Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Nicolai Zimmer

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

25. januar 1810

Død

31. maj 1894 Frederiksberg

Ægteskab

6. september 1846 Egedesminde gift med Karen Margrethe Mafia Geisler (datter af købmand Johannes Christian Geisler gift grønlandsk med Karen) født 22. december 1824 Christianshaab, død 1. februar 1901 Frederiksberg; hun stiftede et legat på 15.000 kroner, hvoraf renterne årligt uddeles fortrinsvis til medlemmer af den store Geislerske familie i Nordgrønland

Familieforhold

søn af sognepræst Conrad Zimmer (gift med Marie Elisabeth Nielsen)

Andet

1829 student Aalborg
1834 29. oktober cand. jur.
1837 institutsbestyrer København
1842 assistent Jakobshavn
1843 hvalfangerassistent Godhavn
1844 konstitueret købmand Jakobshavn
1844 assistent Egedesminde
1846 købmand Egedesminde
1865 fratrådt
1845-46, 1850-52, 1858-59, 1860-61, 1862-63, 1864-65 konstitueret inspektør
1856-58 permission

Karriere

År

Sted

Stilling

1842 - 1843 JAKOBSHAVN/ILULISSAT Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1843 - 1844 GODHAVN / QEQERTARSUAQ Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1844 - 1844 JAKOBSHAVN/ILULISSAT Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1844 - 1846 EGEDESMINDE / AASIAAT Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1846 - 1856 EGEDESMINDE / AASIAAT Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1856 - 1858 Andet Anden stilling
1859 - 1865 EGEDESMINDE / AASIAAT Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.