Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Johannes Winding

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

1774 (døbt 16. november) Hassing

Død

3. januar 1833 Ritenbenk

Ægteskab

8. oktober 1809 Godhavn gift med Kirsten Lunde (datter af købmand N. L. Lunde gift med Pige Sara) født 3. februar 1784 Holsteinsborg, 10. december 1834 Ritenbenk; erholdt ægteskabstilladelse 1806, men vielsen kunne ikke finde sted af mangel på præst; indskud i enkekassen betragtedes som foreløbig legitimation

Familieforhold

søn af sognepræst Peder Andersen Winding (gift med Marie Overgaard); døtre gift med købmand H. Bistrup, E. Møldrup, J. A. Mørch og H. Rosing; eneste søn, nationalmatros Peter Frederik Winding omkom 11. oktober 1833 på et kultogt; fætter se Ole Adolf Winding

Andet

1796 student Aalborg
1800 assistent Godhavn
1801 Arveprinsens Ejlande
1803 juli-august konstitueret købmand Ritenbenk
1804 august-september konstitueret bestyrer Jakobshavn
1804 assistent Godhavn
1805 købmand Upernavik
1809 Godhavn
1811 hjemgået med permission
1812 atter udgået, med dette års seneste skib til Godthaab, hvorfra han gik i båd til Nordgrønland og ankom sent på efteråret; da her ingen købmandpost var ledig, ansættes han december 1812 som assistent Ritenbenk, men nåede kun Jakobshavn og blev der som assistent, til han 1816 overtog kolonien som købmand
1830 fratrådt, boede et par år på Hunde Ejlande, derefter hos svigersønnen Mørchi Ritenbenk

Karriere

År

Sted

Stilling

1800 - 1801 GODHAVN / QEQERTARSUAQ Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1801 - 1803 Andet Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1803 - 1804 RITENBENK / APPAT (JAKOBSHAVN/ILULISSAT) Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1804 - 1804 JAKOBSHAVN/ILULISSAT Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1804 - 1805 GODHAVN / QEQERTARSUAQ Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1805 - 1809 UPERNIVIK / UPERNAVIK Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1809 - 1811 GODHAVN / QEQERTARSUAQ Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.