Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Introduktion

Formålet med denne base over grønlandske fortællinger er at lette søgningen i den nedskrevne mundtlige overlevering, der er så omfattende, at det kan tage pippet fra enhver begynder. Basens ca. 2280 fortællinger må være repræsentative for deres tid i de forskellige egne af Grønland, og det er min agt, at basen i fremtiden suppleres med manglende samlinger og spredte tryk ved interesserede brugeres hjælp. Alle fortællinger, der foreligger i dansk oversættelse på tryk er blot indskrevet i resumé, der naturligvis ikke kan bruges som kilder. Man må gå til kilden selv, den trykte oversættelse, helst også den grønlandske original hvis den findes.

Af de øvrige fortællinger, dvs. håndskrevne og nogle få der kun er trykt på grønlandsk, er flertallet indskrevet i oversættelse til dansk. Lektor emeritus Christian Berthelsen har foretaget de fleste og nu afdøde Apollo Lynge, Nuuk, en større antal, Grethe Lindenhann nogle få og Signe Åsblom ligeså. Der er huller i mange oversættelser, enten når håndskriften har været utydelig, særpræget dialekt har gjort sig gældende, eller nedskriveren, der kan være den samme som fortælleren, ikke har haft magt over forløbet. Igen er det sikrest at gå til kilden, som regel håndskriftet, forudsat man har de fornødne kundskaber i grønlandsk. Ellers må brugeren gøre opmærksom på manglerne og usikkerhederne i sin formidling.

Download søgemanual som pdf her.

Søgning på Arnajaaq gav 2 resultater.

Hunden, som tog pigen til kone

Print
Dokument id:1550
Registreringsår:1903
Publikationsår:1925
Arkiv navn:
Fortæller:Arnajaaq (Arnajâq)
Nedskriver:Rasmussen, Knud
Mellem-person:
Indsamler:Rasmussen, Knud
Titel:Hunden, som tog pigen til kone
Publikationstitel:Myter og Sagn fra Grønland, III
Tidsskrift:
Omfang:side 85 - 86
Lokalisering:Avanersuaq / Thule
Note:

Orig. håndskrift: KRKB 1, 5(14): Optegnelser fra den litterære Grønlandsekspedition 1902 - 04;

Rasmussens renskrift: KRKB 3: Eskimoiske Sagn, 4, Optegnelser fra den litterære Grønlandsekspedition 1902 - 04: "Qingmeq arnamik nuliartârtoq" / Qimmeq arnamik nuliartaartoq.

Maskinskrevet manus: KRH, kasse 51, nr. 33.

 

Første gang trykt i Rasmussen, K.: Nye Mennesker. København, Kristiania: Gyldendal, 1905: 119 - 120.

Grønlandsk udgave: Søby, R. (red.), 1981 - 82: IV: 21:"Qingmeq arnamik nuliartârtoq" / Qimmeq arnamik nuliartaartoq.

 

Resumé:

En mand opfordrer sin datter til at gifte sig med en hund, fordi hun

vrager alle mænd. En frossen hundelort bringer beskeden ud til hunden,

der slæber pigen ud og ligger med hende. Faderen bringer hende over

til en ø ud for Kangerlussuaq, mens han lader hunden svømme over med

en pose sten så den næsten drukner. Pigen føder to hunde, to eqqillit

(hundemennesker), to inuit, to qallunaat (hvide) og to qallunaatsiaat

(ondsindede hvide). De hvide sender hun over havet på en kamiksål, og

hun lader derefter sine børn sønderrive faderen.

 

Var.: Kvinden og hunden; Kvinden der blev gift med en hund. Hunden der tog en kvinde til kone; Tartuneqi; Tartitsinnaaq; Kvinden, som fik en hund til mand.

 

Hist.: En fælleseskimoisk myte. Qallunaatsiaat var den vestgrønlandske

betegnelse for nordboerne. Måske har sydvestgrønlænderen, Hans, der

boede fem år i Thule-området (1855-60), indført betegnelsen. Se

"Fortolkningsmuligheder": Holdningsændringer: "Qallunaat" og "Kvinden og hunden ..."

.

Manden, som tog en ræv til kone

Print
Dokument id:1543
Registreringsår:1903
Publikationsår:1925
Arkiv navn:
Fortæller:Arnajaaq (Arnajâq)
Nedskriver:Rasmussen, Knud
Mellem-person:
Indsamler:Rasmussen, Knud
Titel:Manden, som tog en ræv til kone
Publikationstitel:Myter og Sagn fra Grønland, III
Tidsskrift:
Omfang:side 76 - 77
Lokalisering:Innaanganeq: Avanersuaq / Thule
Note:

Orig. håndskrift: KRKB 1, 5(14): Optegnelser fra den litterære Grønlandsekspedition 1902 - 04;

Rasmussens renskrift: KRKB 3: Eskimoiske Sagn, 4, Optegnelser fra den litterære Grønlandsekspedition 1902 - 04: "Inuk teriangniamik nuliartârtoq" / Inuk terinnaiamik nuliartaartoq.

Maskinskrevet manus: KRH, kasse 51, nr. 33.

 

Første gang trykt i Rasmussen, K.: Nye Mennesker. København, Kristiania: Gyldendal, 1905:183 - 185.

Grønlandsk udgave: Søby, R. (red.), 1981 - 82: IV: 37 - 38: "Inuk teriangniamik nuliartârtoq" / Inuk terinnaiamik nuliartaartoq.

 

Resumé:

En mand gifter sig med en ræv, der forvandles til menneske og er meget

smuk. På hendes opfordring flytter de hen til andre mennesker, hvor en

anden mand, der er gift med en hare, foreslår et konebytningsforhold.

Denne bryder sig ikke om rævekvindens lugt, hvorfor hun fornærmet

flygter og gifter sig med en orm, som hendes forrige mand en gang har

brændt i ansigtet. Ormen opfordrer eks-manden til at trække armkrog.

Han vinder, vrager rævekonen og fortsætter til strandånderne. De bor

på det stykke strand, der ligger tør ved ebbe og er ganske ufarlige

dværge. De kalder de edderfugle, de fanger, for hvalrosser. De serverer en

hvalrosarm, der blot er en vinge, for manden, der vender hjem efter en

tids ophold hos dem.

 

Var.: Ataliannguaq; Manden, som giftede sig med en ræv; Manden, der tog en ræv til kone; Pebersvenden, som giftede sig med en ræv; Manden, der blev gift med en ræv; The fox-wife; Ræv til hustru; The fox-wife and the penis of the lake.

 

Tolkning: Om dværge og strandånder (innersuit) i Østgrønland se GTV (= Grønlændernes traditionelle verdensbillede - p.t. under omarbejdelse, tilhæftes senere).

Databasen med myter og sagn er udarbejdet af Birgitte Sonne, f. 4. jan 1936, mag art i religionssociologi, pensioneret fra Afd. for Eskimologi, TORS, KU i 2006. Har forsket i og skrevet om grønlandske myter og sagn i en halv menneskealder - og gør det stadig. Kan nås med spørgsmål på bbsonne81@remove-this.gmail.com.