Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Leksikonet præsenterer personer, der var udsendt til Grønland fra 1721 til 1921.

  - 

Svend Sandgreen

Søg efter navn i [Dokumentarkiv] eller [Arktiske billeder]

Født

1734 Sverige

Død

17. februar 1793 København

Ægteskab

1765 Holsteinsborg. Svend Sandgreens datter blev gift med overassistent C. N. Libeck i 1787.

Andet

1759 underbetjent Holsteinsborg
1764 assistent ''for sin skikkelige Opførsels Skyld''
1773 overassistent Godhavn
1783 købmand
1783 efter ansøgning bestyrer af hvalfangeranlægget Fortunebay
1788 fratrådt
1789 hjemgået sammen med sine døtre og svigersøn;
anlagde ''den nye Logie paa Eiland Disco'' (Godhavn); kaldes af O. Høegh Guldborg ''en flittig og duelig Mand'' og fik for Dygtighed i Hvalfangst foruden 2 medailler, en kongelige æresgave bestående af en sølvkaffekande

Kilder

Ostermann, H.: Danske i Grønland i det 18. århundrede. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Kjøbenhavn 1945. Side: 287-291

Karriere

År

Sted

Stilling

1759 - 1764 HOLSTEINBORG / SISIMIUT Betjent (overbetjent/underbetjent)
1764 - 1773 HOLSTEINBORG / SISIMIUT Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1773 - 1783 GODHAVN / QEQERTARSUAQ Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1783 - 1783 GODHAVN / QEQERTARSUAQ Købmand (se også kolonibestyrer/købmand)
1783 - 1788 Andet Anden stilling

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.