Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Peter Christian Jensen

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

17. april 1841 Skibsted

Død

2. november 1899 Nors

Ægteskab

12. maj 1869 i Mov gift med Ida Nina Elisabeth Knuthsen (datter af sognepræst Theodor Knuthsen gift med Anne Rosine Krumm / født Keyser), født 4. september 1846 Holbæk; hustrus broder kolonibestyrer H. C. R. Knuthsen

Familieforhold

søn af gårdejer Jens Nielsen (gift med Kirstine Christensen)

Andet

1862 23. juni student privat
1868 cand. theol.
1869 missionær Upernavik, ordineret 28. april
1874 missionær Frederikshaab
1879 fratrådt
1880 sognepræst Nors-Tved

Karriere

År

Sted

Stilling

1869 - 1874 UPERNIVIK / UPERNAVIK Missionær/præst (sognepræst/førstepræst/præsteviet medhjælper)
1874 - 1879 FREDERIKSHÅB / PAAMIUT Missionær/præst (sognepræst/førstepræst/præsteviet medhjælper)

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.