Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 099
Hinrich Johannes Rink
Beskrivelse: Arkivfonden omfatter bl.a. materiale om forstanderskaberne, skematiske indberetninger, Grønlandskommissionen af 1880s arbejde, breve og instrukser.
Lb.nr. 1 haves som PDF.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler: ingen
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:
  • Rink, Hinrich

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Hinrich Rink: "Om Nödvendigheden af en Institution som kunde varetage Grönlændernes Tarv og navnlig deres kommunale Anliggender". Dateret september 1875. 38 sider.

  • beklædning
  • boligforhold
  • civilisation
  • fattighjælp
  • forstanderskaber
  • frihandel
  • Grønlandskommissioner
  • kolonibestyrere
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • læger
  • monopol
  • måltider
  • sult
  • sundhed
  • sundhedsvæsen
  • udstedsbestyrere
   1 2  

   Rinks håndskrevne "Udkast til en Samling af Lovbestemmelser for Grønlænderne", 1879 samt en trykt udgave af "Oversigt over Forstanderskabs-Indretningens Virksomhed i Grønland 1868 til 1878".

   • forstanderskaber
   • love
   • lovsamlinger
    1 2 0 En trykt udgave af "Oversigt over Forstanderskabs-Indretningens Virksomhed i Grønland 1868 til 1878".
    • forstanderskaber
    • love
    • lovsamlinger
    • Rink, Hinrich
    1 2 1 Rinks håndskrevne "Udkast til en Samling af Lovbestemmelser for Grønlænderne", 1879.
    • forstanderskaber
    • love
    • lovsamlinger
    • Rink, Hinrich
    1 3  

    Oversigt over Kommunalvæsenets Tilstand i Grønland indtil 1876. Skrevet i 1875-76.

    • fattighjælp
    • forstanderskaber
    • hjælpekasser
    • sygdomme
    • understøttelse
     1 4  

     Inspektør Krarup Smiths bemærkninger til forstanderskabernes dispositioner ved Jakobshavn, 1873.

     • forstanderskaber
     • inspektører
      1 5  

      Navneliste ført af Rink - måske navne på forstandere.

      • forstanderskaber
       1 6  

       Rinks noter og udkast til forstanderskabernes virksomhed 1876-1881.

       • forstanderskaber
        1 6 1 Notitser til affattelse af Kommissionens Betænkning om Forstanderskabernes Virksomhed og Grønlændernes Tilstand 1877/78.
        • fattighjælp
        • forstanderskaber
        • Grønlandskommissioner
        • hjælpekasser
        • regnskaber
        • repartition
        • understøttelse
        • Rink, Hinrich
        1 6 2 "Betænkning over Forstanderskabs-Institutionens Virksomhed i Grønland 1878/79.
        • fattighjælp
        • forstanderskaber
        • hjælpekasser
        • regnskaber
        • repartition
        • understøttelse
        • Rink, Hinrich
        1 6 3 "Notitser til affattigelse af Kommissionernes Betænkning over Forstanderskabernes Virksomhed og Grønlændernes Tilstand 1878/79".
        • forstanderskaber
        • regnskaber
        1 6 4 "Kommissionen". Betænkninger om Forstanderskabernes Virksomhed 1876-81".
        • fattighjælp
        • forstanderskaber
        • regnskaber
        • understøttelse
        • Rink, Hinrich
        1 6 5 "Udkast til Betænkning over Forstanderskabs-Institutionens Virksomhed i Grønland 1877/78".
        • betænkninger
        • forstanderskaber
        • hjælpekasser
        • regnskaber
        • repartition
        • understøttelse
        1 6 6 "Afskrift af Jakobshavns Forstanderskabs Forhandlingsprotokol og korrespondance med Inspektøren 1877/78".
        • fattighjælp
        • forstanderskaber
        • korrespondance
        • understøttelse
         1 6 7 "Uddrag af Forskellige Beretninge fra Grønland vedkommende Forstanderskabernes Virksomhed 1879/80".
         • fattighjælp
         • forstanderskaber
         • repartition
         • understøttelse
          1 6 8 "Uddrag af Forskellige Beretninger fra Grønland vedkommende Forstanderskabernes Virksomhed 1879/80" og "Uddrag af Inspektørernes Regnskaber for Kolonikasserne og Fælleskasserne 1879/80".
          • forstanderskaber
          • hjælpekasser
          • inspektører
          • regnskaber
          1 6 9 Kortfattet, håndskrevet instruks på grønlandsk for forstandere. Underskrevet K.S., 7. august 1872 (inspektør Krarup Smith)
          • instrukser
          • på grønlandsk
           1 6 10 Rinks noter og udkast til Bestemmelser om forstanderskaber. På dansk og grønlandsk.
           • bestemmelser
           • forstanderskaber
           • Rink, Hinrich
           1 6 11 "Regler for regnskabsføringen i Grønland for Grønlændernes kasse, Sparekasserne og Enkeforsørgelseskasserne".
           • hjælpekasser
           • regnskaber
           • Rink, Hinrich
           1 6 12 Diverse uddrag af regnskaber fra kolonikassen og fælleskassen, 1867/68-1881.
           • regnskaber
           • Rink, Hinrich
           1 6 13 Udkast og noter til bestemmelser om forstanderskaberne.
           • bestemmelser
           • forstanderskaber
           • Rink, Hinrich
           1 7  

           Noter og skrivelser vedr. forstanderskabernes virksomhed, 1879-81.

           • betænkninger
           • breve
           • forstanderskaber
            1 7 1 Bidrag til Samlingen af Optegnelsen til Belysning af Grønlændernes Samfunds- og Retsforhold ifølge 4 Post af Forretningsordenen for Kommissionen for Grønlændernes Anliggender til fremlæggelse 1880. Erklæring fra læge Sørensen vedr. fattighjælp.
            • Grønlandskommissioner
            • læger
            1 7 2 Om Forskjelle mellem Landets Indbyggere og deres Skikke.
            • boligforhold
            • børn
            • etnografi
            • fattighjælp
            • forstanderskaber
            • hygiejne
            • indhandling
            • kajakker
            • kongelige grønlandske handel (kgh)
            • lån
            • spæk
            • sygdomme
            • sælfangst
            • telte
            • tørvehuse
            • udhandling
            • ægteskaber
            • Rink, Hinrich
            1 7 3 Bidrag No. 13 til Samlingen ifølge Forretningsordenens 4de Post for Mødet i 1879.
            • civilisation
            • forstanderskaber
            • fødsler
            • spædbørnsdrab
            • sygdomme
            • ægteskaber
             1 7 4 Uddrag af skrivelse om forstanderskaberne, 1879.
             • breve
             • fattighjælp
             • forstanderskaber
             • hjælpekasser
             • monopol
             • repartition
             • sult
             • understøttelse
             • Rink, Hinrich
             1 7 5 Udkast til Kommissionens Betænkning om Forstanderskabernes Virksomhed 1879/80.
             • fattighjælp
             • forstanderskaber
             • Grønlandskommissioner
             • hjælpekasser
             • regnskaber
             • retsvæsen
             • understøttelse
             • Rink, Hinrich
             1 7 6 Notitser til Affattelse af Betænkningen om Forstanderskabernes Virksomhed 1880/81.
             • forstanderskaber
             1 7 7 Skrivelse til Indenrigsministeriet, 1874. Sag vedrørende utugt.
             • forstanderskaber
             • seksualitet
              1 7 8 Brev på grønlandsk fra fanger Peter Broberg til præsten Rasmussen i Jakobshavn. Dateret i Godhavn den 26. august 1881.
              • breve
              • på grønlandsk
               1 8  

               Fællesfondens regnskab, 1881-82.

               • Fællesfonden
               • Grønlænderhjemmet
               • regnskaber
               • uddannelse
                1 9  

                Grønlandsksprogede tryksager vedr. forstanderskaberne, 1857-68.

                • forstanderskaber
                • på grønlandsk
                 1 10  

                 Rinks danske oversættelse af "Johannes (UngaralaK) Fanger paa NunatsiaK: om unge Kajakmænds Oplæring", som var i Atuagagdliutit, 1877-78.

                 • aviser
                 • kajakker
                  1 11  

                  Indberetninger fra Uummannaq, 1874, 1878.

                  • boligforhold
                  • hygiejne
                  • indberetninger
                  • konebåde
                  • regnskaber
                  • umiakker
                   1 12  

                   Indberetning fra kontrolløren ved Ivittuut, 1869-70. Lister over grønlandske kvinder som besøgte arbejderne ved kryolitbruddet. Liste over ansatte 1866.

                   • ansættelsesforhold
                   • indberetninger
                   • kryolit
                   • seksualitet
                   • skibe
                   • spædbørnsdrab
                    1 13  

                    Brev fra Rasmus Berthelsen til Hinrich Rink, 1878. På grønlandsk. Haves også som PDF.

                    • breve
                    • på grønlandsk
                     1 14  

                     Liste over husstande og erhvervsredskaber ved Ikerasaq og Illorsuit, 1878.

                     • boligforhold
                     • fangstredskaber
                     • hygiejne
                     • inventar
                     • kajakker
                     • konebåde
                     • umiakker
                      1 15  

                      Fortegnelse over Kommissionens Arkiv. Fortegnelsen er fra ca. 1881 og omhandler materiale vedr. Grønlandskommissionen af 1880.

                      • Grønlandskommissioner
                      • oversigter
                       1 16  

                       Betænkninger og skrivelser vedr. Grønlandskommissionen af 1880. Skrevet i perioden 1877-80.

                       • betænkninger
                       • Grønlandskommissioner
                       • kongelige grønlandske handel (kgh)
                       • regnskaber
                       • skrivelser
                       • sundhedsvæsen
                       • tranbrænding
                        1 17  

                        Referater fra Kommissionens møder (m. bilag), 1880-81

                        • korrespondance
                        • mødereferater
                         1 18  

                         Kommissionen og Grønlænderhjemmet 1879 (plan) og 1881 (fortegnelser over skrivelser)

                           1 19  

                           Skrivelse fra Rink til Indenrigsministeriet angående ansøgning fra Hagenbeck om "tilladelse til at engagere en grønlandsk familie til fremvisning i Hamburg". (se også lb.nr. 40), 1877

                           • skrivelser
                            1 20  

                            Foreløbigt udkast til kommende omordning af missionen i Grønland, 29. september 1868.

                            • mission
                             1 21  

                             Ekstrakt af inspektørens copibøger over breve og cirkulærer, 1782-1816.

                             • cirkulærer
                             • kopibøger
                              1 22  

                              Folketællings- og mandtalslister 1834-73 (Holsteinsborg, Sukkertoppen, Godthaab, Frederikshaab, Julianehaab)

                              • mandtalslister
                               1 23  

                               Trykte formularer vedr. handel.

                                 1 24  

                                 Skematiske indberetninger fra kolonibestyreren i Julianehaab, 1854-79.

                                 • indberetninger
                                  1 25  

                                  Skematiske indberetninger fra kolonien Godthaab, 1852.

                                  • indberetninger
                                   1 26  

                                   Skematiske indberetninger fra kolonien Holsteinsborg, 1849.

                                   • indberetninger
                                    1 27  

                                    Fortegnelse over bygninger ved kolonierne Egedesminde, Christianshaab, Jakobshavn, Godhavn, 1851. (Haves også som PDF-filer))

                                    • arkitektur
                                    • bygninger
                                    • oversigter
                                     2 28  

                                     Regnskaber, handelen mv., 1850-1882

                                     • bestyrere
                                     • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                     • regnskaber
                                      2 29  

                                      "Extract af Bestemmelser gjældende nærmest for Nordgrønland (fundet blandt Insp. Holbølls efterladte Papirer)", 1782-1825.

                                      • bestemmelser
                                      • hvalfangst
                                      • indberetninger
                                      • junipapirer
                                      • repartition
                                      • skibe
                                       2 30  

                                       Gjenpart af den Inspecteurerne i Grønland give Instrux, 1789.

                                       • inspektører
                                       • instrukser
                                       • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                       • A 017, Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH)
                                        2 31  

                                        Udkast til instruks for inspektørerne i Grønland. Udateret, skrevet af Rink.

                                        • inspektører
                                        • instrukser
                                        • A 017, Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH)
                                         2 32  

                                         Inspektør Christian Søren Marcus Olriks bemærkninger til til Rinks udkast til en ny instruks, 1860-61.

                                         • inspektører
                                         • instrukser
                                         • A 017, Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH)
                                          2 33  

                                          Udkast og motivering til en ny instruks for handelsbetjente og andre under dansk lov stående indbyggere i Grønland. Udateret.

                                          • instrukser
                                          • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                          • mandskab
                                          • underbetjente
                                          • A 015, Kolonibestyrer Oluf Nikolaj Willemann Thron
                                           2 34  

                                           Liste over over- og underbetjente og mandskab ved Julianehåb, 1854.

                                           • mandskab
                                           • overbetjente
                                           • underbetjente
                                           • A 015, Kolonibestyrer Oluf Nikolaj Willemann Thron
                                            2 35  

                                            Oplysninger til protokollen over handelens personale, 1875.

                                            • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                            • A 015, Kolonibestyrer Oluf Nikolaj Willemann Thron
                                             2 36  

                                             Liste over papirer, der forlangtes indsendt til inspektoratet for Nordgrønland 31. dec. og 31. marts. Udateret.

                                             • decemberpapirer
                                             • martspapirer
                                              2 37  

                                              Underbetjentes gagering, 1848.

                                              • ansættelsesforhold
                                              • underbetjente
                                               2 38  

                                               Optegnelser til En Revision af Reglerne for Taxtsættelse af de til Grønland udsendte Varer, ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse 29. Dec. 1880.

                                               • generaltakster
                                               • kongelige grønlandske handel (kgh)
                                                2 39  

                                                Dødsårsager i Nordgrønland, 1865-73.

                                                • død
                                                • sygdomme
                                                 2 40  

                                                 Brev fra J. Adrian Jakobsen. Endvidere oplysninger om Jakobsen, der som agent for Hagenbeck formidlede hvervningen af grønlandske eskimofamilier til folkeudstillinger i Europa, 1890.

                                                 • breve
                                                 • udstillinger
                                                 • A 099, Hinrich Johannes Rink
                                                  2 41  

                                                  Kopier af breve fra Rink til forskellige, 1884-87. Kopierne er fra Oslo Universitetsbibliotek.

                                                  • breve
                                                   2 42  

                                                   Forskellige optegnelser, ordlister, bibliografi etc. Optegnelser brugt som supplement til Rinks "Eskimoiske Eventyr og Sagn". Udateret. OBS. meget dårlig stand; håndteres meget forsigtigt! Enkelte sider have som PDF.

                                                   • etnografi
                                                   • sprog
                                                    2 43  

                                                    Fotokopier af Samlingen af grønlandske sange fra Rinks samling på Det kongelige Bibliotek.

                                                    • på grønlandsk
                                                    • sange