Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Sophus Theodor Krarup Smith

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

8. februar 1834 Krogsdal ved Holstebro

Død

28. maj 1882 Godhavn

Ægteskab

gift med Johanne Margrethe Lundsteen (datter af sognepræst, landtingsmand Petrus Lundsteen gift med Christiane Marie Elisabeth Hansen) født 12. juni 1841 Vorgod, død 1916

Familieforhold

søn af kancelliråd, birkedommer Troels Smith (gift med Sophie Dorothea Krarup)

Andet

1850 student Viborg
1857 cand. polyt., assistent Indenrigsministeriet, senere Mineralisk Museum
1861 rejser til Grønland Ivigtut - Holsteinsborg og 1863 Ivigtut, på den sidste meget farlig og langvarig hjemrejse, hvor de stivfrosne sejl blæste fra masterne; først juleaften kom skibet til Hamburg
1867 konstitueret inspektør Nordgrønland
1872 fast ansat; udrustede og udsendte 1871 en slædeekspedition ind på indlandsisen
1870-71, 1875-76 permission; Ridder af Dannebrog, Vasaorden

Karriere

År

Sted

Stilling

1861 - 1861 Ivigtut / Ivittuut Anden stilling
1861 - 1861 HOLSTEINBORG / SISIMIUT Anden stilling
1863 - 1863 Ivigtut / Ivittuut Anden stilling
1867 - 1870 Andet Inspektør

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.