Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 255
Vardeberetninger
Beskrivelse: Denne arkivfond indeholder vardeberetninger fra forskellige ekspeditioner og rejser. Arkivfonden indeholder 19 læg. Ved begrebet 'vardeberetning' forstås et eller flere dokumenter, som under en ekspedition eller anden rejse nedlægges i en varde til orientering for senere tilkommende. Den kan have form som en mere eller mindre detaljeret statusrapport over rejsens hidtidige forløb, som en øjeblikkelig situationsrapport, som en mere direkte meddelelse eller lignende. Det har været almindelig fremgangsmåde ved fundet af en varde med vardeberetning, at man har udtaget beretningen og erstattet den med en kopi, samtidig med at man har vedlagt sin egen aktuelle beretning. De originale dokumenter er derefter blevet hjembragt og har således fundet vej til arkiver og samlinger. Der henvises i nogle tilfælde til vardefund, som er en separat samling i dokumentarkivet.
NB: lb.nr. 22, flag, er udtaget til genstandssamlingen med flg. nummer: G0225-001.
NB. lb.nr. 47 er affotograferet fra KB, hvor originalerne opbevares.
For litteraturhenvisninger kontakt arkivchef.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:

   Arkivfonden indeholder nedenstående


   Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
   0 47  

   Affotograferinger af Ludvig Mylius-Erichsens vardeberetninger, d. 8. august 1907 samt d. 12. september 1907. Ligger kun elektronisk.

   • danmark-ekspeditionen (1906 08)
   • vardeberetninger
   • Mylius-Erichsen, Ludvig
   1 1  

   Die Zweite Deutsche Nordpolsexpedition 1870 og Danmark-Ekspeditionen 1906-08. Afskrivning af beretning fra 'Die Zweite Deutsche Nordpolsexpedition 1870' under ledelse af Karl Koldeway d. 15 . april 1870. Danmark-ekspeditionens, på forhånd skrevne (blæk), kopi, dateret 6. maj 1907. Udlagt i Koldeways varde på Germanialand d. 7. maj 1907 af underbådsmand Christian Bendix Thostrup og forsynet med påskrift (blyant) af denne. 3 ark (12,6 x 20,5) med 3 beskrevne sider. Vardeberetningen blev fundet og udtaget af Jørgen Friis og K.J. Christoffersen fra telestationen Danmarkshavn d. 14.-17. juli 1969. Se varderetningsbeholdere G0111-018 og G0111-019.

   • danmark-ekspeditionen (1906 08)
   • Die Zweite Deutsche Nordpolsexpedition
   • ekspeditioner
   • på dansk
   • på tysk
   • vardeberetninger
    1 2  

    United States North Polar Expedition 1871-1873. R.W. Coppingers afskrift af kaptajn C.F. Halls sidste vardeberetning, Cape Brevoort, Newman Bay, d. 20. oktober 1871. Afskriften foretaget d. 10. maj 1876 og nedlagt i varden sammen med C.F. Halls egen beretning fra d. 10. maj 1876. Vardeberetningen blev fundet og udtaget af d. 24. juni 1966 af Peter R. Dawes. C.F. Halls originale beretning fjernet og findes nu i Smithsonian Institute, Wasington. 2 ark lyseblåt papir (20 x 31,5) med 3 skrevne (blyant) sider. Henvisning A 255 lb.nr. 2-4 og 8 samt A 258. Se vardeberetningbeholder G0111-001.

    • ekspeditioner
    • på engelsk
    • United States North Polar Expedition
    • vardeberetninger
    • A 258, United States North Polar Expedition
     1 3  

     United States North Polar Expedition 1871-1873. Beretning fra Polaris Bay, Thank God Harbour, 1. juli 1872. Beretningen er skrevet på trykt formularblanket. 1 ark på lyseblåt papir (25 x 40,5) med 1 beskreven (blæk og bogtryk) side. De håndskrevne partier af dokumentet er vanskelige at tyde. Henvisning A 255 lb.nr. 2-4.

     • ekspeditioner
     • på engelsk
     • United States North Polar Expedition
     • vardeberetninger
      1 4  

      British Arctic Expedition 1875-1876. Fotografisk gengivelse og afskrift af brev, varde på Carey Øerne, fra I.G.M. Lillington til Captain George S. Nares S/S Pandora d. 18. august 1875. 2 fotos (hver 14,8 x 18,8). Originalen blev fundet og udtaget på Bjørling Ø, den sydøstligste af Careyøerne, af assistent A.F. Hansen ved Geodætisk Institut. Januar 1964 blev Arktisk Institut skænket en afskrift af brevet af assistent A.F. Hansen, og originalen har Admiralitetet i London. Henvisning A 255 lb.nr. 4-10.

      • breve
      • British Arctic Expedition
      • ekspeditioner
      • pandora (skib)
      • på engelsk
      • skibe
      • vardeberetninger
       1 5  

       British Arctic Expedition 1875-1876. Fotografisk gengivelse samt afskrift af brev fra Lieutenant Allen Young til Captain Nares, varde på Carey Øerne d. 18. august 1875. Originalen blev fundet og udtaget på Bjørling Ø, den sydøstligste af Carey Øerne, af assistent A.F. Hansen ved Geodætisk Institut. Januar 1964 blev Arktisk Institut skænket en afskrift af brevet af assistent A.F. Hansen, og originalen har Admiralitetet i London. Henvisning A 255 lb.nr. 4-10.

       • breve
       • British Arctic Expedition
       • ekspeditioner
       • på engelsk
       • vardeberetninger
        1 6  

        British Arctic Expedition 1875-1876. Fotografisk gengivelse af brev (formular) til Captain Nares fra Allen Young, S/S Pandora d. 18. august 1875. 1 ark (14 x 22) med 1 beskreven side. Originalen blev fundet og udtaget på Bjørling Ø, den sydøstligste af Carey Øerne, af assistent A.F. Hansen ved Geodætisk Institut. Januar 1964 blev Arktisk Institut skænket en afskrift af brevet af assistent A.F. Hansen, og originalen har Admiralitetet i London. Derudover er der en maskinskrevet afskrivning af dokumentet. Henvisning A 255 lb.nr. 4-10.

        • British Arctic Expedition
        • ekspeditioner
        • pandora (skib)
        • på engelsk
        • skibe
        • vardeberetninger
         1 7  

         British Arctic Expedition 1875-1876. Fotografisk gengivelse af brev nedlagt af Lieutenant Allen Young, S/S Pandora, i varde på den nordvestligste del af Carey Øerne d. 18. august 1875. Originalen blev fundet og udtaget på Bjørling Ø, den sydøstligste af Carey Øerne, af assistent A.F. Hansen ved Geodætisk Institut. Januar 1964 blev Arktisk Institut skænket en afskrift af brevet af assistent A.F. Hansen, og originalen har Admiralitetet i London. Henvisning A 255 lb.nr. 4-10.

         • breve
         • British Arctic Expedition
         • ekspeditioner
         • på engelsk
         • vardeberetninger
          1 8  

          British Arctic Expedition 1875-1876. R.W. Coppingers vardeberetning, Cape Brevoort, Nyeboe Land d. 10. maj 1876. Nedlagt i varden sammen med Coppingers afskrift af C.F. Halls sidste vardeberetning. 1 ark lyseblåt papir (20 x 31,6) med 1 beskreven (blyant) side. Maskinskrevet afskrift af dokument samt maskinskrevet redegørelse for fund (A 255 lb.nr. 8-9). Vardeberetning blev udtaget d. 24. juni 1966 af Peter R. Dawes. Henvisning A 255 lb.nr. 2 og 4-10. Se vardeberetningbeholder G0111-001.

          • British Arctic Expedition
          • ekspeditioner
          • på engelsk
          • vardeberetninger
           1 9  

           British Arctic Expedition 1875-1876. L.A. Beaumonts vardeberetning, nordspidsen af Reef Island, Sherard-Osborn Fjord, d. 22. maj 1876. 1 ark lyseblåt papir (19 x 31,5) med 2 beskrevne (blyant) sider. Maskinskrevet afskrift af beretningen. Vardeberetningen er udtaget d. 2. august 1966 af Peter R. Dawes. Redegørelse for fundet se A 255 løbenummer 8. Henvisning A 255 lb.nr. 4-10. Se vardeberetningbeholder G0111-002.

           • British Arctic Expedition
           • ekspeditioner
           • på engelsk
           • vardeberetninger
            1 10  

            British Arctic Expedition 1875-1876. Fotografisk gengivelse af Lieutenant Pelham Aldrichs vardeberetning fra Cape Fenshawe Martin, North Ellesmere Land d. 24. maj 1876. 1 ark, formular, med 1 beskrevet side. Desuden affotografering af vedlagt kort med Lieutenant Pelham Aldrichs forklarende påskrift. Vardeberetning og kort fundet og udtaget d. 5. juni 1954 af G. Hattersley-Smith, Ellesmere Ice Shelf Expedition 1954. Kopierne blev sendt til Viceadmiral A.H. Vedel.Se også A 255 lb.nr. 4-10. Kontakt arkivchef for at se kort: K0065-001.

            • British Arctic Expedition
            • ekspeditioner
            • Ellesmere Ice Shelf Expedition
            • på engelsk
            • vardeberetninger
             1 11  

             United States Lady Franklin Bay Expedition 1881-1884. Lieutenant J.B. Lockwoods vardeberetning fra Kap Bryant, Nyeboe Land, d. 27-28. april og 24. maj 1882. Beretningen har 3 afsnit: 1) En general (på forhånd affattet) rapport om ekspeditionens færd indtil d. 3. april 1882, underskrevet af Lieutenant A.W. Greely. 2) Lockwoods beretning, d. 27.-28. april, om turen til Kap Bryant og 3) Lockwoods beretning, d. 24. maj 1882, om færden mellem Kap Bryant og 83' 24' N. 1 ark (21,5 x 35) med 2 beskrevne (blæk) sider. Peter R. Dawes' redegørelse for fund (A 255 lb.nr. 11 og 12). Fotografisk gengivelse af beretningerne, og maskinskrevet afskrift af teksterne. Vardeberetningen blev udtaget d. 29. juli 1966 af Peter R. Dawes. Henvisning A 255 lb.nr. 12. Se vardeberetningbeholder G0111-003.

             • ekspeditioner
             • på engelsk
             • United States Lady Franklin Bay Expedition
             • vardeberetninger
              1 12  

              United States Lady Franklin Bay Expedition 1881-1884. Lieutenant J.B. Lockwoods vardeberetning fra vestsiden af Nyeboe Land, 4 miles SØ for Cape Brevoort, ultimo 1882. 3 papirstumper, skriften er nu ulæselig. To fotos af papirstumperne og Peter R. Dawes’ maskinskrevne afskrift af de ved udtagelsen læselige dele. Vardeberetningen blev udtaget af Peter R. Dawes d. 23. juni 1966. Henvisning A 255 lb.nr. 11 (Peter R. Dawes’ redegørelse).

              • ekspeditioner
              • på engelsk
              • United States Lady Franklin Bay Expedition
              • vardeberetninger
               1 13  

               North Greenland Expedition 1891-1892. Fotografisk gengivelse af Robert E. Pearys vardeberetning fra Navy Cliff d. 5. juli 1892 med meddelelse om navngivningen d. 4. juli af "Independence-Fjorden". Formularblanket (16,5 x 20,5) med trykt tekst. Udfyldt af Peary i 1892 og påtegnet af Peter Freuchen i 1912. Vandeberetningen blev fundet og udtaget d. 22. juli 1912 af Peter Freuchen på 1. Thule Ekspedition. Originalen befinder sig i USA, og kopien blev blandt Peter Freuchens arkivalier skænket til Arktisk Institut. Henvisning A 255 lb.nr. 14 og 22.

               • 1. Thule Ekspedition
               • ekspeditioner
               • Independence Fjord
               • North Greenland Expedition
               • vardeberetninger
                1 14  

                North Greenland Expedition 1891-1892. Beretningen er ordret identisk med den, som ligger i A 255 lb.nr. 13. Af Peter Freuchens påtegning, som er længere end den i lb.nr. 13 omtalte, synes det at fremgå, at varden har indeholdt (mindst) 2 enslydende rapporter, og at Freuchen har medtaget den ene og efterladt denne. Formularblanket (20,5 x 33) med trykt tekst på begge sider i rødt og sort. Udfyldt på 1. side af Peary og påtegnet af Freuchen. Vardeberetningen blev fundet og påtegnet d. 22. juli 1912 af Freuchen på 1. Thule Ekspedition. Genfundet og udtaget d. 15. juni 1976 af geodæterne Frede Madsen og René Forsberg. Sekundært: fotokopi af René Forsbergs udførlige, 10 sider, redegørelse for fundet af Pearys varde og dens indhold samt for den historiske baggrund. Henvisning A 255 lb.nr. 13 og 22.

                • 1. Thule Ekspedition
                • ekspeditioner
                • North Greenland Expedition
                • på dansk
                • på engelsk
                • vardeberetninger
                 1 15  

                 Peary Arctic Club Expedition 1905-1906. Fotografisk gengivelse af Robert E. Pearys vardeberetning fra Cape Colgate, Ellesmere Land d. 5. juli 1906. 1 ark med 1 beskreven side. Vardeberetningen er fundet og udtaget d. 22. maj 1954 af G. Hattersley-Smith på Ellesmere Ice Shelf Expedition 1954. Kopien sendt til viceadmiral A.H. Vedel og videregivet til Arktisk Institut.

                 • ekspeditioner
                 • Ellesmere Ice Shelf Expedition
                 • Peary Arctic Club North Polar Expedition
                 • på engelsk
                 • vardeberetninger
                  1 16  

                  Captain J.E. Berniers kortlægningstogt med "Arctic", Nordlige Canada 1906-1907. Fotografisk kopi af J.E. Berniers vardeberetning fra Jones Sound d. 12. august 1907. 1 ark (20 x 29,5) med 1 maskinskrevet side - underskrifter med blæk. Derudover en mangelfuld afskrift af dokumentet. Oplyses fundet på Cone Island.

                  • arctic (skib)
                  • ekspeditioner
                  • skibe
                  • vardeberetninger
                   1 17  

                   Peary Arctic Club North Polar Expedition 1908-1909. Vardeberetning som oplyses at være fra Peary-ekspeditionen 1908-1909. Beretningen ligger i en lukket kuvert, som "kun bør åbnes af fagfolk". Modtaget i Arktisk Institut af Børge Fristrups enke d. 21. januar 1986. Henvisning A 255 lb.nr. 18 og 34 samt A 228.

                   • ekspeditioner
                   • Peary Arctic Club North Polar Expedition
                   • vardeberetninger
                   • A 228, Robert Edwin Peary
                    1 18  

                    Peary Arctic Club North Polar Expedition 1908-1909. Fotografisk gengivelse (2 eksemplarer) af Donald B. MacMillans vardeberetning fra nordsiden af Ward Hunt Island d. 21. marts 1909. 1 ark med 1 beskrevet side. Vardeberetningen blev fundet og udtaget ca. d. 23. august 1954 af glaciologen E.W. Marshall på Ellesmere Ice Shelf Expedition 1954. Kopien blev sendt til viceadmiral A.H. Vedel og videregivet til Arktisk Institut. Henvisning A 255 lb.nr. 17 og 34 samt A 228.

                    • ekspeditioner
                    • Ellesmere Ice Shelf Expedition
                    • Peary Arctic Club North Polar Expedition
                    • vardeberetninger
                    • A 228, Robert Edwin Peary
                     1 19  

                     1. Thule Ekspedition 1912. Knud Rasmussens vardeberetning fra Mylius Erichsens varde ved oversomringspladsen på vestsiden af Danmarks Fjord d. 4. juni 1912. 1 dobbeltark (linjeret dobbeltark fra kladdehæfte) med 4 sider (17,5 x 21,5) De tre sider beskrevne med blyant. Maskinskrevet afskrift af beretningen med angivelse af fundsted. Beretningen blev fundet og udtaget af Eigil Knuth d. 4. maj 1949 og skænken til Arktisk Institut af selvsamme d. 12. maj 1963. Henvisning A 255 lb.nr. 14 og 19-22.

                     • 1. Thule Ekspedition
                     • ekspeditioner
                     • vardeberetninger
                      1 20  

                      1. Thule Ekspedition 1912. Peter Freuchens vardeberetning fra Nyeboes Randsø på Adam Bierings Land d. 12. juli 1912. Dobbeltark (21 x 25) med 1 beskreven (blyant) side. Maskinskrevet afskrift af beretningen med angivelse af fundsted. Beretningen blev fundet og udtaget d. 10. maj 1950 af Thorkild Nielsen og Børge Haagensen på Dansk Peary Land Ekspedition 1947-1950. Skænket til Arktisk Institut af Eigil Knuth d. 12. maj 1963. Henvisning A 255 lb.nr. 14 og 19-22. Se vardeberetningbeholder G0111-008.

                      • 1. Thule Ekspedition
                      • dansk peary land ekspedition
                      • ekspeditioner
                      • vardeberetninger
                       1 21  

                       1. Thule Ekspedition. Knud Rasmussens vardeberetning fra Nyeboes Randsø på Adam Bierings Land d. 12. juli 1912. 1 ark (21 x 34) beskrevet (blyant) på 1 side. Maskinskrevet afskrift af beretningen med angivelse af fundsted. Beretningen blev fundet og udtaget d. 10. maj 1950 af f Thorkild Nielsen og Børge Haagensen på Dansk Peary Land Ekspedition 1947-1950. Skænket til Arktisk Institut af Eigil Knuth d. 12. maj 1963. Henvisning A 255 lb.nr. 14 og 19-22.

                       • 1. Thule Ekspedition
                       • dansk peary land ekspedition
                       • ekspeditioner
                       • vardeberetninger
                        1 22  

                        Thule Ekspedition. Knud Rasmussens beretning fra Navy Cliff d. 22. juli 1912 påtegnet og nedlagt af Peter Freuchen d.d. Dobbeltark med tern (21 x 34) 3 beskrevne (blyant) sider. Desuden et Dannebrogsflag af lærred (22 x 30) med Frederik VIII's monogram påtrykt den ene side i korsmidte (udtaget til genstandssamlingen: G0225-001). Maskinskrevet afskrift (2 eksemplarer) af beretningerne samt René Forsbergs 10 siders redegørelse for fundet. Beretningerne blev fundet og udtaget d. 15. juni 1978 af geodæterne Frede Madsen og René Forsberg. Henvisning A 255 lb.nr. 13-14 og 19-22 samt G0225-001.

                        • 1. Thule Ekspedition
                        • ekspeditioner
                        • flag
                        • vardeberetninger
                         1 23  

                         Die Schweizerische Grönland-Expedition 1912-1913. Vardeberetning fra den schweiziske Grønland-ekspedition 1912-1913 under ledelse af Alfred de Quervain. Dokumentet (21 x 25) består af et antal fragmenter, der er lagt sammen som et puslespil og indkapslet mellem to glasplader. Beretningen oplyses at være fundet i varde (?) ca. 1950 i Østgrønland og blev skænket til Arktisk Institut af Grønlandsdepartementet i 1954. Henvisning A 215.

                         • Die Schweizerische Grönland Expedition
                         • ekspeditioner
                         • på tysk
                         • vardeberetninger
                         • A 215, Jens Daugaard-Jensen
                          2 24  

                          Crocker Land Expedition 1913-1917. Green og Ekblaws vardeberetning fra Lafayette Bay d. 7. juni 1915. 1 ark (afrevet 10 x 19) med 1 beskreven (blyant) side. Maskinskrevet afskrift af beretningen med tilgangsoplysninger. Opbevaret på Arktisk Institut blandt Knud Rasmussens papirer i kuvert med 3 vardebreve fra Thorkild Wulff og formodes udtaget under 2. Thule Ekspedition 1916-18. Knud Rasmussen var i Layayette Bay d. 24. april 1917.

                          • Crocker Land Expedition
                          • ekspeditioner
                          • på engelsk
                          • vardeberetninger
                          • Rasmussen, Knud
                          2 25  

                          2. Thule Ekspedition 1916-1918. Knud Rasmussens vardeberetning fra Beaumonts varde, Dragon Point d. 24. maj 1917. 5 linjerede nummererede (53-57) ark (13 x 21,5) med 5 beskrevne (blyant) sider. Desuden omslag, 1 ark papir (28 x 43). Beretningen blev fundet og udtaget af Peter R. Dawes d. 23. juli 1966. Sekundært: Fotografisk gengivelse (5 ark) af beretningen. Peter R. Dawes’ redegørelse for dette fund (A 255 lb.nr. 11) samt A 255 l lb.nr. 31-32. Henvisning A 255 lb.nr. 25-31, A 070 og A 25. Se vardeberetningbeholdere G0111-002 og G0111-004.

                          • 2. thule ekspedition (1916-18)
                          • ekspeditioner
                          • vardeberetninger
                           2 26  

                           2. Thule Ekspedition 1916-1918. Thorild Wulffs vardebrev til Knud Rasmussen fra Kap Neumeyer d. 4. juni 1917. 5 sedler (hver 8 x 12) med 5 beskrevne (blyant) sider. Sedlerne nummererede af Thorkild Wulff. Maskinskrevet afskrift af brevet. Udtaget og hjembragt af Knud Rasmussen. Henvisning A 255 lb.nr. 25-31.2. Thule Ekspedition 1916-1918. Thorild Wulffs vardebrev til Knud Rasmussen fra Kap Neumeyer d. 4. juni 1917. 5 sedler (hver 8 x 12) med 5 beskrevne (blyant) sider. Sedlerne nummererede af Thorkild Wulff. Maskinskrevet afskrift af brevet. Udtaget og hjembragt af Knud Rasmussen. Henvisning A 255 lb.nr. 25-31.

                           • 2. thule ekspedition (1916-18)
                           • ekspeditioner
                           • på svensk
                           • vardeberetninger
                           • A 259, 2. Thule Ekspedition
                            2 27  

                            2. Thule Ekspedition 1916-1918. Thorild Wulffs vardebrev fra Low Point d. 14. juni 1917. 2 sedler (hver 8 x 12) med 2 beskrevne (blyant) sider. Sedlerne nummererede af Thorild Wulff. Maskinskrevet afskrift af brevet. Udtaget og hjembragt af Knud Rasmussen. Henvisning A 255 lb.nr. 25-26 samt 28-31.

                            • 2. thule ekspedition (1916-18)
                            • ekspeditioner
                            • på svensk
                            • vardeberetninger
                            • A 259, 2. Thule Ekspedition
                             2 28  

                             2. Thule Ekspedition 1916-1918. Thorild Wulffs vardebrev til Knud Rasmussen fra Kap Neumeyer d. 16. juni 1917. 1 seddel (8 x 12) med 1 beskreven (blyant) side. Maskinskrevet afskrift af brevet. Udtaget og hjembragt af Knud Rasmussen. Henvisning A 255 lb.nr. 25-27 samt 29-31.

                             • 2. thule ekspedition (1916-18)
                             • ekspeditioner
                             • på svensk
                             • vardeberetninger
                             • A 259, 2. Thule Ekspedition
                              2 29  

                              2. Thule Ekspedition 1916-1918. Fotografisk gengivelse (formindsket størrelse) af Knud Rasmussens vardeberetning, Thule-varden på Hanne Ø d. 22. juni 1917. 3 ark med 3 beskrevne sider. Fotografierne lader formode, at arkene stammer fra samme blok som arkene fra Dragon Point (A 255 lb.nr. 26). De fotograferede ark bærer numrene 58-60. De er opklæbet på 3 ark papir side om side med maskinskrevet afskrift af teksten. Beretningen er fundet og affotograferet på stedet af Grønlands Geologiske Undersøgelses Ekspedition til Peary Land i 1980. Den originale beretning blev atter indsat i varden. Henvisning A 255 lb.nr. 25-31.

                              • 2. thule ekspedition (1916-18)
                              • ekspeditioner
                              • Grønlands Geologiske Undersøgelser
                              • Grønlands Geologiske Undersøgelses Ekspedition
                              • vardeberetninger
                               2 30  

                               2. Thule Ekspedition 1916-1918. Knud Rasmussens beretning skrevet på Kap May d. 15. juli 1917 og efterladt på teltplads på Dragon Point. 1 ark (12,5 x 21) med 1 beskreven (blyant) side. Desuden stumper af omslag til beretningen. Fotografisk gengivelse af beretning. Foto af beretning og omslag, som det blev fundet samt foto af beretningen før konservering. Beretning blev fundet og udtaget af Peter R. Dawes d. 19. juli 1966. For redegørelse se A 255 lb.nr. 26. Henvisning A 255 lb.nr. 25-31.

                               • 2. thule ekspedition (1916-18)
                               • ekspeditioner
                               • vardeberetninger
                                2 31  

                                2. Thule Ekspedition 1916-1918. Knud Rasmussens vardeberetning fra Beaumonts varde, Dragon Point, d. 20. juli 1917. 4 ark (12,5 x18) med 4 beskrevne (blyant) sider. Desuden 2 kuverter med fragmenter. Fotografiske gengivelser af de 4 sider. Beretningen blev fundet og udtaget af Peter R. Dawes d. 23. juli 1966 (for redegørelse se A 255 lb.nr. 23). Henvisning A 255 lb.nr. 25-31.

                                • 2. thule ekspedition (1916-18)
                                • ekspeditioner
                                • vardeberetninger
                                 2 32  

                                 3. Thule Ekspedition 1920. Fotografisk gengivelse af Godfred Hansens beretning til Roald Amundsen i Cape Columbia Depotet ved Cape Aldrich d. 19.-20. april 1920. 8 ark med 8 beskrevne sider. Arkene nummererede (128-123 og 118-117) med trykte numre. 1 ark påstemplet ”Kgl. Danske Gesandtskab i Ottawa. Bilag til Indb. Nr. 589 af 6/10 1953” – Endvidere foto af fragment af konservesdåseetiket. Vardeberetningen blev fundet og udtaget d. 11. maj 1953 af G. Hattersley-Smith på Ellersmere Ice Shelf Expedition 1953. Kopien blev sendt af det danske gesandtskab i Ottawa til M.f.G. d. 6. oktober 1953 og videresendt til Arktisk Institut. Henvisning A 255 lb.nr. 32-34 og A 068. Se vardeberetningbeholder G0111-021.

                                 • 3. thule ekspedition (1919-20)
                                 • ekspeditioner
                                 • Ellesmere Ice Shelf Expedition
                                 • vardeberetninger
                                 • A 068, 3. Thule Ekspedition
                                  2 33  

                                  3. Thule Ekspedition 1920. Fotografisk gengivelse af Knud Rasmussens brev (dateret København d. 13. juni 1919) til Roald Amundsen med baggrundsredegørelse og plan for depotudlægningen ved Cape Aldrich (Cape Columbia Depotet). 10 ark med 10 maskinskrevne sider. – Endvidere foto af meddelelse (dateret d. 5. august 1919) fra Henry Toke Muna og foto af kopi af maskinskrevet brev fra Captain Bernier (dateret d. 26. marts 1919) angående andre depoter. Desuden 3 fotos af kuverter og brevomslag. De affotograferede papirer nedlagt i depotvarden af Godfred Hansen d. 19.-20. april 1920. Vardeberetningen blev fundet og udtaget d. 11. maj 1953 af G. Hattersley-Smith på Ellersmere Ice Shelf Expedition 1953. Kopien blev sendt af det danske gesandtskab i Ottawa til M.f.G. d. 6. oktober 1953 og videresendt til Arktisk Institut. Henvisning A 255 lb.nr. 32-34 og A 068.

                                  • 3. thule ekspedition (1919-20)
                                  • ekspeditioner
                                  • Ellesmere Ice Shelf Expedition
                                  • på dansk
                                  • på engelsk
                                  • vardeberetninger
                                  • A 068, 3. Thule Ekspedition
                                   2 34  

                                   3. Thule Ekspedition 1920. Fotografisk gengivelse af Godfred Hansens vardeberetning, Parr Bay, Cape Aldrich d. 21. april 1920 angående fund af MacMillans vardeberetning december 1908 på the Peary Club North Polar Expedition 1908-1909. 1 ark med 1 beskreven side + yderligere 3 kopier. På bagsiden af 1. kopi er skrevet: ”Modtaget med brev d. 4. februar 1956 fra Marinens Bibliotek jfr. sag 74/56. Brevet blev fundet af G. Hattersley-Smith på Ellersmere Ice Shelf Expedition 1953 i en varde ved Cape Bourne, North Ellesmere Island”. – Denne oplysning bør sammenholdes med G. Hattersley-Smiths beretning om fundet i ”Arctic” vol. 8, no 1, 1955, p. 13 og 34. Kopierne blev videregivet til Arktisk Institut af viceadmiral A.H. Vedel, j. nr. 27/56. Henvisning A 255 lb.nr. 32-34 og A 068.

                                   • 3. thule ekspedition (1919-20)
                                   • ekspeditioner
                                   • Ellesmere Ice Shelf Expedition
                                   • Peary Arctic Club North Polar Expedition
                                   • på engelsk
                                   • vardeberetninger
                                   • A 068, 3. Thule Ekspedition
                                    2 35  

                                    Jubilæumsekspeditionen 1920-1923. Lauge Kochs vardeberetning, Beaumonts varde, Repulse Harbour den 21. april 1921. 1 dobbeltark (udrevet af lommebog) med 2 beskrevne (blyant) sider (11 x 18). Peter R. Dawes redegørelse for fundet. Beretningen blev fundet og udtaget af Peter R. Dawes d. 10. august 1966 under rekognosceringsarbejde for Grønlands Geologiske Undersøgelser. Overdraget til Arktisk Institut fra Grønlands Geologiske Undersøgelser. Henvisning A 255 lb.nr. 35-40.

                                    • ekspeditioner
                                    • Grønlands Geologiske Undersøgelser
                                    • jubilæumsekspeditionen (1921-23)
                                    • på engelsk
                                    • vardeberetninger
                                     2 36  

                                     Jubilæumsekspeditionen 1920-1923. Lauge Kochs vardeberetning, Beaumont Øen d. 30. april 1921. 1 dobbeltark (udrevet af lommebog) med 1 beskreven (blyant) side (11 x 18). Vardeberetningen blev fundet opbevaret i flaske og udtaget af medlemmer af Polar Continental Shelf Project, Ottawa, Canada d. 31. marts 1967. Henvisning A 255 lb.nr. 35-40. Se vardeberetningbeholder G0111-020.

                                     • ekspeditioner
                                     • jubilæumsekspeditionen (1921-23)
                                     • vardeberetninger
                                      2 37  

                                      Jubilæumsekspeditionen 1920-1923. Lauge Kochs vardeberetning fra Grønlands Nordspids, Kap Morris Jesup, d. 13. maj 1921. 1 ark (23 x 37) kvadreret papir med 1 beskreven (blyant) side. Maskinskrevet redegørelse af Lauge Koch (dateret d. 9. november 1953) for fundet og dets baggrund. Beretningen blev udtaget i 1953 af dr. Fränkl og overdraget til Lauge Koch august 1953. Fremsendt til M.f.G. d. 9. november 1953 og videregivet til Arktisk Institut. Henvisning A 255 lb.nr. 35-40.

                                      • ekspeditioner
                                      • jubilæumsekspeditionen (1921-23)
                                      • vardeberetninger
                                       2 38  

                                       Jubilæumsekspeditionen 1920-1923. Lauge Kochs vardeberetning fra Peary-varden på Wykoff Land d. 24. maj 1921. 1 ark (18 x 23) med 1 beskreven (blyant) side. Fundet og udtaget af dr. Johs. Troelsen på Dansk Pearyland Ekspeditionen 1947-1950 d. 21. maj 1949. Skænket til Arktisk Institut af Eigil Knuth d. 12. maj 1963. Henvisning A 255 lb.nr. 35-40.

                                       • dansk peary land ekspedition
                                       • ekspeditioner
                                       • jubilæumsekspeditionen (1921-23)
                                       • vardeberetninger
                                        2 39  

                                        Jubilæumsekspeditionen 1920-1923. Lauge Kochs vardeberetning fra Kap Harald Moltke, Independence Fjord d. 20. juni 1921. 1 ark (23 x 25) med 1 beskreven (blyant) side. Fundet og udtaget af Eigil Knuth og Aage Sahlerts på Dansk Pearyland Ekspedition 1947-1950 d. 26. september 1963. Henvisning A 255 lb.nr. 35-40.

                                        • dansk peary land ekspedition
                                        • ekspeditioner
                                        • Independence Fjord
                                        • jubilæumsekspeditionen (1921-23)
                                        • vardeberetninger
                                         2 40  

                                         Jubilæumsekspeditionen 1920-1923. Lauge Kochs vardeberetning fra Academy Land d. 26. juni 1921. 1 ark (18,5 x 20,5) med 1 beskreven (blyant) side. Fundet og udtaget af Eigil Knuth og K. Ellitsgaard Rasmussen på Dansk Pearyland Ekspedition 1947-1950 d. 26. oktober 1949. Skænket til Arktisk Institut af Eigil Knuth d. 12. maj 1963. Henvisning A 255 lb.nr. 35-40.

                                         • dansk peary land ekspedition
                                         • ekspeditioner
                                         • jubilæumsekspeditionen (1921-23)
                                         • vardeberetninger
                                          2 41  

                                          5. Thule Ekspedition 1921-1924. Peter Freuchens vardebrev fra Smallesund ved Melville Halvøen, nordlige Canada. 1 ark (13 x 19,5) med 2 beskrevne (blyant) sider. Midt på den ene sider trykt: "Tunnelen" – (der kan være tale om en afrevet titelside fra eksemplar af Bernhard Kellermanns roman). Maskinskrevet afskrift af brevet samt oplysninger om fund og tilkomst til Arktisk Institut – tilgået Arktisk Institut i ”en lille firkantet flaske”. Se vardeberetningbeholder G0111-027.

                                          • 5. thule ekspedition (1921-24)
                                          • ekspeditioner
                                          • på dansk
                                          • på grønlandsk
                                          • vardeberetninger
                                           2 42  

                                           Deutsche Arktische Expedition 1930. Fotografisk gengivelse af dr. H. K. E. Krugers beretning i Peary-varden vest for Cape Colgate. 1 ark med 1 beskreven side. 2 eksemplarer, det ene med maskinskrevet notat om fundet. Notatet er på engelsk. Vardeberetningen blev fundet og udtaget d. 22. maj 1954 af G. Hattersley-Smith på Ellesmere Ice Shelf Expedition 1953. Kopien blev sendt til viceadmiral A.H. Vedel og videregivet til Arktisk Institut.

                                           • deutsche arktische expedition
                                           • ekspeditioner
                                           • Ellesmere Ice Shelf Expedition
                                           • på tysk
                                           • vardeberetninger
                                            2 43  

                                            Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938-1939. Eigil Knuths vardeberetning "Brønlunds Grav", Lamberts Land d. 6. juni 1939. 1 ark kvadreret papir (22 x 35) med 2 beskrevne (blyant) sider. Følgeskrivelse om fundet og fremsendelsen. Beretningen blev fundet og udtaget i foråret 1959 af slædepatruljen Sirius. Fremsendt til M.f.G. af Søværnskommandoen og videregivet til Arktisk Institut d. 7. oktober 1959.

                                            • Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition
                                            • ekspeditioner
                                            • Sirius Patruljen
                                            • slædepatruljer
                                            • vardeberetninger
                                             2 44  

                                             Den Danske Hundeslæde Ekspedition 1938-1939. Elmar Drastrups vardeberetning, Kap Jungersen, Ingolfs Fjord d. 1. maj 1939. Følgeskrivelse om fundet og udtagningen d. 11. juni 1975. Fundet og udtaget af mineralogen Eigil Nielsen d. 13. juni 1939. Tilsendt til Arktisk Institut fra S.E. Bendix-Almgreen, Mineralogisk Museum i København. Henvisning A 255 lb.nr. 44-45.

                                             • danske hundeslæde ekspedition
                                             • ekspeditioner
                                             • vardeberetninger
                                              2 45  

                                              Den Danske Hundeslæde Ekspedition 1938-1939. Elmar Drastrup og Finn Kristoffersens vardeberetning. Scoresbysundvarden, Ingolfs Fjord, d. 21. maj 1939. 3 ark (14,5 x 22) med 3 beskrevne (blyant) sider. Fotografisk kopi af beretningen. Maskinskrevet redegørelse (15 sider) for vardefundet og ekspeditionen i det hele taget. Beretningen blev fundet og udtaget af Steen Malmquist, Slædepatruljen Sirius. Ingen angivelse af tidspunkt. Henvisning A 255 lb.nr. 45-46.

                                              • danske hundeslæde ekspedition
                                              • ekspeditioner
                                              • Sirius Patruljen
                                              • slædepatruljer
                                              • vardeberetninger
                                               2 46  

                                               Dansk Thule- og Ellesmereland Ekspedition 1939-1940. Xerox-kopi af James van Hauens beretning fra Antoinette Bay, Ellesmere Land d. 4. maj 1940. 2 beskrevne sider. Maskinskrevet følgeskrivelse med redegørelse for fundet samt baggrund. Fundet og udtaget d. 12-16. august 1964 af G. Hattersley-Smith. Kopien sendt til M.f.G. d. 6. oktober 1953 og videresendt til Arktisk Institut. Henvisning A 222 lb.nr. 5-6.

                                               • dansk thule- og ellesmere land ekspedition
                                               • ekspeditioner
                                               • på engelsk
                                               • vardeberetninger
                                                2 48  

                                                Fotografi af vardeberetning fra Hendrik Ø/Dragon Point fra geologisk ekspedition af geolog Peter R. Dawes og assistent Steen Skytte d. 23. juli 1966. Varden oprindeligt brugt af Nares og 2. Thuleekspedition (se A 255 lb.nr. 25 og 31). Fundet af Erik B. Jørgensen 2019. Henvisning A 255 lb.nr. 25 og 31 samt A 259.

                                                • 2. thule ekspedition (1916-18)
                                                • A 259, 2. Thule Ekspedition
                                                 2 49  

                                                 Avisartikel fra 1966 om Peter Dawes fund af 9 vardeberetninger, herunder 3 af Knud Rasmussen