Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 099
Hinrich Johannes Rink
Beskrivelse: Arkivfonden omfatter bl.a. materiale om forstanderskaberne, skematiske indberetninger, Grønlandskommissionen af 1880s arbejde, breve og instrukser.
Lb.nr. 1 haves som PDF.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler: ingen
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:
  • Rink, Hinrich

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Hinrich Rink: "Om Nödvendigheden af en Institution som kunde varetage Grönlændernes Tarv og navnlig deres kommunale Anliggender". Dateret september 1875. 38 sider.

  • beklædning
  • boligforhold
  • civilisation
  • fattighjælp
  • forstanderskaber
  • frihandel
  • Grønlandskommissioner
  • kolonibestyrere
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • læger
  • monopol
  • måltider
  • sult
  • sundhed
  • sundhedsvæsen
  • udstedsbestyrere
   1 2  

   Rinks håndskrevne "Udkast til en Samling af Lovbestemmelser for Grønlænderne", 1879 samt en trykt udgave af "Oversigt over Forstanderskabs-Indretningens Virksomhed i Grønland 1868 til 1878".

   • forstanderskaber
   • love
   • lovsamlinger
    1 2 0 En trykt udgave af "Oversigt over Forstanderskabs-Indretningens Virksomhed i Grønland 1868 til 1878".
    • forstanderskaber
    • love
    • lovsamlinger
     1 2 1 Rinks håndskrevne "Udkast til en Samling af Lovbestemmelser for Grønlænderne", 1879.
     • forstanderskaber
     • love
     • lovsamlinger
      1 3  

      Oversigt over Kommunalvæsenets Tilstand i Grønland indtil 1876. Skrevet i 1875-76.

      • fattighjælp
      • forstanderskaber
      • hjælpekasser
      • sygdomme
      • understøttelse
       1 4  

       Inspektør Krarup Smiths bemærkninger til forstanderskabernes dispositioner ved Jakobshavn, 1873.

       • forstanderskaber
       • inspektører
        1 5  

        Navneliste ført af Rink - måske navne på forstandere.

        • forstanderskaber
         1 6  

         Rinks noter og udkast til forstanderskabernes virksomhed 1876-1881.

         • forstanderskaber
          1 6 1 Notitser til affattelse af Kommissionens Betænkning om Forstanderskabernes Virksomhed og Grønlændernes Tilstand 1877/78.
          • fattighjælp
          • forstanderskaber
          • Grønlandskommissioner
          • hjælpekasser
          • regnskaber
          • repartition
          • understøttelse
           1 6 2 "Betænkning over Forstanderskabs-Institutionens Virksomhed i Grønland 1878/79.
           • fattighjælp
           • forstanderskaber
           • hjælpekasser
           • regnskaber
           • repartition
           • understøttelse
            1 6 3 "Notitser til affattigelse af Kommissionernes Betænkning over Forstanderskabernes Virksomhed og Grønlændernes Tilstand 1878/79".
            • forstanderskaber
            • regnskaber
            1 6 4 "Kommissionen". Betænkninger om Forstanderskabernes Virksomhed 1876-81".
            • fattighjælp
            • forstanderskaber
            • regnskaber
            • understøttelse
             1 6 5 "Udkast til Betænkning over Forstanderskabs-Institutionens Virksomhed i Grønland 1877/78".
             • betænkninger
             • forstanderskaber
             • hjælpekasser
             • regnskaber
             • repartition
             • understøttelse
             1 6 6 "Afskrift af Jakobshavns Forstanderskabs Forhandlingsprotokol og korrespondance med Inspektøren 1877/78".
             • fattighjælp
             • forstanderskaber
             • korrespondance
             • understøttelse
              1 6 7 "Uddrag af Forskellige Beretninge fra Grønland vedkommende Forstanderskabernes Virksomhed 1879/80".
              • fattighjælp
              • forstanderskaber
              • repartition
              • understøttelse
               1 6 8 "Uddrag af Forskellige Beretninger fra Grønland vedkommende Forstanderskabernes Virksomhed 1879/80" og "Uddrag af Inspektørernes Regnskaber for Kolonikasserne og Fælleskasserne 1879/80".
               • forstanderskaber
               • hjælpekasser
               • inspektører
               • regnskaber
               1 6 9 Kortfattet, håndskrevet instruks på grønlandsk for forstandere. Underskrevet K.S., 7. august 1872 (inspektør Krarup Smith)
               • instrukser
               • på grønlandsk
                1 6 10 Rinks noter og udkast til Bestemmelser om forstanderskaber. På dansk og grønlandsk.
                • bestemmelser
                • forstanderskaber
                 1 6 11 "Regler for regnskabsføringen i Grønland for Grønlændernes kasse, Sparekasserne og Enkeforsørgelseskasserne".
                 • hjælpekasser
                 • regnskaber
                  1 6 12 Diverse uddrag af regnskaber fra kolonikassen og fælleskassen, 1867/68-1881.
                  • regnskaber
                   1 6 13 Udkast og noter til bestemmelser om forstanderskaberne.
                   • bestemmelser
                   • forstanderskaber
                    1 7  

                    Noter og skrivelser vedr. forstanderskabernes virksomhed, 1879-81.

                    • betænkninger
                    • breve
                    • forstanderskaber
                     1 7 1 Bidrag til Samlingen af Optegnelsen til Belysning af Grønlændernes Samfunds- og Retsforhold ifølge 4 Post af Forretningsordenen for Kommissionen for Grønlændernes Anliggender til fremlæggelse 1880. Erklæring fra læge Sørensen vedr. fattighjælp.
                     • Grønlandskommissioner
                     • læger
                     1 7 2 Om Forskjelle mellem Landets Indbyggere og deres Skikke.
                     • boligforhold
                     • børn
                     • etnografi
                     • fattighjælp
                     • forstanderskaber
                     • hygiejne
                     • indhandling
                     • kajakker
                     • kongelige grønlandske handel (kgh)
                     • lån
                     • spæk
                     • sygdomme
                     • sælfangst
                     • telte
                     • tørvehuse
                     • udhandling
                     • ægteskaber
                      1 7 3 Bidrag No. 13 til Samlingen ifølge Forretningsordenens 4de Post for Mødet i 1879.
                      • civilisation
                      • forstanderskaber
                      • fødsler
                      • seksualitet
                      • spædbørnsdrab
                      • sygdomme
                      • ægteskaber
                       1 7 4 Uddrag af skrivelse om forstanderskaberne, 1879.
                       • breve
                       • fattighjælp
                       • forstanderskaber
                       • hjælpekasser
                       • monopol
                       • repartition
                       • sult
                       • understøttelse
                        1 7 5 Udkast til Kommissionens Betænkning om Forstanderskabernes Virksomhed 1879/80.
                        • fattighjælp
                        • forstanderskaber
                        • Grønlandskommissioner
                        • hjælpekasser
                        • regnskaber
                        • retsvæsen
                        • understøttelse
                         1 7 6 Notitser til Affattelse af Betænkningen om Forstanderskabernes Virksomhed 1880/81.
                         • forstanderskaber
                         1 7 7 Skrivelse til Indenrigsministeriet, 1874. Sag vedrørende utugt.
                         • forstanderskaber
                         • seksualitet
                          1 7 8 Brev på grønlandsk fra fanger Peter Broberg til præsten Rasmussen i Jakobshavn. Dateret i Godhavn den 26. august 1881.
                          • breve
                          • på grønlandsk
                           1 8  

                           Fællesfondens regnskab, 1881-82.

                           • Fællesfonden
                           • Grønlænderhjemmet
                           • regnskaber
                           • uddannelse
                            1 9  

                            Grønlandsksprogede tryksager vedr. forstanderskaberne, 1857-68.

                            • forstanderskaber
                            • på grønlandsk
                             1 10  

                             Rinks danske oversættelse af "Johannes (UngaralaK) Fanger paa NunatsiaK: om unge Kajakmænds Oplæring", som var i Atuagagdliutit, 1877-78.

                             • aviser
                             • kajakker
                              1 11  

                              Indberetninger fra Uummannaq, 1874, 1878.

                              • boligforhold
                              • hygiejne
                              • indberetninger
                              • konebåde
                              • regnskaber
                              • umiakker
                               1 12  

                               Indberetning fra kontrolløren ved Ivittuut, 1869-70. Lister over grønlandske kvinder som besøgte arbejderne ved kryolitbruddet. Liste over ansatte 1866.

                               • ansættelsesforhold
                               • indberetninger
                               • kryolit
                               • seksualitet
                               • skibe
                               • spædbørnsdrab
                                1 13  

                                Brev fra Rasmus Berthelsen til Hinrich Rink, 1878. På grønlandsk.

                                • breve
                                • på grønlandsk
                                 1 14  

                                 Liste over husstande og erhvervsredskaber ved Ikerasaq og Illorsuit, 1878.

                                 • boligforhold
                                 • fangstredskaber
                                 • hygiejne
                                 • inventar
                                 • kajakker
                                 • konebåde
                                 • umiakker
                                  1 15  

                                  Fortegnelse over Kommissionens Arkiv. Fortegnelsen er fra ca. 1881 og omhandler materiale vedr. Grønlandskommissionen af 1880.

                                  • Grønlandskommissioner
                                  • oversigter
                                   1 16  

                                   Betænkninger og skrivelser vedr. Grønlandskommissionen af 1880. Skrevet i perioden 1877-80.

                                   • betænkninger
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                   • regnskaber
                                   • skrivelser
                                   • sundhedsvæsen
                                   • tranbrænding
                                    1 17  

                                    Referater fra Kommissionens møder (m. bilag), 1880-81

                                    • korrespondance
                                    • mødereferater
                                    1 18  

                                    Kommissionen og Grønlænderhjemmet 1879 (plan) og 1881 (fortegnelser over skrivelser)

                                     1 19  

                                     Skrivelse fra Rink til Indenrigsministeriet angående ansøgning fra Hagenbeck om "tilladelse til at engagere en grønlandsk familie til fremvisning i Hamburg". (se også lb.nr. 40), 1877

                                     • skrivelser
                                     1 20  

                                     Foreløbigt udkast til kommende omordning af missionen i Grønland, 29. september 1868.

                                     • mission
                                     1 21  

                                     Ekstrakt af inspektørens copibøger over breve og cirkulærer, 1782-1816.

                                     • cirkulærer
                                     • kopibøger
                                     1 22  

                                     Folketællings- og mandtalslister 1834-73 (Holsteinsborg, Sukkertoppen, Godthaab, Frederikshaab, Julianehaab)

                                     • mandtalslister
                                     1 23  

                                     Trykte formularer vedr. handel.

                                      1 24  

                                      Skematiske indberetninger fra kolonibestyreren i Julianehaab, 1854-79.

                                      • indberetninger
                                      1 25  

                                      Skematiske indberetninger fra kolonien Godthaab, 1852.

                                      • indberetninger
                                      1 26  

                                      Skematiske indberetninger fra kolonien Holsteinsborg, 1849.

                                      • indberetninger
                                      1 27  

                                      Fortegnelse over bygninger ved kolonierne Egedesminde, Christianshaab, Jakobshavn, Godhavn, 1851.

                                      • arkitektur
                                      • bygninger
                                      • oversigter
                                      2 28  

                                      Regnskaber, handelen mv., 1850-1882

                                      • bestyrere
                                      • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                      • regnskaber
                                      2 29  

                                      "Extract af Bestemmelser gjældende nærmest for Nordgrønland (fundet blandt Insp. Holbølls efterladte Papirer)", 1782-1825.

                                      • bestemmelser
                                      • hvalfangst
                                      • indberetninger
                                      • junipapirer
                                      • repartition
                                      • skibe
                                       2 30  

                                       Gjenpart af den Inspecteurerne i Grønland give Instrux, 1789.

                                       • inspektører
                                       • instrukser
                                       • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                         2 31  

                                         Udkast til instruks for inspektørerne i Grønland. Udateret, skrevet af Rink.

                                         • inspektører
                                         • instrukser
                                           2 32  

                                           Inspektør Christian Søren Marcus Olriks bemærkninger til til Rinks udkast til en ny instruks, 1860-61.

                                           • inspektører
                                           • instrukser
                                             2 33  

                                             Udkast og motivering til en ny instruks for handelsbetjente og andre under dansk lov stående indbyggere i Grønland. Udateret.

                                             • instrukser
                                             • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                             • mandskab
                                             • underbetjente
                                               2 34  

                                               Liste over over- og underbetjente og mandskab ved Julianehåb, 1854.

                                               • mandskab
                                               • overbetjente
                                               • underbetjente
                                                 2 35  

                                                 Oplysninger til protokollen over handelens personale, 1875.

                                                 • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                                   2 36  

                                                   Liste over papirer, der forlangtes indsendt til inspektoratet for Nordgrønland 31. dec. og 31. marts. Udateret.

                                                   • decemberpapirer
                                                   • martspapirer
                                                    2 37  

                                                    Underbetjentes gagering, 1848.

                                                    • ansættelsesforhold
                                                    • underbetjente
                                                     2 38  

                                                     Optegnelser til En Revision af Reglerne for Taxtsættelse af de til Grønland udsendte Varer, ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse 29. Dec. 1880.

                                                     • generaltakster
                                                     • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                                      2 39  

                                                      Dødsårsager i Nordgrønland, 1865-73.

                                                      • død
                                                      • sygdomme
                                                       2 40  

                                                       Brev fra J. Adrian Jakobsen. Endvidere oplysninger om Jakobsen, der som agent for Hagenbeck formidlede hvervningen af grønlandske eskimofamilier til folkeudstillinger i Europa, 1890.

                                                       • breve
                                                       • udstillinger
                                                         2 41  

                                                         Kopier af breve fra Rink til forskellige, 1884-87. Kopierne er fra Oslo Universitetsbibliotek.

                                                         • breve
                                                          2 42  

                                                          Forskellige optegnelser, ordlister, bibliografi etc. Optegnelser brugt som supplement til Rinks "Eskimoiske Eventyr og Sagn". Udateret. OBS. meget dårlig stand; håndteres meget forsigtigt!

                                                          • etnografi
                                                          • sprog
                                                          2 43  

                                                          Fotokopier af Samlingen af grønlandske sange fra Rinks samling på Det kongelige Bibliotek.

                                                          • på grønlandsk
                                                          • sange

                                                           Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis. Søg i vores registrant for at se information om de forskellige dokument-samlinger. Kontakt arkivchef, Jørgen Trondhjem, ved spørgsmål eller kommentarer:

                                                           +45 3231 5055