Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

The document archive includes diaries, manuscripts, reports, observations, letters and other kinds of written materials concerning the history of Greenland and the Arctic regions.

The Archive

Since 1953 the Danish Arctic Institute has collected documents, photos and other kinds of material regarding the Danish activities in the Arctic, especially regarding materials from the Danish Polar expeditions.

The document archive is in conformance with the principles of registration and documentation of other important Danish archives for the filing and registration of written materials. Access to the archive is obtained via the “Data Base for the Documentation Archive”. Archive numbers, not yet entered into the data base, may be seen with numbers and title by clicking the button “Outline of Documents”.

Search in the index

Please, note that the index is in Danish only.

 

 

The Database

The Database of Documents is established in order to give our users and visitors a complete and detailed overview of the content of the archive.

The database is designed by Michael Hammond and converted to the Internet by OpenGate.

 

 

How to search

Search field

The search technique is ’find-as-you-type’,  which means, that the search function leave out those files which does not include the specifik word.

Visningerne

Der er tre forskellige visninger på brugergrænsefladen: ’Simpel søgning’, ’Detaljeret søgning’ og ’Enkelt arkivfond’.

Simpel søgning. Brugergrænsefladen åbner automatisk i ’Simpel søgning’, hvor arkivfondenes numre og titler præsenteres samt en kort beskrivelse. Desuden angives antallet af hver enkelt arkivfonds løbenumre, som giver et omtrentligt indtryk af arkivfondens omfang. Der kan søges på arkivfondnumre og på alle ord i arkivfondenes titler og beskrivelser. Ved at klikke på ’[Klik for at se]’, åbnes den aktuelle arkivfond.

Enkelt arkivfond. De enkelte arkivfonde præsenteres i en skematisk oversigt, hvor der indledningsvis gives oplysning om den pågældende arkivsamlings oprindelse mm. Herefter følger et afsnit med eventuelle henvisninger til andre databaser og relaterede arkivfonde. Endelig følger en detaljeret præsentation af arkivfondens indhold, hvoraf fordelingen på løbenumre og enheder fremgår.

Detaljeret søgning. Denne visning er en kombination af ’Simpel søgning’ og ’Enkelt arkivfond’, det vil sige, at samtlige informationer i hver enkelt arkivfond er listet op i numerisk rækkefølge efter arkivfondenes numre. Den relativt store mængde informationer, der her præsenteres betyder, at brugeren må påregne en kortere ventetid, inden visningen er klar på skærmen. Ventetiden afhænger af den enkelte, lokale computer.

For yderligere information henvises til Arktisk Instituts arkivkontor: 3231 5055 /  arkiverne@remove-this.arktisk.dk.

Photo Collection

Search in the largest collection of historical photos from Greenland and the Arctic.

Archive of Documents

The document archive includes diaries, manuscripts, reports, observations, letters and other kinds of written materials concerning the history of Greenland and the Arctic regions.