Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Introduktion

Formålet med denne base over grønlandske fortællinger er at lette søgningen i den nedskrevne mundtlige overlevering, der er så omfattende, at det kan tage pippet fra enhver begynder. Basens ca. 2280 fortællinger må være repræsentative for deres tid i de forskellige egne af Grønland, og det er min agt, at basen i fremtiden suppleres med manglende samlinger og spredte tryk ved interesserede brugeres hjælp. Alle fortællinger, der foreligger i dansk oversættelse på tryk er blot indskrevet i resumé, der naturligvis ikke kan bruges som kilder. Man må gå til kilden selv, den trykte oversættelse, helst også den grønlandske original hvis den findes.

Af de øvrige fortællinger, dvs. håndskrevne og nogle få der kun er trykt på grønlandsk, er flertallet indskrevet i oversættelse til dansk. Lektor emeritus Christian Berthelsen har foretaget de fleste og nu afdøde Apollo Lynge, Nuuk, en større antal, Grethe Lindenhann nogle få og Signe Åsblom ligeså. Der er huller i mange oversættelser, enten når håndskriften har været utydelig, særpræget dialekt har gjort sig gældende, eller nedskriveren, der kan være den samme som fortælleren, ikke har haft magt over forløbet. Igen er det sikrest at gå til kilden, som regel håndskriftet, forudsat man har de fornødne kundskaber i grønlandsk. Ellers må brugeren gøre opmærksom på manglerne og usikkerhederne i sin formidling.

Download søgemanual som pdf her.

Søgning på Nakinngi, Ejnar gav 1 resultater.

Manden fra Kialêq / Kialeeq

Print
Dokument id:560
Registreringsår:1961
Publikationsår:1963
Arkiv navn:
Fortæller:Nakinngi, Ejnar (Nakínge, Ejnar)
Nedskriver:Rosing, Jens
Mellem-person:
Indsamler:
Titel:Manden fra Kialêq / Kialeeq
Publikationstitel:Sagn og Saga fra Angmagssalik (Jens Rosing)
Tidsskrift:
Omfang:side 51 - 53
Lokalisering:Kûngmîn / Kuummiut / Kuummiit: Tasiilaq / Ammassalik
Note:

Resumé:

Mens en åndemaner er på åndeflugt og hans hjælpeånder på skift

underholder tilhørerne, kommer en mand ind, der ikke er nogen ånd. Han

fortæller om sit land mod nord, Kialeeq, dybt inde i en fjord, hvor

der er rigelig fangst af alle slags, især bjørn. Selv har han en stor

hundeslæde og et spand på otte hunde. Han fortæller om et besøg han

selv engang fik af tre meget store og statelige mænd, der søgte et

overvintringssted. Kialeeq-manden blev henrykt, beværtede dem godt og

underholdt sig med dem hele vinteren. Deres sprog var lidt

fremmedartet men forståeligt. Han fik syet nyt tøj til dem fra inderst

til yderst, da de skulle afsted og fulgte dem fem dage undervejs nordpå,

hvor han dårligt kunne følge med disse store fodgængere på sin slæde.

De skulle rejse endnu mange, mange dage, inden de nåede hjem, og han

har aldrig set dem siden.

Tilhørerne følger Kialeeq-manden ud og ser

ham køre bort over isen på sin store slæde.

 

Hist.: De tre mænd fra det høje nord skulle ifølge J. Rosings

informanter være dorset-folk.

Databasen med myter og sagn er udarbejdet af Birgitte Sonne, f. 4. jan 1936, mag art i religionssociologi, pensioneret fra Afd. for Eskimologi, TORS, KU i 2006. Har forsket i og skrevet om grønlandske myter og sagn i en halv menneskealder - og gør det stadig. Kan nås med spørgsmål på bbsonne81@remove-this.gmail.com.