Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Einar Andersen

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

29. september 1880, Sundby

Familieforhold

søn af inspektør N. A. Andersen

Andet

Sorø Akademi
1898 Volontør Pakhuskontoret
1901 Jakobshavn (konstitueret bestyrer, 20. november 1901 - 18. marts 1902)
1904 Prøven
1905 Upernavik
1910 Uummannaq
1912 konstitueret bestyrer
1914 Rittenbenk
1915 kolonibestyrer
1916 Jakobshavn
1917 Rittenbenk
1918 Upernavik
1909-1919, 1919-1921 permission

Kilder

Joensen: nr. 6. 

Karriere

År

Sted

Stilling

1774 - 1776 FREDERIKSHÅB / PAAMIUT Kateket (ordineret overkateket/overkateket)
1906 - 1907 UMANAK / UUMMANNAQ Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1907 - 1908 Prøven / Kangersuatsiaq Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1908 - 1909 UPERNIVIK / UPERNAVIK Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1910 - 1912 UMANAK / UUMMANNAQ Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1915 - 1916 RITENBENK / APPAT (JAKOBSHAVN/ILULISSAT) Kolonibestyrer/købmand (se også købmand)
1916 - 1917 JAKOBSHAVN/ILULISSAT Kolonibestyrer/købmand (se også købmand)
1917 - 1918 RITENBENK / APPAT (JAKOBSHAVN/ILULISSAT) Kolonibestyrer/købmand (se også købmand)
1918 - 1919 UPERNIVIK / UPERNAVIK Kolonibestyrer/købmand (se også købmand)

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.