Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Jens Daugaard-Jensen

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

24. marts 1871 Skovgaarde

Ægteskab

5. maj 1900 Nakskov gift med Ida Louise Catharine Jensen (datter af justitsråd, landinspektør Niels Jensen gift med Christina Brodersen)
født 16. november 1875 Nakskov

Familieforhold

søn af hotelejer Peder Johannes Jensen (gift med Petrine Daugaard); hustrus søster gift med distriktlæge Bentzen 

Andet

1892 exam. jur., fuldmægtig Terndrup
1893 volontør Den Kongelige Grønlandske Handel
1894 volontør Uummannaq
1895 assistent kontor København
1898 fuldmægtig
1900 inspektør Nordgrønland
1912 direktør for styrelsen af kolonien Grønland
1905-06 permission
1906-07, 1908-09, 1909-10, 1910-11, 1911-12 hjemkaldt (vintrene)
1913 Ridder af Dannebrog
1921 Dannebrogmand

Karriere

År

Sted

Stilling

1893 - 1894 Andet Volontør
1894 - 1895 UMANAK / UUMMANNAQ Volontør
1900 - 1905 Andet Inspektør

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.