Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Carl Emil Janssen

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

20. december 1813 København

Død

9. april 1884 København

Ægteskab

8. november 1849 Godthaab gift med Louise Sophie Frederikke Luplau (datter af sognepræst Ludvig Ferdinand Luplau gift med Marie Elisabeth Bernburg) født 8. maj 1827 Vallø, 17. maj 1895 Valby

Familieforhold

søn af kontorchef ved rentekammeret Poul Ernst Janssen (gift med Karen Børresen); søster gift med missionær og seminarieforstander O. J. O. Steenberg

Andet

1833 student København
1840 27. oktober cand. theol., lærer
1843 alumnus
1844 missionær Holsteinsborg, ordineret 22. marts
1848 konstitueret seminarieforstander Godthaab
1849 missionær Godthaab
1851 Julianehaab
1853 seminarieforstander Godthaab
1857 fratrådt
1858 sognepræst Sørbymagle-Kirkerup
1872 Værslev-Jordløse
1881 fratrådt;
revideret grønlandsk salmebog og ritual; udgav verdenshistorie; dagbog udgivet 1913 ved Rist og Clausen

Karriere

År

Sted

Stilling

1844 - 1848 HOLSTEINBORG / SISIMIUT Missionær/præst (sognepræst/førstepræst/præsteviet medhjælper)
1848 - 1849 GODTHÅB / NUUK Anden stilling
1849 - 1851 GODTHÅB / NUUK Missionær/præst (sognepræst/førstepræst/præsteviet medhjælper)
1851 - 1853 JULIANEHÅB / QAQORTOQ Anden stilling
1853 - 1857 GODTHÅB / NUUK Anden stilling

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.