Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 274
EGIG. Expedition Glaciologique Internationale Au Groenland. 1957-1960.
Beskrivelse: Samlingen indeholder materiale fra Expedition Glaciologique Internationale Au Groenland: 1957-1960. Ekspeditionens danske repræsentant var Børge Fristrup. Dele af ekspeditionen blev foretaget i samarbejde med Geodætisk Institut, DK. Materialet er primært på tysk og fransk og er ikke sorteret detaljeret. Der kan derfor være overlap mellem de forskellige løbe- og enhedsnumre.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 401, Dansk Pearyland Ekspedition/Børge Fristrup
 • A 500, Peary Land Fonden
Emneord:
Personer:

Arkivfonden indeholder nedenstående


Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
1 1  

EGIG, korrespondance mellem Dr. W. Kopp og forskellige ekspeditionsmedlemmer m.fl. fx Fristrup, Victor og Bauer, institutioner mm., 1955-1963


Relaterede fonde til dette løbenummer:
 • A 401, Dansk Pearyland Ekspedition/Børge Fristrup
 • A 500, Peary Land Fonden
Relaterede personer til dette løbenummer
1 1 1 Korrespondance, rapporter mm., 1955

Relaterede fonde til denne enhed:
 • A 401, Dansk Pearyland Ekspedition/Børge Fristrup
 • A 500, Peary Land Fonden
Relaterede personer til denne enhed
1 1 2 Korrespondance, rapporter mm.,1956

Relaterede fonde til denne enhed:
 • A 401, Dansk Pearyland Ekspedition/Børge Fristrup
 • A 500, Peary Land Fonden
Relaterede personer til denne enhed
1 1 3 Korrespondance, rapporter mm.,1957

Relaterede fonde til denne enhed:
 • A 401, Dansk Pearyland Ekspedition/Børge Fristrup
 • A 500, Peary Land Fonden
Relaterede personer til denne enhed
1 1 4 Korrespondance, rapporter mm., 1958

Relaterede fonde til denne enhed:
 • A 401, Dansk Pearyland Ekspedition/Børge Fristrup
 • A 500, Peary Land Fonden
Relaterede personer til denne enhed
2 1 5 Korrespondance, rapporter mm., 1959

Relaterede fonde til denne enhed:
 • A 401, Dansk Pearyland Ekspedition/Børge Fristrup
 • A 500, Peary Land Fonden
Relaterede personer til denne enhed
2 1 6 Korrespondance, rapporter mm., 19602 1 7 Korrespondance, rapporter mm., 19612 1 8 Diverse kvitteringer (1959), udaterede kort, et jubilæumshæfte samt dagsorden til afsluttende møde, 1963

Relaterede fonde til denne enhed:
 • A 401, Dansk Pearyland Ekspedition/Børge Fristrup
 • A 500, Peary Land Fonden
Relaterede personer til denne enhed
3 2  

EGIG, korrespondance/orientering ml. Generalsekretær Bauer og Oberst J.V. Helk (Chef for den fotogrammetriske sektion ved Geodætisk Institut), herunder rapporter, kort mm.Relaterede personer til dette løbenummer
3 2 1 Manual, EGIG

Relaterede fonde til denne enhed:
 • A 401, Dansk Pearyland Ekspedition/Børge Fristrup
Relaterede personer til denne enhed
3 2 2 Korrespondance mm., 1954-1958


Relaterede personer til denne enhed
3 2 3 Korrespondance, kort mm., 1959 (fordelt på to læg)

Relaterede fonde til denne enhed:
 • A 401, Dansk Pearyland Ekspedition/Børge Fristrup
 • A 500, Peary Land Fonden
Relaterede personer til denne enhed
3 2 4 Korrespondance og notater, 1960

Relaterede fonde til denne enhed:
 • A 401, Dansk Pearyland Ekspedition/Børge Fristrup
Relaterede personer til denne enhed
3 2 5 Korrespondance, 1963-1968


Relaterede personer til denne enhed
3 2 6 Korrespondance, Helk, udateret materiale


Relaterede personer til denne enhed
4 3  

EGIG, Korrespondance, målinger og diverse rapporter, primært vedr. Paul-Emile Victor, Bauer og J.V. Helk
4 3 1 "BEST. Expéditions Polaires Françaises Balises "Longue Durée" de 18m", Perin, 19654 3 2 Meteorologische Abhandlungen, Band XXI, Heft 4, 19624 3 3 EGIG; Projet de plan operationel, oktober 1957


Relaterede personer til denne enhed
4 3 4 Synoptische Wettermeldungen, 1. maj - 31. august 1959, Uummannaq, Jakobshavn/Ilulissat, Mesters Vig, Kap Tobin4 3 5 Indkomne skrivelser til J.V. Helk, 1958-59


Relaterede personer til denne enhed
4 3 6 Udgående skrivelser fra J.V. Helk, 1957-1960


Relaterede personer til denne enhed
4 3 7 Diverse; korrespondance og andre skrivelser, Helk


Relaterede personer til denne enhed
5 4  

EGIG: Korrespondance, mødereferater mm. 1957-1958
5 4 1 Møder i Wien, 29.-31. oktober 1958, "Rapport d´activité" på tysk og fransk samt diverse planer og skemaer5 4 2 Videnskabelige programmer, 1956-1957


Relaterede personer til denne enhed
5 4 3 "Missions de Aeriennes de Reconnaissance au Groenland, primært 19586 4 4 EGIG: Projet de plan opreationel, 1957-586 4 5 Breve og skrivelser, 1957-58


Relaterede personer til denne enhed
6 4 6 Breve og skrivelser, 1959 (enheden er fordelt på to læg)


Relaterede personer til denne enhed
7 5  

EGIG: Korrespondance, mødereferater mm., 1959-1961
7 5 1 Materiale fra møde i Hamburg d. 26-28. oktober 1959 samt fra møde i København d. 26-27. februar 1959


Relaterede personer til denne enhed
7 5 2 Strassbourg-mødet 17-18. marts 1961 samt Frankfurt-mødet 30-31. oktober 1961


Relaterede personer til denne enhed
7 5 3 Mødet i Monaco, 26-28. oktober 1960


Relaterede personer til denne enhed
7 5 4 Diverse rapporter (telegrafiske), 19598 5 5 EGIG: Korrespondance 1960


Relaterede personer til denne enhed
8 5 6 EGIG: Korrespondance 19618 5 7 EGIG: Korrespondance, J.V. Helk, 1960-61


Relaterede personer til denne enhed
9 6  

EGIG: Mødereferater, breve og skrivelser, primært fra 1957
9 6 1 Budget, EGIG, 1957


Relaterede personer til denne enhed
9 6 2 EGIG, vedr. Expédition Dumont, 1957


Relaterede personer til denne enhed
9 6 3 EGIG: Manuel D´Operations, Campagne d´été 1959, Hivernage 1959-1960, nov. 19579 6 4 EGIG: Tysk oversættelse af Manuel D´Operations, Campagne d´été 1959, Hivernage 1959-1960, nov. 19579 6 5 EGIG-møder i Paris 27-28. september 1956, München 14. januar 1956, København 27. februar 1956, Grindelwald 3-8. april 1956, København 21-22. november 1956 og Paris 14-15. december 1956


Relaterede personer til denne enhed
9 6 6 EGIG-møder i Davos, d. 3-5. april 1957 og München, d. 25-28. oktober 195710 6 7 Breve og skrivelser, 1955-1956


Relaterede personer til denne enhed
10 6 8 Breve og skrivelser, 1957


Relaterede personer til denne enhed
10 6 9 EGIG, diverse (bl.a. fotobeskrivelse/teknisk info)Fotosamlingen

Søg i verdens største samling af historiske fotografier vedrørende Grønland og Arktis

Dokumentarkivet

Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis.