Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Hans Christian Theodor Rosing

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

20. december 1866 København

Ægteskab

6. juli 1890 Sukkertoppen gift med Malene Karoline Klara Kreutzmann (datter af udstedsbestyrer Jens Kreutzmann) født 2. april 1869 Kangâmiut

Familieforhold

søn se Peter Frederik Rosing

Andet

1888 dimitteret Godthaab seminar
1888 kateket Atangmik
1889 Godthaab
1901 overkateket
1903-1904 undervist i Danmark
1904 missionær Angmagssalik, ordineret København
1905 førstepræst
1913-1914 permission

Karriere

År

Sted

Stilling

1854 - 1855 JULIANEHÅB / QAQORTOQ Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1888 - 1888 GODTHÅB / NUUK Anden stilling
1888 - 1889 AtagmiK / Atammik Kateket (ordineret overkateket/overkateket)
1889 - 1901 GODTHÅB / NUUK Kateket (ordineret overkateket/overkateket)
1901 - 1903 GODTHÅB / NUUK Kateket (ordineret overkateket/overkateket)
1903 - 1904 Andet Anden stilling
1904 - 1905 Angmagssivik / Ammassivik Missionær/præst (sognepræst/førstepræst/præsteviet medhjælper)
1905 - 1913 Angmagssivik / Ammassivik Missionær/præst (sognepræst/førstepræst/præsteviet medhjælper)
1913 - 1914 Andet Anden stilling

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.