Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 312
Konebaads-Ekspeditionen 1883-1885
Beskrivelse: Samling af korrespondancer, indberetninger, fotos, regnskab m.m.
Lb.nr. 1-6.1, 6.3, 8 og 11-14 er udleveret til Rigsarkivet, 2014.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
 • Konebådsekspeditionen
Personer:

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Koncept til forslag fra Kommissionen (H. Rink) om en Ekspedition til sydlige Østkyst af Grønland, 1879. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

  • ekspeditioner
  • ekspeditionsplaner
  • A 099, Hinrich Johannes Rink
  • Rink, Hinrich
  1 2  

  Gustav Holms forslag til en Rekognoscering og depotudlægningsekspedition til Østkysten af Grønland, 1880. Overslag over en del af udgifterne til den forestående Grønlads-ekspedition. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

  • depoter
  • ekspeditioner
  • ekspeditioner
  • ekspeditionsplaner
  • skibe
  • skibe
  • udgifter
   1 3  

   Korrespondancer og breve, 1882. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

   • breve
   • korrespondance
    1 3 1 Korrespondancer med Den kgl. grønlandske Handel vedr. bygning af konebåde, levering af proviant mm., 1882
    • afskrifter
    • konebåde
    • kongelige grønlandske handel (kgh)
    • proviant
    • A 017, Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH)
    1 3 2 Korrespondance vedr. kommissionens overtagelse af ledelsen af ekspeditionen, 1882
     1 3 3 Diverse breve,1882
     • breve
     1 4  

     Indberetninger fra Holm og Garde. Forskellige breve. G. Holms tilsagn om at lede ekspeditionen. Instruks for Gustav Holm, 1883-1885. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

       1 4 1 Indberetninger fra Hom og Garde, 1883
       • indberetninger
       • A 324, Thomas Vilhelm Garde
       • Garde, Thomas Vilhelm
       • Holm, Gustav
       1 4 2 Breve fra Gustav Holm til "Hr. Professor", 1883
       • breve
       1 4 3 Instruks for Gustav Holm
       • instrukser
       1 5  

       T. V. Garde: Protokol med observationer og målinger, sommer 1884. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

       • målinger
       • observationer
       • A 324, Thomas Vilhelm Garde
       • Garde, Thomas Vilhelm
       1 6  

       Indberetninger, breve, målebog og måleblade, 1883-1885. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

        • A 324, Thomas Vilhelm Garde
        • Garde, Thomas Vilhelm
        1 6 1 Indberetninger fra Holm og Garde, 1884
        • indberetninger
        1 6 2 Løjtnant Gardes Målebog for det Sydøstlige Grønland, 1884
        • målinger
        • A 324, Thomas Vilhelm Garde
        • Garde, Thomas Vilhelm
        1 6 3 Breve fra G. Holm til "Hr. Professor", 1884
        • breve
        1 6 4 Løjtnant Gardes måleblade for det Sydlige Grønland, 1883-1884
        • målinger
        • A 324, Thomas Vilhelm Garde
        • Garde, Thomas Vilhelm
        1 7  

        T. V. Gardes opmålinger, skitseblade af kystfjelde, Sydøstgrønland 1883-1885

        • observationer
        • opmålinger
        • skitser
        • tegninger
        • A 324, Thomas Vilhelm Garde
        • Garde, Thomas Vilhelm
        1 8  

        Indberetninger, breve og korrespondance, 1885

        • indberetninger
        • korrespondance
        • A 324, Thomas Vilhelm Garde
        • Garde, Thomas Vilhelm
        1 8 1 Indberetninger, 1885
        • indberetninger
        1 8 2 Korrespondance vedr. ekspeditionens hjemrejse, 1885
        • korrespondance
        1 8 3 Diverse breve, 1885
        • breve
        • A 324, Thomas Vilhelm Garde
        • Garde, Thomas Vilhelm
        1 9  

        Kopibog. Instrukser, breve og rapporter, 1883-1885

        • breve
        • instrukser
        • rapporter
         1 10  

         T. V. Gardes 11 dagbøger 1883-1885

         • dagbøger
         • dagbøger, skitser, tegninger, kunst
         • målinger
         • A 324, Thomas Vilhelm Garde
         • Garde, Thomas Vilhelm
         1 10 1 Dagbog I: 23. juli 1883 - 18. aug. 1883
          1 10 2 Dagbog II, 18. aug. 1883 - 14. okt. 1883
           1 10 3 Dagbog III: 14. okt. 1883 - 4. maj 1884, Nanortalik
            1 10 4 Dagbog IV: 5. maj - 23. juni 1884, Nanortalik -Kikkutatsiak
             1 10 5 Dagbog V: 23 juni - 25. juli 1884, Kikkutatsiak - Kikkutarsuak
              1 10 6 Dagbog VI: 26. juli - 18 aug. 1884, Kikkutarsuak - Tingusiarmiut - Cap Tordenskjold
               1 10 7 Dagbog VII: 19 aug. 25. sept, 1884, Cap Tordenskjold - Igdlokanik
                1 10 8 GGU: "Chronometer Sammenligninger", 1883
                 1 10 9 Dagbog N IX: 18. maj - 12. juli 1885, Nanortalik - 1... T... Umanakfjord (kan ikke læses)
                 • dagbøger
                 • dagbøger, skitser, tegninger, kunst
                 1 10 10 Dagbog X: 13. juli-? 1885, 1 Teltyr: Umanakfjord - ?
                  1 10 11 Vinteren 1884-1885
                   1 11  

                   Diverse indberetninger, afhandlinger - mest geologiske og botaniske (fortrinsvis af Eberlin og Knutsen)

                   • botanik
                   • geologi
                   • indberetninger
                    1 12  

                    Korrespondance vedr. publikationer om ekspeditionen samt anerkendelse til deltagerne, 1886

                    • ekspeditionsdeltagere
                    • korrespondance
                    • marineministeriet
                    • publikationer
                     1 13  

                     Diverse regnskaber

                     • marineministeriet
                     • regnskaber
                     • udgifter
                     • udgiftslister
                      1 14  

                      Den Østgrønlandske Ekspedition, 1883-1885 under ledelse af Gustav Holm. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

                      • rapporter
                       1 15  

                       Liste over beboerne af Grønlands Østkyst i efteråret 1884 af Kateket Johannes Hansen

                       • befolkning
                        1 16  

                        Fortegnelse over fotografierne: "Photographier af Landskaber optagne af Østkystexpeditionen 1883-85" med angivelse af motiver og tidspunkter for optagelserne.

                        • fotografier
                        • oversigter
                         1 17  

                         Bemærkninger til initiativet til undersøgelser af Grønlands Østkyst

                         • Konebådsekspeditionen
                         • A 022, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
                          1 17 1 Note fra Henning Kjær til Kingo-Jacobsen
                           1 17 2 Brev til Bistrup fra Gustav Holm vedr. initiativet til Østgrønlands udforskning
                           • Konebådsekspeditionen
                           • undersøgelsesrejser
                           • A 022, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland