Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 313
Alf Trolles Legat
Beskrivelse: Samlingen indeholder dokumentation vedrørende Kaptajn Alf Trolle og Hustru, Bergliot Trolle, født Holm's Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-1908.

Stiftet af kaptajn Alf Trolle, der var ekspeditionens næstkommanderende og fører af ekspeditionsskibet "Danmark" fra 1906-1908.
Legatet er oprindeligt stiftet som to legater, der siden blev sammenlagt: Første legat, 'Kaptajn Alf Trolle og Hustrus Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-08', oprettet 1933 og andet, 'Kaptajn Alf Trolles legat til minde om fru Bergliot Trolle, født Holm, og Danmark-Ekspeditionen', oprettet 1943, sammenlagt
1977 til 'Kaptajn Alf Trolle og Hustru, Bergliot Trolle, født Holm's Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-08'

Legatet har udgivet 10 bind i serien Publikationer om Østgrønland og har senest udgivet "Med 3. styrmand på Danmark-Ekspeditionen". Legatet har aktivt medvirket til en række udstillinger med fokus på Arktis bl.a. Eigil Knuth på Munkeruphus i 2003, vandreudstillingen om Danmark-Ekspeditionen på Odder, Gilleleje, Ringkøbing Museum og på Nordatlantens Brygge fra 2007-2011 samt kunstudstillingen "Nordlys" i 2010 på Nordatlantens Brygge i København.

Legatet har ydet økonomisk støtte til flere bogprojekter og ekspeditioner til Nordøstgrønland.

Legatets formål er at støtte publikationer eller personer, der arbejder med Danmark-Ekspeditionen eller Østgrønland.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 300, Danmark-Ekspeditionen
Emneord:
  Personer:

   Arkivfonden indeholder nedenstående


   Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
   1 1  

   The Baldwin-Zieglers Polar-ekspedition 1901.

   • ekspeditionsliv
   • Trolle, Alf
   1 2  

   Foreløbig plan til Dansk-arktisk Båd- og Slædeekspedition til Ellesmere Land. 1914. (A.W. Wilkenfeldt).

   • ekspeditionsliv
   • Trolle, Alf
   1 3  

   Kort over Teddy `s rute 1923. Kopi af originalen (?) til kolonibestyrer Johan Petersen fra H. Bistrup.

   • landkort
   • Teddy (skib)
   • Bistrup, Henning
   • Trolle, Alf
   1 4  

   Korrespondance 1935 - 1941 bl.a. med Geodætisk Institut. Om stednavne givet på ekspeditioner

   • danmark-ekspeditionen (1906 08)
   • geodæsi
   • geodæter
   • korrespondance
   • Trolle, Alf
   1 5  

   Plan for doktor Lauge Kochs flyvning over Peary Land 1938. Fata Morgana Ekspeditionen.

   • flyvning
   • Koch, Lauge
   • Trolle, Alf
   1 6  

   Dansk Nordøstgrønlands-ekspedition 1938-1939. Vedrørende tilskud.

   • Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition
   • ekspeditionsliv
   • Knuth, Eigil
   • Munck, Ebbe
   • Trolle, Alf
   1 7  

   Naturfredning i Nordøstgrønland. Korrespondance 1934-1938.

   • korrespondance
   • naturbeskyttelse
   • Trolle, Alf
   1 8  

   Professor R. Spärck. Forslag til ordning af Zoologisk museums Østgrønlands-samling 1939.

   • zoologi
   • Østgrønland
   • Trolle, Alf
   1 9  

   Alwin Pedersen. Beretning om rejsen 1938-1939. Germania Land.

   • beretninger
   • Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition
   • Trolle, Alf
   1 10  

   Plan for en flyvning til Nordøstgrønland i foråret 1939. Ebbe Munck.

   • Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition
   • flyvning
   • oversigter
   • Munck, Ebbe
   • Trolle, Alf
   1 11  

   Alwin Pedersen. Om moskusoksen. Skrivelse til Ministeriet for Grønland 1939.

   • Ministeriet for Grønland
   • moskusokser
   • skrivelser
   • Trolle, Alf
   1 12  

   Foreløbig plan over videnskabelige undersøgelser i Thuledistriktet og Ellesmere Land. James van Hauen 1939. Skrivelser vedrørende sagen.

   • Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition
   • oversigter
    1 13  

    Korrespondance 1939 med Scott Polar Research Institute, Cambridge. Om bogudgivelse og med opsummering af legatets historie.

    • Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition
    • korrespondance
    • Trolle, Alf
    1 14  

    Hother Ostermann. Tale til Gustav Holms begravelse 1940.

    • død
    • taler
    • Holm, Gustav
    • Ostermann, Hother
    • Trolle, Alf
    1 15  

    Breve (afskrifter) fra fangstmand stud.mag. Niels Haarløv til Adolf Hoel; Oldendow; Jennov; Ejnar Mikkelsen; Bendix Thostrup 1940-1941.

    • afskrifter
    • breve
    • fangstmænd
    • Jennow
    • Mikkelsen, Ejnar
    • Thostrup, Christian Bendix
    • Trolle, Alf
    1 16  

    Foredrag 1943 om Danmark-Ekspeditionen af Bendix Thostrup og indsendt som artikel til Familiejournalen

    • danmark-ekspeditionen (1906 08)
    • dias (lysbilleder)
    • ekspeditionsdeltagere
    • ekspeditionsliv
    • erindringer
    • foredrag
    • ugeblade
    • Thostrup, Christian Bendix
    1 17  

    Hakon Høeg Jarners sag 1941.

    • retssager
    • Jarner, Hakon Høeg
    • Trolle, Alf
    1 18  

    Indstilling af Alf Trolle til kommandørkorset 1942.

    • hædersbevisninger
    • Thostrup, Christian Bendix
    • Trolle, Alf
    1 19  

    Diverse landtoninger: 1) Østerbygden 1787. Peary Land 1907. Østkysten (Ryder) 1891 og 1892. Jan Mayen 1892. 2) Scoresby Sund 1930 (Bistrup). 3) H. Bistrups skitsebog med landtoninger 1923.

    • dagbøger, skitser, tegninger, kunst
    • Bistrup, Henning
    • Trolle, Alf
    1 20  

    Publikationen om Østgrønland nr. 1. Diverse breve m.m. Bl.a. Karen Blixen-Finecke.

    • breve
    • publikationer
    • Østgrønland
    • Trolle, Alf
    2 21  

    Publikationen om Østgrønland nr. 2. Diverse breve m.m.

    • breve
    • publikationer
    • Østgrønland
    • Jennow
    • Trolle, Alf
    2 22  

    Publikationen om Østgrønland nr. 3. Diverse breve og illustrationer.

    • breve
    • publikationer
    • Trolle, Alf
    2 22 1 Publikationer om Østgrønland 3, illustrationer
     2 22 2 Diverse kvitteringer vedr. modtagelse af Publikationer om Østgrønland 3
      2 22 3 Diverse breve vedr. rettigheder til billeder, hydrografiske målinger og udgivelsen af Publikationer om Østgrønland 3
       2 23  

       Publikationen om Østgrønland nr. 4: Mindeblade. 1) Manuskripter til: a) Andreas Lundagers nekrolog om Johan Peter Koch. b) Nekrolog om Karl Johan Ring. c) Nekrolog om Ludvig Mylius-Erichsen. 2) Illustrationer. 3) Kvitteringer for modtagelse af bogen

       • døde
       • fotografier
       • manuskripter
       • nekrologer
       • publikationer
       • Østgrønland
       • Koch, J P
       • Lundager, Andreas
       • Mylius-Erichsen, Ludvig
       • Trolle, Alf
       2 23 1 Manuskripter og korrespondance vedr. nekrologer.
        2 23 2 Illustrationertil 'Nekrologer'
         2 23 3 Diverse kvitteringer for modtagelse af 'Nekrologer'
          2 24  

          Publikationer om Østgrønland nr. 5. Diverse breve; iskort fra 'Thor' 1935; m.m.

          • breve
          • publikationer
          • Østgrønland
          • Trolle, Alf
          2 25  

          Publikationen om Østgrønland nr. 6 om fredning og jagt i Nordøstgrønland. Diverse breve m.m. samt manuskript.

            3 26  

            Publikationen om Østgrønland nr. 7. Divese breve m.m. samt manuskript af Gitz -Johansen.

             • Johansen, Gitz
             3 27  

             Publikationen om Østgrønland nr. 8. Diverse breve m.m. samt manuskript, Østgrønlandsk Fangstkompagni.

             • foreninger
             • Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok
             • Jennow
             3 28  

             Publikationen om Østgrønland nr. 8. Illustrationer. (En del af illustrationerne af Povel Povelsen i original se G0278)

               3 29  

               Publikationen om Østgrønland nr. 9. Manuskript. Om Danmark-Ekspeditionen, 35-årsdag, nekrologer.

                 3 30  

                 Publikationen om Østgrønland (udkast, aldrig udgivet). Diverse. Landtoninger fra Thors togt (Bistrup) og fra en række andre ekspeditioner. Foto af kyster udtaget til fotosamlingen. Se også lb.nr. 50.

                   3 30 1 Publikation nr. 9, første del: Bistrups landtoninger fra 'Thors' togt.
                    3 30 2 Publikation nr. 9, anden del: Landtoninger og kort fra diverse ekspeditioner
                     4 30 3 Publikation nr. 9, tredje del. Foto af kyster med detaljerede positioner. NB Foto udtaget til fotosamlingen. Findes som PDF og print her.
                     • fotografier
                     • kartografi
                     • kortlægning
                     • landkort
                     • publikationer
                     • reproduktion
                     • topografi
                     4 31  

                     Publikationen om Østgrønland. Diverse breve 1936-43.

                       4 32  

                       Diverse anbefalinger, breve og korrespondance: før 1920 / 1931-39 / 1940-1944 / 1936-41 / 1934-35

                         4 32 1 Diverse breve, anbefalinger og tegning før 1920.
                          • Freuchen, Peter
                          • Jarner, Hakon Høeg
                          4 32 2 Diverse breve, 1931-1939 (primært Bendix og Trolle).
                           4 32 3 Diverse breve 1940-44. Hovedsageligt Bendix Thostrups, bl.a om Trolle sygdom; Freuchens og Gjessings arrestation af tyskerne 1943;
                           • døde
                           • sygdomme
                           • Jensen, Hans Ludvig
                           • Johansen, Gitz
                           • Knuth, Eigil
                           • Wegener, Alfred
                           5 32 4 Diverse korrespondance 1936-41. Primært Bendixen. En del om bogudgivelserne, men også korrespondance med bl.a. tidligere ekspeditionsmedlemmer (Tobias, Hans Ludvig…). Peter Freuchen om stiftelse af Eventyrernes klub og om kritik af ’Min grønlandske ungdom
                           • breve
                           • bøger
                           • korrespondance
                           • publikationer
                           • Freuchen, Peter
                           • Jensen, Hans Ludvig
                           • Johansen, Gitz
                           • Koch, J P
                           • Koch, Lauge
                           • Mylius-Erichsen, Ludvig
                           • Trolle, Alf
                           5 32 5 Diverse breve 1934-35. Bl.a instruks for arkivaren ved Alf Trolles Legat.
                            5 33  

                            Div. bestyrelsesmøder: indkaldelser og referater. Enkelte med bilag. 1940-42; 1967-91 (angiveligt ingen møder 1970-73); 2001-2016 (ingen egentlige møder 7. august 2003 - 3. januar 2006)

                            • beretninger
                            • bilag
                            • mødereferater
                            • Fabricius, Jens
                            • Thostrup, Christian Bendix
                            • Trolle, Alf
                            5 33 1 Vedr. bestyrelsesmøder 1940, 1941, 1942, 1956
                            • ekspeditionsdeltagere
                            • mødereferater
                            5 33 2 Bestyrelsesmøde; indkaldelser og referater 1967-79. Bl.a. om (77/78) forholdene ved Brønlunds grav (se også lb.nr. 33.3 og 49) og fejring af 70 årsdagen for hjemkomst.
                             5 33 3 Bestyrelsesmøde; indkaldelser og referater 1980-89. Bl.a. om (1988) genstandene fra Brønlunds grav og (1989) Sven Thostrups tale ved overdragelse af Høgh Hagens sabel til AI.
                              6 33 4 Bestyrelsesmøde; indkaldelser og referater 1990-99.
                               6 33 5 Bestyrelsesmøde; indkaldelser og referater 2000-2005. Bl.a. august 2002, kort historisk gennemgang af Legatet
                                6 33 6 Bestyrelsesmøde; indkaldelser og referater 2006-2010. Bl.a. november 2009, bilag: Status på Ejnar Mikkelsens Mindeekspedition / v. Jan Juel-Brockdorff, inkl. fotografisk dokumentation fra 79-Fjorden.
                                • ekspeditionsdeltagere
                                • fotografier
                                • observationer
                                • rapporter
                                6 33 7 Bestyrelsesmøde; indkaldelser og referater 2011-16.
                                 5 34  

                                 Div. Regnskaber og bilag 1933-40;1966-2016

                                 • bestyrelser
                                 • bilag
                                 • budgetter
                                 • fakturaer
                                 • kvitteringer
                                 • protokoller
                                 • regninger
                                 • regnskaber
                                 • regnskabsbøger
                                 • udgifter
                                 • understøttelse
                                 • årsberetninger
                                 • årsregnskaber
                                 • Thostrup, Christian Bendix
                                 • Trolle, Alf
                                 6 34 1 Regnskabsbilag, 1933-35
                                 • bilag
                                 • regnskaber
                                 6 34 2 Regnskabsbilag, 1935-40. Bl.a. vedr. publikation nr. 7 og 8
                                 • publikationer
                                 • regnskaber
                                 6 34 3 Div. bilag og regnskaber 1934-38. Primært Chr. Bendix Thostrup som sekretær for såvel legat som Alf Trolle
                                 • bilag
                                 • kvitteringer
                                 • regnskaber
                                 7 34 4 Revisionsprotokol 1966-83
                                 • protokoller
                                 • regnskaber
                                 7 34 5 Regnskaber 1966-79
                                 • regnskaber
                                 7 34 6 Regnskaber 1980-84
                                 • regnskaber
                                 8 34 7 Regnskaber 1985-89
                                 • regnskaber
                                 8 34 8 Regnskaber 1990-94
                                 • regnskaber
                                 9 34 9 Regnskaber 1995-99
                                 • regnskaber
                                 9 34 10 Regnskaber 2000-04
                                 • regnskaber
                                 10 34 11 Regnskaber 2005-09
                                 • regnskaber
                                 10 34 12 Regnskaber 2010-12
                                 • regnskaber
                                 10 34 13 Regnskaber 2012-15
                                  10 35  

                                  Publikationen 'Under Dannebrog'; redigeret af Premierlieutenant H. Ewald. 1912, København, Vilhelm Trydes Forlag.

                                    10 36  

                                    Original fundats fra 1976 med Dronning Margrethe d. 2.'s segl (findes som PDF)

                                    • vedtægter
                                     10 37  

                                     Breve 1933. Bl.a. Officielle meddelelse om Alfred Wegeners død; støtte til ekspeditionsmedlemmer (bl.a. Tobias Gabrielsen); udkast til fundats for første legat.

                                     • bekendtgørelser
                                     • breve
                                     • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                     • død
                                     • døde
                                     • ekspeditionsdeltagere
                                     • korrespondance
                                     • vedtægter
                                     • Gabrielsen, Tobias Otto Mikael
                                     • Trolle, Alf
                                     • Wegener, Alfred
                                     10 38  

                                     Fundats af 14. september 1943 for 'Kaptajn Alf Trolles legat til minde om fru Bergliot Trolle, født Holm, og Danmark-Ekspeditionen' og fotokopi af kongelig konfirmation

                                     • vedtægter
                                      10 39  

                                      Fundats for og fotokopi af dronningens konfirmering 1976 (original se lb.nr. 36) og ændring i 1992 for det sammenslåede legat.

                                      • vedtægter
                                       10 40  

                                       Forhandlingsprotokol september 1933 - januar 1969 for 'Kaptajn Alf Trolle og Hustrus Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-08'.

                                       • forhandlingsprotokoller
                                        10 41  

                                        Forhandlingsprotokol december 1945 - januar 1969 for 'Kaptajn Alf Trolles legat til minde om fru Bergliot Trolle, født Holm, og Danmark-Ekspeditionen'

                                        • forhandlingsprotokoller
                                         11 42  

                                         Forhandlingsprotokol 1977 (sammenlægningen af de to tidligere Alf Trolle legater) - maj 2006 for 'Kaptajn Alf Trolle og Hustru, Bergliot Trolle, født Holm's Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-08'

                                         • forhandlingsprotokoller
                                          11 43  

                                          Breve vedrørende køb af kutter 1941-42 og salg af samme 1942. Materiale vedrørende bygning af ekspeditionsskibet 'BEB' 1943-45.

                                          • skibe
                                           11 43 1 Breve vedrørende køb af kutter 1941-42 og salg af samme 1942.
                                           • både
                                           • skibe
                                           11 43 2 Korrespondance vedr. bygning af ekspeditionsskibet 'BEB' 1943-45. Senere overtaget som rejsebåd for Grønlands Styrelse 1946 eller 1947.
                                           • både
                                           • bådeværfter
                                           • skibe
                                           11 43 3 Brochurer på radio, ekkolod og radiopejler i forbindelse med bygning af ekspeditionsskibet 'BEB' 1944.
                                           • Anden Verdenskrig
                                           • besejling
                                           • både
                                           • bådebygning
                                           • konstruktionstegninger
                                           • navigationer
                                           • skibe
                                           11 44  

                                           Ansøgninger til legatet 1974-2006

                                           • ansøgninger
                                           • bilag
                                           • Det Grønlandske Selskab
                                           • ekspeditionsdeltagere
                                           • film
                                           • kajakker
                                           • kommissionen for videnskabelige undersøgelser i grønland (kvug)
                                           • korrespondance
                                           • kvitteringer
                                           • Nordgrønlandsekspeditionen
                                            11 44 1 Ansøgninger til legatet 1974-89
                                             11 44 2 Ansøgninger til legatet 1990-99
                                              12 44 3 Ansøgninger til legatet 2000-2006
                                               12 44 4 Ansøgninger til legatet 1974-2007 (OBS! ALLE MED PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER)
                                                12 45  

                                                Forarbejder til 'Mindeblade om Danmark-Ekspeditionen' (kaldet 'Nekrologerne') i anledning af 75-årsdagen 1983.

                                                • bogtrykkerier
                                                • breve
                                                • bøger
                                                • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                • døde
                                                • ekspeditionsdeltagere
                                                • korrespondance
                                                • nekrologer
                                                • publikationer
                                                • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                 12 45 1 Korrespondance i forbindelse med forarbejder til 'Mindeblade om Danmark-Ekspeditionen' (kaldet 'Nekrologerne') i anledning af 75-årsdagen 1983.
                                                 • bogtrykkerier
                                                 • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                 • døde
                                                 • ekspeditionsdeltagere
                                                 • korrespondance
                                                 • manuskripter
                                                 • nekrologer
                                                 • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                 12 45 2 Forarbejder til 'Mindeblade om Danmark-Ekspeditionen' (kaldet 'Nekrologerne') i anledning af 75-årsdagen 1983.
                                                 • biografier
                                                 • bøger
                                                 • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                 • døde
                                                 • ekspeditionsdeltagere
                                                 • manuskripter
                                                 • nekrologer
                                                 • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                 13 46  

                                                 Fejringen af 75-årsdagen for Danmark-Ekspeditionens hjemkomst, 1983 og udgivelsen af 'Mindeblade'. Brev med billeder fra Danmarkshavn.

                                                 • bøger
                                                 • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                 • døde
                                                 • ekspeditionsdeltagere
                                                 • fotografier
                                                 • mindesmærker
                                                 • nekrologer
                                                 • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                  13 46 1 Div. materiale vedr. planlægning af og fejring af 75-årsdagen for Danmark-Ekspeditionens hjemkomst, 1983, og udgivelsen af 'Mindeblade' ('Nekrologerne'). Desuden brev med billeder fra Danmarkshavn.
                                                  • bøger
                                                  • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                  • Danmarkshavn
                                                  • døde
                                                  • ekspeditionsdeltagere
                                                  • isbjørne
                                                  • jubilæer
                                                  • nekrologer
                                                  • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                  13 46 2 Mindehøjtidelighed i anledning af 75-årsdagen for Danmark-Ekspeditionens hjemkomst, 1983, på Langelinie.
                                                  • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                  • døde
                                                  • ekspeditionsdeltagere
                                                  • jubilæer
                                                  • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                  13 47  

                                                  Div. om overførsel af administrationen af legatet til Arktisk Institut og om samarbejdet.

                                                  • korrespondance
                                                  • mødereferater
                                                  • notater
                                                   13 48  

                                                   Mindetaleholdt af Søren Thostrup 23. august 2008 i anledning af 100-året for Danmark-Ekspeditionens hjemkomst.

                                                   • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                   • mindesmærker
                                                   • taler
                                                   • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                    13 49  

                                                    Om genstandene fra Brønlunds grav, hjembragt 1963. Inkl. 2 dias af tøjrester (?). (se også lb.nr. 33.2 og 33.3)

                                                    • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                    • døde
                                                    • ekspeditionsdeltagere
                                                    • ekspeditionsudstyr
                                                    • fotografier
                                                    • genstande
                                                    • grave
                                                    • mindesmærker
                                                    • Sirius Patruljen
                                                    • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                    • Brønlund, Jørgen
                                                    13 50  

                                                    Om (ikke realiseret) udgivelse af bog i publikationsserien om Østgrønland (planlagt som nr 9) med landtoninger 1980. Se også lb.nr. 30.

                                                    • bøger
                                                    • kortlægning
                                                    • kystpartier
                                                    • landkort
                                                    • landtoninger
                                                    • sejlads
                                                    • tegninger
                                                    • topografi
                                                     13 51  

                                                     Diverse notater fra Alf Trolle, omkring 1933-35 (meget svært læselige)

                                                     • notater
                                                     • Trolle, Alf
                                                     14 52  

                                                     Legaternes bestyrelsesmedlemmer og oversigt over aktiviteter 1933-69 og bestyrelsesmedlemmer 1986.

                                                     • beretninger
                                                     • bestyrelser
                                                      14 53  

                                                      Oprindelige kartotekskort (i fotokopi) af Danmark-Ekspeditionens arkiv fra 1978

                                                      • kartotekskort
                                                      • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                       14 54  

                                                       Dokumenter vedrørende renovering af og billeder af Høeg Hagens mindeplade på Tveje Merløse Kirkegård ved Holbæk.

                                                       • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                       • døde
                                                       • ekspeditionsdeltagere
                                                       • mindesmærker
                                                       • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                       • Hagen, Niels Peter Høeg
                                                       14 55  

                                                       Om varden og mindepladen på Store Koldewey, Danmark-Ekspeditionens første landgangssted 13.8.1906.

                                                       • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                       • mindesmærker
                                                       • varder
                                                       • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                        14 56  

                                                        Ang. frimærker, platter, maleri (se genstandssamling G0061-001) omhandlende Danmark-Ekspeditionen

                                                        • danmark (skib)
                                                        • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                        • frimærker
                                                        • genstande
                                                        • malerier
                                                        • portrætter
                                                        • skibe
                                                        • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                         14 57  

                                                         Artikelserie om brevveksling i Trollefamilien, Lolland-Falster Fritidsnyt

                                                         • avisartikler
                                                         • aviser
                                                         • breve
                                                         • slægter
                                                          14 58  

                                                          Angående fejring af Alfred Wegener 100 år; Knud Rasmussen 100 år og tidligere landshøvding og leder af Arktisk Institut N. O . Christensen 70 år.

                                                          • fødselsdage
                                                          • A 008, Knud Rasmussen
                                                          • A 121, Niels Otto Christensen
                                                          • A 273, Alfred Wegener
                                                          • A 392, Birte og Niels Otto Christensen
                                                          • Christensen, N.O.
                                                          • Christensen, Niels Otto
                                                          • Rasmussen, Knud
                                                          • Wegener, Alfred
                                                          14 59  

                                                          Fondsregistrering

                                                            14 60  

                                                            Alfabetisk fortegnelse over Danmark-Ekspeditionens medlemmer og familie.

                                                            • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                            • ekspeditionsdeltagere
                                                            • slægter
                                                            • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                             14 61  

                                                             Diverse takkebreve

                                                             • breve
                                                             • korrespondance
                                                              14 62  

                                                              Brev om Selskab for Arktisk Teknologi og om mulig tilstedeværelse af luftpudefartøjer (PBY) i Grønnedal.

                                                              • besejling
                                                               14 63  

                                                               Brev fra Peter Freuchen vedr. presseomtale af katastrofale situation på Alfred Wegeners ekspedition, 1931.

                                                               • avisartikler
                                                               • ekspeditioner
                                                               • ekspeditionsdeltagere
                                                               • Wegener Ekspeditionen
                                                               • Freuchen, Peter
                                                               • Wegener, Alfred
                                                               14 64  

                                                               Diplom til Grønlandsforskeren, greve Eigil Knuth for tildeling af Arktisk Instituts Pris, 1988.

                                                                 14 65  

                                                                 Materiale vedr. Fundats for Kaptajn Alf Trolle og Hustru, Bergliot Trolle, født Holm's Legat til Minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-1908

                                                                 • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                                 • ekspeditioner
                                                                 • Ministeriet for Grønland
                                                                 • vedtægter
                                                                 • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                                 • Brønlund, Jørgen
                                                                 • Christensen, N.O.
                                                                 • Knuth, Eigil
                                                                 14 65 1 Fundats for Kaptajn Alf Trolle og Hustru, Bergliot Trolle, født Holm's Legat til Minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-1908
                                                                 • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                                 • vedtægter
                                                                 • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                                 14 65 2 Korrespondance (samt kopi) vedr. Fundats for Kaptajn Alf Trolle og Hustru, Bergliot Trolle, født Holm's Legat til Minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-1908
                                                                 • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                                 • vedtægter
                                                                 • A 300, Danmark-Ekspeditionen