Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 028
Hjemmestyrekommissionen
Beskrivelse: Materiale fra Hjemmestyrekommissionen.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
 • A 026, Ministeriet for Grønland
 • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
Emneord:
Personer:

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Dokument 1-3 / 1975. Omhandler henholdsvis forhandlingsoplæg og delbetænkning om hjemmestyre, en kort redegørelse for hjemmestyrekommissionens opståen og et notat om Færøernes hjemmestyre.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  1 2  

  Dokument 1-5 / 1976. Omhandler henholdsvis den grønlandske folketingsvalglov, Rigsfællesskabet, beskrivelse af udvalgsstyre og magistratsstyre i danske kommuner og på Færøerne, radio og tv, samt skolevæsen.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  1 3  

  Dokument 6-10 / 1976. Omhandler henholdsvis skolevæsen, erhvervsuddannelse, radio, biblioteksvæsen og folkeskole.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  1 4  

  Dokument 12-15 / 1976. Omhandler henholdsvis lovudkast vedr. radio og fjernsyn, landsrådets administrationsform, pressen og skolen.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  1 5  

  Dokument 16-17 / 1976. Omhandler henholdsvis radio og fjernsyn, samt skolevæsen.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  1 6  

  Dokument 18-20 / 1976. Omhandler henholdsvis opgaver under Ministeriet for Grønland og Kirke- og Justitsministeriet, landsstyreordning og valg til landstinget.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  1 7  

  Dokument 21-22, 24-26 / 1976. Omhandler henholdsvis offentlighedens inddragelse og informering om kommissionens arbejde, indførelse af landsindkomstskat, råstofområdet, hjemmestyrets fremtidige opgaver og valg af landsstyremænd.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  2 8  

  Dokument 27-32 / 1976. Omhandler henholdsvis det færøske hjemmestyre, kommissionsmødet i Jakobshavn i juni 1976, det kulturelle områdets overgang til hjemmestyret, traktatmæssige forpligtelser, landsrådsforhandlinger og råstofproblemerne.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  2 9  

  Dokument 33-36 / 1976. Omhandler henholdsvis arbejds- og socialvæsenet, informations/debatrejsen i september 1976, udtalelse fra statsministeriet og bistandsvirksomhed for grønlændere i Danmark.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  2 10  

  Dokument 37-40 / 1976. Omhandler henholdsvis kommissionens tidsplan, råstofproblemerne, folketingets forhandling ved åbningsdebatten og en redegørelse vedr. ejendomsretten til naturrigdomme og -ressourcer.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  2 11  

  Dokument 1-5 / 1977. Omhandler henholdsvis afgifter, landsstyreordningen, det kommunale selvstyre og dets opgaver, tilskuddende til hjemmestyret og en kommentar fra Knud Hertling vedr. råstofsproblemerne.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  2 12  

  Dokument 6-10 / 1977. Omhandler henholdsvis oliens virkning på den norske økonomi, informations/debatrejse i november 1976, kommunernes styrelse, råstofområdet og fordeling, samt anvendelse af råstofindtægter.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  2 13  

  Dokument 11 / 1977. Indeholder et supplement til dokument 29 / 1976 om det kulturelle områdes overgang til hjemmestyret.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  2 14  

  Dokument 12-14 / 1977. Omhandler supplement til dokument 33 / 1976, responsum fra professor Peter Germer vedr. råstofproblematikken og responsum fra professor Ole Espersen vedr. råstofproblematikken.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  3 15  

  Dokument 15-20 / 1977. Omhandler henholdsvis kompetencefordeling mellem landsstyre og kommuner, overførelse af skolevæsenet til hjemmestyret, folkeafstemning om hjemmestyre, brev fra Isi Foighel vedr. kompetencefordelingen, erhvervsuddannelsen og bistand.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  3 16  

  Dokument 21-24 / 1977. Omhandler henholdsvis tidsplan for kommissionens arbejde, hjemmestyrets omfang og folkeafstemning, sprog og kirken.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  3 17  

  Dokument 25, 27-30 / 1977. Omhandler henholdvis råstoffer og energi i en international kontekst, diverse problemer i forbindelse med kommissionens arbejde, forretningsorden for landstinget, råstofpolitik og brev til professor Foighel vedr. kirken.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  3 18  

  Dokument 31-35 / 1977. Omhandler henholdsvis indkomstbeskatning, anlægsvirksomhed under hjemmestyret, EF, løn- og ansættelsesforhold og råstofordningen.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  3 19  

  Dokument 36-38 / 1977. Indeholder henholdsvis supplement til dok. 19, til dok. 24 og til dok. 10.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  3 20  

  Dokument 40-41, 43-45 / 1977. Omhandler henholdvis udkast til lov om hjemmestyre, artiklen Om Grønland, grønlændere og danskere, informations/debatrejser i Grønland i maj 1977, forslag vedr. erhvervsstøtte og forslag fra Kvindeforeningens Sammenslutning.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  4 21  

  Dokument 46-56 / 1977. Omhandler henholdsvis Hjemmestyrets indførelse og møder herom, udkast til lov om hjemmestyre, EF, KGH, bistandsvirksomhed, svar på brev og statsministerspørgsmål og -svar mht. naturressourcer og EF.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  4 22  

  Dokument 57 / 1977. Indeholder et udkast til betænkning omhandlende hjemmestyret.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  4 23  

  Dokument 57 / 1977. Indeholder bilagene til betænkningsudkastet.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  4 24  

  Dokument 58-61 / 1977. Omhandler henholdsvis lov om mineralske råstoffer, skatter og afgifter, overførsel af opgaver og rapport om informations/debatrejse i oktober 1977.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  4 25  

  Dokument 63 / 1977. Indeholder udkast til betænkning, del 1-4. Resumé af betænkning.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  4 26  

  Dokument 63 / 1977. Indeholder udkast til betænkning, del 5-6.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  4 27  

  Dokument 63 / 1977. Indeholder udkast til betænkning, del 7.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  5 28  

  Dokument 63 / 1977. Indeholder bilag til betænkningsudkast.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  5 29  

  Dokument 63 / 1977. Indeholder bilag til betænkningsudkast.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  5 30  

  Dokument 63 / 1977. Indeholder bilag til betænkningsudkast.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  5 31  

  Dokument 64-67 / 1977. Omhandler henholdsvis forholdet mellem Grønlands landsting og de grønlandske kommuner, Grønlands indre styrelse, socialvæsenet og en orientering om lovudkast om hjemmestyre.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  5 32  

  Dokument 68-72 / 1977. Omhandler henholdsvis administrationen under hjemmestyret, råstofordning, erhvervsområdet, en lov om mineralske råstoffer og et notat om løn- og ansættelsesforhold.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  5 33  

  Dokument 1-5 / 1978. Omhandler henholdsvis etnicitet og ejendomsret, lov om KGH, tilskud til hjemmestyret, kommentar til tidsplanen og definition af begreberne selvstændighed, selvstyre og hjemmestyre.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  5 34  

  Pressemeddelelser 1977-78.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  5 35  

  Stikordsregister vedr. Hjemmestyrekommissionens dokumenter pr 1. juli 1977.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  5 36  

  Lovforslag om hjemmestyret.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960

  Fotosamlingen

  Søg i verdens største samling af historiske fotografier vedrørende Grønland og Arktis

  Dokumentarkivet

  Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis.