk. der blot er registrerede. Materialet stammer fra samlinger af Heinrich Rink, Knud Rasmussen, Gustav Holm, William Thalbitzer, Erik Holtved, Paul-Émile Victor, Jens Rosing, Otto Sandgren, Hans Lynge, Mâliâraq Vebæk, Martêraq Nielsen m.fl.

Søg i databasen Sagn & Myter >

Vidensdatabasen Arkivalier fra 5. Thule Ekspedition er udarbejdet af Bent Nielsen som en del af forberedelserne til 100-års jubilæet for 5. Thule Ekspedition. Arkivalier fra 5. Thule Ekspedition er fordelt på flere institutioner og derfor har Arktisk Institut lavet denne ukomplette og overordnede registrant for hvor disse arkivalier findes.

Se registranten >

Kontakt

Ved spørgsmål eller kommentarer til databaserne kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.