Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Rasmus Storm Josva Berthel Berthelsen

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

10. juli 1827 Holsteinsborg

Død

4. januar 1901

Ægteskab

2. juli 1848 Fiskenæsset gift for første gang med Anne Sophia Berglund (datter af Kivfak Jonas Sivert Berglund gift med Ane Sophia) født 9. december 1829 Fiskenæsset, død 21. september 1878 Godthaab;
10. august 1879 Godthaab gift for anden gang med Esther Ane Karen Juliane Lynge (datter af tømrer Marcus Nissen Myhlenphort Lynge gift med Sophie Abigael Kreutzmann) født 5. september 1845 Godthaab, død 22. juni 1880 Godthaab;
17. oktober 1880 Godthaab gift for tredje gang med Sara Gjertrud Louise Poulsen (datter af sælfanger Josva Ludvig Poulsen gift med Elisabeth Ingeborg) født 14. maj 1842 Sårlloq, død efter 1907

Familieforhold

søn af sælfanger Jens Christian Berthelsen; barnebarn af missionær B. Laersen gift med Esther Sophia Kleist; fader til Ernek Jens Lars Johan Berthelsen; datter gift med missionspræst Olsen, dattersøn førstepræst L. G. A. B. Egede

Andet

oplært af missionær Wandall og C. J. O. Steenberg
1844-47 uddannet i Danmark
1847 seminarielærer Godthaab, overkateket
1897 Ridder af Dannebrog
Grønlands mest populære salmedigter og komponist

Karriere

År

Sted

Stilling

1847 - 1847 GODTHÅB / NUUK Kateket (ordineret overkateket/overkateket)

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.