Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 302
Missionær Christen Christensen Østergaard.
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder materiale fra perioden 1832-43: kopibøger, dagbøger, generaltakster, korrespondance, regnskaber, anbefalinger, designationer, erindringer, etnografi og kirkelige skrivelser.
Lb.nr. 1-2 og 7-10 er udleveret til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
  Personer:

   Arkivfonden indeholder nedenstående


   Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
   1 1  

   Missionær Chr. Østergaards kopibog med embedsbreve, indberetninger etc. fra 1833-1841. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

   • breve
   • kopibøger
   • missionærer
    1 2  

    To embedsdagbøger: fra 1. august 1833 til ultimo juli 1837 samt primo august 1837 til primo august 1842. Sidste del er skrevet i Danmark idet Østergaard forlader Grønland september 1841. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

    • dagbøger
    • vejrobservationer
     1 3  

     Diverse regnskaber, afregning med kolonien Upernavik, kommissionsgods, gældsbevis og 1833.

     • kommissionsgods
     • regnskaber
     • vejrobservationer
      1 4  

      Generaltakster 1834-1841.

      • generaltakster
       1 5  

       Diverse skrivelser, breve, inventarliste, fortælling om det grønlandske folk og julen i Grønland, kontrabog etc. 1832-41.

       • breve
       • inventar
       • kontrabøger
        1 5 1 Diverse breve og skrivelser fra 1830'erne indtil starten af 1840'erne: liste over kommissionsgods, inventarlister, auktionsliste over Østergaards sager inden hjemrejsen, private breve
        • breve
        • kommissionsgods
        • missionærer
        • Østergaard, Christian Christensen
        1 5 2 Christen Christensen Østergaards kontrabog, 1833-41.
        • kontrabøger
        • missionærer
        • Østergaard, Christen Christensen
        1 5 3 Hæfte med grønlandske gloser, udateret.
        • missionærer
        • sprog
        • Østergaard, Christen Christensen
        1 5 4 Tre hæfter: udkast til Afhandlingen om Frihandelen på Grønland, 1836 & 1837, Fortællinger om det grønlandske Folk, udateret og Julen i Grønland, 1846.
        • etnografi
        • jul
        • monopol
        • Østergaard, Christen Christensen
        1 5 5 Et lille tryk: Grønlands historiske Mindesmærker, 1838 og følgebrev vedr. udgivelsen. Et tryk af Die köngliche Gesellschaft für nordische alterthumskunde, 1837.
        • arkæologi
        • nordboere
        • småtryk
        • Østergaard, Christian Christensen
        1 5 6 Plan til en grønlandske Kirke for kolonien Upernavik
        • byer
        • byggerier
        • kirker
        • mission
        • Østergaard, Christen Christensen
        1 5 7 Syv breve fra Direktoratet for Den Kongelige Grønlandske Handel til til Østergaard. Folioarkene ligger stadig aflangekuverter med laksegl.
        • breve
        • kongelige grønlandske handel (kgh)
        • Østergaard, Christen Christensen
        1 6  

        Missionær Christen Christensen Østergaard: Præsens borgerlige Stilling ved Upernavik. Forsvarstale, juli 1837.

        • notater
         2 7  

         Designation over døbte og udøbte grønlænder i Upernavik Missionariat 1833-34. En original og en kopi. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

         • designationer
         • mission
         • missionærer
          2 8  

          Tillæg til den i 1834 afsendte designation. Fortegnelse over alle de ministerielle Forretninger og Dødsfald, som er forefaldne i den grønlandske Menighed. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

          • designationer
           2 9  

           Oversigt over alle døbte og udøbte grønlændere og blandinger i Upernavik Missionariat 30. juni 1841, samt diverse oplysninger til efterfølgeren (original og kopi). Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

           • designationer
           • mission
           • missionærer
            2 10  

            Eksamens-Liste over alle skolebørn i Upernavik Missionariat i vinteren 1840-41. Original og kopi. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-fil.

            • børn
            • mission
            • missionærer
            • skolevæsen
             2 11  

             Om mit første Embedsaar paa Grønland og nogle Træk til en karakteristik af Grønlænderne affattet i et Vennebrev til Bestyreren for Det Danske Missionsselskab og andre Venner i Fædrelandet. 1834.

             • etnografi
             • gudstjenester
             • konfirmationer
             • mission
             • missionærer
             • religion
             • skolevæsen
              2 12  

              Bemærkninger om Grønlændernes moralske Karakter og dres Forhold til Kristendommen.

              • dåb
              • mission
              • religion
               2 13  

               Hæfte med udkast til breve og andet, 1831-32.

               • breve
               • seminarier
                2 14  

                Indsættelsesprædiken for den danske menighed ved Upernavik 1833 og prædiken ved kirken i Upernaviks invielse i 1839.

                • kirker
                • mission
                • prædikener
                 2 15  

                 Østergaard: Da jeg var i Livsfare paa den brudte Iis - Nok et bidrag til at karakterisere det grønlandske Liv og Folk. Udateret, men fortællingen foregår i 1839-40.

                 • etnografi
                 • fortællinger
                 • isforhold
                  2 16  

                  Fragmenter af en Indberetning til Missionskollegiet, 1834.

                  • indberetninger
                  • missionskollegier
                   2 17  

                   Gavebrev fra Østergaard til det danske Missionsselskab 1868. Legatet lyder på 1000 Rdl.

                   • missionsselskaber
                    2 18  

                    Christeligt Folkeblad 1847, med bidrag af Østergaard: Elsk ikke Verden, men giv Gud Dit Hjerte.

                    • aviser
                     2 19  

                     Breve fra Østergaard til pastor Fenger, 1839-40 og fra Fenger til Østergaard, 1847.

                     • breve
                     • mission
                     • missionærer
                     • præster
                      2 20  

                      Kopier af diverse breve, sange, digte m.m. af Grundtvig og Ingemann og skrivelser, som er i Østergaards tipoldebarns, Toto Østergaard, eje, bl.a.

                      • digte
                      • sange