Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Christopher Carl Dalager

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

8. april 1726 Dragsminde ved Rødby

Død

1. januar 1799 Kronprinsens Ejlande

Ægteskab

24. maj 1759 Jakobshavn gift med Juliane Marie, født 1734 (døbt som halvvoksen) død 7. maj 1817 Jakobshavn

Familieforhold

søn af toldbetjent, visitør Jens Laursen Dalager (gift med Anna Goe); sønner se Andreas Peter Dalager og Christopher Carl Dalager; datterdøtre gift med missionær Bram og underassistent J. N. Bidstrup; broder købmand L. Dalager; søster gift med købmand M. A. Fersleff

Andet

1745 assistent Jakobshavn
1746 købmand Christianshaab
1752 Frederikshaab
1755 Ritenbenk
1771 Jakobshavn
1784 Arveprinsens Ejlande
1750-52 permission
1754-55 anlagde Ritenbenk og Kronprinsens Ejlande (Klokkerhuk)
1777 medanlægger af Upernavik

Kilder

Ostermann, H.: Danske i Grønland i det 18. århundrede. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Kjøbenhavn 1945. Side: 70-76

Karriere

År

Sted

Stilling

1745 - 1746 JAKOBSHAVN/ILULISSAT Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1746 - 1750 CHRISTIANSHÅB / QASIGIANNGUIT Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1750 - 1752 Andet Anden stilling
1752 - 1755 FREDERIKSHÅB / PAAMIUT Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1755 - 1771 RITENBENK / APPAT (JAKOBSHAVN/ILULISSAT) Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1771 - 1784 JAKOBSHAVN/ILULISSAT Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1771 - 1774 JAKOBSHAVN/ILULISSAT Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.