Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 025
Grønlandskommissionen 1948-50
Beskrivelse: Materiale fra Grønlandskommissionen 1948-1950. Herunder referater fra og rapporter om emnerne fra underkommissionernes møder.
Giver: Tidl. landshøvding N.O. Christensen
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
 • A 026, Ministeriet for Grønland
 • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
 • A 028, Hjemmestyrekommissionen
 • A 121, Niels Otto Christensen
Emneord:
Personer:

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Hovedkommissionsmøde-referater. Fortegnelse over kommissionsmedlemmer og underudvalg.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
  • A 028, Hjemmestyrekommissionen
  • A 121, Niels Otto Christensen
  • A 189, Eske Bruun
  Relaterede personer til dette løbenummer
  1 1 1 Fortegnelse over Hovedkommissionens medlemmer og underudvalg.


  Relaterede personer til denne enhed
  1 1 2 Ref.nr. 1-13, 1949. Referater af hovedkommissionens møder, inkl. åbningsmødet.


  Relaterede personer til denne enhed
  1 1 3 Ref.nr. 15, 1950. Referat af hovedkommissionens møde.


  Relaterede personer til denne enhed
  1 2  

  Hovedkommissionsmøde-dokumenter.


  Relaterede fonde til dette løbenummer:
  • A 026, Ministeriet for Grønland
  • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
  • A 028, Hjemmestyrekommissionen
  • A 121, Niels Otto Christensen
  • A 189, Eske Bruun
  • A 251, Peter Freuchen

  1 2 1 Dok.nr. 2. Nødvendigheden af at Grønlands befolkning koncentreres noget mere. (Artikel i Atuagagdliutit nr. 1 1948 af G. Egede)


  Relaterede personer til denne enhed
  1 2 2 Dok.nr. 5. Brev fra Peter Freuchen til departementchef H.H. Koch med 4 forslag til grønlandskommissionen.


  Relaterede personer til denne enhed
  1 2 3 Dok.nr. 10. Udkast til redegørelse for Den økonomiske politik i Grønland.  1 2 4 Retteliste til dok.nr. 10.  1 2 5 Dok.nr. 11. Memorandum til statsministeren vedrørende et dansk erhvervsmæssigt initiativ i Grønland.  1 2 6 Notat  1 2 7 Udtalelse fra De grønlandske Landsråd  1 2 8 Dokument omhandlende nedsættelsen af underkommissioner.  1 3  

  Manuskripter til to taler.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen
   • A 121, Niels Otto Christensen

   1 3 1 Håndskrevet manuskript (måske af N.O. Christensen)   1 3 2 Maskinskrevet manuskript af fhv. minister Halfdan Hendriksen, juli 1949.   1 4  

   Underkommission I (politiske og forvaltningsmæssige forhold) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   1 4 1 2 eksemplarer af Betænkning vedrørende de politiske og forvaltningsmæssige forhold, herunder Grønlands stilling i riget og de grønlandske politiske organer.

   Relaterede fonde til denne enhed:
   • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50

   2 5  

   Underkommission I (Politiske og forvaltningsmæssige forhold) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 025, Grønlandskommissionen 1948-50
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   2 5 1 Fortegnelse over medlemmerne i underkommission I.


   Relaterede personer til denne enhed
   2 5 2 Diverse notater.   2 5 3 Mødeindkaldelser.   2 5 4 Dok.nr. 1. Kort redegørelse for de gældende politiske og forvaltningsmæssige forhold i Grønland, herunder for Grønlands nuværende stilling i riget, samt en skitsering af de problemer, som i denne forbindelse skal søges løst under kommissionsarbejdet.   2 5 5 Dok.nr. 2. Skitsemæssigt forslag til omorganisering af den administrative ledelse i Grønland med henblik på indførelse af en centrallededelse placeret i Grønland samt forslag til eventuelt ændring i Grønlands indrepolitiske struktur.   2 5 6 Dok.nr. 3. Marinens Bevogtningstjeneste.   2 5 7 Afskrift. Sparekassemidlernes anvendelse for et låneinstitut for boligreformer.   2 5 8 Bilag. Den grønlandske befolknings fordeling efter erhverv den 31. oktober 1945.   2 5 9 Ref.nr. 1-2 og 4-5, 1949. Referater af underkommission I's møder.


   Relaterede personer til denne enhed
   2 5 10 Forespørgsmål og svar angående lejebetaling.   2 6  

   Underkommission II (Retssystemet og befolkningens retsstilling) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   2 6 1 Betænkning vedrørende retssystemet i Grønland og den grønlandske befolknings retsstilling.   2 6 2 Betænkning vedr. sundhedsforholdende på Grønland.   2 6 3 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission II.


   Relaterede personer til denne enhed
   2 6 4 Mødeindkaldelser.   2 6 5 Referat.   2 6 6 Notat.   2 6 7 Indlæg til Underkommission II d 16. marts 1949.   2 6 8 Orientering vedrørende det nugældende retssystem på Grønland og problemerne i forbindelse med en nyordning af systemet.   2 6 9 Statistik over sysselretternes afgørelse i årene 1927-38.   2 7  

   Underkommission II (Retssystemet og befolkningens retsstilling) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   2 7 1 Dok.nr. 2-4. Omhandler juridiske forhold angående politi og domstole.   2 7 2 Ref.nr. 1-4, 1949. Referater af underkommissionen II's møder.


   Relaterede personer til denne enhed
   2 7 3 Notat   2 7 4 Indlæg af Peter Nielsen omhandlende Adskillelse med hensyn til retsregler og borgerlige rettigheder i Grønland.   2 7 5 Bemærkninger af Leif R. Hagensen til Peter Nielsens indlæg.   2 8  

   Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   2 8 1 Betænkning vedrørende boligbyggeri i Grønland i to versioner.   2 8 2 Beregninger af årlige udgifter til grønlandske afbundne træhuse med forskellige former for statsstøtte.   2 8 3 Byggeudvalget, dok.nr. 1. Sparekassemidlernes anvendelse for et låneinstitut for boligreformer.   2 8 4 Diverse oversigter.   2 9  

   Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   2 9 1 Mødeindkaldelse   2 9 2 Betænkning vedrørende socialforsorgen i Grønland   2 9 3 Socialudvalget, dok.nr. 1. Socialforsorg i Grønland.   2 10  

   Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   2 10 1 Betænkning vedr. sundhedsforholdende på Grønland.   3 11  

   Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   3 11 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission III


   Relaterede personer til denne enhed
   3 11 2 Mødeindkaldelser   3 11 3 Bilag nr. 1. For tiden skal de grønlandske læger afgive følgende indberetninger m.m.   3 11 4 Dok. 2. Nødvendigheden af at Grønlands befolkning koncentreres noget mere.


   Relaterede personer til denne enhed
   3 11 5 Dok. 3. Nogle betragtninger over lægelige- sociale forhold i tilslutning til kommissionsarbejdet.   3 11 6 Dok. 4. Foredrag i Grønlandske Selskab 13. marts 1947. Erfaringer og problemer gennem 24 års lægevirksomhed i Grønland.   3 11 7 Notat   3 11 8 Ref.nr. 1-3. 1949. Referater af underkommission III's møder.


   Relaterede personer til denne enhed
   3 11 9 Bilag 1. Arkitekt O. Himmelstrups redegørelse ved mødet i underkommission III den 9. februar 1949.   3 12  

   Underkommission III (Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   3 12 1 Notat   3 12 2 Sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål, herunder fremme af det private byggeri.   3 12 3 Brev til Landsfoged Christensen


   Relaterede personer til denne enhed
   3 12 4 Nogle betragtninger over lægelige- sociale forhold i tilslutning til kommissionsarbejdet.   3 12 5 Godthaab Lægeembede. Brev til alle hustande i Sydgrønland.   3 12 6 Dok. 4. Den grønlandske by.   3 12 7 Rettelser og tilføjelser til udkast til betænkning om sundhedsforholdende på Grønland, vedtaget i møde i underkommission III tirsdag den 3. maj 1949.   3 12 8 Beretninger vedrørende Grønlands Styrelse. Beretning fra den af sundhedsstyrelsen til Grønland udsendte lægeekspedition 1947-48.   3 13  

   Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   3 13 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission IV


   Relaterede personer til denne enhed
   3 13 2 Mødeindkaldelser   3 13 3 Overvejelser med hensyn til den private kapitals indslag i det grønlandske erhvervsliv.   3 13 4 Fiskeriudvalget, dok.nr. 2. Arbejdsydelse for fremstilling af 3 tons torskefilet og 3 tons saltfisk.   3 13 5 Forsyningsudvalget, dok.nr. 1. Emneliste for de videre forhandlinger i forsyningsudvalget.   3 13 6 Forsyningsudvalget, dok.nr. 2. Problemer vedrørende oprettelse af transithavne i Grønland.   3 13 7 Dok.nr. 2. Pris- og lønforhold i Danmark og Grønland.   3 13 8 Dok.nr. 3. Nogle betragtninger vedrørende den fremtidige organisation af det grønlandske erhvervsliv i tilknytning til de på mødet i underkommission IV fremsatte udtalelser.   3 13 9 Ref.nr. 1, 2 og 5, 1949. Referater af møder i underkommission IV.


   Relaterede personer til denne enhed
   3 13 10 Den økonomiske virksomhed, befolkningens erhverv og deres fremme. Produktionens behandling og afsætning. Forsyningstjenesten. Monopolet.   3 13 11 Organisationen af det grønlandske erhvervsliv   3 13 12 Udnyttelse af de grønlandske mineralforekomster   3 13 13 Betænkning vedrørende kul- og marmorbrydning i Grønland   3 13 14 Notat   3 14  

   Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   3 14 1 Udkast til betænkning vedrørende den grønlandske forsyningstjeneste.   3 15  

   Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   3 15 1 2' udkast til betænkning vedrørende den grønlandske forsyningstjeneste.   4 16  

   Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   4 16 1 Betænkningsudkast vedr. den grønlandske forsyningstjeneste.   4 17  

   Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   4 17 1 Mødeindkaldelse   4 17 2 Fåre- og landbrugsudvalget, dok.nr. 1. Den grønlandske fåreavl m.m.   4 17 3 Udkast til betænkning vedrørende den grønlandske fåreavl m.m.   4 18  

   Underkommission IV (Den økonomiske virksomhed) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   4 18 1 Betænkningsudkast vedrørende det grønlandske fiskeri.   4 18 2 Forslag angående næringsbeviser.   4 18 3 Fiskeriudvalget, dok.nr. 1. Oplysninger vedrørende a/s færøske fiskerskibe.   4 18 4 Fiskeriudvalget, dok.nr. 2. Arbejdsydelse for fremstilling af 3 tons torskefilet og 3 tons saltfisk.   4 18 5 Fiskeriudvalget, dok.nr. 3. Overslag over driftsudgifter for et 10-tons motorfartøj i grønlandsfiskeriet. Hovedredskab langliner, men desuden anvendes nogle få torskeruser og lejlighedsvis rejetrawl.   4 18 6 Fiskeriudvalget, dok.nr. 4. Beddinger i Grønland.   4 18 7 Fiskeriudvalget, dok.nr. 5. Financieringsplan for grønlandske fiskekuttere.   4 18 8 Fiskeriudvalget, dok.nr. 6. Rentabilitetsopstilling for en torskefilletfabrik med lynfrysningsanlæg i Grønland.   4 18 9 Mødeindkaldelse.   4 19  

   Underkommission IV (Den økonomiske virkesomhed) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   4 19 1 Mødeindkaldelse   4 19 2 Retteliste til betænkningsudkastet vedrørende den grønlandske fåreavl m.m.   4 19 3 Retteliste til betænkningsudkastet vedrørende den grønlandske forsyningstjeneste.   4 19 4 Retteliste til betænkningsudkastet vedrørende det grønlandske fiskeri.   4 19 5 Ref.nr. 3. Referat af mødet i underkommission IV den 7. juli 1949 på Rigsdagen.


   Relaterede personer til denne enhed
   4 19 6 Udkast til Betænkning vedrørende det grønlandske fiskeri.   4 20  

   Underkommission V (Mineralogiske undersøgelser) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   4 20 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission V.


   Relaterede personer til denne enhed
   4 20 2 Mødeindkaldelser.   4 20 3 Notat / skitse af satitisk natur.   4 20 4 Afskrift af brev til Departementchef H.H. Koch fra J.O.B. Petersen angående medlemmerne i underkommission V.   4 20 5 Fortroligt. Afskrift. Blyforekomsterne ved Mestervig, Østgrønland.   4 20 6 Udkast til betænkning vedrørende mineralogiske undersøgelser og anden videnskablig virksomhed i Grønland.   4 20 7 Dok.nr. 2. Oversigt over marmorbrydningen i Grønland i perioden 1933-40.   4 20 8 Dok.nr. 3. Skrivelse af 6. april 1949 fra ingeniør J.O.B. Petersen til Departementschef H.H. Koch.   4 20 9 Ref.nr. 1-3, 1949. Referater af møder i underkommission V.


   Relaterede personer til denne enhed
   4 20 10 Oversigt over hvilke videnskabsmænd der arbejder i Grønland   5 21  

   Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   5 21 1 Kulturelle forhold - herunder kirke, skole, radio, presse m.v.   5 21 2 Skoleudvalget, dok.nr. 1. Den grønlandske skoles nuværende organisation (styrelse og tilsyn).   5 21 3 Kirke- og skoleudvalget, dok.nr. 4. Læseplaner for Ungdomsskolerne i Grønland - de "højere skoler"   5 21 4 Kirke- og skoleudvalget, dok.nr. 8. Notater fra samtaler i Oslo vedr. undervisningssproget og andre forhold i de samiske (lappiske) skoler i Finmarken, Nordnorge.   5 21 5 Betænkning vedr. kulturelle forhold i Grønland.   5 21 6 Bilag.   5 21 7 Bemærkninger angående kirke- og skoleudvalgets betænkning.   5 22  

   Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   5 22 1 Forhandlinger om Skole- og Kirke-forhold.   5 22 2 Betænkning vedr. det grønlandske skolevæsen.   5 23  

   Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   5 23 1 Dok.nr. 2 Grønlands radiofoni og "Grønlandsposten".   5 23 2 Arbejdsudvalget for kulturelle anliggende, dok. nr. 4. Omhandler grønlandsk radio.   5 23 3 Arbejdsudvalget for kulturelle anliggende, dok. nr. 5. Orientering vedr. Lærlingeuddannelse i Grønland.   5 23 4 Ref.nr. 3-4, 1949. Referater af møder i underkommission VI.


   Relaterede personer til denne enhed
   5 23 5 Betænkning vedr. den grønlandske kirke.   5 23 6 Retteliste til betænkning vedr. den grønlandske kirke.   5 23 7 Mødeindkaldelse.   5 24  

   Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   5 24 1 Dok.nr. 2. Orientering vedrørende kulturelle opgaver i Grønland.   5 24 2 Arbejdsudvalget for kulturelle anliggende, dok.nr. 3. Oplysninger om Sydgrønlands bogtrykkeri f.å. 1947-48.   5 24 3 Betænkning vedr. det grønlandske skolevæsen.   5 25  

   Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   5 25 1 Bilag 1. Udkast til læseplaner m.m. for ungdomsskolerne i Grønland - de "højere skoler", udarbejdet af efterskoleforstander M. Gam.   5 25 2 Bilag 2. Udkast til plan for husmoderskoler udarbejdet af efterskoleforstander M. Gam.   5 25 3 Bilag 3. Overslag over driftsudgifter i forbindelse med forslaget om udvidelse af skolevæsnets personale i Grønland.   5 25 4 Bilag 4. Over slag over byggearbejder, som forudsættes i betænkningen (incl. inventar). Realskolen (højskolen) og seminariet ved Godthåb.   5 25 5 Bilag 5. Overslag over stigningen i årlige driftsudgifter som følge af betænkningens forslag.   5 25 6 Mødeindkaldelse.   5 25 7 Betænkning vedr. det grønlandske skolevæsen.   5 26  

   Underkommission VI (Kulturelle anliggender) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   5 26 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission VI


   Relaterede personer til denne enhed
   5 26 2 Mødeindkaldelser.   5 26 3 Notat.   5 26 4 Kirke- skoleudvalget, dok.nr. 7.   5 26 5 Ref.nr. 1-2, 1949. Referater af underkommission VI's møder. Bilag til ref.nr. 2.


   Relaterede personer til denne enhed
   5 26 6 Betænkning afgivet af det af Grønlands Styrelse nedsatte Udvalg vedrørende den grønlandske Kirke og Skole.   6 27  

   Underkommission VII (Teknisk organisation) 1948-1950.


   Relaterede fonde til dette løbenummer:
   • A 026, Ministeriet for Grønland
   • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
   • A 028, Hjemmestyrekommissionen

   6 27 1 Mødeindkaldelse.   6 27 2 Notat omhandlende håndværkere.   6 27 3 Manuskript til radioudtalelse.   6 27 4 Betænkning vedr. teknisk organisation. 2. udkast.   6 28  

   Underkommission VII (Teknisk organisation) 1948-1950.
    6 28 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission VII.


    Relaterede personer til denne enhed
    6 28 2 Bilag 4. Oversigt over den tekniske administrations hierarki.    6 28 3 Mødeindkaldelser.    6 28 4 Betænkning vedr. teknisk organisation. 1. udkast.    6 28 5 Dok.nr. 2. Omhandler udarbejdelsen af rammer for den tekniske indsats i Grønland.    6 28 6 Dok.nr. 3. Oversigt over Grønlands trafikale forhold og de i forbindelse dermed opståede problemer.    6 28 7 Dokument omhandlende den tekniske organisation.    6 28 8 Afskrift. Forundersøgelser vedrørende mulighederne for etablering af lufttrafik på Grønland.    6 28 9 Ref.nr. 1-2, 1949. Referater af underkommission VII's møder.


    Relaterede personer til denne enhed
    6 29  

    Underkommission VIII (Lønningssystem og personalepolitik) 1948-1950.


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    • A 026, Ministeriet for Grønland
    • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
    • A 028, Hjemmestyrekommissionen

    6 29 1 Fortegnelse over medlemmerne af underkommission VIII.


    Relaterede personer til denne enhed
    6 29 2 Mødeindkaldelse.    6 29 3 Notat.    6 29 4 Dokument omhandlende lønningssystemet.    6 29 5 Dok.nr. 2. Oversigt over nogle hovedproblemer i forbindelse med tilrettelæggelsen af den fremtidige lønnings- og personalepolitik indenfor den grønlandske forvaltning.    6 29 6 Dok.nr. 3. Lønningssystemet og personalepolitik. De vigtigste nugældende lønningsbestemmelser vedrørende den grønlandske administration.    6 29 7 Dok.nr. 4. Henvendelse fra Hovedbestyrelsen for Bestillingsforeningen i Grønland.    6 29 8 Ref.nr. 1-5, 1949. Referater af underkommission VIII's møder.


    Relaterede personer til denne enhed
    6 30  

    Underkommission IX (Scoresbysund, Angmagssalik og Thule) 1948-1950.


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    • A 026, Ministeriet for Grønland
    • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
    • A 028, Hjemmestyrekommissionen

    6 30 1 Indlæg af N.O.C. omhandlende Thule og Østgrønland


    Relaterede personer til denne enhed
    6 30 2 Kopi af Thule-overdragelsesdokumentet.


    Relaterede personer til denne enhed
    6 30 3 Dokument omhandlende afholdelse af Fangerrådsmøde.    6 30 4 Referat af samtale omhandlende Thules eventuelle inkl. i forhandlingerne.    6 30 5 Afskrift. Omhandler den kommende oprettelse af den amerikanske meterologiske station ved Thule.    6 30 6 Dok.nr. 2. Thule.    6 30 7 Dok.nr. 3. Skrivelse af 16/2 1949 fra præsten i Thule til landsfogeden i Nordgrønland samt skrivelse af 1/3 1949 fra fangerrådsformanden til samme landsfoged.    6 30 8 Dok.nr. 4. Oversigt over befolkningsudviklingen og den økonomiske udvikling m.v. i Angmassalik, Scoresbysund med tilgrænsede områder samt i Thule.    6 30 9 Henvendelse fra Torben Krogh til N.O. Christensen omhandlende Thule


    Relaterede personer til denne enhed
    6 30 10 Dokument omhandlende Nogle bemærkninger om Kap York stationen Thule + bilag.    6 31  

    Underkommission IX (Scoresbysund, Angmagssalik og Thule) 1948-1950.


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    • A 026, Ministeriet for Grønland
    • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
    • A 028, Hjemmestyrekommissionen

    6 31 1 Dokument. Nogle Bemærkninger om Kap York Stationen Thule af overretssagfører Rudolf Sand, stationens administrator + Bilag.    6 32  

    Underkommission IX (Scoresbysund, Angmagssalik og Thule) 1948-1950.


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    • A 026, Ministeriet for Grønland
    • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
    • A 028, Hjemmestyrekommissionen

    6 32 1 Fortegnelse over medlemmerne i underkommission IX.


    Relaterede personer til denne enhed
    6 32 2 Notater    6 32 3 Kundgørelser vedrørende Grønlands Styrelse. Nr. 3, 1947. Administrative Bestemmelser for Østgrønland.    6 32 4 Telegram fra Thule til Grønlands Styrelse    6 32 5 Mødeindkaldelser    6 32 6 Retteliste til udkast til betænkning vedrørende Østgrønland og Thule.    6 32 7 Dokumenter omhandlende Thule    6 32 8 Instrux for Handelsbestyren og det øvrige i Administrationens Tjeneste stående Personale ved det nye Handelssted på Grønlands Østkyst.    6 32 9 Dokumenter omhandlende valgregler i Thule.    6 32 10 Indlæg til Kommissionen.    6 32 11 Ref.nr. 1 og 3, 1949. Referater af underkommission IX's møder.


    Relaterede personer til denne enhed
    6 32 12 Dok.nr. 1. Angmassalik, Scoresbysund og Thule. Kort redegørelse for de gældende bestemmelser vedrørende ovennævnte områder.    6 32 13 Dok.nr. 4. Detaljeret redegørelse for Østgrønland og Thule.    6 32 14 Retteliste til dok.nr. 4 vedrørende Østgrønland og Thule.    6 33  

    Fortegnelse over litteratur om Grønland.


    Relaterede fonde til dette løbenummer:
    • A 026, Ministeriet for Grønland
    • A 027, Grønlandsudvalget af 1960
    • A 028, Hjemmestyrekommissionen

    Fotosamlingen

    Søg i verdens største samling af historiske fotografier vedrørende Grønland og Arktis

    Dokumentarkivet

    Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis.