Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 294
Helge Bangsted
Beskrivelse: Dagbøger og notebøger fra bl.a. 5. Thuleekspedition (1921-24) og filmekspeditionen ("Eskimo", 1930). Diverse breve. Desuden dokumenter vedr. køb af samlingen.

NB.: Lb.nr. 20 er udtaget til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2016.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
 • 5. thule ekspedition (1921-24)
 • breve
 • dagbøger
 • film
 • observationer
Personer:

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Dagbog 1. sept. 1920-26. jan. 1921."Min første rejsedagbog. Overvintringen i Nordgrønland, 1920-21. Ritenbenk. " (koll. hefte, håndskr.)

  • 5. thule ekspedition (1921-24)
  • dagbøger
  • fox (skib)
  • fylla (skib)
  • hans egede (skib)
   1 2  

   Dagbog II. 27.1.1921-31.5.1921. (Ikerasak, Umanaq, Upernavik)

   • 5. thule ekspedition (1921-24)
   • dagbøger
    1 3  

    Dagbog III. 1.30.6. 1921.

    • 5. thule ekspedition (1921-24)
    • dagbøger
     1 4  

     Notater. 1920-1921

     • 5. thule ekspedition (1921-24)
     • noder
      1 5  

      Sagn fra Vestgrønland. 1920

      • fortællinger
       1 6  

       Notesbog.

       • sprog
        1 7  

        3 Notesbøger, 1920-22. Spredte notater. Met. målinger. Etnografiske optegnelser Ritenbenk

        • notesbøger
         1 8  

         Notesbog. Spredte notater, digte, udkast. (1921-24)

         • notesbøger
          1 9  

          4 notesbøger 1922-23. Notater fra 5. Thulesksp. Spredte optegnelser fra Canada. Samlingsfortegnelser, udgravningsjournal m.v.

          • 5. thule ekspedition (1921-24)
           1 10  

           1921-24. Noter fra 5. Thule-eksp. Fugle- og pattedyrnevne hos padlimiut- og Aivilikeskimoerne. (12 folio-ark håndskr.)

           • 5. thule ekspedition (1921-24)
           • fauna
           • fugle
           • sprog
            2 11  

            Dagbog 6.aug.-31. dec. 1925 (indb., håndskr.)

            • dagbøger
             2 12  

             Dagbog 1. jan.-30. marts 1926 "Rejsen på Indlandsisen" (indb., håndskr.)

             • dagbøger
              2 13  

              Dagbog 31. marts- 29. april 1926(Indb., håndskr.)

              • dagbøger
               2 14  

               Notater 1925-26. Spredte optegnelser fra Grønland. (Kollegiehefte, håndskr.)

               • epidemier
               • fauna
               • fugle
               • hvidhvaler
               • madlavning
               • sygdomme
               • sæler
                2 15  

                Dagbog. Og spredte optegnelser, sept. 1927-marts 1928. "Vinterliv på Grønlands Indlandsis" (Indb., håndskr.)

                • dagbøger
                • ekspeditionsliv
                 2 16  

                 Dagbog. "Flyve-ekspeditionen". 21. aug-19. aug 1928 (Indb., håndskr)

                 • dagbøger
                 • ekspeditionsliv
                  2 17  

                  Dagbog. "Atlantflyvningen". 17. maj-7. juli 1929. (indb., håndskr.)

                  • dagbøger
                  • ekspeditionsliv
                   2 18  

                   2 notesbøger. Optegnelser om arktiske fugle og grønlandske fugle. delvis Alfabetisk(håndskr.)

                   • fugle
                   • ornitologi
                    2 19  

                    Notesbog med optegnelser vedr. sælfangsten i Julianehåb 1895-1920. (Håndskr.)

                    • sæler
                    • sælfangst
                     2 20  

                     Dagbog/notesbog på grønlandsk. Blækskrevne dagbogsnotater fra 1. april 1872 til 31. marts 1873. Efter alt at dømme ført af grønlandsk kateket. Muligvis Eli Sivertsen. NB. Udtaget til NKA.

                     • dagbøger
                     • grønlandsk
                     • kateketer
                      2 20 1 Dagbog/Notesbog
                       2 20 2 Arnaq Groves undersøgelse og kommentarer til lb.nr.20.1
                        3 21  

                        Småtegninger overført til K 060, lb.nr.2

                          3 22  

                          Eskimoiske tegninger overført til K 060, lb. nr. 1

                            3 23  

                            Korrespondance, i alt 5 breve, omhandlende filmen "Eskimo" og "Blandt kajakfangere og sælfangere" samt et hæfte om filmen "Blandt kajakfangere og sæljægere".

                              3 23 1 Brev af Helge Bangsted til Berlingske Tidende den 7. juli 1970
                               3 23 2 Brev skrevet af Helge Bangsted til Museumsinspektør Helge Larsen den 3. juni 1957
                                3 23 3 Brev skrevet af Niels Nørlund fra Berlingske Tidende til Helge Bangsted den 14. juli 1970
                                 3 23 4 Brev skrevet af Ib Monty fra Det Danske Filmmuseum til Helge Bangsted den 3. april 1962
                                  3 23 5 Brev skrevet af Helge Bangsted til direktør Harry Frandsen den 25. marts 1962
                                   3 23 6 Hæfte: "Blandt Kajakfangere og Sæljægere" Den store Grønlandsfilm.
                                    3 24  

                                    3 scrapbøger med avisudklip. 1928-32

                                      3 24 1 "Den første amerikanske transatlantiske flyvning via Grønland"(1928)
                                       3 24 2 "Indlandsis-ekspeditionen 1927-28"
                                        3 24 3 "Grønlandssagen i Haag" (1932)
                                         3 25  

                                         Rypefuglene: noter fra den 5. Thule-ekspedition. Indeholder også to breve fra Finn Salomonsen til Helge Bangsted.(1937)

                                         • fugle
                                         • ornitologi
                                          3 26  

                                          Kort over Northwest territories Canada (1926)

                                            3 27  

                                            7 dagbøger skrevet af Helge Bangsted fra 5. Thule Ekspedition (1921-24)

                                            • 5. thule ekspedition (1921-24)
                                            • dagbøger
                                             3 27 1 Dagbog I, 7. sept. 1921-2. marts 1922
                                              3 27 2 Dagbog II, 23. febr. 1922-24. juni 1922
                                               3 27 3 Dagbog III, 25. juni 1922-29. dec. 1922
                                                3 27 4 Dagbog IV, 5. jan.-4. juni 1923
                                                 3 27 5 Dagbog V, 5. juni 1923 - 31. august 1923. "Danske Øen, Frozen Strait. Samt løse papirer og noter. Se lb.nr. 28
                                                  3 27 6 Dagbog VI, 1. sept. 1923-24. juni 1924. Bopladsen Vansittart Island.
                                                   3 27 7 Dagbog VII, 25. juni 1924-1.sept. 1924. Baker Lake. Samt løse papirer og noter, se lb.nr. 28
                                                    3 28  

                                                    Dagbog "Eskimo 1930"

                                                    • dagbøger
                                                    • film
                                                     3 28 1 Dagbog "Eskimo 1930" i forb. med filmoptagelse
                                                      3 28 2 Løse papirer taget fra Dagbog I og IV.
                                                       3 28 3 Løse pairer taget fra Dagbog V, VII og "Eskimoliv 1930". Nærmee oversigt i læggene.
                                                        3 29  

                                                        1 Scrapbog med avisudklip omhandlende Den Etnologiske Filekspedition til Grønland 1925-26. Ligger ikke i kasse - er i stort format. Se lb.nr. 32 med fotografier.

                                                        • avisartikler
                                                        • avisudklip
                                                        • epidemier
                                                        • Forlag
                                                        • hans egede (skib)
                                                        • scrapbøger
                                                         4 30  

                                                         Materiale vedr. erhvevelsen af Helge Bangsted-samlingen

                                                         • avisartikler
                                                         • ophavsret
                                                         • pjecer
                                                          4 30 1 Dokumenter vedr. auktionen og købet af Helge Bangsteds samling.
                                                           4 30 2 Dokumenter fra tiden før Arktisk Institut købte samlingen
                                                           • auktioner
                                                           • breve
                                                           4 30 3 Avisartikel Politiken 30.sept. 2006 ang. Helge Bangsted samlingen.
                                                            4 30 4 Kataloger fra Bruun Rasmussen
                                                             4 31  

                                                             To dokumenter udtaget fra 2004-053. Det ene er et brev til Ebbe Munch og det andet er en side med to billeder af ruiner. Materialet er skannet og tilgængeligt som JPEG-filer.

                                                              • Munck, Ebbe