Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 313
Alf Trolles Legat
Beskrivelse: Samlingen indeholder dokumentation vedrørende Kaptajn Alf Trolle og Hustru, Bergliot Trolle, født Holm's Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-1908.

Stiftet af kaptajn Alf Trolle, der var ekspeditionens næstkommanderende og fører af ekspeditionsskibet "Danmark" fra 1906-1908.
Legatet er oprindeligt stiftet som to legater, der siden blev sammenlagt: Første legat, 'Kaptajn Alf Trolle og Hustrus Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-08', oprettet 1933 og andet, 'Kaptajn Alf Trolles legat til minde om fru Bergliot Trolle, født Holm, og Danmark-Ekspeditionen', oprettet 1943, sammenlagt
1977 til 'Kaptajn Alf Trolle og Hustru, Bergliot Trolle, født Holm's Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-08'

Legatet har udgivet 10 bind i serien Publikationer om Østgrønland og har senest udgivet "Med 3. styrmand på Danmark-Ekspeditionen". Legatet har aktivt medvirket til en række udstillinger med fokus på Arktis bl.a. Eigil Knuth på Munkeruphus i 2003, vandreudstillingen om Danmark-Ekspeditionen på Odder, Gilleleje, Ringkøbing Museum og på Nordatlantens Brygge fra 2007-2011 samt kunstudstillingen "Nordlys" i 2010 på Nordatlantens Brygge i København.

Legatet har ydet økonomisk støtte til flere bogprojekter og ekspeditioner til Nordøstgrønland.

Legatets formål er at støtte publikationer eller personer, der arbejder med Danmark-Ekspeditionen eller Østgrønland.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 300, Danmark-Ekspeditionen
Emneord:
  Personer:

   Arkivfonden indeholder nedenstående


   Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
   0 35  

   Publikationen 'Under Dannebrog'; redigeret af Premierlieutenant H. Ewald. 1912, København, Vilhelm Trydes Forlag.

     0 36  

     Original fundats fra 1976 med Dronning Margrethe d. 2.'s segl (findes som PDF)

     • vedtægter
      1 1  

      The Baldwin-Zieglers Polar-ekspedition 1901.

      • ekspeditionsliv
      • Trolle, Alf
      1 2  

      Foreløbig plan til Dansk-arktisk Båd- og Slædeekspedition til Ellesmere Land. 1914. (A.W. Wilkenfeldt).

      • ekspeditionsliv
      • Trolle, Alf
      1 3  

      Kort over Teddy `s rute 1923. Kopi af originalen (?) til kolonibestyrer Johan Petersen fra H. Bistrup.

      • landkort
      • Teddy (skib)
      • Bistrup, Henning
      • Trolle, Alf
      1 4  

      Korrespondance 1935 - 1941 bl.a. med Geodætisk Institut. Om stednavne givet på ekspeditioner

      • danmark-ekspeditionen (1906 08)
      • geodæsi
      • geodæter
      • korrespondance
      • Trolle, Alf
      1 5  

      Plan for doktor Lauge Kochs flyvning over Peary Land 1938. Fata Morgana Ekspeditionen.

      • flyvning
      • Koch, Lauge
      • Trolle, Alf
      1 6  

      Dansk Nordøstgrønlands-ekspedition 1938-1939. Vedrørende tilskud.

      • Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition
      • ekspeditionsliv
      • Knuth, Eigil
      • Munck, Ebbe
      • Trolle, Alf
      1 7  

      Naturfredning i Nordøstgrønland. Korrespondance 1934-1938.

      • korrespondance
      • naturbeskyttelse
      • Trolle, Alf
      1 8  

      Professor R. Spärck. Forslag til ordning af Zoologisk museums Østgrønlands-samling 1939.

      • zoologi
      • Østgrønland
      • Trolle, Alf
      1 9  

      Alwin Pedersen. Beretning om rejsen 1938-1939. Germania Land.

      • beretninger
      • Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition
      • Trolle, Alf
      1 10  

      Plan for en flyvning til Nordøstgrønland i foråret 1939. Ebbe Munck.

      • Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition
      • flyvning
      • oversigter
      • Munck, Ebbe
      • Trolle, Alf
      1 11  

      Alwin Pedersen. Om moskusoksen. Skrivelse til Ministeriet for Grønland 1939.

      • Ministeriet for Grønland
      • moskusokser
      • skrivelser
      • Trolle, Alf
      1 12  

      Foreløbig plan over videnskabelige undersøgelser i Thuledistriktet og Ellesmere Land. James van Hauen 1939. Skrivelser vedrørende sagen.

      • Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition
      • oversigter
       1 13  

       Korrespondance 1939 med Scott Polar Research Institute, Cambridge. Om bogudgivelse og med opsummering af legatets historie.

       • Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition
       • korrespondance
       • Trolle, Alf
       1 14  

       Hother Ostermann. Tale til Gustav Holms begravelse 1940.

       • død
       • taler
       • Holm, Gustav
       • Ostermann, Hother
       • Trolle, Alf
       1 15  

       Breve (afskrifter) fra fangstmand stud.mag. Niels Haarløv til Adolf Hoel; Oldendow; Jennov; Ejnar Mikkelsen; Bendix Thostrup 1940-1941.

       • afskrifter
       • breve
       • fangstmænd
       • Jennow
       • Mikkelsen, Ejnar
       • Thostrup, Christian Bendix
       • Trolle, Alf
       1 16  

       Foredrag 1943 om Danmark-Ekspeditionen af Bendix Thostrup og indsendt som artikel til Familiejournalen

       • danmark-ekspeditionen (1906 08)
       • dias (lysbilleder)
       • ekspeditionsdeltagere
       • ekspeditionsliv
       • erindringer
       • foredrag
       • ugeblade
       • Thostrup, Christian Bendix
       1 17  

       Hakon Høeg Jarners sag 1941.

       • retssager
       • Jarner, Hakon Høeg
       • Trolle, Alf
       1 18  

       Indstilling af Alf Trolle til kommandørkorset 1942.

       • hædersbevisninger
       • Thostrup, Christian Bendix
       • Trolle, Alf
       1 19  

       Diverse landtoninger: 1) Østerbygden 1787. Peary Land 1907. Østkysten (Ryder) 1891 og 1892. Jan Mayen 1892. 2) Scoresby Sund 1930 (Bistrup). 3) H. Bistrups skitsebog med landtoninger 1923.

       • dagbøger, skitser, tegninger, kunst
       • Bistrup, Henning
       • Trolle, Alf
       1 20  

       Publikationen om Østgrønland nr. 1. Diverse breve m.m. Bl.a. Karen Blixen-Finecke.

       • breve
       • publikationer
       • Østgrønland
       • Trolle, Alf
       2 21  

       Publikationen om Østgrønland nr. 2. Diverse breve m.m.

       • breve
       • publikationer
       • Østgrønland
       • Jennow
       • Trolle, Alf
       2 22  

       Publikationen om Østgrønland nr. 3. Diverse breve og illustrationer.

       • breve
       • publikationer
       • Trolle, Alf
       2 22 1 Publikationer om Østgrønland 3, illustrationer
        2 22 2 Diverse kvitteringer vedr. modtagelse af Publikationer om Østgrønland 3
         2 22 3 Diverse breve vedr. rettigheder til billeder, hydrografiske målinger og udgivelsen af Publikationer om Østgrønland 3
          2 23  

          Publikationen om Østgrønland nr. 4: Mindeblade. 1) Manuskripter til: a) Andreas Lundagers nekrolog om Johan Peter Koch. b) Nekrolog om Karl Johan Ring. c) Nekrolog om Ludvig Mylius-Erichsen. 2) Illustrationer. 3) Kvitteringer for modtagelse af bogen

          • døde
          • fotografier
          • manuskripter
          • nekrologer
          • publikationer
          • Østgrønland
          • Koch, J P
          • Lundager, Andreas
          • Mylius-Erichsen, Ludvig
          • Trolle, Alf
          2 23 1 Manuskripter og korrespondance vedr. nekrologer.
           2 23 2 Illustrationertil 'Nekrologer'
            2 23 3 Diverse kvitteringer for modtagelse af 'Nekrologer'
             2 24  

             Publikationer om Østgrønland nr. 5. Diverse breve; iskort fra 'Thor' 1935; m.m.

             • breve
             • publikationer
             • Østgrønland
             • Trolle, Alf
             2 25  

             Publikationen om Østgrønland nr. 6 om fredning og jagt i Nordøstgrønland. Diverse breve m.m. samt manuskript.

               3 26  

               Publikationen om Østgrønland nr. 7. Divese breve m.m. samt manuskript af Gitz -Johansen.

                • Johansen, Gitz
                3 27  

                Publikationen om Østgrønland nr. 8. Diverse breve m.m. samt manuskript, Østgrønlandsk Fangstkompagni.

                • foreninger
                • Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok
                • Jennow
                3 28  

                Publikationen om Østgrønland nr. 8. Illustrationer. (En del af illustrationerne af Povel Povelsen i original se G0278)

                  3 29  

                  Publikationen om Østgrønland nr. 9. Manuskript. Om Danmark-Ekspeditionen, 35-årsdag, nekrologer.

                    3 30  

                    Publikationen om Østgrønland (udkast, aldrig udgivet). Diverse. Landtoninger fra Thors togt (Bistrup) og fra en række andre ekspeditioner. Foto af kyster udtaget til fotosamlingen. Se også lb.nr. 50.

                      3 30 1 Publikation nr. 9, første del: Bistrups landtoninger fra 'Thors' togt.
                       3 30 2 Publikation nr. 9, anden del: Landtoninger og kort fra diverse ekspeditioner
                        4 30 3 Publikation nr. 9, tredje del. Foto af kyster med detaljerede positioner. NB Foto udtaget til fotosamlingen. Findes som PDF og print her.
                        • fotografier
                        • kartografi
                        • kortlægning
                        • landkort
                        • publikationer
                        • reproduktion
                        • topografi
                        4 31  

                        Publikationen om Østgrønland. Diverse breve 1936-43.

                          4 32  

                          Diverse anbefalinger, breve og korrespondance: før 1920 / 1931-39 / 1940-1944 / 1936-41 / 1934-35

                            4 32 1 Diverse breve, anbefalinger og tegning før 1920.
                             • Freuchen, Peter
                             • Jarner, Hakon Høeg
                             4 32 2 Diverse breve, 1931-1939 (primært Bendix og Trolle).
                              4 32 3 Diverse breve 1940-44. Hovedsageligt Bendix Thostrups, bl.a om Trolle sygdom; Freuchens og Gjessings arrestation af tyskerne 1943;
                              • døde
                              • sygdomme
                              • Jensen, Hans Ludvig
                              • Johansen, Gitz
                              • Knuth, Eigil
                              • Wegener, Alfred
                              5 32 4 Diverse korrespondance 1936-41. Primært Bendixen. En del om bogudgivelserne, men også korrespondance med bl.a. tidligere ekspeditionsmedlemmer (Tobias, Hans Ludvig…). Peter Freuchen om stiftelse af Eventyrernes klub og om kritik af ’Min grønlandske ungdom
                              • breve
                              • bøger
                              • korrespondance
                              • publikationer
                              • Freuchen, Peter
                              • Jensen, Hans Ludvig
                              • Johansen, Gitz
                              • Koch, J P
                              • Koch, Lauge
                              • Mylius-Erichsen, Ludvig
                              • Trolle, Alf
                              5 32 5 Diverse breve 1934-35. Bl.a instruks for arkivaren ved Alf Trolles Legat.
                               5 33  

                               Div. bestyrelsesmøder: indkaldelser og referater. Enkelte med bilag. 1940-42; 1967-91 (angiveligt ingen møder 1970-73); 2001-2016 (ingen egentlige møder 7. august 2003 - 3. januar 2006)

                               • beretninger
                               • bilag
                               • mødereferater
                               • Fabricius, Jens
                               • Thostrup, Christian Bendix
                               • Trolle, Alf
                               5 33 1 Vedr. bestyrelsesmøder 1940, 1941, 1942, 1956
                               • ekspeditionsdeltagere
                               • mødereferater
                               5 33 2 Bestyrelsesmøde; indkaldelser og referater 1967-79. Bl.a. om (77/78) forholdene ved Brønlunds grav (se også lb.nr. 33.3 og 49) og fejring af 70 årsdagen for hjemkomst.
                                5 33 3 Bestyrelsesmøde; indkaldelser og referater 1980-89. Bl.a. om (1988) genstandene fra Brønlunds grav og (1989) Sven Thostrups tale ved overdragelse af Høgh Hagens sabel til AI.
                                 6 33 4 Bestyrelsesmøde; indkaldelser og referater 1990-99.
                                  6 33 5 Bestyrelsesmøde; indkaldelser og referater 2000-2005. Bl.a. august 2002, kort historisk gennemgang af Legatet
                                   6 33 6 Bestyrelsesmøde; indkaldelser og referater 2006-2010. Bl.a. november 2009, bilag: Status på Ejnar Mikkelsens Mindeekspedition / v. Jan Juel-Brockdorff, inkl. fotografisk dokumentation fra 79-Fjorden.
                                   • ekspeditionsdeltagere
                                   • fotografier
                                   • observationer
                                   • rapporter
                                   6 33 7 Bestyrelsesmøde; indkaldelser og referater 2011-16.
                                    5 34  

                                    Div. Regnskaber og bilag 1933-40;1966-2016

                                    • bestyrelser
                                    • bilag
                                    • budgetter
                                    • fakturaer
                                    • kvitteringer
                                    • protokoller
                                    • regninger
                                    • regnskaber
                                    • regnskabsbøger
                                    • udgifter
                                    • understøttelse
                                    • årsberetninger
                                    • årsregnskaber
                                    • Thostrup, Christian Bendix
                                    • Trolle, Alf
                                    6 34 1 Regnskabsbilag, 1933-35
                                    • bilag
                                    • regnskaber
                                    6 34 2 Regnskabsbilag, 1935-40. Bl.a. vedr. publikation nr. 7 og 8
                                    • publikationer
                                    • regnskaber
                                    6 34 3 Div. bilag og regnskaber 1934-38. Primært Chr. Bendix Thostrup som sekretær for såvel legat som Alf Trolle
                                    • bilag
                                    • kvitteringer
                                    • regnskaber
                                    7 34 4 Revisionsprotokol 1966-83
                                    • protokoller
                                    • regnskaber
                                    7 34 5 Regnskaber 1966-79
                                    • regnskaber
                                    7 34 6 Regnskaber 1980-84
                                    • regnskaber
                                    8 34 7 Regnskaber 1985-89
                                    • regnskaber
                                    8 34 8 Regnskaber 1990-94
                                    • regnskaber
                                    9 34 9 Regnskaber 1995-99
                                    • regnskaber
                                    9 34 10 Regnskaber 2000-04
                                    • regnskaber
                                    10 34 11 Regnskaber 2005-09
                                    • regnskaber
                                    10 34 12 Regnskaber 2010-12
                                    • regnskaber
                                    10 34 13 Regnskaber 2012-15
                                     10 37  

                                     Breve 1933. Bl.a. Officielle meddelelse om Alfred Wegeners død; støtte til ekspeditionsmedlemmer (bl.a. Tobias Gabrielsen); udkast til fundats for første legat.

                                     • bekendtgørelser
                                     • breve
                                     • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                     • død
                                     • døde
                                     • ekspeditionsdeltagere
                                     • korrespondance
                                     • vedtægter
                                     • Gabrielsen, Tobias Otto Mikael
                                     • Trolle, Alf
                                     • Wegener, Alfred
                                     10 38  

                                     Fundats af 14. september 1943 for 'Kaptajn Alf Trolles legat til minde om fru Bergliot Trolle, født Holm, og Danmark-Ekspeditionen' og fotokopi af kongelig konfirmation

                                     • vedtægter
                                      10 39  

                                      Fundats for og fotokopi af dronningens konfirmering 1976 (original se lb.nr. 36) og ændring i 1992 for det sammenslåede legat.

                                      • vedtægter
                                       10 40  

                                       Forhandlingsprotokol september 1933 - januar 1969 for 'Kaptajn Alf Trolle og Hustrus Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-08'.

                                       • forhandlingsprotokoller
                                        10 41  

                                        Forhandlingsprotokol december 1945 - januar 1969 for 'Kaptajn Alf Trolles legat til minde om fru Bergliot Trolle, født Holm, og Danmark-Ekspeditionen'

                                        • forhandlingsprotokoller
                                         11 42  

                                         Forhandlingsprotokol 1977 (sammenlægningen af de to tidligere Alf Trolle legater) - maj 2006 for 'Kaptajn Alf Trolle og Hustru, Bergliot Trolle, født Holm's Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-08'

                                         • forhandlingsprotokoller
                                          11 43  

                                          Breve vedrørende køb af kutter 1941-42 og salg af samme 1942. Materiale vedrørende bygning af ekspeditionsskibet 'BEB' 1943-45.

                                          • skibe
                                           11 43 1 Breve vedrørende køb af kutter 1941-42 og salg af samme 1942.
                                           • både
                                           • skibe
                                           11 43 2 Korrespondance vedr. bygning af ekspeditionsskibet 'BEB' 1943-45. Senere overtaget som rejsebåd for Grønlands Styrelse 1946 eller 1947.
                                           • både
                                           • bådeværfter
                                           • skibe
                                           11 43 3 Brochurer på radio, ekkolod og radiopejler i forbindelse med bygning af ekspeditionsskibet 'BEB' 1944.
                                           • Anden Verdenskrig
                                           • besejling
                                           • både
                                           • bådebygning
                                           • konstruktionstegninger
                                           • navigationer
                                           • skibe
                                           11 44  

                                           Ansøgninger til legatet 1974-2006

                                           • ansøgninger
                                           • bilag
                                           • Det Grønlandske Selskab
                                           • ekspeditionsdeltagere
                                           • film
                                           • kajakker
                                           • kommissionen for videnskabelige undersøgelser i grønland (kvug)
                                           • korrespondance
                                           • kvitteringer
                                           • Nordgrønlandsekspeditionen
                                            11 44 1 Ansøgninger til legatet 1974-89
                                             11 44 2 Ansøgninger til legatet 1990-99
                                              12 44 3 Ansøgninger til legatet 2000-2006
                                               12 44 4 Ansøgninger til legatet 1974-2007 (OBS! ALLE MED PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER)
                                                12 45  

                                                Forarbejder til 'Mindeblade om Danmark-Ekspeditionen' (kaldet 'Nekrologerne') i anledning af 75-årsdagen 1983.

                                                • bogtrykkerier
                                                • breve
                                                • bøger
                                                • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                • døde
                                                • ekspeditionsdeltagere
                                                • korrespondance
                                                • nekrologer
                                                • publikationer
                                                • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                 12 45 1 Korrespondance i forbindelse med forarbejder til 'Mindeblade om Danmark-Ekspeditionen' (kaldet 'Nekrologerne') i anledning af 75-årsdagen 1983.
                                                 • bogtrykkerier
                                                 • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                 • døde
                                                 • ekspeditionsdeltagere
                                                 • korrespondance
                                                 • manuskripter
                                                 • nekrologer
                                                 • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                 12 45 2 Forarbejder til 'Mindeblade om Danmark-Ekspeditionen' (kaldet 'Nekrologerne') i anledning af 75-årsdagen 1983.
                                                 • biografier
                                                 • bøger
                                                 • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                 • døde
                                                 • ekspeditionsdeltagere
                                                 • manuskripter
                                                 • nekrologer
                                                 • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                 13 46  

                                                 Fejringen af 75-årsdagen for Danmark-Ekspeditionens hjemkomst, 1983 og udgivelsen af 'Mindeblade'. Brev med billeder fra Danmarkshavn.

                                                 • bøger
                                                 • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                 • døde
                                                 • ekspeditionsdeltagere
                                                 • fotografier
                                                 • mindesmærker
                                                 • nekrologer
                                                 • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                  13 46 1 Div. materiale vedr. planlægning af og fejring af 75-årsdagen for Danmark-Ekspeditionens hjemkomst, 1983, og udgivelsen af 'Mindeblade' ('Nekrologerne'). Desuden brev med billeder fra Danmarkshavn.
                                                  • bøger
                                                  • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                  • Danmarkshavn
                                                  • døde
                                                  • ekspeditionsdeltagere
                                                  • isbjørne
                                                  • jubilæer
                                                  • nekrologer
                                                  • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                  13 46 2 Mindehøjtidelighed i anledning af 75-årsdagen for Danmark-Ekspeditionens hjemkomst, 1983, på Langelinie.
                                                  • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                  • døde
                                                  • ekspeditionsdeltagere
                                                  • jubilæer
                                                  • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                  13 47  

                                                  Div. om overførsel af administrationen af legatet til Arktisk Institut og om samarbejdet.

                                                  • korrespondance
                                                  • mødereferater
                                                  • notater
                                                   13 48  

                                                   Mindetaleholdt af Søren Thostrup 23. august 2008 i anledning af 100-året for Danmark-Ekspeditionens hjemkomst.

                                                   • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                   • mindesmærker
                                                   • taler
                                                   • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                    13 49  

                                                    Om genstandene fra Brønlunds grav, hjembragt 1963. Inkl. 2 dias af tøjrester (?). (se også lb.nr. 33.2 og 33.3)

                                                    • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                    • døde
                                                    • ekspeditionsdeltagere
                                                    • ekspeditionsudstyr
                                                    • fotografier
                                                    • genstande
                                                    • grave
                                                    • mindesmærker
                                                    • Sirius Patruljen
                                                    • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                    • Brønlund, Jørgen
                                                    13 50  

                                                    Om (ikke realiseret) udgivelse af bog i publikationsserien om Østgrønland (planlagt som nr 9) med landtoninger 1980. Se også lb.nr. 30.

                                                    • bøger
                                                    • kortlægning
                                                    • kystpartier
                                                    • landkort
                                                    • landtoninger
                                                    • sejlads
                                                    • tegninger
                                                    • topografi
                                                     13 51  

                                                     Diverse notater fra Alf Trolle, omkring 1933-35 (meget svært læselige)

                                                     • notater
                                                     • Trolle, Alf
                                                     14 52  

                                                     Legaternes bestyrelsesmedlemmer og oversigt over aktiviteter 1933-69 og bestyrelsesmedlemmer 1986.

                                                     • beretninger
                                                     • bestyrelser
                                                      14 53  

                                                      Oprindelige kartotekskort (i fotokopi) af Danmark-Ekspeditionens arkiv fra 1978

                                                      • kartotekskort
                                                      • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                       14 54  

                                                       Dokumenter vedrørende renovering af og billeder af Høeg Hagens mindeplade på Tveje Merløse Kirkegård ved Holbæk.

                                                       • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                       • døde
                                                       • ekspeditionsdeltagere
                                                       • mindesmærker
                                                       • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                       • Hagen, Niels Peter Høeg
                                                       14 55  

                                                       Om varden og mindepladen på Store Koldewey, Danmark-Ekspeditionens første landgangssted 13.8.1906.

                                                       • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                       • mindesmærker
                                                       • varder
                                                       • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                        14 56  

                                                        Ang. frimærker, platter, maleri (se genstandssamling G0061-001) omhandlende Danmark-Ekspeditionen

                                                        • danmark (skib)
                                                        • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                        • frimærker
                                                        • genstande
                                                        • malerier
                                                        • portrætter
                                                        • skibe
                                                        • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                         14 57  

                                                         Artikelserie om brevveksling i Trollefamilien, Lolland-Falster Fritidsnyt

                                                         • avisartikler
                                                         • aviser
                                                         • breve
                                                         • slægter
                                                          14 58  

                                                          Angående fejring af Alfred Wegener 100 år; Knud Rasmussen 100 år og tidligere landshøvding og leder af Arktisk Institut N. O . Christensen 70 år.

                                                          • fødselsdage
                                                          • A 008, Knud Rasmussen
                                                          • A 121, Niels Otto Christensen
                                                          • A 273, Alfred Wegener
                                                          • A 392, Birte og Niels Otto Christensen
                                                          • Christensen, N.O.
                                                          • Christensen, Niels Otto
                                                          • Rasmussen, Knud
                                                          • Wegener, Alfred
                                                          14 59  

                                                          Fondsregistrering

                                                            14 60  

                                                            Alfabetisk fortegnelse over Danmark-Ekspeditionens medlemmer og familie.

                                                            • danmark-ekspeditionen (1906 08)
                                                            • ekspeditionsdeltagere
                                                            • slægter
                                                            • A 300, Danmark-Ekspeditionen
                                                             14 61  

                                                             Diverse takkebreve

                                                             • breve
                                                             • korrespondance
                                                              14 62  

                                                              Brev om Selskab for Arktisk Teknologi og om mulig tilstedeværelse af luftpudefartøjer (PBY) i Grønnedal.

                                                              • besejling
                                                               14 63  

                                                               Brev fra Peter Freuchen vedr. presseomtale af katastrofale situation på Alfred Wegeners ekspedition, 1931.

                                                               • avisartikler
                                                               • ekspeditioner
                                                               • ekspeditionsdeltagere
                                                               • Wegener Ekspeditionen
                                                               • Freuchen, Peter
                                                               • Wegener, Alfred

                                                               Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis. Søg i vores registrant for at se information om de forskellige dokument-samlinger. Kontakt arkivchef, Jørgen Trondhjem, ved spørgsmål eller kommentarer:

                                                               +45 3231 5055