Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 092
Kommandør Gustav Holm
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder Gustav Holms korrespondance med bl.a. Fridtjof Nansen, et manuskript og dagbog fra Julianehåb 1880, materiale fra Geografisk Ekspedition 1881 og to kort, hvoraf det ene er et håndtegnet kort over Sydgrønland 1880-81.


NB. Lb.nr. 4 er af offentlig proveniens og er udleveret til Rigsarkivet.
Giver: Ejnar Mikkelsen
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:

   Arkivfonden indeholder nedenstående


   Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
   1 1  

   Korrespondance om rensdyravl mest med folk fra det nordlige Skandinavien, 1904-05. Særtryk af Skanderborg Amtsavis 1925 ang. tamrener i Grønland.

   • avisudklip
   • korrespondance
   • rener
   • samer
    1 2  

    Breve og notater vedr. artikel af Fridtjof Nansen i Norsk Geografisk Tidsskrift, 1926.

    • breve
    • notater
    • tidsskrifter
     1 3  

     Kopi af maskinskrevet liste over 76 personer, der underskrev en festadresse på Holms 70-års fødselsdag den 6. august 1919.

     • fødselsdage
      1 4  

      Ekspeditionen til Julianehåb Distrikt 1880: manuskripter, dagbog, indberetninger, breve og instruks.

      • breve
      • dagbøger
      • indberetninger
      • instrukser
      • manuskripter
       1 4 1 Gustav Holm: "Beskrivelse af Ruinerne i Juleanehåbs Distrikt, 1880". Arkitekt Groth: "Beskrivelse af Ruinerne mellem Kagssiarssuk, Kordlortok og Tingmimiut, Isoramiut". Bilagt 8 stik, 3 fotos. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.
        1 4 2 Dagbog: "Geografisk Expedition til Julianehaabs Distrikt 1880. Dagbog ført paa en Undersøgelsesreise i Julianehaabs Distrikt i Syd-Grønland 1880 af G. Holm". Ført i perioden 8. april til 4. november. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.
        • dagbøger
        • Holm, Gustav
        1 4 3 Indberetning fra Gustav Holm, Nanortalik, 1880. Særtryk af Geografisk Tidsskrift 1880. J.F. Johnstrups beretning, nov. 1880 til brug for Pressen. Instruks marts 1880 for Gustav Holm. Diverse breve. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.
        • breve
        • indberetninger
        • instrukser
        • tidsskrifter
        • Holm, Gustav
        1 4 4 Manuskript: "Østerbygdens beliggenhed". Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.
        • manuskripter
        • Holm, Gustav
        1 5  

        Geografisk Ekspedition til Sydgrønland 1881. Vejriagttagelser, fortegnelse over etnografiske og "oldnordiske" sager, kort, undersøgelser af isens udbredelse, bjergarter og vandprøver. Breve bl.a. fra Hinrich Rink, 1880-81.

        • breve
        • ekspeditioner
        • Geografisk Ekspedition
        • isforhold
        • vejrobservationer
         1 6  

         Håndtegnet kort over Sydgrønland. Fra Kap Farvel til Arsuk.

         • kort
          1 7  

          Kort over Ammassalik-området. Fotografisk kopi, 1884-85.

          • kort