Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Nyregistrerede samlinger

Vi har i løbet af det sidste års tid indskrevet mange af instituttets samlinger, så de nu er søgbare i dokumentdatabasen.

Vi har i løbet af det sidste års tid indskrevet mange af instituttets samlinger, så de nu er søgbare i dokumentdatabasen. Bl.a. er flg. samlinger blevet indskrevet: A 001 (Morten Porsild), A 121 (N. O. Christensen) og A 446 (Peter Freuchen). Vi påregner at færdiggøre registreringen af de sidste samlinger inden årets udgang.

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055