Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 025
Grønlandskommissionen 1948-50
Beskrivelse: Materiale fra Grønlandskommissionen 1948-1950. Herunder referater fra og rapporter om emnerne fra underkommissionernes møder.
Giver: Tidl. landshøvding N.O. Christensen
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 026, Ministeriet for Grønland
 • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
 • A 028, Hjemmestyrekommissionen
 • A 121, Niels Otto Christensen
Emneord:
 • Grønlandskommissioner
 • mødereferater
 • rapporter
 • taler
Personer:

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Hovedkommissionsmøde-referater. Fortegnelse over kommissionsmedlemmer og underudvalg.

  • Grønlands Administration
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • mødereferater
  • oversigter
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
  • A 028, Hjemmestyrekommissionen
  • A 121, Niels Otto Christensen
  • A 189, Eske Bruun
  • Brun, Eske
  • Christensen, N.O.
  • Egede, G
  • Simonÿ, Christian Frederik
  1 1 1 Fortegnelse over Hovedkommissionens medlemmer og underudvalg.
  • Grønlandskommissioner
  • oversigter
  • Brun, Eske
  • Christensen, N.O.
  • Egede, G
  • Simonÿ, Christian Frederik
  1 1 2 Ref.nr. 1-13, 1949. Referater af hovedkommissionens møder, inkl. åbningsmødet.
  • Grønlands Administration
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • mødereferater
  • Brun, Eske
  • Christensen, N.O.
  • Egede, G
  • Simonÿ, Christian Frederik
  1 1 3 Ref.nr. 15, 1950. Referat af hovedkommissionens møde.
  • Grønlands Administration
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • mødereferater
  • Egede, G
  1 2  

  Hovedkommissionsmøde-dokumenter.

  • Grønlands Administration
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlandskommissioner
  • rapporter
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
  • A 028, Hjemmestyrekommissionen
  • A 121, Niels Otto Christensen
  • A 189, Eske Bruun
  • A 251, Peter Freuchen
   1 2 1 Dok.nr. 2. Nødvendigheden af at Grønlands befolkning koncentreres noget mere. (Artikel i Atuagagdliutit nr. 1 1948 af G. Egede)
   • avisartikler
   • befolkning
   • byer
   • bygder
   • Grønlands Landsråd
   • Grønlandskommissioner
   • Egede, G
   1 2 2 Dok.nr. 5. Brev fra Peter Freuchen til departementchef H.H. Koch med 4 forslag til grønlandskommissionen.
   • breve
   • Grønlands Administration
   • Grønlandskommissioner
   • Freuchen, Peter
   1 2 3 Dok.nr. 10. Udkast til redegørelse for Den økonomiske politik i Grønland.
   • Grønlands Administration
   • Grønlands Landsråd
   • Grønlandskommissioner
   • redegørelser
   1 2 4 Retteliste til dok.nr. 10.
   • Grønlandskommissioner
   1 2 5 Dok.nr. 11. Memorandum til statsministeren vedrørende et dansk erhvervsmæssigt initiativ i Grønland.
   • Grønlandskommissioner
   • statsministeriet
   1 2 6 Notat
   • Grønlandskommissioner
   1 2 7 Udtalelse fra De grønlandske Landsråd
   • Grønlands Landsråd
   • Grønlandskommissioner
   • samfundsforhold
   • statsministeriet
   1 2 8 Dokument omhandlende nedsættelsen af underkommissioner.
   • Grønlands Administration
   • Grønlands Landsråd
   • Grønlandskommissioner
   1 3  

   Manuskripter til to taler.

    • A 026, Ministeriet for Grønland
    • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
    • A 028, Hjemmestyrekommissionen
    • A 121, Niels Otto Christensen
     1 3 1 Håndskrevet manuskript (måske af N.O. Christensen)
     • Grønlands Administration
     • Grønlands Landsråd
     • Grønlandskommissioner
     • manuskripter
     1 3 2 Maskinskrevet manuskript af fhv. minister Halfdan Hendriksen, juli 1949.
     • Grønlands Administration
     • Grønlands Landsråd
     • Grønlandskommissioner
     1 4  

     Underkommission I (politiske og forvaltningsmæssige forhold) 1948-1950.

     • Grønlands Administration
     • Grønlands Landsråd
     • Grønlandskommissioner
     • A 026, Ministeriet for Grønland
     • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
     • A 028, Hjemmestyrekommissionen
      1 4 1 2 eksemplarer af Betænkning vedrørende de politiske og forvaltningsmæssige forhold, herunder Grønlands stilling i riget og de grønlandske politiske organer.
      • betænkninger
      • Grønlands Administration
      • Grønlandskommissioner
      • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
      2 5  

      Underkommission I (Politiske og forvaltningsmæssige forhold) 1948-1950.

      • Grønlands Administration
      • Grønlands Landsråd
      • Grønlandskommissioner
      • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
      • A 026, Ministeriet for Grønland
      • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
      • A 028, Hjemmestyrekommissionen
       2 5 1 Fortegnelse over medlemmerne i underkommission I.
       • Grønlands Administration
       • Grønlands Landsråd
       • Grønlandskommissioner
       • oversigter
       • Brun, Eske
       • Christensen, N.O.
       • Egede, G
       • Simonÿ, Christian Frederik
       2 5 2 Diverse notater.
       • Grønlandskommissioner
       • notater
       2 5 3 Mødeindkaldelser.
       • Grønlandskommissioner
       • rapporter
       2 5 4 Dok.nr. 1. Kort redegørelse for de gældende politiske og forvaltningsmæssige forhold i Grønland, herunder for Grønlands nuværende stilling i riget, samt en skitsering af de problemer, som i denne forbindelse skal søges løst under kommissionsarbejdet.
       • Grønlands Administration
       • Grønlands Landsråd
       • Grønlandskommissioner
       • kommuneråd
       • redegørelser
       • samfundsforhold
       2 5 5 Dok.nr. 2. Skitsemæssigt forslag til omorganisering af den administrative ledelse i Grønland med henblik på indførelse af en centrallededelse placeret i Grønland samt forslag til eventuelt ændring i Grønlands indrepolitiske struktur.
       • Grønlands Administration
       • Grønlandskommissioner
       2 5 6 Dok.nr. 3. Marinens Bevogtningstjeneste.
       • besejling
       • Grønlandskommissioner
       • sejlads
       • søfart
       2 5 7 Afskrift. Sparekassemidlernes anvendelse for et låneinstitut for boligreformer.
       • afskrifter
       • Grønlandskommissioner
       2 5 8 Bilag. Den grønlandske befolknings fordeling efter erhverv den 31. oktober 1945.
       • befolkning
       • demografi
       • Grønlandskommissioner
       • statistik
       2 5 9 Ref.nr. 1-2 og 4-5, 1949. Referater af underkommission I's møder.
       • Grønlands Administration
       • Grønlands Landsråd
       • Grønlandskommissioner
       • mødereferater
       • Brun, Eske
       • Christensen, N.O.
       • Egede, G
       • Simonÿ, Christian Frederik
       2 5 10 Forespørgsmål og svar angående lejebetaling.
       • Grønlandskommissioner
       2 6  

       Underkommission II (Retssystemet og befolkningens retsstilling) 1948-1950.

       • Grønlands Administration
       • Grønlands Landsråd
       • Grønlandskommissioner
       • A 026, Ministeriet for Grønland
       • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
       • A 028, Hjemmestyrekommissionen
        2 6 1 Betænkning vedrørende retssystemet i Grønland og den grønlandske befolknings retsstilling.
        • betænkninger
        • Grønlands Administration
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        • retsvæsen
        • samfundsforhold
        2 6 2 Betænkning vedr. sundhedsforholdende på Grønland.
        • betænkninger
        • Grønlands Administration
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        • sundhed
        • sundhedsvæsen
        2 6 3 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission II.
        • Grønlands Administration
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        • oversigter
        • Brun, Eske
        • Christensen, N.O.
        2 6 4 Mødeindkaldelser.
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        2 6 5 Referat.
        • Grønlandskommissioner
        • retsvæsen
        • samfundsforhold
        2 6 6 Notat.
        • Grønlandskommissioner
        • notater
        2 6 7 Indlæg til Underkommission II d 16. marts 1949.
        • Grønlands Administration
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        • retsvæsen
        • samfundsforhold
        2 6 8 Orientering vedrørende det nugældende retssystem på Grønland og problemerne i forbindelse med en nyordning af systemet.
        • Grønlands Administration
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        • retsvæsen
        • samfundsforhold
        2 6 9 Statistik over sysselretternes afgørelse i årene 1927-38.
        • Grønlands Administration
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        • retsvæsen
        • samfundsforhold
        • statistik
        2 7  

        Underkommission II (Retssystemet og befolkningens retsstilling) 1948-1950.

        • Grønlands Administration
        • Grønlands Landsråd
        • Grønlandskommissioner
        • A 026, Ministeriet for Grønland
        • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
        • A 028, Hjemmestyrekommissionen
         2 7 1 Dok.nr. 2-4. Omhandler juridiske forhold angående politi og domstole.
         • Grønlands Administration
         • Grønlands Landsråd
         • Grønlandskommissioner
         • retsvæsen
         • samfundsforhold
         2 7 2 Ref.nr. 1-4, 1949. Referater af underkommissionen II's møder.
         • Grønlands Administration
         • Grønlands Landsråd
         • Grønlandskommissioner
         • mødereferater
         • Brun, Eske
         • Christensen, N.O.
         • Egede, G
         • Simonÿ, Christian Frederik
         2 7 3 Notat
         • Grønlandskommissioner
         • notater
         2 7 4 Indlæg af Peter Nielsen omhandlende Adskillelse med hensyn til retsregler og borgerlige rettigheder i Grønland.
         • Grønlands Administration
         • Grønlands Landsråd
         • Grønlandskommissioner
         • samfundsforhold
         2 7 5 Bemærkninger af Leif R. Hagensen til Peter Nielsens indlæg.
         • Grønlands Administration
         • Grønlands Landsråd
         • Grønlandskommissioner
         • samfundsforhold
         2 8  

         Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.

         • Grønlands Administration
         • Grønlands Landsråd
         • Grønlandskommissioner
         • A 026, Ministeriet for Grønland
         • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
         • A 028, Hjemmestyrekommissionen
          2 8 1 Betænkning vedrørende boligbyggeri i Grønland i to versioner.
          • betænkninger
          • boligforhold
          • Grønlands Administration
          • Grønlands Landsråd
          • Grønlandskommissioner
          2 8 2 Beregninger af årlige udgifter til grønlandske afbundne træhuse med forskellige former for statsstøtte.
          • boligforhold
          • Grønlands Administration
          • Grønlands Landsråd
          • Grønlandskommissioner
          • statistik
          2 8 3 Byggeudvalget, dok.nr. 1. Sparekassemidlernes anvendelse for et låneinstitut for boligreformer.
          • boligforhold
          • Grønlands Administration
          • Grønlands Landsråd
          • Grønlandskommissioner
          • lån
          2 8 4 Diverse oversigter.
          • boligforhold
          • både
          • Grønlands Administration
          • Grønlands Landsråd
          • Grønlandskommissioner
          • kirker
          • lån
          • oversigter
          • skoler
          2 9  

          Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.

          • Grønlands Administration
          • Grønlands Landsråd
          • Grønlandskommissioner
          • A 026, Ministeriet for Grønland
          • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
          • A 028, Hjemmestyrekommissionen
           2 9 1 Mødeindkaldelse
           • Grønlands Administration
           • Grønlands Landsråd
           • Grønlandskommissioner
           2 9 2 Betænkning vedrørende socialforsorgen i Grønland
           • betænkninger
           • Grønlands Administration
           • Grønlands Landsråd
           • Grønlandskommissioner
           • samfundsforhold
           2 9 3 Socialudvalget, dok.nr. 1. Socialforsorg i Grønland.
           • Grønlands Administration
           • Grønlands Landsråd
           • Grønlandskommissioner
           • redegørelser
           2 10  

           Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.

           • Grønlands Administration
           • Grønlands Landsråd
           • Grønlandskommissioner
           • A 026, Ministeriet for Grønland
           • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
           • A 028, Hjemmestyrekommissionen
            2 10 1 Betænkning vedr. sundhedsforholdende på Grønland.
            • betænkninger
            • Grønlands Administration
            • Grønlands Landsråd
            • Grønlandskommissioner
            • sundhed
            • sundhedsvæsen
            • sygdomme
            • sygehuse
            • tuberkulosebekæmpelse
            3 11  

            Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.

            • Grønlands Administration
            • Grønlands Landsråd
            • Grønlandskommissioner
            • A 026, Ministeriet for Grønland
            • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
            • A 028, Hjemmestyrekommissionen
             3 11 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission III
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • oversigter
             • Brun, Eske
             • Christensen, N.O.
             • Egede, G
             • Simonÿ, Christian Frederik
             3 11 2 Mødeindkaldelser
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             3 11 3 Bilag nr. 1. For tiden skal de grønlandske læger afgive følgende indberetninger m.m.
             • bilag
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • læger
             3 11 4 Dok. 2. Nødvendigheden af at Grønlands befolkning koncentreres noget mere.
             • avisartikler
             • byer
             • bygder
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • Egede, G
             3 11 5 Dok. 3. Nogle betragtninger over lægelige- sociale forhold i tilslutning til kommissionsarbejdet.
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • læger
             • sundhedsvæsen
             3 11 6 Dok. 4. Foredrag i Grønlandske Selskab 13. marts 1947. Erfaringer og problemer gennem 24 års lægevirksomhed i Grønland.
             • foredrag
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • læger
             • sundhedsvæsen
             3 11 7 Notat
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • notater
             3 11 8 Ref.nr. 1-3. 1949. Referater af underkommission III's møder.
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • mødereferater
             • Brun, Eske
             • Christensen, N.O.
             • Egede, G
             • Simonÿ, Christian Frederik
             3 11 9 Bilag 1. Arkitekt O. Himmelstrups redegørelse ved mødet i underkommission III den 9. februar 1949.
             • arkitektur
             • bebyggelse
             • boliger
             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • redegørelser
             3 12  

             Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.

             • Grønlands Administration
             • Grønlands Landsråd
             • Grønlandskommissioner
             • A 026, Ministeriet for Grønland
             • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
             • A 028, Hjemmestyrekommissionen
              3 12 1 Notat
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              • notater
              3 12 2 Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål, herunder fremme af det private byggeri.
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              • sundhedsvæsen
              3 12 3 Brev til Landsfoged Christensen
              • breve
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              • Christensen, N.O.
              3 12 4 Nogle betragtninger over lægelige- sociale forhold i tilslutning til kommissionsarbejdet.
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              3 12 5 Godthaab Lægeembede. Brev til alle hustande i Sydgrønland.
              • breve
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              • hygiejne
              3 12 6 Dok. 4. Den grønlandske by.
              • avisartikler
              • byer
              • bygder
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              3 12 7 Rettelser og tilføjelser til udkast til betænkning om sundhedsforholdende på Grønland, vedtaget i møde i underkommission III tirsdag den 3. maj 1949.
              • betænkninger
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              3 12 8 Beretninger vedrørende Grønlands Styrelse. Beretning fra den af sundhedsstyrelsen til Grønland udsendte lægeekspedition 1947-48.
              • betænkninger
              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              • hygiejne
              • jordemødre
              • læger
              • seksualitet
              • sundhed
              • tuberkulose
              3 13  

              Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.

              • Grønlands Administration
              • Grønlands Landsråd
              • Grønlandskommissioner
              • A 026, Ministeriet for Grønland
              • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
              • A 028, Hjemmestyrekommissionen
               3 13 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission IV
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               • oversigter
               • Brun, Eske
               • Christensen, N.O.
               • Egede, G
               • Simonÿ, Christian Frederik
               3 13 2 Mødeindkaldelser
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 3 Overvejelser med hensyn til den private kapitals indslag i det grønlandske erhvervsliv.
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 4 Fiskeriudvalget, dok.nr. 2. Arbejdsydelse for fremstilling af 3 tons torskefilet og 3 tons saltfisk.
               • fiskeri
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 5 Forsyningsudvalget, dok.nr. 1. Emneliste for de videre forhandlinger i forsyningsudvalget.
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 6 Forsyningsudvalget, dok.nr. 2. Problemer vedrørende oprettelse af transithavne i Grønland.
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 7 Dok.nr. 2. Pris- og lønforhold i Danmark og Grønland.
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               • lønforhold
               3 13 8 Dok.nr. 3. Nogle betragtninger vedrørende den fremtidige organisation af det grønlandske erhvervsliv i tilknytning til de på mødet i underkommission IV fremsatte udtalelser.
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 9 Ref.nr. 1, 2 og 5, 1949. Referater af møder i underkommission IV.
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               • mødereferater
               • Brun, Eske
               • Christensen, N.O.
               • Egede, G
               • Simonÿ, Christian Frederik
               3 13 10 Den økonomiske virksomhed, befolkningens erhverv og deres fremme. Produktionens behandling og afsætning. Forsyningstjenesten. Monopolet.
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 11 Organisationen af det grønlandske erhvervsliv
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               3 13 12 Udnyttelse af de grønlandske mineralforekomster
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               • minedrift
               3 13 13 Betænkning vedrørende kul- og marmorbrydning i Grønland
               • betænkninger
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               • kul
               • marmor
               • minedrift
               3 13 14 Notat
               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               • notater
               3 14  

               Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.

               • Grønlands Administration
               • Grønlands Landsråd
               • Grønlandskommissioner
               • A 026, Ministeriet for Grønland
               • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
               • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                3 14 1 Udkast til betænkning vedrørende den grønlandske forsyningstjeneste.
                • betænkninger
                • Grønlands Administration
                • Grønlands Landsråd
                • Grønlandskommissioner
                3 15  

                Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.

                • Grønlands Administration
                • Grønlands Landsråd
                • Grønlandskommissioner
                • A 026, Ministeriet for Grønland
                • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                 3 15 1 2' udkast til betænkning vedrørende den grønlandske forsyningstjeneste.
                 • betænkninger
                 • Grønlands Administration
                 • Grønlands Landsråd
                 • Grønlandskommissioner
                 4 16  

                 Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.

                 • Grønlands Administration
                 • Grønlands Landsråd
                 • Grønlandskommissioner
                 • A 026, Ministeriet for Grønland
                 • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                 • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                  4 16 1 Betænkningsudkast vedr. den grønlandske forsyningstjeneste.
                  • betænkninger
                  • Grønlands Administration
                  • Grønlands Landsråd
                  • Grønlandskommissioner
                  4 17  

                  Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.

                  • Grønlands Administration
                  • Grønlands Landsråd
                  • Grønlandskommissioner
                  • A 026, Ministeriet for Grønland
                  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                  • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                   4 17 1 Mødeindkaldelse
                   • Grønlands Administration
                   • Grønlands Landsråd
                   • Grønlandskommissioner
                   4 17 2 Fåre- og landbrugsudvalget, dok.nr. 1. Den grønlandske fåreavl m.m.
                   • fåreavl
                   • Grønlands Administration
                   • Grønlands Landsråd
                   • Grønlandskommissioner
                   4 17 3 Udkast til betænkning vedrørende den grønlandske fåreavl m.m.
                   • betænkninger
                   • fåreavl
                   • Grønlands Administration
                   • Grønlands Landsråd
                   • Grønlandskommissioner
                   4 18  

                   Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.

                   • Grønlands Administration
                   • Grønlands Landsråd
                   • Grønlandskommissioner
                   • A 026, Ministeriet for Grønland
                   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                   • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                    4 18 1 Betænkningsudkast vedrørende det grønlandske fiskeri.
                    • betænkninger
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 2 Forslag angående næringsbeviser.
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 3 Fiskeriudvalget, dok.nr. 1. Oplysninger vedrørende a/s færøske fiskerskibe.
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 4 Fiskeriudvalget, dok.nr. 2. Arbejdsydelse for fremstilling af 3 tons torskefilet og 3 tons saltfisk.
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 5 Fiskeriudvalget, dok.nr. 3. Overslag over driftsudgifter for et 10-tons motorfartøj i grønlandsfiskeriet. Hovedredskab langliner, men desuden anvendes nogle få torskeruser og lejlighedsvis rejetrawl.
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 6 Fiskeriudvalget, dok.nr. 4. Beddinger i Grønland.
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 7 Fiskeriudvalget, dok.nr. 5. Financieringsplan for grønlandske fiskekuttere.
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 8 Fiskeriudvalget, dok.nr. 6. Rentabilitetsopstilling for en torskefilletfabrik med lynfrysningsanlæg i Grønland.
                    • fiskeri
                    • fiskerierhverv
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 18 9 Mødeindkaldelse.
                    • Grønlands Administration
                    • Grønlands Landsråd
                    • Grønlandskommissioner
                    4 19  

                    Underkommission IV (Den økonomiske virkesomhed) 1948-1950.

                    • Grønlandskommissioner
                    • A 026, Ministeriet for Grønland
                    • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                    • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                     4 19 1 Mødeindkaldelse
                     • Grønlands Administration
                     • Grønlands Landsråd
                     • Grønlandskommissioner
                     4 19 2 Retteliste til betænkningsudkastet vedrørende den grønlandske fåreavl m.m.
                     • betænkninger
                     • fåreavl
                     • fårehold
                     • Grønlands Administration
                     • Grønlands Landsråd
                     • Grønlandskommissioner
                     4 19 3 Retteliste til betænkningsudkastet vedrørende den grønlandske forsyningstjeneste.
                     • betænkninger
                     • Grønlands Administration
                     • Grønlands Landsråd
                     • Grønlandskommissioner
                     4 19 4 Retteliste til betænkningsudkastet vedrørende det grønlandske fiskeri.
                     • betænkninger
                     • fiskeri
                     • fiskerierhverv
                     • Grønlands Administration
                     • Grønlands Landsråd
                     • Grønlandskommissioner
                     4 19 5 Ref.nr. 3. Referat af mødet i underkommission IV den 7. juli 1949 på Rigsdagen.
                     • Grønlands Administration
                     • Grønlands Landsråd
                     • Grønlandskommissioner
                     • mødereferater
                     • Brun, Eske
                     • Egede, G
                     4 19 6 Udkast til Betænkning vedrørende det grønlandske fiskeri.
                     • betænkninger
                     • fiskeri
                     • fiskerierhverv
                     • Grønlands Administration
                     • Grønlands Landsråd
                     • Grønlandskommissioner
                     4 20  

                     Underkommission V (Mineralogiske undersøgelser) 1948-1950.

                     • Grønlands Administration
                     • Grønlands Landsråd
                     • Grønlandskommissioner
                     • A 026, Ministeriet for Grønland
                     • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                     • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                      4 20 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission V.
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • oversigter
                      • Brun, Eske
                      • Christensen, N.O.
                      • Simonÿ, Christian Frederik
                      4 20 2 Mødeindkaldelser.
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      4 20 3 Notat / skitse af satitisk natur.
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • notater
                      4 20 4 Afskrift af brev til Departementchef H.H. Koch fra J.O.B. Petersen angående medlemmerne i underkommission V.
                      • afskrifter
                      • breve
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      4 20 5 Fortroligt. Afskrift. Blyforekomsterne ved Mestervig, Østgrønland.
                      • afskrifter
                      • bly
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • minedrift
                      4 20 6 Udkast til betænkning vedrørende mineralogiske undersøgelser og anden videnskablig virksomhed i Grønland.
                      • betænkninger
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • minedrift
                      4 20 7 Dok.nr. 2. Oversigt over marmorbrydningen i Grønland i perioden 1933-40.
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • marmor
                      4 20 8 Dok.nr. 3. Skrivelse af 6. april 1949 fra ingeniør J.O.B. Petersen til Departementschef H.H. Koch.
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • marmor
                      • råstoffer
                      4 20 9 Ref.nr. 1-3, 1949. Referater af møder i underkommission V.
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • mødereferater
                      • Brun, Eske
                      • Christensen, N.O.
                      • Egede, G
                      • Simonÿ, Christian Frederik
                      4 20 10 Oversigt over hvilke videnskabsmænd der arbejder i Grønland
                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • oversigter
                      5 21  

                      Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.

                      • Grønlands Administration
                      • Grønlands Landsråd
                      • Grønlandskommissioner
                      • A 026, Ministeriet for Grønland
                      • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                      • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                       5 21 1 Kulturelle forhold - herunder kirke, skole, radio, presse m.v.
                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       • kirke- og undervisningsvæsenet
                       • radio
                       • skolevæsen
                       5 21 2 Skoleudvalget, dok.nr. 1. Den grønlandske skoles nuværende organisation (styrelse og tilsyn).
                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       • skolevæsen
                       5 21 3 Kirke- og skoleudvalget, dok.nr. 4. Læseplaner for Ungdomsskolerne i Grønland - de "højere skoler"
                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       • skolevæsen
                       • uddannelse
                       5 21 4 Kirke- og skoleudvalget, dok.nr. 8. Notater fra samtaler i Oslo vedr. undervisningssproget og andre forhold i de samiske (lappiske) skoler i Finmarken, Nordnorge.
                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       • samer
                       • skolevæsen
                       5 21 5 Betænkning vedr. kulturelle forhold i Grønland.
                       • betænkninger
                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       • radio
                       • skolevæsen
                       • uddannelse
                       5 21 6 Bilag.
                       • bilag
                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       5 21 7 Bemærkninger angående kirke- og skoleudvalgets betænkning.
                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       5 22  

                       Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.

                       • Grønlands Administration
                       • Grønlands Landsråd
                       • Grønlandskommissioner
                       • A 026, Ministeriet for Grønland
                       • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                       • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                        5 22 1 Forhandlinger om Skole- og Kirke-forhold.
                        • forhandlingsprotokoller
                        • Grønlands Administration
                        • Grønlands Landsråd
                        • Grønlandskommissioner
                        • kirke- og undervisningsvæsenet
                        • skolevæsen
                        5 22 2 Betænkning vedr. det grønlandske skolevæsen.
                        • betænkninger
                        • Grønlands Administration
                        • Grønlands Landsråd
                        • Grønlandskommissioner
                        • skolevæsen
                        5 23  

                        Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.

                        • Grønlands Administration
                        • Grønlands Landsråd
                        • Grønlandskommissioner
                        • A 026, Ministeriet for Grønland
                        • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                        • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                         5 23 1 Dok.nr. 2 Grønlands radiofoni og "Grønlandsposten".
                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         • radio
                         5 23 2 Arbejdsudvalget for kulturelle anliggende, dok. nr. 4. Omhandler grønlandsk radio.
                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         • radio
                         5 23 3 Arbejdsudvalget for kulturelle anliggende, dok. nr. 5. Orientering vedr. Lærlingeuddannelse i Grønland.
                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         • skolevæsen
                         5 23 4 Ref.nr. 3-4, 1949. Referater af møder i underkommission VI.
                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         • mødereferater
                         • skolevæsen
                         • Brun, Eske
                         • Christensen, N.O.
                         • Egede, G
                         • Simonÿ, Christian Frederik
                         5 23 5 Betænkning vedr. den grønlandske kirke.
                         • betænkninger
                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         • kirke- og undervisningsvæsenet
                         5 23 6 Retteliste til betænkning vedr. den grønlandske kirke.
                         • betænkninger
                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         • kirke- og undervisningsvæsenet
                         5 23 7 Mødeindkaldelse.
                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         5 24  

                         Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.

                         • Grønlands Administration
                         • Grønlands Landsråd
                         • Grønlandskommissioner
                         • A 026, Ministeriet for Grønland
                         • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                         • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                          5 24 1 Dok.nr. 2. Orientering vedrørende kulturelle opgaver i Grønland.
                          • Grønlands Administration
                          • Grønlands Landsråd
                          • Grønlandskommissioner
                          5 24 2 Arbejdsudvalget for kulturelle anliggende, dok.nr. 3. Oplysninger om Sydgrønlands bogtrykkeri f.å. 1947-48.
                          • bogtrykkerier
                          • bøger
                          • Grønlands Administration
                          • Grønlands Landsråd
                          • Grønlandskommissioner
                          5 24 3 Betænkning vedr. det grønlandske skolevæsen.
                          • betænkninger
                          • Grønlands Administration
                          • Grønlands Landsråd
                          • Grønlandskommissioner
                          • skolevæsen
                          5 25  

                          Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.

                          • Grønlands Administration
                          • Grønlands Landsråd
                          • Grønlandskommissioner
                          • A 026, Ministeriet for Grønland
                          • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                          • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                           5 25 1 Bilag 1. Udkast til læseplaner m.m. for ungdomsskolerne i Grønland - de "højere skoler", udarbejdet af efterskoleforstander M. Gam.
                           • bilag
                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           • skolevæsen
                           5 25 2 Bilag 2. Udkast til plan for husmoderskoler udarbejdet af efterskoleforstander M. Gam.
                           • bilag
                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           5 25 3 Bilag 3. Overslag over driftsudgifter i forbindelse med forslaget om udvidelse af skolevæsnets personale i Grønland.
                           • bilag
                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           • skolevæsen
                           5 25 4 Bilag 4. Over slag over byggearbejder, som forudsættes i betænkningen (incl. inventar). Realskolen (højskolen) og seminariet ved Godthåb.
                           • bilag
                           • bygninger
                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           • skolevæsen
                           5 25 5 Bilag 5. Overslag over stigningen i årlige driftsudgifter som følge af betænkningens forslag.
                           • bilag
                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           • skolevæsen
                           5 25 6 Mødeindkaldelse.
                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           5 25 7 Betænkning vedr. det grønlandske skolevæsen.
                           • betænkninger
                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           • skolevæsen
                           5 26  

                           Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.

                           • Grønlands Administration
                           • Grønlands Landsråd
                           • Grønlandskommissioner
                           • A 026, Ministeriet for Grønland
                           • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                           • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                            5 26 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission VI
                            • Grønlands Administration
                            • Grønlands Landsråd
                            • Grønlandskommissioner
                            • oversigter
                            • Brun, Eske
                            • Christensen, N.O.
                            • Egede, G
                            • Simonÿ, Christian Frederik
                            5 26 2 Mødeindkaldelser.
                            • Grønlands Administration
                            • Grønlands Landsråd
                            • Grønlandskommissioner
                            5 26 3 Notat.
                            • Grønlands Administration
                            • Grønlands Landsråd
                            • Grønlandskommissioner
                            • notater
                            5 26 4 Kirke- skoleudvalget, dok.nr. 7.
                            • Grønlands Administration
                            • Grønlands Landsråd
                            • Grønlandskommissioner
                            • kirke- og undervisningsvæsenet
                            • skolevæsen
                            5 26 5 Ref.nr. 1-2, 1949. Referater af underkommission VI's møder. Bilag til ref.nr. 2.
                            • bilag
                            • Grønlands Administration
                            • Grønlands Landsråd
                            • Grønlandskommissioner
                            • mødereferater
                            • Brun, Eske
                            • Christensen, N.O.
                            • Egede, G
                            • Simonÿ, Christian Frederik
                            5 26 6 Betænkning afgivet af det af Grønlands Styrelse nedsatte Udvalg vedrørende den grønlandske Kirke og Skole.
                            • betænkninger
                            • Grønlands Administration
                            • Grønlands Landsråd
                            • Grønlandskommissioner
                            • kirke- og undervisningsvæsenet
                            • skolevæsen
                            6 27  

                            Underkommission VII (Teknisk organisation) 1948-1950.

                            • Grønlandskommissioner
                            • A 026, Ministeriet for Grønland
                            • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                            • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                             6 27 1 Mødeindkaldelse.
                             • Grønlands Administration
                             • Grønlands Landsråd
                             • Grønlandskommissioner
                             6 27 2 Notat omhandlende håndværkere.
                             • Grønlands Administration
                             • Grønlands Landsråd
                             • Grønlandskommissioner
                             6 27 3 Manuskript til radioudtalelse.
                             • Grønlands Administration
                             • Grønlands Landsråd
                             • Grønlandskommissioner
                             • manuskripter
                             • radio
                             6 27 4 Betænkning vedr. teknisk organisation. 2. udkast.
                             • betænkninger
                             • Grønlands Administration
                             • Grønlands Landsråd
                             • Grønlandskommissioner
                             • samfundsforhold
                             6 28  

                             Underkommission VII (Teknisk organisation) 1948-1950.

                               6 28 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission VII.
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               • oversigter
                               • Brun, Eske
                               • Christensen, N.O.
                               • Egede, G
                               • Simonÿ, Christian Frederik
                               6 28 2 Bilag 4. Oversigt over den tekniske administrations hierarki.
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               • oversigter
                               6 28 3 Mødeindkaldelser.
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               6 28 4 Betænkning vedr. teknisk organisation. 1. udkast.
                               • betænkninger
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               • samfundsforhold
                               6 28 5 Dok.nr. 2. Omhandler udarbejdelsen af rammer for den tekniske indsats i Grønland.
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               • samfundsforhold
                               6 28 6 Dok.nr. 3. Oversigt over Grønlands trafikale forhold og de i forbindelse dermed opståede problemer.
                               • flyvning
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               • sejlads
                               6 28 7 Dokument omhandlende den tekniske organisation.
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               • samfundsforhold
                               6 28 8 Afskrift. Forundersøgelser vedrørende mulighederne for etablering af lufttrafik på Grønland.
                               • afskrifter
                               • flyvning
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               6 28 9 Ref.nr. 1-2, 1949. Referater af underkommission VII's møder.
                               • Grønlands Administration
                               • Grønlands Landsråd
                               • Grønlandskommissioner
                               • mødereferater
                               • Brun, Eske
                               • Christensen, N.O.
                               • Egede, G
                               • Simonÿ, Christian Frederik
                               6 29  

                               Underkommission VIII (Lønningssystem og personalepolitik) 1948-1950.

                               • Grønlandskommissioner
                               • A 026, Ministeriet for Grønland
                               • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                               • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                                6 29 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission VIII.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                • oversigter
                                • Brun, Eske
                                • Christensen, N.O.
                                • Egede, G
                                • Simonÿ, Christian Frederik
                                6 29 2 Mødeindkaldelse.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                6 29 3 Notat.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                • notater
                                6 29 4 Dokument omhandlende lønningssystemet.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                • lønforhold
                                6 29 5 Dok.nr. 2. Oversigt over nogle hovedproblemer i forbindelse med tilrettelæggelsen af den fremtidige lønnings- og personalepolitik indenfor den grønlandske forvaltning.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                • lønforhold
                                6 29 6 Dok.nr. 3. Lønningssystemet og personalepolitik. De vigtigste nugældende lønningsbestemmelser vedrørende den grønlandske administration.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                • lønforhold
                                6 29 7 Dok.nr. 4. Henvendelse fra Hovedbestyrelsen for Bestillingsforeningen i Grønland.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                6 29 8 Ref.nr. 1-5, 1949. Referater af underkommission VIII's møder.
                                • Grønlands Administration
                                • Grønlands Landsråd
                                • Grønlandskommissioner
                                • mødereferater
                                • Brun, Eske
                                • Christensen, N.O.
                                • Egede, G
                                • Simonÿ, Christian Frederik
                                6 30  

                                Underkommission IX (Scoresbysund, Angmagssalik og Thule) 1948-1950.

                                • Grønlandskommissioner
                                • A 026, Ministeriet for Grønland
                                • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                                • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                                 6 30 1 Indlæg af N.O.C. omhandlende Thule og Østgrønland
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • Thule
                                 • Østgrønland
                                 • Christensen, N.O.
                                 6 30 2 Kopi af Thule-overdragelsesdokumentet.
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • statsministeriet
                                 • Rasmussen, Knud
                                 6 30 3 Dokument omhandlende afholdelse af Fangerrådsmøde.
                                 • Grønlandskommissioner
                                 6 30 4 Referat af samtale omhandlende Thules eventuelle inkl. i forhandlingerne.
                                 • Grønlands Administration
                                 • Grønlands Landsråd
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • mødereferater
                                 • Thule
                                 6 30 5 Afskrift. Omhandler den kommende oprettelse af den amerikanske meterologiske station ved Thule.
                                 • afskrifter
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • Thule
                                 • Thule Air Base
                                 6 30 6 Dok.nr. 2. Thule.
                                 • Grønlands Administration
                                 • Grønlands Landsråd
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • Thule
                                 6 30 7 Dok.nr. 3. Skrivelse af 16/2 1949 fra præsten i Thule til landsfogeden i Nordgrønland samt skrivelse af 1/3 1949 fra fangerrådsformanden til samme landsfoged.
                                 • Grønlands Administration
                                 • Grønlands Landsråd
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • Thule
                                 6 30 8 Dok.nr. 4. Oversigt over befolkningsudviklingen og den økonomiske udvikling m.v. i Angmassalik, Scoresbysund med tilgrænsede områder samt i Thule.
                                 • befolkning
                                 • demografi
                                 • Grønlands Administration
                                 • Grønlands Landsråd
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • samfundsforhold
                                 • statistik
                                 • Thule
                                 • Østgrønland
                                 6 30 9 Henvendelse fra Torben Krogh til N.O. Christensen omhandlende Thule
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • Thule
                                 • Christensen, N.O.
                                 6 30 10 Dokument omhandlende Nogle bemærkninger om Kap York stationen Thule + bilag.
                                 • Grønlands Administration
                                 • Grønlands Landsråd
                                 • Grønlandskommissioner
                                 • Thule
                                 6 31  

                                 Underkommission IX (Scoresbysund, Angmagssalik og Thule) 1948-1950.

                                 • Grønlandskommissioner
                                 • A 026, Ministeriet for Grønland
                                 • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                                 • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                                  6 31 1 Dokument. Nogle Bemærkninger om Kap York Stationen Thule af overretssagfører Rudolf Sand, stationens administrator + Bilag.
                                  • Grønlandskommissioner
                                  • samfundsforhold
                                  • Thule
                                  6 32  

                                  Underkommission IX (Scoresbysund, Angmagssalik og Thule) 1948-1950.

                                  • Grønlandskommissioner
                                  • A 026, Ministeriet for Grønland
                                  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                                  • A 028, Hjemmestyrekommissionen
                                   6 32 1 Fortegnelse over medlemmerne i underkommission IX.
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • oversigter
                                   • Brun, Eske
                                   • Christensen, N.O.
                                   • Egede, G
                                   • Simonÿ, Christian Frederik
                                   6 32 2 Notater
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • notater
                                   6 32 3 Kundgørelser vedrørende Grønlands Styrelse. Nr. 3, 1947. Administrative Bestemmelser for Østgrønland.
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Østgrønland
                                   6 32 4 Telegram fra Thule til Grønlands Styrelse
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Thule
                                   6 32 5 Mødeindkaldelser
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   6 32 6 Retteliste til udkast til betænkning vedrørende Østgrønland og Thule.
                                   • betænkninger
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Thule
                                   • Østgrønland
                                   6 32 7 Dokumenter omhandlende Thule
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Thule
                                   6 32 8 Instrux for Handelsbestyren og det øvrige i Administrationens Tjeneste stående Personale ved det nye Handelssted på Grønlands Østkyst.
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • instrukser
                                   • Østgrønland
                                   6 32 9 Dokumenter omhandlende valgregler i Thule.
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Thule
                                   6 32 10 Indlæg til Kommissionen.
                                   • Grønlandskommissioner
                                   6 32 11 Ref.nr. 1 og 3, 1949. Referater af underkommission IX's møder.
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • mødereferater
                                   • Brun, Eske
                                   • Christensen, N.O.
                                   • Egede, G
                                   • Simonÿ, Christian Frederik
                                   6 32 12 Dok.nr. 1. Angmassalik, Scoresbysund og Thule. Kort redegørelse for de gældende bestemmelser vedrørende ovennævnte områder.
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Thule
                                   • Østgrønland
                                   6 32 13 Dok.nr. 4. Detaljeret redegørelse for Østgrønland og Thule.
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Thule
                                   • Østgrønland
                                   6 32 14 Retteliste til dok.nr. 4 vedrørende Østgrønland og Thule.
                                   • Grønlands Administration
                                   • Grønlands Landsråd
                                   • Grønlandskommissioner
                                   • Thule
                                   • Østgrønland
                                   6 33  

                                   Fortegnelse over litteratur om Grønland.

                                   • Grønlandskommissioner
                                   • A 026, Ministeriet for Grønland
                                   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
                                   • A 028, Hjemmestyrekommissionen