Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Niels Alfred Andersen

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

22. februar 1843 Roskilde

Død

13. januar 1900 Sorø

Ægteskab

1875 København, gift med Martha Elisabeth Ingeborg Carlsen (født 26. september 1854 Roskilde, død juni 1911 København)

Familieforhold

sønner - se andre artikler; hustrus søster gift med kolonibestyrer P. J. Petersen 

Andet

1863 student Roskilde, lærer
1870 assistent Pakhuskontor
1873 bogholderkontor
1882 kolonibestyrer Egedesminde
1883 inspektør Nordgrønland
1898 31. december fratrådt
1895 Ridder Dannebrog 
1899 virkende justitsråd
1888-89, 1897-99 permission

Karriere

År

Sted

Stilling

1882 - 1883 EGEDESMINDE / AASIAAT Kolonibestyrer/købmand (se også købmand)

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.