Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Ny udstilling om kunstneren Eigil Knuth

Udstilling om kunstneren Eigil Knuth med et bredt udvalg af dennes værker.

Sommeren 2018.

Eigil Knuth var en kendt polarforsker, arkæolog og billedhugger. Knuth var fascineret af både kunstens og videnskabens verden og søgte livet igennem nye udfordringer og projekter indenfor begge felter.

Udstillingen her fokuserer på kunsten, som han eksperimenterede med gennem hele livet: fra det fint registrerende – om det drejede sig om natur, landskaber eller mennesker – til det fabulerende og eventyrlige – hvor former og bevægelser transformeredes til enkle streger eller fabeldyr. Et motiv der dog gik igen livet igennem var selvportrættet.

Da udstillingen foregår i receptionen i det Arktiske Hus, Strandgade 102, fås adgang ved at ringe på på Arktisk Institut på 1. sal i åbningstiden mandag til fredag 9-16.

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055