Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Jørgen Nielsen Møller

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

17. november 1801 Skydebjerg 

Død

6. juli 1862 København

Ægteskab

april 1835 gift med Antonette Ernestine Constantine Tommerup (datter af handelsmand Carl Frederik Tommerup gift med Johanne Margrethe Johansen) født 18. oktober 1813 Odense;
gift for anden gang med datter af cand. theol., skoleinspektør Niels Wolff, født 3. juni 1821 Sukkertoppen 

Familieforhold

søn af landmand Niels Jørgensen (gift med Karen Rasmusdatter); sønner kolonibestyrer E. V. Møller og assistent V. Møller; datter gift med inspektør Rink

Andet

exam. jur.
1825 assistent Godthaab
1826 konstitueret købmand
1827 Fiskenæsset
1829 assistent Fiskenæsset
1830 købmand
1833 Frederikshaab
1839 Egedesminde
1841 Holsteinsborg
1856 Julianehaab
1861 fratrådt
1836-37, 1846-47, 1956-57 konstitueret inspektør
1833-35, 1848-50, 1854-56 permission; kammerråd

Karriere

År

Sted

Stilling

1825 - 1826 GODTHÅB / NUUK Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1826 - 1827 GODTHÅB / NUUK Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1827 - 1829 Fiskenæsset / Qeqertarsuatsiaat Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1829 - 1830 Fiskenæsset / Qeqertarsuatsiaat Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1830 - 1833 Fiskenæsset / Qeqertarsuatsiaat Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1833 - 1839 FREDERIKSHÅB / PAAMIUT Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1839 - 1841 EGEDESMINDE / AASIAAT Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1841 - 1846 HOLSTEINBORG / SISIMIUT Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1846 - 1847 Andet Anden stilling
1847 - 1856 HOLSTEINBORG / SISIMIUT Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1856 - 1861 JULIANEHÅB / QAQORTOQ Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.