Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Frederik Lassen

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

25. marts 1798 Stoense

Død

januar 1872 Ordrup

Ægteskab

17. august 1823 Umánaq gift med Sophia Frederikke Hount (datter af købmand C. F. Hount) født 31. juli 1806 Jakobshavn, død 15. april 1833 Godthaab;
1834 gift for anden gang med Inger Hedevig Elisabeth Tryde (datter af lotterikollektør Anders Holst Tryde gift med Cathrine Marie Elisabeth Pfeiffer) født 22. april 1801 Esrom, død 24. marts 1864 København

Familieforhold

søn af forvalter Nicolai Lassen (gift med Dorthea Kaare); sønner se Frederik (''Frits'') Andreas Asmus Christian Valdemar Gabriel Tryde Lassen og Hans Nicolai Christian Lassen 

Andet

1821 assistent Egedesminde
1822 Godhavn
1823 NiaKornat
1825 Godhavn
1825 konstitueret købmand
1827 købmand Claushavn
1829 Godthaab
1830 Holsteinsborg
1832-33 konstitueret inspektør Sydgrønland
1834 Julianehaab
1847 kammerråd
1851 Fiskenæsset
1856 fratrådt
1833-34, 1837-38, 1841-47, 1850-51 permission

Karriere

År

Sted

Stilling

1821 - 1822 EGEDESMINDE / AASIAAT Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1822 - 1823 GODHAVN / QEQERTARSUAQ Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1823 - 1825 NiaKornat / Niaqornat Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1825 - 1827 GODHAVN / QEQERTARSUAQ Anden stilling
1827 - 1829 Claushavn / Ilimanaq Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1830 - 1833 HOLSTEINBORG / SISIMIUT Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1834 - 1837 JULIANEHÅB / QAQORTOQ Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1837 - 1838 Andet Anden stilling
1851 - 1856 Fiskenæsset / Qeqertarsuatsiaat Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.