Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Alfred Leopold Bertelsen

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

5. marts 1877 Roskilde 

Ægteskab

21. juli 1910 Uummannaq gift med Regine Elisabeth Johanne Nielsen, født Fleischer (datter af assistent J. C. P. Fleischer og hans første hustru) født 30. marts 1875 Agto, uddannet jordemoder 

Familieforhold

søn af politifuldmægtig Frederik Emil Valdemar Bertelsen (gift med Marie Christine Ingstrup)

Andet

1895 student
1902 cand. med. & chir., samme år medlem af
''Den litterære Grønlandsekspedition'', som han forlod;
1904 kandidat
1904 konstitueret distriktslæge Jakobshavn
1905 Uummannaq
1906 fast ansættelse
1920-21 kommissionsmedlem

videnskabelig forfatter; i Grønland skrev den lille bog: ''Historien om Jakobs familie'' en populær bog om hygiejnen m.m.

1910-12, 1917-18 permission

Karriere

År

Sted

Stilling

1904 - 1905 JAKOBSHAVN/ILULISSAT Anden stilling
1905 - 1906 UMANAK / UUMMANNAQ Anden stilling

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.