Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 655
Marius Ib Nyeboe Arkivet
Beskrivelse: Samlingen stammer fra ingeniør Marius Ib Nyeboes (1867-1946) arbejdsliv. Den ene del omfatter hans omfattende virksomhed indenfor udvinding af mineraler, primært kobber og grafit (Grønlandsk Minedrifts A/S og Grønlandsk Grafit Compagni), samt medvirken i Thule-stationen, Grønland (Kap York-komitéen og Thule-Ekspeditionerne). Den anden del vedrører tørvebriketproduktion (Briketfabrikken Kaas og Lundergaard Mose) og ingeniørvirksomheden Nyeboe & Nissen, som havde kontorer i bl.a. Hamburg, Petrograd og Moskva. Desuden materiale vedr. slægten Nyeboe.

Fotografier, genstande og kort udtaget til acc.nr. 2023-011, G0367 og K0234. Se desuden K0059.
Giver: Karsten Secher
Accessionsdato:
Klausuler: Bemærk at 75-årsreglen gælder i forbindelse med et brev i ks. 9, lbnr. 18, enhed 4.
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:

   Arkivfonden indeholder nedenstående


   Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
   1 1  

   Thulestationen / Kap York, 1909-1982.

   • regnskabsbøger
    1 1 1 Omfattende rapport om rejse 1909 til Nordgrønland for Indenrigsministeriet ifm. mulig oprettelse af en handelsstation ved Smith Sund, Thule. Skrevet af Karl Andersen, Agto, 1909 (maskinskrevet og original hånskrevet udkast).
     1 1 2 Kassebilag for Handelsstationen Thule, Kap York, 1917, nr. 1-123.
     • regnskabsbøger
     1 1 3 Kassebilag for Handelsstationen Thule, Kap York, 1923, nr. 261-392.
     • regnskabsbøger
     1 1 4 Kassebilag for Handelsstationen Thule, Kap York, 1925, nr. 1-178.
     • regnskabsbøger
     1 1 5 Avisudklip, artikler og brochure om Knud Ramussen, 1933-1982. Reklameblade for 'Greenland by the Polar Sea" 1922 med illustrationer (udtaget til kunst og genstandssamling).
      1 1 6 Diverse materiale: Breve til Nyeboe 1911-24 (brevskrivere: Bøving fra Universitets Zoologiske Museum, Hans Nielsen fra Uummannaq) og fra Nyeboe 1921 (modtagere: Direktør Schack Eber og en unavngiven). Telegrammer ml. Nyeboe og Knud Rasmussen vedr. "Hans Egedes" afgang til Grønland, juli 1910. Oversigt over indhandlede og solgte ræveskind på Thule Station, 1931-36, samt breve til Rosendahl ved Grønlands Styrelse vedr. dette, 1944.
       1 2  

       Breve (originale og afskrifter) og beretninger af Knud Rasmussen, 1910-1921.

         1 2 1 Håndskrevet titelblad til "Nytid i Grønland - Vore dages grønlændere og deres kulturelle og materielle muligheder" med tilegnelse til Ib Nyeboe, u.å.
          1 2 2 Maskinafskrift af beskrivelse af området 'norden for dansk grønlandske monopoldistrik' ifm. Forslag om opretttelse af handelsstationen Thule, skrevet februar 1910 samt løsreven side om samme, skrevet marts 1910.
           1 2 3 Kopi af brev til Nyeboe om en 'stor samtale', de to skal have, og om en 'voldsom samtale', de har haft, skrevet juni 1909. Håndskrevet brev til Nyeboe om udlæg på 200 kr., skrevet i Ritenbenk august 1910.
            1 2 4 Maskinskrevet "Beretning over Kap York Ekspeditionen 1910".
             1 2 5 Brev til Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske undersøgelser i Grønland (senere GEUS) vedr. planer om at eftersøge Ejnar Mikkelsen og Iver Iversen, skrevet april 1912 (maskinskrevet afskrift). Desuden maskinskrevet oversigt over brevene, 1912.
             • 1. Thule Ekspedition
             1 2 6 Fire håndskrevne breve til grosserer Christian Erichsen: Om regnskab og plan for 1. Thule-Ekspedition, om ræveskind sendt til Rasmussens søster som bryllupsgave; om ekspeditionsliv, samt brev og kort rapport (original og afskrift) til kommissionen vedr. eftersøgning af Mikkelsen og Iversen; alle skrevet 1912.
             • 1. Thule Ekspedition
             1 2 7 Håndskrevet brev til Nyeboe om ankomst til Tassuissaq, om skibet 'Danmark', om Kaptajn Pedersen (Kap York-Peder) og om gratiale til skibsfolkene, skrevet i Tasiusaq, september 1913.
             • 1. Thule Ekspedition
             1 2 8 Maskinafskrift af tale til Nyeboe ifm. at han fik et landområde opkaldt efter sig. Rasmussen beskriver det 'eneste sammenstød, vi nogensinde har haft', som foregik i vinteren 1910, skrevet af Rasmussen og grosserer Christian Erichsen i Frederikshavn november 1918.
             • stednavne
             1 2 9 Blandet materiale: Brev til Knud Rasmussen fra Josep Nippgen på fransk, hvor han beder om et eksemplar af "Myter og sagn fra Grønland, II. Vestgrønland", 1924. Indbydelse fra Dagmar og Knud Rasmussen til Marius Ib Nyeboe og frue til 'tvangfri sammenkomst, Valby Langgade 1, det gamle Glyptotek", u.å.
              1 2 10 Bestillingsblad og trykte illustrationer (af K. Kyhn, Acthon Friis, A. Bertelsen m.fl.) fra Knud Rasmussens bog, "Greenland by the Polar Sea" om 2. Thule Ekspedition, udgivet 1921.
              • 2. thule ekspedition (1916-18)
              1 3  

              Håndskrevne breve til Nyeboe fra Peter Freuchen om Thule-stationens drift, inkl. udkast til Ritzau-telegrammer, 1910-1919.

                2 4  

                Korrespondance vedr. 5. Thule Ekspedition, 1922-1923; primært af Knud Rasmussen og Peter Freuchen.

                  2 4 1 "Fortegnelse over Post modtaget fra Femte Thule Ekspedition, 10. og 11. september 1923" samt "Resumé af Rapporter fra Femte Thule Ekspedition, modtaget september 1923". Nogle af skrivelserne, der står i fortegnelsen, manglede i samlingen, da den blev overdraget til Arktisk Institut.
                  • 5. thule ekspedition (1921-24)
                  2 4 2 Rapport "Omkring den magnetiske Nordpol" skrevet af Knud Rasmussen, 1923. Brev, fotografier (fra Arvilingjuarmiut; taget af Bangsted, samt fra Chesterfield; taget af reverent father Turquetill) med beskrivelser samt anmodning om kopier af film og fotografier, skrevet af Helge Bangsted for Knud Rasmussen (fotografier udtaget til Acc.nr. 2023-011), 1923.
                  • 5. thule ekspedition (1921-24)
                  2 4 3 Maskinskrevet brev til Komiteen for 5. Thule Ekspedition af Peter Freuchen, skrevet i Chesterfield 25. juli 1923. Freuchen beretter om det skete, og vedlægger sin dagbog (som ligger i Løbenr. 5, enhed 4): Knud Rasmussen er taget på den lange slæderejse, og Freuchen er næstkommanderende. Han beretter om stridighed med Clevenand i Repulse Bay, at Therkel Mathiassen har været syg, men nu er rejst til Ponds Inlet. Kaj Birket-Smith og Jakob Olsen er også rejst til Repulse Bay med indsamlede genstande fra ekspeditionen. Helge Bangsted er i Vansittart Island. Freuchen har været i Chesterfield og Baker Lake. Der er problemer med en lokal mand ved navn Awa, som beskylder K. Rasmussen for at snyde ham. Mathiassen har udgravet og indsamlet skeletter, hvilket har forårsaget misstemning hos befolkningen. Freuchens ene fod skal opereres efter hans uheld. Han har desuden undersøgt Hudson Bay Company.
                  • 5. thule ekspedition (1921-24)
                  2 4 4 Håndskrevet brev til Komiteen for 5. Thule Ekspedition fra Peter Freuchen, skrevet fra Danske Øen 3. juni 1923. Vedlagt brev til Freuchen fra Therkel Mathiassen, skrevet i Iglulik, 18. april 1923. Desuden brev til Komiteen fra Therkel Mathiassen, skrevet i Iglulik, 18. april 1923.
                  • 5. thule ekspedition (1921-24)
                  2 4 5 Brev fra Peter Freuchen til Nyeboe, formand for 5. Thule Ekspedition, som vedrører Helge Bangsted og hans planer om hjemrejse "ned gennem Canada", som Freuchen er imod, såfremt Bangsted optræder som repræsentant for ekspeditionen. Desuden brev fra Helge Bangsted til hhv. Nyeboe og kongelige generalkonsul P. Schou vedr. samme. Alle skrevet på Danske Øen 21. maj 1923.
                  • 5. thule ekspedition (1921-24)
                  2 4 6 Brev til komiteen for 5. Thule Ekspedition fra Peter Freuchen, Chesterfield 28. juli 1923. Han skriver på vegne af to Kap York'ere; Aqioq og Nahaitordjugssuk (Bådsmand) om deres betaling for deltagelse i ekspeditionen.
                  • 5. thule ekspedition (1921-24)
                  2 4 7 Brev fra Peter Freuchen til komiteen for 5. Thule Ekspedition, skrevet på Danske Øen 6. maj 1923. Freuchen opremser forslag til udgivelser over alle arbejder vedr. ekspeditionen.
                  • 5. thule ekspedition (1921-24)
                  2 4 8 "Proviantbeholdninger ved Knud Rasmussens afrejse 21/3 1923", "Oversigt over rejsedage for ekspeditionens medlemmer indtil Knud Rasmussens afrejse" samt graf, skrevet af Freuchen 4. juni 1923.
                  • 5. thule ekspedition (1921-24)
                  2 4 9 Brev af 19. juni 1922 fra Hudson Bay Company med besked om modtagelse af fem kasser med videnskabeligt udstyr, som skal videre til Chesterfield Inlet.
                  • 5. thule ekspedition (1921-24)
                  2 4 10 To breve fra Peter Freuchen til Nyeboe, formand for 5. Thule Ekspedition, skrevet i Chesterfield juli 1923. Det ene vedr. anmodning fra Kap York'erne og Freuchen om at det bliver muligt at købe mel og bagepulver i butikken i Kap York, således at de kan bage pandekager i stedet for at spise kiks. Det andet vedr. en misforståelse om, hvorvidt der er sendt ræveskind til Dansk Grønland fra Kap York, hvilket Freuchen skriver at der ikke er.
                  • 5. thule ekspedition (1921-24)
                  2 4 11 To breve fra Peter Freuchen til inspektør Frere hos R.C.M. Police i Chesterfield, skrevet juli 1923. Det ene vedr. udstedelse af pas til Helge Bangsted. Det andet vedr. et moskusokseskind, som skal sendes til Nationalmuseet.
                  • 5. thule ekspedition (1921-24)
                  2 4 12 Korrespondance til og fra Helge Bangsted, Knud Rasmussen, Peter Freuchen og kaptajn G. Cleveland vedr. uoverensstemmelser mellem Cleveland og de tre, Repulse Bay, marts 1923.
                  • 5. thule ekspedition (1921-24)
                  2 4 13 Brev fra Knud Ramussen til Freuchen om mulig skibslejlighed til Chesterfield til foråret for Freuchen, da det "vil være ulige behageligere for din [Freuchens] fod at sejle ned frem for at køre ned", skrevet i Repulse Bay, 17. marts 1923. Brev fra Knud Rasmussen til Freuchen om slædeføre, mødet med Orpingalik og nedlagte rener, skrevet i Commitee Bay, 5. april 1923, som Freuchen videresendte til komiteen 3. juni 1923. Desuden tre små notater til Freuchen fra Therkel Mathiassen og Kaj Birket-Smith, Repulse Bay, marts 1923.
                  • 5. thule ekspedition (1921-24)
                  2 5  

                  Rapporter og regnskaber vedr. 5. Thule Ekspedition, 1921-1926, samt korrespondance med Therkel Mathiassen, 1942-44.

                    2 5 1 Kortfattede rapporter fra Kaj Birket-Smith og Terkel Mathiassen om det første år på ekspedition. Forslag om nyt ekspeditionsmedlem, skrevet af Birket-Smith, Freuchen og Mathiassen, samt kommentar af Knud Rasmussen; alle skrevet i Repulse Bay, 24. dec. 1921. Desuden "Rapport over Ekspeditionens hidtidige forløb, fra den 24. september 1921 til den 15. januar 1922", skrevet af Knud Rasmussen 15. januar 1922.
                    • 5. thule ekspedition (1921-24)
                    2 5 2 Materiale fra Peter Freuchen: "Det kartografiske arbejde i det første aar på Femte Thule Ekspedition", 6. januar 1922. "Forslag til ændring i de oprindelige planer for 5. Thule Ekspedition", 10. januar 1922 med kommentar af Knud Rasmussen. "Foreløbig plan for starten af Baffin Land rejsen forår 1922", januar 1922. Desuden "Rekvisition for sommeren 1922", skrevet af Knud Rasmussen på Danske Øen, 14. januar 1922 og "I anledning af min rejse Vestover", antageligvis skrevet januar 1922.
                    • 5. thule ekspedition (1921-24)
                    2 5 3 "Rapport til Komiteen for Femte Thule Ekspedition over tiderne 15/1-15/8 1922" inkl. bilag og regnskab, skrevet af Knud Rasmussen"
                    • 5. thule ekspedition (1921-24)
                    2 5 4 Peter Freuchens maskinskrevne dagbog fra Danske Øen, fra januar 1922-marts 1923 (se også lb.nr. 4, enhed 3).
                    • 5. thule ekspedition (1921-24)
                    2 5 5 Regnskab for 5. Thule Ekspedition fra 1920-1926 inkl. revisor-påtegning. Desuden to regninger fra Hudson Bay Company 1923 og 1925. Endvidere en oversigt over udgifter i Canada, skrevet af Knud Rasmussen, u.å.
                    • 5. thule ekspedition (1921-24)
                    2 5 6 Korrespondance ml. Therkel Mathiassen og Nyeboe vedr. afrapportering efter 5. Thule Ekspedition, heri Mathiassens afvisning af at samarbejde med Helge Bangsted og Peter Freuchen om dette, efter at de har anklaget Mathiassen for at være nazist, 1942-1944. Desuden note fra Mathiassen vedr. et arkæologimøde, hvorfra Nyeboe skylder kr. 30 for deltagelse, 1937.
                    • 5. thule ekspedition (1921-24)
                    2 6  

                    Erindringer og beretninger om Nyeboes arbejdsliv, skrevet af Nyeboe 1927-45.

                      2 6 1 Om Briketfabriken Kaas i perioden 1904-1927, skrevet november 1927 (kopi). Om Briketfabriken Kaas og Nyeboes fratrædelse, skrevet 1932. Om Briketfabriken Kaas i perioden 1926-33, skrevet 1933 (kopi). Om Briketfabriken Kaas og Nyeboes forsøg med fremstilling af tørvebriketter, skrevet 1942. Desuden oversigt over fabrikkens arbejde og økonomi, trykt 1931.
                      • arbejdsbeskrivelser
                      • erindringer
                      • privatøkonomi
                      2 6 2 Om Grønlandsk Mineselskabs Aktieselskab, Kap York, Brændselsnævnet, Indenrigsministeriets Tekniske Udvalg, Landmandsbanken, Briketfabrikken Kaas, Kaas Briketter, i perioden 1906-1933, u.å. (kopi).
                      • arbejdsbeskrivelser
                      • erindringer
                      • privatøkonomi
                      2 6 3 Om mødet med Dagmar Andersen og Knud Rasmussen 1908, Thule-Stationens oprettelse og 1. Thule Ekspedition, skrevet 1939 (ufuldstændig). Om mødet med Dagmar Andersen og Knud Rasmussen 1908, Thule-Stationens oprettelse, 5. Thule Ekspedition og salget af Thule-Stationen, skrevet 1943 (ufuldstændig). Om Thules overgang til Staten, u.å. (ufuldstændig).
                      • arbejdsbeskrivelser
                      • erindringer
                      • privatøkonomi
                      2 6 4 Udkast til Nyeboes levnedsbeskrivelse ifm. udnævelse til Ridder af Dannebrogsordenen, sendt til Louis Bobé, 1921. Kort beskrivelse af Nyeboes arbejdsliv fra 1898 til 1938 og økonomiske tab undervejs, skrevet 1942 (kopi). Desuden "Min forbindelse med Den Danske Landmandsbank Aktieselskab, heri indbefattet arbejdet i forbindelse med Grønlandsk Minedrift A/S og Grønlandsk Grafit Co." om Nyeboes virksomheder i perioden 1906-1938 og økonomiske tab, skrevet 1943 (kopi, ufuldstændig).
                      • arbejdsbeskrivelser
                      • erindringer
                      • privatøkonomi
                      2 6 5 Beskrivelse af Nyeboes virksomheder i perioden 1892-1925, og om uoverensstemmelser med den danske stat, bl.a. efter 5. Thule Ekspedition og salget af Thule-stationen, skrevet 1945, samt udkast dertil, skrevet 1944.
                      • arbejdsbeskrivelser
                      • erindringer
                      • privatøkonomi
                      2 6 6 "Mit arbejde i Grønland for Grønlandsk Minedrift A/S og Grønlandsk Grafit Co. 1906-1925", skrevet 1943.
                      • arbejdsbeskrivelser
                      • erindringer
                      • privatøkonomi
                      2 6 7 Om økonomi, til hustruen Dagmar og sønnen Johannes, skrevet 1943 (original og kopi med rettelser). "Oplysninger, som vil være af min betydning efter min død", skrevet 1945 (kopi) samt liste over malerier og indbo med angivelse af værdi, u.å. Desuden brev fra Hans Schierbeck til Cathrine Korsgaard vedr. betænkning af Nyeboe i Korsgaards testamente, 1937.
                      • arbejdsbeskrivelser
                      • erindringer
                      • privatøkonomi
                      3 7  

                      Marius Ib Nyeboes rejsenotesbøger, dagbøger og notesbøger ifm. Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab (GMA), 1902-1936.

                        3 7 1 Rejsenotesbog for Nyeboe & Nissen og Underfeed Stokers, 1902-1911, inkl. fem affotograferinger relateret til Josva-minen 1910.
                        • dagbøger
                        • minedrift
                        • råstoffer
                        3 7 2 Rejsedagbog maj-sept. 1908, juli-aug. 1909 og aug.-sept. 1910. Bl.a. til Josva-minen og andre grønlandske lokaliteter. Se også A 180. Det første møde med Dagmar Andersen nævnes (sept. 1908).
                        • dagbøger
                        • minedrift
                        • råstoffer
                        3 7 3 Rejsenotesbog 1911 for Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab (GMA).
                        • dagbøger
                        • minedrift
                        • råstoffer
                        3 7 4 Rejsedagbog aug.-sept. 1918. Bl.a. til Josva-minen, Amitsoq-minen og Færøerne. Se også A 180.
                        • dagbøger
                        • minedrift
                        • råstoffer
                        3 7 5 Dagbog juli-sept. 1936. Ført i Danmark.
                        • dagbøger
                        • minedrift
                        • råstoffer
                        3 8  

                        Andres rejsenotesbøger, dagbøger og notesbøger ifm. Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab (GMA), 1913-1924.

                          3 8 1 Dagbog Grønland maj-nov. 1913, området omkring Maniitsoq. Ført af H. Helweg, som bl.a. udførte mineralundersøgelser for Nyeboe.
                          • dagbøger
                          • minedrift
                          • råstoffer
                          3 8 2 Rejsenotesbog juni-sept. 1914. Ført af en engelsktalende geolog (muligvis Sydney H. Ball), som udførte arbejde for Nyeboe.
                          • dagbøger
                          • minedrift
                          • råstoffer
                          3 8 3 Dagbog juni-sept. 1914. Primært fra Amitsoq-minen. Ført af nordmanden Gudmund Lindås, som udførte arbejde for Nyeboe.
                          • dagbøger
                          • minedrift
                          • råstoffer
                          3 8 4 Dagbog nov. 1923 - okt. 1924 ved Grafit-minen, Amitsoq. Ført af driftsbestyrer O. N. Lindås.
                          • dagbøger
                          • minedrift
                          • råstoffer
                          4 9  

                          Materiale vedr. Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab (GMA), 1903-1925.

                            4 9 1 Materiale vedr. Bernburg-Ekspeditionerne, som udførte malmundersøgelser i Upernavik og Aasiaat-distrikter, 1905-1907. Rapport (fotokopi) af bygningsingeniør Rasmussen om "Ekspedition A", 1903. Beretninger af J. Bernburg om Bernburg-ekspeditionerne (fotokopi, originale og afskrifter). Fotokopi af maskinskrevet rapport "Bernburgexpeditionens malmundersökningar i Uperviks och Egedesmindes distrikt sommaren 1905" af Einar Krantz. Et avisudklip vedr. Bernburgexpeditionen 1905-1907. Desuden håndskrevet, nyere oversigt over ekspeditionerne 1903 og 1905, udateret.
                            • minedrift
                            • råstoffer
                            4 9 2 Håndtegnet kort over "Kopperminen på Alongorssuak, Grønland 1906", udført af N. Lindås. Udtaget til K0234.
                            • minedrift
                            • råstoffer
                            4 9 3 Kopi af brevveksling ml. GMA (Cathrine Korsgaard og Nyeboe), driftsbestyrer Oscar Lindaas samt Styrelsen af Kolonierne i Grønland (direktør Daugaard-Jensen) samt protokoltilførsel for generalforsamling 1915-1917.
                            • minedrift
                            • råstoffer
                            4 9 4 Rapport og trykte, håndmalede kort over Josva-minen. Skrevet af kemiker Eigil Høig, januar 1911. Kort udtaget til K0234.
                            • minedrift
                            • råstoffer
                            4 9 5 Korrespondance til og fra Etatsråd Glückstadt, direktør Schack Eyer hos Landmandsbanken og frøken Cathrine Korsgaard (bl.a. om Leo Hansens film og fotografier fra 5. Thule Ekspedition), samt beskrivelse af Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab og Grønlandsk Grafit Compagni, 1910-1925.
                            • minedrift
                            • råstoffer
                            4 9 6 Bestyrelsesprotokol fra generalforsamlinger for GMA marts 1909 - dec. 1915. Trykt, håndmalet kort over Josva- og Lilian-minen 1910. Kort udtaget til K0234.
                            • minedrift
                            • råstoffer
                            4 9 7 Materiale og korrespondance fra A/S Kværner & Brug - Jernstøberi & Mekanisk værksted i Kristiana/Oslo. Bl.a. tegning over projekteret kraftanlæg for Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab, 1910-1911.
                            • minedrift
                            • råstoffer
                            4 10  

                            Grosserer J. Bernburg og De Bernburgske Ekspeditioner til Grønland. Materiale vedr. mineraler, bl.a. grafit, 1903-1946.

                              4 10 1 Titel på oprindeligt læg: "Afskrift af Indberetninger e.c.t.". Afskrifter af indberetninger fra kolonierne til Kongelige Grønlandske Handel vedr. grafit-fund, 1904-12.
                              • minedrift
                              • råstoffer
                              4 10 2 Titel på oprindeligt læg: "Breve vedr. Grønlandske Mineraler". Korrespondance med udenlandske mineral-virksomheder, 1903-1906.
                              • minedrift
                              • råstoffer
                              4 10 3 Titel på oprindeligt læg: "Mineralogisk Museum". Korrespondance ml. Direktoratet for den Kongelige Grønlandske Handel, Bernburg og Mineralogisk Museum vedr. fredning af grafitforekomst i Qaqortoq-området, 1905.
                              • minedrift
                              • råstoffer
                              4 10 4 Titel på oprindeligt læg: "Grafit". Laboratorieprøvesvar fra tyske selskaber på grafitprøver, 1903-1905. Kort udtaget til K0234.
                              • minedrift
                              • råstoffer
                              4 10 5 Titel på oprindeligt læg: "Prøveattester". Laboratorieprøvesvar på kulprøver, 1903-1914.
                              • minedrift
                              • råstoffer
                              4 10 6 Titel på oprindeligt læg: "Taksigelser". Takkeskrivelser til Bernburg fra modtagere af mineraler fra Grønland, 1903-1905.
                              • minedrift
                              • råstoffer
                              4 10 7 Diverse materiale: Afskrift af skrivelse fra Th. Gråuner, Ingeniørregimentet, til Direktoratet for den Kongelige Grønlandske Handel vedr. skydebomuld, 1903. Korrespondance ml. Kryolitselskabet Øresund (Tuxen / Jarl / Bøgvad), Nyeboe og Johannes Nyeboe, 1943-1946 vedr. manglende rapporter fra 1910'erne vedr. minedrift i Grønland. Brev antageligvis fra Nyeboe til Bernburg vedr. tilsendelse af malm samt om Steenstrups optagelse som medlem i Det Grønlandske Selskab, u.å. Folder fra Danske Industrier "Kryolitindustrien", skrevet af Niels Lichtenberg og udgivet af Industriraadet, 1935.
                              • minedrift
                              • råstoffer
                              5 11  

                              Grosserer J. Bernburg og De Bernburgske Ekspeditioner til Grønland. Materiale vedr. minedrift, 1851-2001.

                                5 11 1 Kontrakter (originale og maskinskrevne) og instrukser til ledere i minerne (originale og maskinskrevne), 1903-1907.
                                • minedrift
                                • råstoffer
                                5 11 2 Original, håndskrevent udkast til vedtægter på dansk og engelsk for Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab, u.å.
                                • minedrift
                                • råstoffer
                                5 11 3 Korrespondance ml. Bernburg, Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik og skibsbygger H. V. Buhl vedr. køb af motorbåd, 1905-1906.
                                • minedrift
                                • råstoffer
                                5 11 4 Kopi af genoptryk af "Förhandlingar vid De Skandinaviska Naturforskarnes nionde möte i Stockholm från den 8 till den 15 juli 1863". Genoptryk af meddelelser og referater fra Dansk Exportforening, på dansk og engelsk, 1895-1900. Uddrag af "Landstingets Forhandlinger", 1901. "Beretning om det zoologiske Museums Virksomhed", 1903. "Beretning om det mineralogiske Museums Virksomhed", 1904. Tre udgivelser af "Frankfurter Zeitung" på tysk, marts-juni 1908.
                                • minedrift
                                • råstoffer
                                5 11 5 Original korrespondance fra P. Friis til Etatsråd Westenholz om kobberminen "Wheal Julia Mine", indeholdende afskrift af brev fra Hinrick Rink til P. Friis, 1854. Korrespondance (maskinafskrifter) ml. assistent P. Motzfeldt, Hinrick Rink og Commeroeraad Jacob H. Lundt, skrevet 1852. Udvidelse (maskinafskrift) til bevilling givet 1851 til commerceraad Jacob H. Lundt til "at drive de mineralske miner i Grønland" til også at omfatte J. H. Lundts arvinger og etatsråd K. W. Westenholtz, ved Kong Frederik VII, maj 1854 (haves som pdf-skan). Brev (maskinafskrift) fra Hinrick Rink til KGH vedr. brugsret til Josva-minen (også kaldet Wheal Julia Kobbermine), skrevet 1854 (haves som pdf-skan). Genpart (maskinafskrift) af overdragelse af rettigheder til minedrift fra Lundt til Regnar Westenholz, W. C. Trevelyar og A. Robinson, ved Kong Frederik VII, skrevet marts 1857 (haves som pdf-skan). "Journal ført af H. Rink, som inspektør over distriktet Julianehaab, 14. april - 25. august 1854" (maskinafskrift). Indberetning (maskinafskrift) om det 'Lundtske etablissements foretagender' fra Holbøll til KGH, 1854. Brev (maskinafskrift) fra Krieger / Blechingberg i Indenrigsministeriet til KGH om brugsafgift for minen, 1859. Desuden referat (håndskrevet) af udvalgte dele af ovenstående, 2001.
                                • minedrift
                                • råstoffer
                                5 11 6 Horisontalsnit af Josvaminen, fire forskellige kort, 1903-1905. To kort over 'Linebane til Expeditionsbrug', uden årstal. Alle kort udtaget til K0234. Håndskrevne, originale beretninger samt korrespondance vedr. minedrift (Einar Krantz, R.G.G. Tiberg, ingeniør Rasmussen, Hans von Post, N. Lindås, C. Brummerstedt, Gustav Lunn, J. Holstrøm, L. Vorren, Direktoratet for den Kongelige Grønlandske Handel m.fl.), 1902-1908. Proviantliste vedr. Alangorssuaq 1907. Desuden visitkort, konstruktionstegning, forplejningsreglement ved Ivigtut, uden år.
                                • minedrift
                                • råstoffer
                                5 11 7 Original instruks samt påmindelse om forsigtig omgang med motorbåden, for hr. docent Ravn, som deltager i en ekspedition til Nordgrønland, udsendt af Commissionen for Ledelsen af de geologiske og geographiske undersøgelser i Grønland (senere GEUS), maj 1909. Desuden et kort over Disko-øen, u.å, udtaget til K0234. Materialet stammer fra geolog J. P. J. Ravn, og er tilgået arkivet uafhængigt af resten af Nyeboe-arkivet.
                                • minedrift
                                • råstoffer
                                6 12  

                                Grosserer J. Bernburg og De Bernburgske Ekspeditioner til Grønland. Rapporter og regnskabsbøger vedr. minedrift, 1903-1916.

                                  6 12 1 Regnskabsbog, specificeret for 1904-1907.
                                  • minedrift
                                  • regnskaber
                                  • råstoffer
                                  6 12 2 Regnskabsbog, oversigt for 1904-1907.
                                  • minedrift
                                  • regnskaber
                                  • råstoffer
                                  6 12 3 Rapporter og dagbøger (skitser og renskifter) udarbejdet af O. N. Lindås: Amitsoq 1914, Holsteinsborg 1914 + 1916 (kort over "Anlægsplan ved Ekalugsuit" udtaget til K0234; det samme kort er også i rapporten). Driftsforslag Amitsoq / Utoqaq 1914-15 og Amitsoq 1915.
                                  • minedrift
                                  • råstoffer
                                  6 12 4 Rapporter på dansk, tysk og engelsk udarbejdet af forskelige ansatte vedr. mineralforekomster. En del rapporter har indlagte kort eller skitser af de nævnte områder: "Rappport über die Untersuchung der Graphitlager auf der Halbinsel Nugsuak in NW-Grönland, 1909, von Dr. Arnold Heim". "Notes on trip to reportet Gold field in Isortoq Fjord, E. Crawley, Sept. 1913". "Report on the Josva Copper Property, South Greenland by Richard M. Geppert, December 1913". "Extrakt af grafitrapporter af E. Høeg, 1914". "Preliminary report on the Graphite Situation, S. H. Ball, 1914-15" (delrapporter, udkast og endelig version). "Foreløbig rapport Holsteinsborg (Tatsip Ata) af W. Strache, 1915". "Prospecting in the Holsteinsborg District, 1915, Resumé by Walter Strache" (kort: "Geological Sketch Map, Holstensborg to Umanarsuk, Showing locations Graphite Zones, 1915" udtaget til K0234). Supplement til W. Straches rapport, 1915. "Report on the Season´s Prospecting Godthaab and Fredericksbaab Districts, Greenland, W. Strache, Summer 1916". Et par rapporter er dubletter af lbnr. 12, enhed 5.
                                  • minedrift
                                  • råstoffer
                                  6 12 5 Titel på oprindeligt læg: "Originale rapporter for Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab". Rapporter vedrørende Mellemgrønland, Holstensborg, Sydgrønland, Josvaminen, Alongorsuak Kobberminen, Godthaab, Nugsuak samt Søndre Strømfjord. Udarbejdet af hhv. B. G. G. Tiberg, Gustav Lunn, J. Holstrøm, N. Lindaas, L. Vorren, A. Heim samt Helweg, 1903-1913. Desuden en liste over rapporterne udarbejdet november 1914. Et par rapporter er dubletter af lbnr. 12, enhed 4.
                                  • minedrift
                                  • råstoffer
                                  7 13  

                                  Lykkeønskninger ifm. Nyeboes 50-, 60- og 75-års fødselsdag samt sølvbryllupLykkeønskninger ifm. Nyeboes 50-, 60- og 75-års fødselsdag samt sølvbryllup, 1917-1942.

                                    7 13 1 Lykkeønskninger og avisudklip ifm. Nyeboes 50-års fødselsdag 25.7.1917.
                                    • breve
                                    7 13 2 Lykkeønskninger og avisudklip ifm. Nyeboes 60-års fødselsdag 25.7.1927.
                                    • breve
                                    7 13 3 Lykkeønskninger og menu ifm. Dagmar Nikoline Helms og Marius Ib Nyeboes sølvbryllup 9.8.1920.
                                    • breve
                                    7 13 4 Lykkeønskninger og avisudklip ifm. Nyeboes 75-års fødselsdag 25.7.1942.
                                    • breve
                                    7 14  

                                    Program og indkaldelse fra Adventurer's Club of Denmark, 1946 samt medlemsliste anno 1943.

                                      7 15  

                                      Primært privat korrespondance, også fra Nyeboes sidste tid. Herunder sønnen Johannes Nyeboe svar på faderens vegne og sønnens egen korrespondance, 1891-1996.

                                        7 15 1 Blandede fotos fra Grønland, bl.a. af Knud Rasmussen samt fotos af Marius Ib Nyeboe med andre; udtaget til acc.nr. 2023-011.
                                         7 15 2 Brev fra Niels (antageligvis barnebarn af Nyeboes bror, Niels Korsgaard Nyeboe) til Jonas (antageligvis Nyeboes søn, Johannes) vedr. et muligt 'studiecenter' ifm. museet i Hundested, 1982. Kopi af skøde for ejendommen 'Bakkegården' i Hundested, som Nyeboe købte i 1915. Tegninger over området og fotografier (udtaget til acc.nr. 2023-011). Konstruktionstegninger over huset på Esperance Allé i Charlottenlund (to tegninger haves som pdf-skan), 1906. Sporadisk dagbog over Bakkegården, 1917.
                                          7 15 3 Diverse korrespondance: Breve til Dagmar Nicoline Helms (Nyeboes moder) fra moderen, Ida Vilhelmine Petersen, og faderen, Henrik Steffens Helms, 1891-1906 (haves som pdf-skan). Brev til Dagmar Helms om deres kommende giftermål (ufuldstændigt), u.å. Bordplan, menu og musikstykker til bryllup mellem en Wilhelm og Asti, u.å. Breve mellem Dagmar Rasmussen (kaldet Baluk/Paluk), Dagmar Nyeboe og Nyeboe, 1934-1944. Julehilsner og postkort til Nyeboe i Josvaminen, ca. 1911. Tre veksler fra Gregers Winkel til Nyeboe, 1935. Notesbog over selskaber (familie og arbejdsrelationer) holdt af Nyeboe antageligvis i Charlottenlund, 1916-1919 (gæster var bl.a. Peter Freuchen, Knud Rasmussen, Daugaard-Jensen, Prior, Familien Tølbøll og Korsgaard). Breve til professor Krogh, direktør Krøier Kielberg (The United Molasses Co.), professor Engelund, Kamp og Marius Larsen Yde, hvor Nyeboe opsummerer deres relation, 1942-1944. Breve fra døtrene Ida og Esther, gudsøn Ib, unavngivent barnebarn samt svigerinde Jensine (gift med Niels Korsgaard Nyeboe), 1931-1946. Brev til hr. Hudson om Arnold Reimann, som Else Nyeboe (Nyeboes datter) var gift med, 1917. Papirer og breve vedr. skilsmisse mellem Else Nyeboe og Arnold Reimann, 1935-1936, samt om Else Reimanns dødsbo, 1941. Brev fra en Georges D. om kommende besøg af Nyeboe og frue i Bruxelles (fransk), u.å. Julebrev fra uidentificeret (fransk), 1939. Korrespondance med Elly Vedel og Mariane Vedel, bl.a. om Peter Freuchens ægteskab med Dagmar Cohn, 1945. Takkebrev fra Agnete Raaschou (f. Vett) ifm. hendes mands, ingeniør Frederik Raaschou, død 1945. Breve ifm. Nyeboes sygdom fra Erna Pedersen og K. B. Eller samt regning fra Dansk Sygeplejeraads Sygeplejebureau, 1946.
                                           7 15 4 Diverse korrespondance og tryksager: Foreningen Norden, AB Torkapparater, Dansk Brændselskontrolforening, Dansk Geologisk Forening, Inden- og Udenrigs Kreditværn, Sydney, H. Ball, højesteretssagfører Felix Vang, Landsretssagfører H. J. Trojel (skrevet af Nyeboes søn, Johannes), 1942-1946. Desuden brev fra Cathrine Korsgaard til Johanness Ib Nyeboe om faderens dårlige økonomi, auktionspapirer fra hhv. Charlottenborgs Kunstauktioner og V. Winkel & Magnussen Kunsthandel og kunstauktioner, 1946 samt kvittering fra Københavns Kreditbank for 'Ingeniør M. Ib Nyeboes Dødsbo', 1946.
                                           • privatøkonomi
                                           7 15 5 Johannes Nyeboes korrespondance: Brev fra et kvindeligt familiemedlem (M. K. L.), antageligvis 1935. Brev fra Alfi Muriel Anna Elisa Levison (f. Engelhard) om Johannes datters død, 1941. Brev fra fru Elu Stöckel om Nyeboes død, 1946. Brev fra landsretssagfører Holger Ohrt til hhv. Johannes og Dagmar Rasmussen vedr. 'strid mellem Nyeboe og Sand', samt brev fra Rudolf Sand til Johannes, 1946. Kopi af brev til landsretssagfører Holger Ohrt om brev fra sagfører Rudolf Sand til Felix Vang, 1947. Brev fra Johannes Jørgensen om økonomien efter faderens død samt oversigt over møbler fra dennes kontor, 1946-1947. Brev til fru Quimby med tak for ophold hos hende og hendes mand (muligvis USA), 1947. Brev fra Kaas Briketter om modtagelse af brev til ingeniør Jørgensen, 1947. Kopi af brev til brygmester Poul Prip ved D.F.B., 1948 (ufuldstændigt). Brev fra Sture Funke fra Norlings Bryggeri Aktiebolag, 1950. Takkebrev for gæstfrihed fra ukendt, 1964. Avisnotits om 'Nyeboe & Nissen', 1966. Brev fra Albert Abel vedr. hans moders død, 1967. Folder fra Constant Bierregaards bisættelse, 1976. Liste med gæster, jul 1990 (originalen er bagest i 'revisionsprotokol', lbnr. 23, enhed 8). Folder med sang fra Nivågårds (tidligere Nivaagaards Hospital) 100-års fejring 2.6.1991. Invitation fra Carlsberg til 60-års jubilæum for dimittend, 1996. Sanghæfte med ølviser, u.å. Dele af enheden haves som pdf-skan.
                                           • privatøkonomi
                                           8 16  

                                           Dansk Samvirke 1936-1944 og Grønlandsk Litteratur Selskab 1908-1940.

                                             8 16 1 Indkaldelser til bestyrelsesmøder, dagsordener og diverse korrespondance (bl.a. med N. V. Boeg, 1922) vedr. Dansk Samvirke, inkl. Nyeboes udnævnelse til æresmedlem juni 1944, 1936-1944. Desuden brev til DS om anmodning af lån til Ib Høffding Nissen og Giovanni di Bella, 1945.
                                             • breve
                                             8 16 2 Udkast og endelig udgave af invitation til etableringen af Grønlandsk Litteratur Selskab, herunder korrespondance med magister Adolf Jensen, samt tilslutning hertil, 1908. Korrespondance med Hertz Bogtrykkeri om trykning af tilslutning til selskabet på grønlandsk, 1909. Brev om Knud Rasmussens forslag om 'bogen om Grønland', som han er i gang med at skrive og som skal udkomme på grønlandsk, 1909, samt beskrivelse af K.R.s arbejde og forfatterskab, 1917 (ufuldstændig).
                                             • breve
                                             8 16 3 Korrespondance 1913-1925 med kolonierne i Grønland om bogsalg for Grønlandsk Litteratur Selskab: Overkateket Andreas Dalager, Qasigiannguit. Kolonibestyrer Gustav Baumann, Maniitsoq. Pastor emeritus Elisas Petersen, Maniitsoq. Underassistent Søren Nielsen, Tassiussaq. Overkateket Gerhardt Kleist, Qeqertarsuaq. Johan Gundel, Ilulissat (haves som pdf-skan). Korrespondance med Louis Bobé, bl.a. om indstilling af bogtrykker og bladudgiver Lars Møller af Nuuk til modtagelse af Dannebrogordenens Ridderkors for tro tjeneste, 1917.
                                             • breve
                                             8 16 4 Grønlandsk Litteratur Selskabs korrespondancearkiv med kolonierne i Grønland, ordnet alfabetisk, 1909-1925, inkl. skibsskøde for motorbåd 'Kate IV'. Brevskrivere inkluderer pastor F. Balle, udligger Jens Brandt, direktør Daugaard-Jensen, udligger Knud Fleischer, pastor Poul Egede Glahn, Lars Møller, pastor Otto Rosing, professor H. P. Steensby, Knud Rasmussen, William Thalbitzer m. fl.
                                             • breve
                                             8 17  

                                             Nyeboe & Nissen og den russiske forbindelse, 1914-1946.

                                               8 17 1 Diverse materiale: Foto af familien Ulmann, 1921, russiske flygtninge, der boede en overgang hos Nyeboe, udtaget til acc.nr. 2023-011. Rejsepas, udstedt ift. Nyeboes rejser som kurér for Udenrigsministeriet til hhv. Rusland (Petrograd/Sankt Petersborg og Moskva), Canada, USA, Tyskland og Sverige, 1915-1920, samt dokumenter på kyrillisk. Adgangskort til Folketinget, folder om "Danmarks hær og flåde i krigstilstand", inkl. om krigsfanger under 1. verdenskrig, skrivelse fra Industrirådet om anbefaling om ikke at forhandle med tyskere om leverance af kemikalier, avisudklip fra 1. august 1914 sendt til Rusland.
                                                8 17 2 Håndskreven og maskinskreven korrespondance med frk. Michella Erichsen, S. Flamand og andre, Sankt Petersborg, 1914-1917. Hele enheden haves som pdf-skan.
                                                • breve
                                                8 17 3 Materiale vedr. 'fabrik-anlæg til afvanding af hydrotørv' / Kraftstation Elektroperedatscha ved Bogorodsk, inkl. tegninger over fabrikken, 1925. Desuden "Beretning om virksomheden i 1945-46".
                                                 8 17 4 Maskinskrevet beretning (ufuldstændig) om en situation, hvor skriveren, hans hustru og barn er flygtninge, i nærheden af Weimar/Jena i Tyskland (antageligvis familien Ulmann), u.å.
                                                  9 18  

                                                  Blandet materiale: Arkivoversigt. Rejser til Tunesien og New York, oversigt over Nyeboes private udgifter, korrespondance med familiemedlemmer og erhversrelationer, om slægten Nyeboe, officielle udnævnelser, 1885-1966.

                                                    9 18 1 Arkivoversigt (ufuldstændig; haves som pdf-skan). Notesbøger fra Tunesien, skrevet af hhv. Nyeboe og Arnold Reimann (gift med Else Nyeboe), samt maskinskrevet transkription af dele af notesbogen (haves som pdf-skan), 1922.
                                                    • dagbøger
                                                    9 18 2 Rejsedokumenter fra rejser til og fra New York for Nyeboe og Dagmar Nyeboe, 1892-1919. Folder, "The American: Scandinavian Review. Two hundred years in Greenland", udgivet af The American-Scandinavian Foundation i New York, oktober 1921. Desuden brevkopihæfte med korrespondance med familie og erhvervsrelationer, skrevet i Brooklyn, New York 1897-1898.
                                                    • breve
                                                    9 18 3 Oversigt over Nyeboes private udgifter 1930-1939 og register over kontogrupper inkl. liste over kreditorer.
                                                    • privatøkonomi
                                                    • regnskaber
                                                    9 18 4 Private breve: Til Nyeboe fra hans moder, Else Marie Nyeboe, u.å. Til sønnen Johannes Nyeboe fra Dagmar Nyeboe, 1941. Til Dagmar fra søstrene Elna, Thyra og Thyra, moderen Ida Vilhelmine og ægtemand Marius Ib Nyeboe (bl.a. uddrag af skuespil, skrevet i Pottsville i Pennsylvania), 1886-1893 og u.å. Fra 'tante Ellen' (Ellen Nissen) til Johannes Nyeboe samt folder fra Ellen Nissens bisættelse, 1961-1966. Bemærk at 75-årsreglen gælder i forbindelse med brevet fra Ellen Nissen.
                                                     9 18 5 Brev fra Nyeboe til 'Sygekassen Danmark og læge K. H. Johnsen vedr. Dagmar Nyeboes sygdom og indlæggelse, 1941. Folder fra Dagmar Nyeboe og Thora Helms bisættelse, begge 1944. Kopi af omtale i Ingeniøren' af M.I.B. ved hans død 1946. Mindetale holdt af Nyeboe over sin fader, Johannes Conrad Nyeboe, 1908. Brev til gæstgiver Johannes Conrad Nyeboe af Koldby Kro om gave (sølvdrikkehorn) fra "Directionen for De Antiquariske Mindesmærkers Bevaring", 1885, samt brevveksling vedr. Koldby Kro og lån dertil, 1932-1940. Folder for 'Afsløringshøjtidligheden ved Johs. Nyeboe og Hustrus mindesten, torsdag den 12. august 1920" samt brev til proprietær Knud Korsgaard fra Nyeboe vedr. stenen, 1945.
                                                     • privatøkonomi
                                                     9 18 6 Dåbsattest, udstedt 1887. Notesbog med sporadiske optegnelser vedr. Nyeboes barndom og ungdom i Thisted, u.å. Eksamensbevis fra Den Polytekniske læreanstalt, 1892. Officielle dokumenter ift. udnævnelse til Ridder af Dannebrogordenen, 1921. Officielle dokumenter ift. udnævnelse til 1. klasse af den Kongelige Norske Sanct Olavs Orden, 1921. Korresponce vedr. optagelse i Kraks Blå Bog, 1926-1939, Kraks Vejviser 1926 samt fotokopi fra Blå Bog. Rejsepas, udstedt 1940.
                                                     • erindringer
                                                     9 18 7 Foto udtaget (stue med kvinde og barn, ca. 1880-1920). Trykt 'Stamtavle over Slægten Lundsgaard udarbejdet af Konrad Understrup', har tilhørt Johannes Conrad Ib Nyeboe (Nyeboes søn) 1913. Printede maskinskrevne breve vedr. slægten fra Inge Wallin til 'onkel Johannes' (Johannes Conrad Ib Nyeboe), 1991-1992. Maskinskrevet fotokopi af 'Familien Nybos stamtavle', skrevet 1907. Korrespondance ml. landsretssagfører C. Holst-Knudsen og Nyeboe vedr. slægten, 1936-1937.
                                                     • breve
                                                     10 19  

                                                     Korrespondance ml. overretssagfører Rudolf Sand og Nyeboe, 1927-1939. Desuden korrespondance om Savik-ekspeditionen samt med bl.a. Lauge Koch, A. Noe-Nygaard, Dagmar Rasmussen, Harald Moltke, 1909-1944.

                                                       10 19 1 Løbende korrespondance ml. Sand og Nyeboe 1927-1939 (inddelt efter årstal). Bl.a. om Nissen & Nyeboe, meteorstenen i Savik, Dagmar Rasmussen, pengesager, grønlandske medarbejdere, Briketfabriken Kaas, Thule-ekspeditioner, Det Grønlandske Litteraturselskab, skibet 'Søkongen', Landmandsbanken m.m. Indeholder bl.a. maskinafskrift af brev fra sagfører Rudolf Sand til Knud Rasmussen, skrevet april 1931 om 'rekonstruktion af Station Thules pengeforhold' og "Uddrag af nogle bemærkninger om Kap York Stationen Thule af Overretssagfører Rudolf Sand, Stationens Administrator, 22. april 1934".
                                                       • 1. Thule Ekspedition
                                                       • 2. thule ekspedition (1916-18)
                                                       • 3. thule ekspedition (1919-20)
                                                       • 4. thule ekspeditioin (1919)
                                                       • 5. thule ekspedition (1921-24)
                                                       • 6. thule ekspedition
                                                       • 7. thule ekspedition
                                                       • breve
                                                       • regninger
                                                       • regnskaber
                                                       10 19 2 Savik-ekspeditionen og meteorstenen; korrespondance, inkl. regnskab, med overretssagfører Rudolf Sand 1928-1934, samt breve til hhv. professor A. Noe-Nygaard ved Mineralogisk Museum og kontorchef P. P. Sveistrup ved Grønlands Styrelse, alle 1944.
                                                       • breve
                                                       10 19 3 Korrespondance med Lauge Koch, hvor Nyeboe beder Koch om hjælp til at vurdere "en mineralogisk afhandling" med henblik på at tjene penge på den, 1943. Desuden avisudklip om Koch, 1932 samt uddrag af særtryk fra Dansk geologisk Forening vedr. foredrag holdt af Svend V. Sølver om hans arbejde på Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938-1939, skrevet 1940. Besked fra Ebbe Munck og Eigil Knuth til Nyeboe vedr. afsejling af skibet 'Gamma' ifm. Dansk Nordøst-Grønlands Ekspedition samt nytårshilsen fra Mørkefjord, 1938.
                                                       • breve
                                                       10 19 4 Takkebrev fra Harry Andersen ved universitetsbiblioteket ved Universitets Filologiske Laboratorium for tilsendte bøger på grønlandsk fra Det Grønlandske Litteraturselskab, 1940. Korrespondance med bibliotekar N. Grønkjær om tilsendelse af Meddelelser om Grønland og bøger på grønlandsk, 1941. Taksigelse fra Museet for Thy og Vester Hanherred for donation af grønlandske træskærerarbejder (11 figurer) udført af storfanger Johannes Kreutzmann, Kangamiut ("Den gamle Sukkertop"), inkl. beskrivelse af figurerne, 1944.
                                                       • breve
                                                       10 19 5 Brev fra Harald Moltke vedr. Nyeboes interesse i at købe et maleri, 1909. Brev fra Breve fra Louis Bobé om oprindelsen til navnet 'Kap Shackleton' i Vestgrønland, om Bobés udtræden af Det Grønlandske Selskabs Bestyrelse, samt om en fest for Harald Moltke, 1924-1927. Brev fra læge Alfred Bertelsen med tak for gæstfrihed, om rekorddødelighed i distriktet samt om muligt lægebesøg i Kap York, skrevet i Umanaq (Dundas), 1922.
                                                       • breve
                                                       10 19 6 Brev fra sagfører Johs. Hausted Schmidt om "Sagen Knud Rasmussen (R. Sand) og Nyeboe & Nissen", der anbefaler Nyeboe at blive repræsenteret af en højesteretssagfører, 1938 og en håndskrevet, løsreven side vedr. Sand-sagen underskrevet 'D.L', uden årstal. En løsreven side om Sand, Daugaard-Jensen, Dagmar Rasmusen og Thue-stationen, 1935. Brev til Sand fra rektor for Lunds Universitet vedr. Thorild Wulffs sidste dagbog, som er bortkommet, 1935.
                                                       • 2. thule ekspedition (1916-18)
                                                       • breve
                                                       10 20  

                                                       Materiale vedr. Landmandsbanken, H.P. Prior, Emil Glückstadt, H. W. Pade samt C. Knudsgaard Skriver, 1921-1944.

                                                         10 20 1 Materiale vedr. Nyeboes forbindelse med Landmandsbanken (Komiteen for Stationen ved Kap York, Nyeboe / Nissen, Briketfabrikken Kaas, Lundersgaard Mose, Josva-minen): Overenskomster, gældsbeviser, pantebeviser, beretninger (bl.a. om sagfører Sand og Thule-stationen) og breve (højesteretssagfører Frits Bülow, H. H. Bruun, Brandt, departentschef J. Dalhoff, Faurschou, O. N. Lindås, direktør L. Waldorff m.fl.), 1922-1936. Dele af enheden haves som pdf-skan.
                                                         • privatøkonomi
                                                         10 20 2 Korrespondance, afskrifter og beretninger om/til/fra H. P. Prior, etatsråd Emil Glückstadt, ingeniør Alexander Foss og Otto Prior ifm. Landmandsbankens krak, 1923-1925. Private breve og invitationer fra Prior til Nyeboe, 1935-1936. Tale holdt af Prior på sin 60-års fødselsdag, 1925.
                                                         • privatøkonomi
                                                         10 20 3 Avisudklip: Sagen mod Landsmandsbanken og direktørerne H. P. Prior (Nordisk Elektrisk Ledningstraad- og Kabel-Fabrik) og etatsråd Emil Glückstadt, 1923. Glückstadts død 1923. H. P. Priors 70-års fødselsdag og død, 1936. Desuden brev (ufuldstændigt) til H. W. Pade om artikel i tidsskriftet "Danmark" vedr. Danmarks Kabel- og Traadindustri, 1942-1944.
                                                          10 20 4 Korrespondance med Gebrüder C. Knudsgaard Skriver (Cræn) i Hamburg, blandt andet vedr. Nyeboes lån hos ham, der involverer Landmandsbanken og Kolding Bank, 1921-1942. Et brev (30.10.1928 haves som pdf-skan).
                                                          • privatøkonomi
                                                          11 21  

                                                          Rådgivende ingeniørvirksomhed: Konow, Nyeboe & Nissen A/S og Nyeboe & Nissen (N&N), 1899-1940.

                                                            11 21 1 Interessentselskabskontrakt af 1899-1901 for Nyeboe & Nissen med Christian den 9.s segl. Interessentselskabskontrakt, regelment, panteobligationer og brandforsikring for Acetylencompagniet (gasværk) ved Konow, Nyeboe & Nissen, 1902-1906.
                                                             11 21 2 Overenskomst om køb af Sandlynggaard Mose og Bodal Tørveværk, 1904. Korrespondance med direktør Meldahl om køb og salg af aktier i hhv. Aamosen tørvemose, Nysted Acetylengasværk, Sæby Acetylengasværk og Acetylencompagniet ved Konow, Nyeboe & Nissen, 1902-1912 (dele af korrespondancen haves som pdf-skan).
                                                             • råstoffer
                                                             11 21 3 Anbefalinger af begeapparat fra bryggerier (bl.a. Carlsberg og Albani), 1899-1905. Anbefalinger af Stoker-Underfeed fyrapparat fra kunder (bl.a. Nordiske Kabel og Traadfabriker, Stadsingeniøren i Kbh., Portland Cement Fabrik, Carlsberg, 1899-1913. Anbefalinger af pasteuriseringsapparat fra bryggerier (danske (bl.a. Carlsberg og Svendborg Bryghus), svenske, østrigsk-ungarnske, italienske, tyske, engelske og russiske bryggerier), 1904-1911. Desuden beskrivelse af pasteruriseringsapparat (dansk og tysk) samt oversigt over kunder, 1902-1913.
                                                              11 21 4 Overenskomst med Dansk Telegrafonfabrik om oprettelse af aktieselskab, 1913. Kontrakt for Københavns Belysningsvæsen om fyrapparater, 1925.
                                                               11 21 5 Reklamefoldere for Nyeboe & Nissens maskiner: Proppemaskine, stroppemaskine, flaskeskyllemaskine, etiketteringsmaskine og pasteuriseringsapparater (dansk- og tysksproget) til bryggerier, vandrerist (dansk, tysk- og russisksproget) og røggasanalyseapparat til tørveproduktion, u.å. Desuden reklamefolder for automatisk kedelfyr af mærket Underfeed Stoker Co. Ltd., London, u.å. Dele af enheden haves som pdf-skan.
                                                                11 21 6 Diverse materiale: Korrespondance med Christiansholms Fabriker (C. V. Slomann) om dampmaskine og -sigte til salt / kokessmuld som brændsel og om sporvejselektricitet, 1902-1906. Erklæring fra statsgeolog V. Milthers om boringer i kaolinfelt på Bornholm, 1919. Brev fra the Detroit Edison Company vedr. 'general stoker practice', 1924. Brev fra Industriraadet om brændselskontrol i Italien, 1926 og diverse italiensk materiale, u.å. Materiale vedr. tørveproduktion i Finland, 1940. Skriv om moseudnyttelse i udlandet, u.å.
                                                                • råstoffer
                                                                11 22  

                                                                Rådgivende ingeniørvirksomhed: Nyeboe & Nissen A/S (N&N), 1908-1943.

                                                                  11 22 1 Rapporter, avisudklip, lovforslag og betænkning vedr. undersøgelser forud for etablering af tørveproduktion i Store Vildmose og Lille Vildmose, herunder korrespondance med Landbrugsministeriet om Ll. og St. Vildmose og Svanemosen, 1917-1922.
                                                                  • råstoffer
                                                                  11 22 2 Materiale vedr. Brændselsnævnet og tillidsmandspost: Korrespondance ml. Winkel Smith, Ahlefeldt Lehn, ingeniør C. N. Pedersen, etatsråd Povl Bentzon og Nienburger Eisengiesserei & Maschin-Fabrik (tysk), bl.a. om forsøg med brunkul og træ som erstatning for kul og koks samt oversigt over fordampningsforsøg udført for N&N, 1908-1937.
                                                                  • råstoffer
                                                                  11 22 3 Korrespondance med hofjægermester Sehested vedr. Broholm, Adithus og Rosenholm tørvemoser (kort udtaget til K0234), 1940. Korresponance vedr. sag om Katbøl Mose i Klelund Plantage mellem hofjægermester Sehested og greve Moltke Huitfeldt, 1940-1941.
                                                                  • råstoffer
                                                                  11 22 4 Materiale i sag mellem ejendomshandler J. P. Larsen (ved landsretssagfører Eigård) og fabrikant Karl G. Andersen, Nørrebro Cementstøberi (ved landsretssagfører Ole Hansen) vedr. tørvemose ved Ramløse, Helsinge, 1941-1942.
                                                                  • råstoffer
                                                                  11 22 5 Materiale i sager i Viby, Særløse (Hyldebjerggaard), Humlebæk (Humlebæk Teglværk), Kirke Værløse (Rokkedyssegaard), Værløse m. fl., hvor Nyeboe har virket som rådgiver og/eller skønsmand, 1940-1943. Kort over Sengeløse og Maglemose (udtaget til K0234).
                                                                  • råstoffer
                                                                  11 22 6 Aktiehandel: Forespørgsel på salg af aktier i Kastrup Glasværk til De Forenede Bryggerier, 1919. Forespørgsel på salg af aktier i N&N til direktør K. Meldahl (Frederiksstad mekaniske Verksted) og A/S Vølund, 1928-1932. Korrespondance vedr. salg af aktier i N&N samt mulighed for lån, 1928-1932. Salg af Nyeboes egne aktier i N&N og overenskomst vedr. dette, 1930. Brev til Skovgaard-Petersen om lån (med nævnelse af hr. Ulmann), 1932. Brev (ufuldstændigt) til grosserer S. Burmeister vedr. aktieposter i N&N, 1932.
                                                                  • privatøkonomi
                                                                  11 22 7 Korrespondance med A. K. Bak, Aarhus Mørtel Compagni om bestyrelsespost i N&N, 1928. Korrespondance med Chr. Michael Rottbøll om patent på insulin for NOVO, herunder udkast til kontrakt om eneforhandling og eneagentur (engelsk og tysk), 1933.
                                                                  • råstoffer
                                                                  12 23  

                                                                  Tørvevirksomhed: Lundergaards Mose (Lundergårds Mose / LM) og Briketfabriken Kaas (Briketfabrikken Kaas / BK), 1900-1971.

                                                                    12 23 1 Love, vedtægter og avisudklip med indkaldelser til bestyrelsesmøder for LM, 1911-1922.
                                                                    • råstoffer
                                                                    12 23 2 Driftsregnskaber, årsberetninger og bestyrelsesmøder, inkl. oversigter over materiel, produktion, prissætning, salg og omkostninger, primært LM, men også BK, 1900-1929.
                                                                    • råstoffer
                                                                    12 23 3 Materiale vedr. bestyrelsesmøder, aktionærer, drift m.v. for LM. Dokumenterne ligger ordnet som bilag 1-16 (til ukendt hovedbrev), som er den oprindelige sortering, 1904-1906. Dele af enheden haves som pdf-skan.
                                                                    • råstoffer
                                                                    12 23 4 Overenskomster vedr. tilvirkning af æltetørv i Lundergaards Mose mellem gårdejer Christian Brix og ingeniør Fox Maule, 1910-1929.
                                                                    • råstoffer
                                                                    12 23 5 Diverse materiale: Uddrag fra notesbog om Lundergaards Mose, 1911-1924. Oversigt over besøgende på Lundergaards Mose, 1925-1929. Notes- og telefonbog, bl.a. med notat om møde med Knud Rasmussen og Dagmar Rasmussen, 1928. Brev fra Vildmosekommissionen vedr. reparation af fræser, 1930. Indkaldelser og program til generalforsamling i "Foreningen af jydske Tørvefabrikanter", 1936-1938. Oversigt over tørvepriser 1940-1943, skrevet 1940. Postkort vedr. mosen, 1941. Tre delvist bevarede breve, bl.a. om Brix og tørvesalg (ufuldstændige), u.å.
                                                                    • råstoffer
                                                                    12 23 6 Blandet materiale vedr. økonomi: Korrespondance om regnskab og veksler (revisor Brandt, Thisted Revisionskontor), om ejendomsskatter (sagfører S. Toft, Pandrup) for LM og BK, 1912-1931. Korrespondance med professor William Rung vedr. driftspriser for LM, 1912-1916. Dokumenter fra Kreditforeningen for industrielle ejendomme vedr. lån m.m. for LM/BK og brev vedr. dette (ufuldstændigt), 1924-1927. Breve (ufuldstændige) til landsretssagfører Hoppe, Aalborg om veksler og lån relateret til BK, 1930. Korrespondance med direktør, konsul A. F. Olsen vedr. lån hos Nordjysk Bank til LM og BK, 1941.
                                                                    • råstoffer
                                                                    12 23 7 Trykt materiale: 'Ugeskrift for Landmænd' 1875, hvori LM nævnes. Særtryk af Naturens Verden med artikel "De danske tørvemoser og deres anvendelse til tørvefabrikation' af professor Erik Schou, 1924. Avisudklip og folder vedr. BK, 1932-37. Heleselskabets Tidsskrift 1946 med artikel om Nyeboes virke samt artikel 'Det Danske Hedeselskabs historie 1914-1966' af Erik Helmer Pedersen (kopi), 1971.
                                                                    • råstoffer
                                                                    12 23 8 Liste over indhold i "dokumentskabet, nr. 17": Vermehrens Regnemaskiner-aktiebrev, Hydropeat-aktie og blankt interimsbevis, 1935. Desuden Lassens Sterillukke-aktiebrev, 1904-1921.
                                                                    • råstoffer
                                                                    12 23 9 Korrespondance med direktør Knudsen, De Forenede Bryggerier vedr. egnet mose, 1920. Korrespondance med Ministeriet for industri, handel og søfart vedr. brandforsikringspolicer, panteobligation, statsgaranti m.v. for LM, 1926-1929.
                                                                    • råstoffer
                                                                    12 24  

                                                                    Tørvevirksomhed: Briketfabrikken Kaas (BK), 1924-1946.

                                                                      12 24 1 Revisionsprotokol for BK (beskrevet på de første fire sider; bagest i bogen findes oversigt over julebesøg, 1990 (skannet, se lbnr. 15, enhed 5)), 1931.
                                                                      • regnskabsbøger
                                                                      • råstoffer
                                                                      13 24 2 Korresponce med Pedershaab Cementindustri Maskinfabrik (direktør P. J. Nielsen) vedr. køb af traktorer og efterfølgende afdragsordning inkl. veksler. Desuden referencer til overretssagfører Rudolf Sand (haves som pdf-skan), 1930-1941.
                                                                      • råstoffer
                                                                      13 24 3 Korrespondance med ingeniør H. Thaysen, Fiskbæk Briketfabrik, bl.a. om briketfabrikation på BK, 1933-1937.
                                                                      • råstoffer
                                                                      13 24 4 Korrespondance med Julius Rasmussen, Vorbasse Tørveværk, om moseundersøgelser, tørveværk, mindesmærke for ritmester Mathias Rahbek, artikel i 'Mosen' 1942 om Rahbek, afdrag på lån m.m., 1943-1946.
                                                                      • råstoffer
                                                                      13 24 5 Korrespondance med Fr. Henriksen, Moselund Tørvefabriker og Julius Rasmussen, Vorbasse Tørveværk, primært om uenighed mellem Henriksen, Rasmussen og Nyeboe, men også om BK, 1936-1937.
                                                                      • råstoffer
                                                                      13 24 6 Korrespondance med direktør Westenholz, Walther G. Coles, direktør W. O. Ogg, professor E. Schou, Ortmann, The Power-Gas Corporation, Babcock & Wilco, 1924-1941. Desuden Yeadons' Patent Briquette machinery m.fl. om hydropeatanlæg, -metode og tilbud (dansk og engelsk) (haves som pdf-skan), 1932.
                                                                      • råstoffer
                                                                      13 24 7 Korresponce med generalkonsul i London Chr. Michael Rottbøll, jurist og retspræsident Niels Vilhelm Boeg, direktør Chr. Overgaard, direktør Johs. Jørgensen (Kaas Briketter) m.fl. om patentsagen mod PECO om hydropeat-tørvetørringsmetode, 1929-1936.
                                                                      • råstoffer
                                                                      13 24 8 Korrespondance med Johs. Jørgensen om drift, hydropeat, konkurs og auktion for BK, 1929-1937.
                                                                      • råstoffer
                                                                      13 25  

                                                                      Tørvevirksomhed: Diverse, 1909-1941.

                                                                        13 25 1 Patenter og artikler (dansk og tysk) om tørveprocesser samt to ufuldstændige oversigter og et postkort (tysk), 1911-1932.
                                                                        • råstoffer
                                                                        13 25 2 Rapporter og patentbeskrivelse for 'Madruck'-tørreproces (dansk og tysk), 1920-1938.
                                                                        • råstoffer
                                                                        13 25 3 Korrespondance med Brinck & Spehr for Büttner-Werke om 'Rema-rosin'-tørreproces (dansk og tysk), 1929-1933.
                                                                        • råstoffer
                                                                        13 25 4 Korrespondance med ingeniør Dickmann om 'Madic'-tørreproces og patentrettigheder i Danmark inkl. konstruktionstegninger (dansk og tysk), 1931.
                                                                        • råstoffer
                                                                        13 25 5 Udkast til bog om tørveindustri, 1924. Artikel til Politiken om tørveproduktion, 1937.
                                                                        • råstoffer
                                                                        13 25 6 Blandet materiale: Brev fra G. Lichtenstein til Hessel med tak for samarbejde, 1909. Foto fra tørvemose, 1932. Korrespondance med Portland Cement Fabrik om mulighed for at uddybe tørvekanal ved fælles ejendomsskel ved Gudumholm Mose, 1941. Brev til bankdirektør Vinge om BK, 1941. Note om 4.000 tons jyske tørv skrevet på bagsiden af brev fra Landsforeningen til Arbejdsløshedens bekæmpelse - Spildindsamlingen, 1941 (haves som pdf-skan). Avisudklip om sæberationering, u.å.
                                                                        • råstoffer
                                                                        13 25 7 Avisudklip og artikler om produktion af kraftfoder, 1934.
                                                                        • råstoffer
                                                                        14 26  

                                                                        Gæstebog fra Bakkegården i Hundested og scrapbog fra Rusland, 1915-1990.

                                                                          14 26 1 Gæstebog for Bakkegården i Hundested (ejet af Nyeboe og senere Johannes Ib Nyeboe), 1915-1990. Fra 1915-1919 dagbogsindførsler ifm. køb og renovering af huset. Indeholder hilsener fra Knud Rasmussen, Dagmar Rasmussen, C. K. Skriver og familiemedlemmer samt fotos af M. I. Nyeboe og familie, og tegninger lavet af gæster.
                                                                           14 26 2 Scrapbog med avisudklip og postkort om Rusland 1915-1923. Indrammet kobberstik over Petersburg (udtaget til G0367).
                                                                           • Første Verdenskrig
                                                                           15 27  

                                                                           Skimmelramte dokumenter. Alle ligger i kopi på original plads og findes som PDF. (Se note)