Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Ny bogudgivelse om 1. Thule-ekspedition

Fredag d. 5. maj 2017 udkommer et nyt tobindsværk om 1. Thule-ekspedition "Mysteriet på indlandsisen. 1. Thule-ekspedition. Originale dagbøger og nye beregninger" af Jens Christian Worm Gotfredsen og Ivan Tafteberg Jakobsen.

Om bind I:

Kunstner, hundeslædekører og tidligere siriusmand, Jens Christian Worm Gotfredsen, har over en årrække minutiøst endevendt alle aspekter af 1. Thule-ekspedition (1912-13), herunder deltagernes efterladte dagbøger, fotografier og kort. I dette bogværks bind 1 er Knud Rasmussens og Peter Freuchens dagbøger gengivet som de blev skrevet, og Gotfredsen genfortæller indlevende ekspeditionsdeltagernes (Peter Freuchen, Knud Rasmussen, Uvdloriark og Inukitsork) dristige og farefulde ekspedition over indlandsisen fra Thule til Independence Fjord i Nordøstgrønland og retur. Med Gotfredsens indlevelsesevne og hans egne erfaringer fra tyve år på Grønland i kombination med alle dagbogscitaterne oplever man som læser at sidde forrest på slæden tværs over indlandsisen.

 

Om bind II:

Bogværkets bind 2 er skrevet af Ivan Tafteberg Jakobsen. Her gennemgås den tekniske og matematiske baggrund for navigationen over indlandsisen og detaljer i de observationer, Peter Freuchen har noteret i sine dagbøger. Freuchens pejlinger på Nordøstgrønlands kyst sammenlignet med moderne kort giver et billede af ekspeditionens positioner med ekstraordinær præcision, og analyser og beregninger på baggrund af observationsskemaerne kaster nyt lys over ekspeditionens faktiske forløb og hvorfor ekspeditionen var tæt på at ende i en katastrofe. De fire ekspeditionsdeltagere kom til at følge en rute på tilbagevejen der lå væsentlig længere mod nord end de troede, og beregningerne viser, at den forklaring som hidtil er blevet givet på årsagen hertil, ikke holder.

 

Teksten i bind 1 er illustreret med Gotfredsens egne malerier og tegninger, som gør alt det levende fra ekspeditionen, som ordene ikke kan beskrive. Desuden er begge bind suppleret med såvel originale fotografier fra ekspeditionen som dokumenter fra Arktisk Instituts arkiver, herunder også originale kort og kortstumper som ekspeditionen har haft med; disse spiller en stor rolle i begge bind.

 

Udgivelsen er et samarbejde mellem Matematiklærerforeningen og Arktisk Institut. Bindene kan enten købes hver for sig eller samlet:

Bind I: 232 sider, 250 kr.+ porto

Bind II: 171 sider, 150 kr.+ porto

Samlet pris for begge bind: 400 kr. + porto

Henvendelse til <link>[email protected] eller 32 31 50 50.

 

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055