Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Jørgen Frederik Egede

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

1748 (døbt 26. marts) Aalborg

Død

26. juni 1807 Nexø

Ægteskab

29. september 1786 Holsteinsborg gift med Johanne Aronsdatter Theson (datter af tømrer, bådsmand Aron Theson gift grønlandsk med Margaretha) født 1757 (døbt 29. marts) Holsteinsborg, død i Danmark

Familieforhold

søn af købmand Niels Rasch Egede; fader til assistent P. N. Egede

Andet

1769 student jur.
1776 købmand Holsteinsborg
1785 hjemgået
1798 inspektør Frederiks Stenbrud ved Nexø

Kilder

Ostermann, H.: Danske i Grønland i det 18. århundrede. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Kjøbenhavn 1945. Side: 89-94. Silhuet: 93

Karriere

År

Sted

Stilling

1776 - 1785 HOLSTEINBORG / SISIMIUT Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1917 - 1920 FREDERIKSDAL / NARSARMIJIT Kateket (ordineret overkateket/overkateket)

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.