Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Ny bog fra Trolle Legatet: 'På togt med maleren'

På togt med maleren (udkommer 18. marts 2022)

Aage Bertelsen (1873-1945) er den ene af de to malere, Mylius-Erichsen valgte at tage med på Danmark-Ekspeditionen, så alle ved hjemkomsten to år senere, kunne få et indtryk af det ukendte land. Bertelsen kom fra en malerfamilie på Næstved-egnen. Hans far, Rudolf Bertelsen, var en anerkendt maler og sønnen lærte i en ung alder at male af ham og vennerne Brendekilde og Ring, der kom i huset. Han kom tidligt ud af skolen. Det var ikke noget savn for en ordblind ung mand og lærte at male på Zahrtmanns Malerskole. Zahrtmann tog ham med på en Europa-rejse i 1897. Det førte til nye indtryk og et godt venskab mellem de to. Bertelsens deltagelse på Mylius-Erichsens ekspedition til Nordøstgrønland gjorde et dybt indtryk på maleren, der livet igennem satte stor pris på de oplevelser, naturen gav ham.

For yderligere information kontaktes Arktisk Institut

+45 3231 5055