Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 302
Missionær Christen Christensen Østergaard.
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder materiale fra perioden 1832-43: kopibøger, dagbøger, generaltakster, korrespondance, regnskaber, anbefalinger, designationer, erindringer, etnografi og kirkelige skrivelser.
Lb.nr. 1-2 og 7-10 er udleveret til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
  Emneord:
   Personer:

    Arkivfonden indeholder nedenstående


    Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
    1 1  

    Missionær Chr. Østergaards kopibog med embedsbreve, indberetninger etc. fra 1833-1841. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.
    1 2  

    To embedsdagbøger: fra 1. august 1833 til ultimo juli 1837 samt primo august 1837 til primo august 1842. Sidste del er skrevet i Danmark idet Østergaard forlader Grønland september 1841. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.
    1 3  

    Diverse regnskaber, afregning med kolonien Upernavik, kommissionsgods, gældsbevis og 1833.    Relaterede personer til dette løbenummer
     1 4  

     Generaltakster 1834-1841.     Relaterede personer til dette løbenummer
      1 5  

      Diverse skrivelser, breve, inventarliste, fortælling om det grønlandske folk og julen i Grønland, kontrabog etc. 1832-41.      Relaterede personer til dette løbenummer
       1 5 1 Diverse breve og skrivelser fra 1830'erne indtil starten af 1840'erne: liste over kommissionsgods, inventarlister, auktionsliste over Østergaards sager inden hjemrejsen, private breve


       Relaterede personer til denne enhed
       1 5 2 Christen Christensen Østergaards kontrabog, 1833-41.


       Relaterede personer til denne enhed
        1 5 3 Hæfte med grønlandske gloser, udateret.


        Relaterede personer til denne enhed
         1 5 4 Tre hæfter: udkast til Afhandlingen om Frihandelen på Grønland, 1836 & 1837, Fortællinger om det grønlandske Folk, udateret og Julen i Grønland, 1846.


         Relaterede personer til denne enhed
          1 5 5 Et lille tryk: Grønlands historiske Mindesmærker, 1838 og følgebrev vedr. udgivelsen. Et tryk af Die köngliche Gesellschaft für nordische alterthumskunde, 1837.


          Relaterede personer til denne enhed
           1 5 6 Plan til en grønlandske Kirke for kolonien Upernavik


           Relaterede personer til denne enhed
            1 5 7 Syv breve fra Direktoratet for Den Kongelige Grønlandske Handel til til Østergaard. Folioarkene ligger stadig aflangekuverter med laksegl.


            Relaterede personer til denne enhed
             1 6  

             Missionær Christen Christensen Østergaard: Præsens borgerlige Stilling ved Upernavik. Forsvarstale, juli 1837.             Relaterede personer til dette løbenummer
              2 7  

              Designation over døbte og udøbte grønlænder i Upernavik Missionariat 1833-34. En original og en kopi. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.
              2 8  

              Tillæg til den i 1834 afsendte designation. Fortegnelse over alle de ministerielle Forretninger og Dødsfald, som er forefaldne i den grønlandske Menighed. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.
              2 9  

              Oversigt over alle døbte og udøbte grønlændere og blandinger i Upernavik Missionariat 30. juni 1841, samt diverse oplysninger til efterfølgeren (original og kopi). Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.
              2 10  

              Eksamens-Liste over alle skolebørn i Upernavik Missionariat i vinteren 1840-41. Original og kopi. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-fil.
              2 11  

              Om mit første Embedsaar paa Grønland og nogle Træk til en karakteristik af Grønlænderne affattet i et Vennebrev til Bestyreren for Det Danske Missionsselskab og andre Venner i Fædrelandet. 1834.              Relaterede personer til dette løbenummer
               2 12  

               Bemærkninger om Grønlændernes moralske Karakter og dres Forhold til Kristendommen.               Relaterede personer til dette løbenummer
                2 13  

                Hæfte med udkast til breve og andet, 1831-32.                Relaterede personer til dette løbenummer
                 2 14  

                 Indsættelsesprædiken for den danske menighed ved Upernavik 1833 og prædiken ved kirken i Upernaviks invielse i 1839.                 Relaterede personer til dette løbenummer
                  2 15  

                  Østergaard: Da jeg var i Livsfare paa den brudte Iis - Nok et bidrag til at karakterisere det grønlandske Liv og Folk. Udateret, men fortællingen foregår i 1839-40.                  Relaterede personer til dette løbenummer
                   2 16  

                   Fragmenter af en Indberetning til Missionskollegiet, 1834.                   Relaterede personer til dette løbenummer
                    2 17  

                    Gavebrev fra Østergaard til det danske Missionsselskab 1868. Legatet lyder på 1000 Rdl.                    Relaterede personer til dette løbenummer
                     2 18  

                     Christeligt Folkeblad 1847, med bidrag af Østergaard: Elsk ikke Verden, men giv Gud Dit Hjerte.                     Relaterede personer til dette løbenummer
                      2 19  

                      Breve fra Østergaard til pastor Fenger, 1839-40 og fra Fenger til Østergaard, 1847.                      Relaterede personer til dette løbenummer
                       2 20  

                       Kopier af diverse breve, sange, digte m.m. af Grundtvig og Ingemann og skrivelser, som er i Østergaards tipoldebarns, Toto Østergaard, eje, bl.a.                       Relaterede personer til dette løbenummer

                        Fotosamlingen

                        Søg i verdens største samling af historiske fotografier vedrørende Grønland og Arktis

                        Dokumentarkivet

                        Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis.