Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Hans Peter Christian Møller

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

2. november 1810 Helsingør

Død

18. oktober 1845 Rom

Familieforhold

søn af regimentskirurg Joachim Otto Møller (gift med Anna Marie Elisabeth Roholdt); søster gift med inspektør C. S. M. Olrik

Andet

1830 student privat
1837 6. maj cand. theol.; løjtnant ved livkorpset; foretog rejser til Godthaabsegnen 1838 og 1839 for naturforskning
1840 for undersøgelser af Ameralik fjordens Nordboruiner
1843 inspektør Nordgrønland
1845 fratrådt;
strandede sent på efteråret 1843 på Diskos Sydvestkyst og måtte gå til fods ad meget besværlige veje til Godhavn, hvorved hans helbred ødelagdes og han måtte hjemgå med permission 1844

Karriere

År

Sted

Stilling

1843 - 1845 Andet Inspektør

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.