Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Bestyrelsen for Arktisk Institut. Fra venstre: Naja Mikkelsen, Per Magid, Nils Bernstein, Bjarne Grønnow, Søren Thuesen, Axel Fiedler og Leif Vanggaard. Ikke til stede: Minik Rosing, Lida Skifte Lennert og Bjarne Erbo Grønfeldt. Leif Vanggaard er fra 2016 trådt ud af bestyrelsen.

Bestyrelse

Arktisk Instituts bestyrelse består bl.a. af en række fast udpegede medlemmer fra danske og grønlandske myndigheder og institutioner, der har betydning for dansk-grønlandske relationer. Instituttet lægger vægt på, at bestyrelsesmedlemmerne har en bred indsigt i dansk-grønlandske forhold, og sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer sikrer en optimal berøringsflade i forhold til Grønland, Arktis og det grønlandske miljø i Danmark. Bestyrelsen spiller en aktiv rolle i udviklingen af Arktisk Institut. Den nuværende bestyrelse består af følgende medlemmer:

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand

Nils Bernstein, tidl. Nationalbankdirektør

Næstformand

Minik Rosing, professor

Medlem

Axel Fiedler, kommandør

Download kort CV her

Repræsentant for Det Grønlandske Selskab

Bjarne Erbo Grønfeldt, kontorchef, Kabinetssekretariatet

Bjarne Grønnow

Medlem

Bjarne Grønnow, professor

Download kort CV her

Medlem

Per Magid, advokat

Download kort CV her

Naja Mikkelsen, seniorforsker

Repræsentant for Kraemer Fonden

Naja Mikkelsen, seniorforsker

Download kort CV her ->

Repræsentant for Grønlands Selvstyre

Lida Skifte Lennert, Repræsentationschef

Medlem

Søren Thuesen, lektor

Bestyrelsesformænd siden 1954

Mange kendte grønlandspersonligheder har fungeret som bestyrelsesformænd for Arktisk Institut og har derved bidraget til at fremme instituttets udvikling:

 • Ejnar Mikkelsen, polarforsker 1954-1963
 • Helge Larsen, museumsinspektør 1963-1980
 • Sven Thostrup, viceadmiral 1981-1993
 • C.C. Resting-Jeppesen, fhv. kæmner 1993-1999
 • Isi Foighel, professor 1999-2004
 • Peter Augustinus, adm. direktør 2005-2012
 • Leo Bjørnskov, tidl. departementschef, 2012-2014

Daglig drift siden 1954

Den daglige drift af Arktisk Institut er blevet varetaget af en række direktører og forretningsførere, der har tegnet instituttet over for omverdenen:

 • Helge Larsen, museumsinspektør 1954-1963
 • J.V. Helk, oberst 1963-1976  
 • N.O. Christensen, fhv. landshøvding 1976-1987
 • C.C. Resting-Jeppesen, fhv. kæmner 1987-1993
 • Grethe Knutzen 1993-1995
 • Jens Fabricius, magister 1995-2000
 • Leif Vanggaard, stabslæge 2000-2006
 • Bent Nielsen, eskimolog, ph.d. 2006-
Arktisk Institut i Strandgade

Adresse:
Strandgade 102, 1. sal
1401 København K

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9-16:00

Bent Nielsen, ph.d., direktør
arktisk@remove-this.arktisk.dk
Tlf. 32 31 50 50