Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 422
Victor Hugo Jørgensen (Stjernebo)
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder Victor Hugo Jørgensens arkivalier. Der skal gøres opmærksomt på, at Victor Hugo i en periode af sit liv havde Stjernebo til efternavn. V.H. Jørgensen var udstedsbestyrer i Attu, Illorsuit og Uummannaq.
Giver: Sussi Søborg Bossen
Accessionsdato:
Klausuler: Dele af fonden er lukket pga. personfølsomme oplysninger.
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:

   Arkivfonden indeholder nedenstående


   Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
   1 1  

   Dette løbenummer indeholder en udførlig kronologisk oversigt over Victor Hugo Jørgensens (Stjernebo) liv og levned, bevisdokument vedrørende ændring af efternavn fra Jørgensen til Stjernebo, en nekrolog ved Ph. Rosendahl, en stamtavle samt en kopi af Sara

   • biografiske oplysninger
   • dåbsattester
   • nekrologer
   • stamtavler
    1 2  

    Dokumenter vedrørende Victor Hugo Jørgensens virke som fængselsbetjent: et hæfte skrevet af V. H. Jørgensen omhandlende arbejdet som fængselsbetjent. Derudover dokumenter vedrørende V. H. Jørgensens ansættelsesforhold, et eksamensbevis og et hæfte: Love f

    • ansættelsesforhold
    • eksamensbeviser
     1 3  

     Dokumenter vedrørende Victor Hugo Jørgensens virke som sømand så som eksamensbeviser, certifikater, anbefalinger, synsprøveattest, hjemsendelsespas samt en håndskrevet rapport Rapport : m/s Dagny Aarhus, på Rejse fra Landskrona til Aalborg, skrevet af Vic

     • ansættelsesforhold
     • eksamensbeviser
     • fotografier
     • rapporter
     • søfart
      1 4  

      Fem afregningsbøger for Victor Hugo Jørgensen.

      • ansættelsesforhold
      • søfart
       1 5  

       En mindre samling af breve. 1881-1919.

       • breve
        1 6  

        En mindre samling af breve. 1924-1955.

        • breve
         1 7  

         Oversigt over Forstanderskabs-Indretningens Indførelse og Virksomhed i Grønland 1857-1868. Derudover en blanket fra Handelen samt en udfyldt blanket vedrørende dusør til kvinder, der assisterer ved fødsler.

         • blanketter
         • forstanderskaber
         • fødsler
         • jordemødre
         • sundhedsvæsen
          1 8  

          En samling med korrespondance og breve, hvor Victor Hugo Jørgensen med rød skrift har påført egne noter. 1950-1953.

          • breve
          • korrespondance
           1 9  

           Tegning af Victor Hugo Jørgensen (Stjernebo). Tegningen er formodentlig et selvportræt. 1924.

           • kunst
           • tegninger
            1 10  

            Løbenummeret indeholder forskellige dokumenter så som postkort, avisudklip, en sang samt diverse små noter.

            • avisudklip
            • notater
            • postkort
            • sange
            • småtryk
             1 11  

             Håndskrevne breve mm.

               1 12  

               Sanghæfte udgivet af Kbhs Universitet 1921 samt udvalgte aviser (bl.a. om Knud Rasmussen). NB. Stort format