Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Hother Berthel Simon Ostermann

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

12. juni 1876 Aarslev ved Randers

Ægteskab

11. juni 1901 Valby gift med Marie Kirstine (Dina) Andersen (datter af købmand og gæstgiver Jens Andersen gift med Caroline Pedersen) født 28. januar 1878 Haarby

Familieforhold

søn af købmand Chr. Andreas Leopold Ostermann (gift med Berthe Franziska Augusta Marie Gjølbye); mormoders fætter missionær O. V. Bøggild; fættersøn missionær H. G. Baadsgaard; hustrus moster gift med kolonibestyrer P. H. Ibsen

Andet

1892-94 apotekerdiscipel
1896 student privat, huslærer Viksø
1901 15. januar cand. theol.
1899 alumnus
1901 præsteviet medhjælper Jakobshavn, ordineret 5. juni
1902 missionær
1903 konstitueret seminarieforstander
1904 missionær Egedesminde
1905 førstepræst
1906 Godthaab
1907 Jakobshavn
1910-11, 1919-21 permission
1921 sognepræst Greve-Kildebrønde
personalhistoriker, oversætter og forfatter; medarbejder af ''Grønland''

Karriere

År

Sted

Stilling

1902 - 1903 JAKOBSHAVN/ILULISSAT Missionær/præst (sognepræst/førstepræst/præsteviet medhjælper)
1903 - 1904 JAKOBSHAVN/ILULISSAT Anden stilling
1904 - 1905 EGEDESMINDE / AASIAAT Missionær/præst (sognepræst/førstepræst/præsteviet medhjælper)
1905 - 1906 EGEDESMINDE / AASIAAT Missionær/præst (sognepræst/førstepræst/præsteviet medhjælper)
1906 - 1907 GODTHÅB / NUUK Missionær/præst (sognepræst/førstepræst/præsteviet medhjælper)

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.