Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Harald Lindow

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

11. juni 1886 Sønder Broby

Ægteskab

19. august 1913 Korsør gift med Herdis Torkildsdatter Winther (datter af sognepræst Torkild Kristian Winther gift med Dagmar Vedel) født 19. april 1893 Nykøbing Mors

Familieforhold

søn af sagfører Ivar Petersen (gift med Ida Lindow) 

Andet

1905 student privat
1910 cand. jur., assistent universitetskvæsturen
1911 assistent nordgrønlandsk inspektorat
1912 konstitueret fuldmægtig Den Kongelige Grønlandske Handel
1913 inspektør Nordgrønland
1920-21 kommissionsmedlem

Karriere

År

Sted

Stilling

1911 - 1912 Andet Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1913 - 1913 Andet Inspektør

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.