Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 121
Niels Otto Christensen
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder bl.a. brevkorrespondance, artikler, rapporter m.m. fra Niels Otto Christensens forskelligartet arbejde i Grønland fra 1947-1972, hvor han hhv. var Landsfoged, kontorchef i Landshøvdingeembedet, kontorchef i Ministeriet for Grønland og Landshøvding, samt fra sit virke i foreningen Grønlandske Børn, i Atassut i Danmark og i Arktisk Institut.

Lb.nr. 116-124 og 126-129 er udleveret til Rigsarkivet, 2014.
Giver: Niels Otto Christensen. Birte Christensen.
Accessionsdato:
Klausuler: En del af samlingen er klausuleret på grund af bl.a. personfølsomme kommentarer og oplysninger, samt for at beskytte personer og organisationer.

Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 026, Ministeriet for Grønland
 • A 186, Arktisk Institut
 • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
Emneord:
 • aviser
 • breve
 • foredrag
 • korrespondance
 • mødereferater
 • rapporter
Personer:

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Atassut i Danmark. Vedtægter, formålsparagraffer og informationsmateriale.

  • vedtægter
  1 2  

  Atassut i Danmark. Mødeindkaldelser og mødereferater 1977-1982. NOCs udmeldelse af hovedbestyrelsen. Enkelte breve. Indeholder bl.a. kommentarer om Eskimologi og Arktiske Studier og Arktisk Institut.

  • bestyrelser
  • breve
  • mødereferater
  1 3  

  Korrespondance med Herbert Jerichow om forholdene i Grønland 1947-1949.

  • breve
  • korrespondance
  • samfundsforhold
  1 4  

  Rapport vedr. spørgsmålet om en eventuel flytning af kolonistedet Thule, 1952.

  • avisartikler
  • rapporter
  • Thule
  • Thule Air Base
  1 5  

  Meddelelser fra Arctic Institute of North America, 1967-70.

  • meddelelser
  1 6  

  Brev og postkort fra Albert Echwald, 1978 og 1981.

  • breve
  • kongebesøg
  • postkort
  1 7  

  Fotokopi af N.O. og Birthe Christensens gæstebog fra årene i Godhavn, 1947-1950.

  • gæstebøger
  • kopier
  1 8  

  Original tegning til julekort, udført af Alma Duncan, 1952.

  • tegninger
  1 9  

  Et eksemplar af "Grønlandsk Vuggesang" udgivet af Foreningen til Hjælp for Grønlandske Børn.

  • Foreningen Grønlandske Børn
  • musik
  • noder
  • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
  1 10  

  Avisudklip om canadisk ekspedition fra Igdloolik til Thule, 1987.

  • avisartikler
  • avisudklip
  1 11  

  Festsang fra Annie Chemnitz fødselsdag, 1984.

  • sange
  1 12  

  Kladde til Landsrådenes udtalelser til Grønlandskommissionen. Referater af møder. Optegnelser fra kommissionens rejse. 1948-1949

  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • mødereferater
  • rapporter
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  1 13  

  Aksel Svanes beretning ang. den politiske udvikling (ufuldstændig).

  • Anden Verdenskrig
  • beretninger
  2 14  

  1945, Eske Bruns rapport om forholdene i Grønland under krigen.

  • Anden Verdenskrig
  • rapporter
  • samfundsforhold
  • Sirius Patruljen
  • Brun, Eske
  2 15  

  Knud Oldendow: Fortrolig redegørelse om arbejdet i Grønland. 1948.

  • redegørelser
  • samfundsforhold
  • statsministeriet
  2 16  

  Betænkningen af 1946, samt to mødereferater, en resolution og en fremlæggelse af betænkningen.

  • betænkninger
  • Grønlands Landsråd
  • mødereferater
  • samfundsforhold
  • statsministeriet
  • Brun, Eske
  • Lynge, Hans
  2 17  

  1946, Knud Oldendows tale til landsrådene.

  • Grønlands Landsråd
  • kongehuset
  • statsministeriet
  • taler
  2 18  

  1945, Magnus Jensen: Rapport om rejse i Grønland.

  • rapporter
  • samfundsforhold
  • statsministeriet
  2 19  

  Redegørelser fra Ministeriet for Grønland. Omhandler Eskimoerne i Labrador, Alaska og Canada, Polarfolkene i Rusland og fiskeriet i Nordnorge.

  • eskimoer
  • fangst
  • fiskerierhverv
  • samfundsforhold
  2 20  

  N.O. Christensen, foredrag holdt i Fairbanks, 1967.

  • boligforhold
  • demografi
  • foredrag
  • samfundsforhold
  • sundhed
  3 21  

  Forskellige foredrag holdt af N.O.C., inkl. to infotekster på hhv. engelsk og tysk af Mads Lidegaard, og avisudklip anvendt til foredragene.

  • avisudklip
  • foredrag
  • samfundsforhold
  3 22  

  Taler holdt af N.O.C. som Landshøvding, 1964-1972.

  • avisartikler
  • avisudklip
  • breve
  • forlis
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • kongebesøg
  • lønforhold
  • samfundsforhold
  • taler
  • ulykker
  • Kleinschmidt, Samuel
  3 23  

  N.O. Christensen og Arktisk Institut. Indeholder interne noter om arbejdsopgaver og korrespondance mellem Arktisk Institut og udefrakommende. Derudover er der to eks. af satirehæftet "Svikmik".

  • arbejdsbeskrivelser
  • arkivalier
  • breve
  • notater
  3 24  

  Eske Brun: Memorandum, 1947.

  • redegørelser
  • samfundsforhold
  4 25  

  Avisudklip fra 1952, 1964, 1966 og 1967.

  • avisartikler
  • avisudklip
  4 26  

  Avisudklip fra marts 1976 til oktober 1977. Indbundet og ligger separat ved kasse 4.

  • avisartikler
  • avisudklip
  4 27  

  Samling af Landshøvdingens Cirkulærer, 1955-1970. 1. del.

  • cirkulærer
  • landshøvdinger
  • love
  • lønforhold
  • samfundsforhold
  5 28  

  Samling af Landshøvdingens Cirkulærer, 1955-1970. 2. del.

  • cirkulærer
  • landshøvdinger
  • love
  • lønforhold
  • samfundsforhold
  5 29  

  Knud Rasmussens Højskole / Kvindeefterskolen, 1972-76. Indeholder breve omhandlende udbygningen af højskolen.

  • ansøgninger
  • arkitektur
  • bebyggelse
  • breve
  • højskoler
  • korrespondance
  • Chemnitz, Gudrun
  5 30  

  Knud Rasmussens Højskole / Kvindeefterskolen, 1971-77. Indeholder mødereferater, rapporter, vedtægter og undervisningsplaner.

  • arkitektur
  • bebyggelse
  • højskoler
  • mødereferater
  • rapporter
  • undervisningsfag
  • vedtægter
  • Chemnitz, Gudrun
  6 31  

  Knud Rasmussens Højskole / Kvindeefterskolen, 1973-77. Indeholder låneansøgninger, regnskab, budget og plantegninger.

  • ansøgninger
  • arkitektur
  • bebyggelse
  • budgetter
  • højskoler
  • konstruktionstegninger
  • lån
  • regnskaber
  6 32  

  Udvalget vedrørende opgave- og arbejdsfordeling i Grønland. 1973. Forslag til love og færdig betænkning.

  • betænkninger
  • biblioteker
  • forstanderskaber
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kommuner
  • kommuneråd
  • love
  • Ministeriet for Grønland
  • samfundsforhold
  • skolevæsen
  • sundhedsvæsen
  7 33  

  Udvalget vedrørende opgave- og arbejdsfordeling i Grønland. 1971-1973. Mødereferater, breve, dokumenter, udtalelser, bekendtgørelser, avisartikler m.m.

  • avisartikler
  • bygder
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kommuner
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • samfundsforhold
  • skolevæsen
  7 34  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling I. 1965-66.

  • afskrifter
  • boligforhold
  • byer
  • byggerier
  • demografi
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • kul
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • olie
  • rapporter
  • samfundsforhold
  • uddannelse
  7 35  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling II. 1967.

  • byer
  • bygder
  • demografi
  • folketælling
  • Grønlands Landsråd
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lån
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  8 36  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling III. 1967.

  • byer
  • byggerier
  • børn
  • Grønlands Landsråd
  • Ministeriet for Grønland
  • råstoffer
  • televæsen
  • uddannelse
  • unge
  8 37  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling IV. 1967.

  • fangst
  • fåreavl
  • fårehold
  • Grønlands Landsråd
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  8 38  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling V. 1968.

  • budgetter
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • rener
  • råstoffer
  • samfundsforhold
  • sygehuse
  • tandlæger
  9 39  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling VI. 1969.

  • bebyggelse
  • boligforhold
  • budgetter
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • kommuner
  • love
  • lån
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • redegørelser
  9 40  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling VII. 1970.

  • boligforhold
  • byer
  • bygder
  • demografi
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • kommuner
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • skolevæsen
  9 41  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling VIII. 1970.

  • afskrifter
  • budgetter
  • fangst
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • lån
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • uddannelse
  10 42  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling IX. 1971.

  • alkohol
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • kommuner
  • love
  • lån
  • Ministeriet for Grønland
  • samfundsforhold
  • skindbehandling
  • uddannelse
  10 43  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling X. 1971.

  • byggerier
  • Grønlands Landsråd
  • love
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • sygehuse
  • Thule
  • uddannelse
  10 44  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XI. 1972.

  • biblioteker
  • budgetter
  • bygder
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • lån
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • samfundsforhold
  • tjenesterejser
  • uddannelse
  11 45  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XII. 1972.

  • bygder
  • byggerier
  • fangst
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • lån
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • sygehuse
  • tjenesterejser
  11 46  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XIII. 1972.

  • beretninger
  • bygder
  • byggerier
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • rapporter
  • redegørelser
  • råstoffer
  • undervisning
  11 47  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XIV. 1972-1973.

  • Grønlands Tekniske Organisation
  • husflid
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • lønforhold
  • notater
  • rapporter
  • redegørelser
  • råstoffer
  • skoler
  • Thule
  • undervisning
  11 48  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XV. 1974.

  • fiskeri
  • fåreavl
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • mødereferater
  • overenskomster
  • rapporter
  • råstoffer
  • skolevæsen
  • tjenesterejser
  12 49  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XVI. 1973-1974.

  • ansættelsesforhold
  • bygder
  • demografi
  • fiskeri
  • fiskerierhverv
  • husflid
  • notater
  • rapporter
  • tjenesterejser
  12 50  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XVII. 1974.

  • boligforhold
  • byggerier
  • fåreavl
  • Grønlands Landsråd
  • minedrift
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • råstoffer
  • skibsværfter
  12 51  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XVIII. 1975.

  • breve
  • budgetter
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • husflid
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lønforhold
  • minedrift
  • Ministeriet for Grønland
  • olie
  • rapporter
  • råstoffer
  • tjenesterejser
  12 52  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XIX. 1975.

  • budgetter
  • byer
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • kommuner
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • råstoffer
  • tandlæger
  • uddannelse
  13 53  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XX. 1976.

  • besejling
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • flyvning
  • Grønlands Kommando
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • sygehuse
  • vandkraftværker
  13 54  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XXI. 1976.

  • bygder
  • fiskeri
  • fiskerierhverv
  • flyvning
  • fåreavl
  • Grønlands Landsråd
  • minedrift
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • råstoffer
  • samfundsforhold
  • uddannelse
  13 55  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XXII, 1976.

  • bebyggelse
  • boligforhold
  • budgetter
  • demografi
  • fiskerierhverv
  • flyvning
  • Grønlands Landsråd
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • råstoffer
  • uddannelse
  14 56  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XXIII, 1. del. 1977.

  • arbejdsforhold
  • budgetter
  • bygder
  • demografi
  • fiskerierhverv
  • flyvning
  • Grønlands Landsråd
  • kirker
  • love
  • lån
  • lærere
  • minedrift
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • råstoffer
  • Sygeplejersker
  • uddannelse
  • undervisning
  14 57  

  Grønlandsrådet. Dokumentsamling XXIII, 2. del. 1977.

  • byer
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • konstruktionstegninger
  • lønforhold
  • minedrift
  • rapporter
  • råstoffer
  • unge
  15 58  

  Forskellige dokumenter, 1956-1961. Markeret som kasse P. Nr. 2-13.

  • alkohol
  • betænkninger
  • boligforhold
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • samfundsforhold
  • tjenesterejser
  • uddannelse
  • Østgrønland
  15 59  

  Forskellige dokumenter, 1959. Markeret som kasse P. Nr. 14-19.

  • betænkninger
  • boligforhold
  • fiskeri
  • fiskerierhverv
  • flyvning
  • Grønlands Landsråd
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • mad
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • statistik
  • tidsskrifter
  16 60  

  Forskellige dokumenter, 1956-1961. Markeret som kasse P. Nr. 20-36.

  • afskrifter
  • arbejdsforhold
  • aviser
  • betænkninger
  • byggerier
  • demografi
  • fiskerierhverv
  • flyvning
  • foredrag
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • rapporter
  • statistik
  • sygdomme
  • tidsskrifter
  16 61  

  Forskellige dokumenter, 1953-1961. Markeret som kasse P. Nr. 37-53.

  • byggerier
  • epidemier
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • kirker
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • sprog
  • statistik
  • sundhed
  • sygdomme
  • sælfangst
  • tidsskrifter
  • tuberkulose
  • vandforsyning
  • Rosendahl, Philip
  17 62  

  Forskellige dokumenter, 1958-1962. Markeret som kasse R. Nr. 3-9.

  • aviser
  • betænkninger
  • byggerier
  • fangstlister
  • fiskerierhverv
  • foredrag
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • Ministeriet for Grønland
  • oversigter
  • rapporter
  17 63  

  Forskellige dokumenter, 1957-1962. Markeret som kasse R. Nr. 11-20.

  • alkohol
  • avisartikler
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Landsråd
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • rapporter
  • redningsberedskab
  18 64  

  Forskellige dokumenter, 1955-1962. Markeret som kasse R. Nr. 21-34.

  • foredrag
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • love
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • rapporter
  • samfundsforhold
  • slædehunde
  • sygdomme
  • tjenesterejser
  • Brun, Eske
  18 65  

  Forskellige dokumenter, 1958-1963. Markeret som kasse R. Nr. 35-64.

  • arbejdsforhold
  • butikker
  • foredrag
  • Grønlands Kommando
  • Grønlands Landsråd
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • samfundsforhold
  • tidsskrifter
  19 66  

  Forskellige dokumenter, 1960-1961. Markeret som kasse Z. Nr. 1-17.

  • demografi
  • forsikringer
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kirkegårde
  • kirker
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • samfundsforhold
  • statistik
  • tidsskrifter
  19 67  

  Forskellige dokumenter, 1955-1961. Markeret som kasse Z. Nr. 18-37.

  • aviser
  • fiskerierhverv
  • fiskeristationer
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • hans hedtoft (skib)
  • kommuner
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • sejlads
  • sundhed
  • sygdomme
  • taler
  • tidsskrifter
  • tjenesterejser
  • vandforsyning
  20 68  

  Forskellige dokumenter, 1953-1961. Markeret som kasse Z. Nr. 38-48.

  • betænkninger
  • demografi
  • fiskeri
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • Ministeriet for Grønland
  • radio
  • rapporter
  • statistik
  • tidsskrifter
  20 69  

  Forskellige dokumenter, 1956-1964. Markeret som kasse Z. Nr. 49-58.

  • fangstlister
  • fiskeri
  • fiskerierhverv
  • foredrag
  • geologi
  • Grønlands Landsråd
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • rapporter
  • tidsskrifter
  21 70  

  Forskellige dokumenter, 1958-1961, samt hhv. 1700-tallet, 1751 og 1950. Markeret som NOC kartotek, ringbog A. Nr. 1-50.

  • Arktisk Institut
  • avisartikler
  • avisudklip
  • breve
  • cirkulærer
  • demografi
  • fiskeri
  • fiskeristationer
  • flyvning
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kirker
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • olie
  • rapporter
  • tidsskriftsartikler
  • tjenestemænd
  • tjenesterejser
  • årsberetninger
  21 71  

  Forskellige dokumenter, 1952-1962. Markeret som NOC kartotek, ringbog A. Nr. 51-84.

  • afskrifter
  • Arktisk Institut
  • avisudklip
  • betænkninger
  • cirkulærer
  • fiskerierhverv
  • foredrag
  • Grønlands Landsråd
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • Moskusokse Ekspeditionen
  • mødereferater
  • rapporter
  • retsvæsen
  • skibsværfter
  • USA
  • årsberetninger
  • Vibe, Christian
  21 72  

  Forskellige dokumenter, 1955-1957. Markeret som NOC kartotek. Nr. 1-18.

  • beretninger
  • cirkulærer
  • fangst
  • flyvning
  • Grønlands Landsråd
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • Narsarsuaq Air Base
  • rapporter
  • statistik
  • sundhedsvæsen
  • tjenestemænd
  • tjenesterejser
  21 73  

  Forskellige dokumenter, 1954-1957. Markeret som NOC kartotek. Nr. 19-46.

  • arbejdsforhold
  • Arktisk Institut
  • avisudklip
  • beretninger
  • cirkulærer
  • geologi
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • overenskomster
  • oversigter
  • rapporter
  • sejlads
  • undervisning
  • årsberetninger
  22 74  

  Forskellige dokumenter omhandlende den grønlandske tjenestemandsforening, 1950-1959.

  • arbejdsforhold
  • avisudklip
  • breve
  • lønforhold
  • mødereferater
  • telegrammer
  • A 474, Den Grønlandske Tjenestemandsforening
  • Simonÿ, Christian Frederik
  22 75  

  Forskellige dokumenter fra NOCs rejse til det arktiske Canada i 1952.

  • alkohol
  • demografi
  • landkort
  • love
  • mødereferater
  • statistik
  • tjenesterejser
  23 76  

  Forskellige dokumenter, 1950-1963.

  • beretninger
  • foredrag
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • radio
  • retsvæsen
  • samfundsforhold
  23 77  

  Redegørelse vedrørende Grønland, november 1954.

  • redegørelser
  • samfundsforhold
  23 78  

  Forskellige dokumenter, 1970-1973.

  • betænkninger
  • bygder
  • byggerier
  • fiskerierhverv
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • love
  • museer
  • rapporter
  • sygehuse
  • tjenesterejser
  24 79  

  Forskellige dokumenter vedr. Skolelovsudkastet, 1964-65.

  • afskrifter
  • avisartikler
  • love
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • rapporter
  • skolevæsen
  • tidsskriftsartikler
  24 80  

  2. udkast til rapporten "Grønlændere og danskere i Vestgrønland", 1962.

  • rapporter
  • samfundsforhold
  25 81  

  Forskellige dokumenter, 1960-1963.

  • avisudklip
  • fiskerierhverv
  • foredrag
  • Grønlandskommissioner
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • korrespondance
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • statistik
  • sæler
  • taler
  • tidsskrifter
  • Brun, Eske
  • Rosendahl, Philip
  25 82  

  Forskellige dokumenter vedr. G60, 1961-62.

  • Grønlandskommissioner
  • kongelige grønlandske handel (kgh)
  • lønforhold
  • Ministeriet for Grønland
  • regnskaber
  • statistik
  • tidsskrifter
  • vedtægter
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
  25 83  

  Manuskript og dokumenter til, og korrespondance om, foredrag ved Fourth National Northern Development Conference i 1967.

  • breve
  • foredrag
  • korrespondance
  • manuskripter
  • samfundsforhold
  • statistik
  25 84  

  Manuskript og dokumenter til, og korrespondance om, foredrag ved Arctic Circle i 1968.

  • breve
  • foredrag
  • korrespondance
  • manuskripter
  • samfundsforhold
  26 85  

  Forskellige dokumenter vedr. Arktisk Institut fra 1950-1970erne, samt en arkiv-kvitering fra 1983.

  • breve
  • korrespondance
  • mødereferater
  • tidsskrifter
  • Knuth, Eigil
  • Larsen, Helge
  • Mikkelsen, Ejnar
  26 86  

  Forskellige dokumenter, 1958-1971.

  • arkitektur
  • aviser
  • breve
  • konstruktionstegninger
  • mindesmærker
  • udstillinger
  • underholdning
  26 87  

  Forskellige dokumenter vedr. DRs Grønlandshøring i 1969.

  • avisartikler
  • breve
  • bøger
  • samfundsforhold
  27 88  

  Breve til og fra NOC i perioden fra 3/11 1968 - 1/4 1972.

  • breve
  • korrespondance
  27 89  

  Telegrammer til og fra NOC i 1949-1950.

  • telegrammer
  27 90  

  Forskellige dokumenter, 1953-1988, samt kopi af en inspektoratsskrivelse fra 1899.

  • avisartikler
  • avisudklip
  • foredrag
  • Grønlands Landsråd
  • landkort
  • love
  • mindesmærker
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • regninger
  • tidsskriftsartikler
  28 91  

  Breve til og fra NOC i perioden 1964-1967. Private og embedsrelaterede.

  • avisartikler
  • breve
  • korrespondance
  • telegrammer
  28 92  

  Breve til og fra NOC i perioden 1947-1948. Private og embedsrelaterede.

  • breve
  • korrespondance
  • telegrammer
  28 93  

  Breve fra NOC og kone i perioden 1962-1972 + kopi af brev til Birthe Christensen fra 1973. Hovedsagligt af privat karakter.

  • breve
  • kongehuset
  • Ministeriet for Grønland
  • telegrammer
  28 94  

  NOCs dagbog fra Canadarejse i 1952.

  • dagbøger
  29 95  

  Avisudklip omhandlende Grønland m.m. fra 1948, 1956-1961.

  • avisartikler
  • avisudklip
  29 96  

  Aviser og avisudklip, bl.a. The Nome Nugget, Anchorage Daily Times og Politiken. 1965, 1967 & 1984.

  • avisartikler
  • aviser
  • avisudklip
  29 97  

  Tidsskriftet Greenland Today, nr. 4 2008. Indeholder interview med Birthe Christensen, NOCs enke.

  • tidsskrifter
  30 98  

  Foreningen for Grønlandske Børn. NOCs papirer og breve hovedsagligt fra sin tid som bestyrelsesmedlem. 1960-1971.

  • beretninger
  • breve
  • korrespondance
  • mødereferater
  • vedtægter
  • årsregnskaber
  • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
  30 99  

  Foreningen for Grønlandske Børn. NOCs papirer og breve hovedsagligt fra sin tid som bestyrelsesmedlem. 1972-1973.

  • beretninger
  • breve
  • korrespondance
  • mødereferater
  • vedtægter
  • årsregnskaber
  • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
  30 100  

  Foreningen for Grønlandske Børn. NOCs papirer og breve hovedsagligt fra sin tid som bestyrelsesmedlem. 1974-1975.

  • beretninger
  • breve
  • korrespondance
  • mødereferater
  • vedtægter
  • årsregnskaber
  • A 433, Foreningen Grønlandske Børn
  31 101  

  Forskellige dokumenter, bl.a. afskrivninger af dokumenter fra 1700- og 1800-tallet, samt breve og dokumenter fra 1900-tallet.

  • aviser
  • beretninger
  • breve
  • dansk peary land ekspedition
  • forlis
  • Grønlands Administration
  • Egede, Hans
  • Graah
  • Knuth, Eigil
  • Ostermann, Hother
  • Rink, Hinrich
  31 102  

  Forskellige dokumenter fra en kasse med titlen Småskrifter om Grønland. Indeholder bl.a. afskrift af foredrag, valgrelateret materiale m.m. fra 1900-tallet, samt en udskrift af en mandskabsbog fra Upernavik, 1824-1866.

  • avisartikler
  • betænkninger
  • foredrag
  • forlis
  • generaltakster
  • landkort
  • mandtalslister
  • oversigter
  • radio
  • Brun, Eske
  • Høegh, Erling
  31 103  

  Diverse ekstra kopier af dokumenter og breve, samt private notater fra perioden 1955-1962.

  • breve
  • Grønlandskommissioner
  • love
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • notater
  32 104  

  Bog om NOCs slægt: "Oluf Christensen og Sønner" af William Christensen. NOCs pas og sejlerbevis, samt avisudklip omhandlende hans 70års fødeselsdag.

  • avisudklip
  • bøger
  • eksamensbeviser
  • pas
  32 105  

  Noter omhandlende Landsrådsembedet opgaver og forskellige dokumenter relateret til disse opgaver, samt til en tv-høring.

  • notater
  • skolevæsen
  • statistik
  32 106  

  Julekort til NOC, hustru og familien, samt enkelte andre breve.

  • breve
  • postkort
  • telegrammer
  33 107  

  Embedsrelaterede breve. 1951-1960.

  • breve
  33 108  

  Kopi af gæstebog. Ligger separat ved kasse 33.

  • gæstebøger
  33 109  

  Forskellige dokumenter vedr. NOCs besøg ved det amerikanske Air Defense Command i 1965 og ved den amerikanske ambassades besøg i Grønland i 1964 og 1967.

  • avisudklip
  • breve
  • postkort
  • rapporter
  33 110  

  Avisudklip fra 1947-1971. Timeplan for retsbud og huskarl Alutt Peterssen. Rapport omhandlende de socio-økonomiske forhold i Grønland i 1967. Diplom som æresmedlem af Dansk Canadisk Selskab fra 1988. Nekrolog over NOC fra 2003 i tidsskriftet Arctic.

  • avisudklip
  • nekrologer
  • rapporter
  33 111  

  Private breve fra 1970'erne.

  • Arktisk Institut
  • breve
  • Ministeriet for Grønland
  34 112  

  Kartoteksregister over litteratur og personer.

  • kartotekskort
  • oversigter
  35 113  

  Erklæring fra NOC om de dokumenter, som ligger i kasse 35+36. Dertil private breve fra 1972 omhandlende en gravsten til Domprovst Svend Erik Rasmussen, en potentiel rejse til Arctic Winter Games i 1972, samt et postkort fra 1973 omhandlende Porsilds minde

  • breve
  • korrespondance
  • postkort
  • præster
  • telegrammer
  • A 001, Morten Pedersen Porsild
  • Porsild, Morten
  35 114  

  Private breve fra 1973 omhandlende tilladelse til at udgive to bøger af Dr. phil. William Christensen.

  • breve
  • bøger
  • korrespondance
  35 115  

  Private breve fra 1972-1973 omhandlende H. C. Petersens mulige bog om kajakker.

  • breve
  • bøger
  • kajakker
  • korrespondance
  • tegninger
  35 116  

  Forskellige dokumenter og aviser fra 1963-1964 med fokus på G60, Inuit-partiet, fødestedskriteriet m.m.

  • aviser
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • lønforhold
  35 117  

  Forskellige skrivelser der er gået udenom de officielle kanaler til og fra landshøvding NOC i årene 1965-1967.

  • ansættelsesforhold
  • boligforhold
  • breve
  • korrespondance
  • lønforhold
  • sygdomme
  • telegrammer
  35 118  

  Korrespondance med Ministeriet for Grønland i årene 1963-1971.

  • ansættelsesforhold
  • breve
  • Grønlands Landsråd
  • kongebesøg
  • korrespondance
  • Ministeriet for Grønland
  36 119  

  Breve og dokumenter omhandlende regerinsdannelsen i 1973.

  • breve
  • korrespondance
  36 120  

  Breve omhandlende en juridisk sag i 1970.

  • breve
  36 121  

  Breve og dokumenter omhandlende en sag fra skolen i Godthåb. 1968-1969.

  • breve
  • skolevæsen
  36 122  

  Breve og dokumenter omhandlende en administrativ sag i 1971.

  • breve
  • Ministeriet for Grønland
  36 123  

  Breve og dokumenter omhandlende et ansættelsesforhold ved Grønlands Radioavis. 1968-1971.

  • ansættelsesforhold
  • breve
  • radioaviser
  36 124  

  Korrespondance med embedsfolk i Ministeriet for Grønland om forskellig emner. 1963-1972.

  • breve
  • korrespondance
  • Ministeriet for Grønland
  36 125  

  Korrespondance med fhv. direktør Knud Oldendow. 1968-1970.

  • breve
  • korrespondance
  36 126  

  Fotokopi af kladde til udtalelse fra et landsrådsudvalg i 1948.

  • Grønlandskommissioner
  • kopier
  36 127  

  Forskellige noter og breve vedr. Landshøvdingens forhold til Landsrådet ved systemskiftet i 1967.

  • breve
  • cirkulærer
  • Grønlands Landsråd
  • Ministeriet for Grønland
  • mødereferater
  • telegrammer
  36 128  

  Korrespondance med Minister for Grønland Carl P. Jensen i 1965 og 1967.

  • breve
  • korrespondance
  • Ministeriet for Grønland
  36 129  

  Oversigt over NOCs private arkiv. Korrespondance med Minister for Grønland Mikael Gam i 1963-1964.

  • breve
  • korrespondance
  • Ministeriet for Grønland
  • oversigter

  Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis. Søg i vores registrant for at se information om de forskellige dokument-samlinger. Kontakt arkivchef, Jørgen Trondhjem, ved spørgsmål eller kommentarer:

  +45 3231 5055