Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 302
Missionær Christen Christensen Østergaard.
Beskrivelse: Arkivfonden indeholder materiale fra perioden 1832-43: kopibøger, dagbøger, generaltakster, korrespondance, regnskaber, anbefalinger, designationer, erindringer, etnografi og kirkelige skrivelser.
Lb.nr. 1-2 og 7-10 er udleveret til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 2014.
Giver:
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
  Emneord:
   Personer:

    Arkivfonden indeholder nedenstående


    Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
    1 1  

    Missionær Chr. Østergaards kopibog med embedsbreve, indberetninger etc. fra 1833-1841. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

    • breve
    • kopibøger
    • missionærer
     1 2  

     To embedsdagbøger: fra 1. august 1833 til ultimo juli 1837 samt primo august 1837 til primo august 1842. Sidste del er skrevet i Danmark idet Østergaard forlader Grønland september 1841. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

     • dagbøger
     • vejrobservationer
      1 3  

      Diverse regnskaber, afregning med kolonien Upernavik, kommissionsgods, gældsbevis og 1833.

      • kommissionsgods
      • regnskaber
      • vejrobservationer
       1 4  

       Generaltakster 1834-1841.

       • generaltakster
        1 5  

        Diverse skrivelser, breve, inventarliste, fortælling om det grønlandske folk og julen i Grønland, kontrabog etc. 1832-41.

        • breve
        • inventar
        • kontrabøger
         1 5 1 Diverse breve og skrivelser fra 1830'erne indtil starten af 1840'erne: liste over kommissionsgods, inventarlister, auktionsliste over Østergaards sager inden hjemrejsen, private breve
         • breve
         • kommissionsgods
         • missionærer
         • Østergaard, Christian Christensen
         1 5 2 Christen Christensen Østergaards kontrabog, 1833-41.
         • kontrabøger
         • missionærer
         • Østergaard, Christen Christensen
         1 5 3 Hæfte med grønlandske gloser, udateret.
         • missionærer
         • sprog
         • Østergaard, Christen Christensen
         1 5 4 Tre hæfter: udkast til Afhandlingen om Frihandelen på Grønland, 1836 & 1837, Fortællinger om det grønlandske Folk, udateret og Julen i Grønland, 1846.
         • etnografi
         • jul
         • monopol
         • Østergaard, Christen Christensen
         1 5 5 Et lille tryk: Grønlands historiske Mindesmærker, 1838 og følgebrev vedr. udgivelsen. Et tryk af Die köngliche Gesellschaft für nordische alterthumskunde, 1837.
         • arkæologi
         • nordboere
         • småtryk
         • Østergaard, Christian Christensen
         1 5 6 Plan til en grønlandske Kirke for kolonien Upernavik
         • byer
         • byggerier
         • kirker
         • mission
         • Østergaard, Christen Christensen
         1 5 7 Syv breve fra Direktoratet for Den Kongelige Grønlandske Handel til til Østergaard. Folioarkene ligger stadig aflangekuverter med laksegl.
         • breve
         • kongelige grønlandske handel (kgh)
         • Østergaard, Christen Christensen
         1 6  

         Missionær Christen Christensen Østergaard: Præsens borgerlige Stilling ved Upernavik. Forsvarstale, juli 1837.

         • notater
          2 7  

          Designation over døbte og udøbte grønlænder i Upernavik Missionariat 1833-34. En original og en kopi. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

          • designationer
          • mission
          • missionærer
           2 8  

           Tillæg til den i 1834 afsendte designation. Fortegnelse over alle de ministerielle Forretninger og Dødsfald, som er forefaldne i den grønlandske Menighed. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

           • designationer
            2 9  

            Oversigt over alle døbte og udøbte grønlændere og blandinger i Upernavik Missionariat 30. juni 1841, samt diverse oplysninger til efterfølgeren (original og kopi). Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-filer.

            • designationer
            • mission
            • missionærer
             2 10  

             Eksamens-Liste over alle skolebørn i Upernavik Missionariat i vinteren 1840-41. Original og kopi. Materialet er skannet og tilgængeligt som PDF-fil.

             • børn
             • mission
             • missionærer
             • skolevæsen
              2 11  

              Om mit første Embedsaar paa Grønland og nogle Træk til en karakteristik af Grønlænderne affattet i et Vennebrev til Bestyreren for Det Danske Missionsselskab og andre Venner i Fædrelandet. 1834.

              • etnografi
              • gudstjenester
              • konfirmationer
              • mission
              • missionærer
              • religion
              • skolevæsen
               2 12  

               Bemærkninger om Grønlændernes moralske Karakter og dres Forhold til Kristendommen.

               • dåb
               • mission
               • religion
                2 13  

                Hæfte med udkast til breve og andet, 1831-32.

                • breve
                • seminarier
                 2 14  

                 Indsættelsesprædiken for den danske menighed ved Upernavik 1833 og prædiken ved kirken i Upernaviks invielse i 1839.

                 • kirker
                 • mission
                 • prædikener
                  2 15  

                  Østergaard: Da jeg var i Livsfare paa den brudte Iis - Nok et bidrag til at karakterisere det grønlandske Liv og Folk. Udateret, men fortællingen foregår i 1839-40.

                  • etnografi
                  • fortællinger
                  • isforhold
                   2 16  

                   Fragmenter af en Indberetning til Missionskollegiet, 1834.

                   • indberetninger
                   • missionskollegier
                    2 17  

                    Gavebrev fra Østergaard til det danske Missionsselskab 1868. Legatet lyder på 1000 Rdl.

                    • missionsselskaber
                     2 18  

                     Christeligt Folkeblad 1847, med bidrag af Østergaard: Elsk ikke Verden, men giv Gud Dit Hjerte.

                     • aviser
                      2 19  

                      Breve fra Østergaard til pastor Fenger, 1839-40 og fra Fenger til Østergaard, 1847.

                      • breve
                      • mission
                      • missionærer
                      • præster
                       2 20  

                       Kopier af diverse breve, sange, digte m.m. af Grundtvig og Ingemann og skrivelser, som er i Østergaards tipoldebarns, Toto Østergaard, eje, bl.a.

                       • digte
                       • sange

                        Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis. Søg i vores registrant for at se information om de forskellige dokument-samlinger. Kontakt arkivchef, Jørgen Trondhjem, ved spørgsmål eller kommentarer:

                        +45 3231 5055