Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 593
Torben Egede
Beskrivelse: Samlingen vedrører primært givers farfar pastor Gerhardt Egede (ofte kaldet Gert) samt givers far og giver selv, som alle har boet i Grønland. En stor del af samlingen er på grønlandsk.
Samlingen indeholder blandt andet: Breve af både privat og mere tjenstlig karakter; artikler og skrivelser om mange små og store samfundsmæssige forhold; prædikener og andet relateret til præstegerningen; hørespil og oversættelser af romaner; materiale i relation til kommuneråd, landsråd og grønlandskommission.
Giver: Torben Egede
Accessionsdato:
Klausuler:
Note: Ingen note registreret
Henvisninger
Relaterede fonde:
  Emneord:
  • afskrifter
  • Anden Verdenskrig
  • ansættelsesforhold
  • ansøgninger
  • beklædning
  • besejling
  • beviser
  • boligforhold
  • breve
  • butikker
  • byer
  • bygder
  • byggerier
  • både
  • bøger
  • børn
  • dannebrogsordener
  • de grønlandske kvindeforeninger
  • Det Grønlandske Selskab
  • død
  • døde
  • eksamensbeviser
  • epidemier
  • fiskerierhverv
  • folketælling
  • foredrag
  • fortællinger
  • fåreavl
  • fårehold
  • fødselsattester
  • fødselsdage
  • Grønlands Administration
  • Grønlands Landsråd
  • Grønlands Tekniske Organisation
  • grønlandsk
  • Grønlandskommissioner
  • gudstjenester
  • hædersbevisninger
  • jubilæer
  • jul
  • kateketer
  • kirke- og undervisningsvæsenet
  • kirkelige handlinger
  • kirker
  • kommuneråd
  • kongebesøg
  • korrespondance
  • kredsmøder
  • kvinder
  • laksegl
  • landsråd
  • læger
  • lønforhold
  • manuskripter
  • musik
  • oversættelser
  • privatøkonomi
  • provster
  • præstekonvent
  • præster
  • radio
  • regnskaber
  • religion
  • ruiner
  • salmer
  • samfundsforhold
  • sange
  • sejlads
  • seminarier
  • skolevæsen
  • slægter
  • småtryk
  • stamtavler
  • statsministeriet
  • sundhed
  • sygdomme
  • taler
  • telegrammer
  • tjenesterejser
  • tuberkulose
  • underholdning
  • ægteskaber
  Personer:
  • Balle,Johannes
  • Brun, Eske
  • Daugaard Jensen, Jens
  • Egede, G
  • Hedtoft, Hans
  • Høegh, Erling
  • Lynge, Augo

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  1 1  

  Knud Rasmussens projektbeskrivelse til 7. Thule Ekspedition.

  • 7. thule ekspedition
  • A 008, Knud Rasmussen
  • A 093, 7. Thule Ekspedition
  • A 482, Knud Rasmussen - biografisk materiale
  • Rasmussen, Knud
  1 2  

  Digt skrevet af Knud Rasmussen, da han var student. Findes i maskinskrevet grønlandsk og dansk version samt en håndskrevet grønlandsk version.

  • digte
  • A 008, Knud Rasmussen
  • A 482, Knud Rasmussen - biografisk materiale
  • A 533, Inge Thorborg
  • A 534, Inger Marie og Eigil Ungstrup
  • Rasmussen, Knud
  1 3  

  Div. breve til Gert Egede. Bl.a. privat brev fra Hans Hedtoft 1951 om moderniseringen (haves som PDF) og fra William Thalbitzer 1949.

  • breve
  • Grønlands Administration
  • Grønlandskommissioner
  • samfundsforhold
  • Hedtoft, Hans
  • Thalbitzer, William
  1 4  

  Breve og diverse korrespondance til / fra Gert Egedes sønner Carl (1924-1959), Storm (1917-1981) og Johannes (Kúdûa) (?).

    1 5  

    Uddannelsespapirer som tolk og ansættelse som fuldmægtig på Jørgen Egede (1928- ) (Gert Egedes søn). OBS! PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER.

    • ansættelsesforhold
    • arbejdsbeskrivelser
    • arbejdsforhold
    • diplomer
    • eksamensbeviser
     1 6  

     Slægtstavle fra 1280-1985. Familien Chemnitz, men inkluderer de fleste større slægter i Grønland efter 1700-taller, inkl. Gert Egede. Udfærdiget 1985 af Ove Bak.

     • slægter
     • stamtavler
      1 7  

      Diverse korrespondance, primært på grønlandsk, af blandet tjenstlig og privat karakter 1924-1968. Bl.a. breve til islændingen frk. Lindal 1924; Schultz-Lorentzen 1951.

      • breve
      • fåreavl
      • fårehold
      • uddannelse
       1 8  

       Telegrammer vedr. dødsfald; Dødsattester; Politisag OBS! PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER.

       • attester
       • død
       • døde
       • rapporter
       • telegrammer
        1 9  

        Vedrørende Gert Egedes tildeling af Ridderorden og Dannebrogsorden.

        • dannebrogsordener
         1 10  

         Officielle dokument vedrørende Gert Egedes ordination til præst, med provst Balles segl.

         • laksegl
         • præster
         • Balle,Johannes
         • Egede, G
         1 11  

         Taler ved - Biskop Vestergaard-Madsens besøg i Narsaq - indvielsen af ny præstebolig og skole i Narsaq.

         • præster
         • taler
          1 12  

          Diverse breve og korrespondance vedrørende såvel privat som mere officiel økonomi og varebestilling.

          • breve
          • budgetter
          • handelsvarer
          • privatøkonomi
          • regnskaber
           1 13  

           Valgavis for Erling Høegh til landsrådet 1959 (på dansk).

           • Grønlands Landsråd
           • Høegh, Erling
           1 14  

           Hørespil til radioen, på Grønlandsk: Karl Heilmann: Utoqqap akiniaanera! / Karl Heilmann: Kalaallit Krisumiunngorlat. / Mâliârak Vebæk: Ukuarluarissaa / Karen L. Balle: Nunaka marluk. / Gert Egede (?): Ukiutoqqami unnukut

           • radio
           • teatre
           • underholdning
            1 15  

            Gert Egedes oversættelse til grønlandsk fra Paul de Kruifs bog ’Dødens banemand’ om lægen Niels Finsen.

            • bøger
            • oversættelser
             1 16  

             Gert Egedes foreløbige oversættelse af Børup Sørensens bog (1940) om ’German Harry’ (den sidste sydhavstrader): Kiattup imaani iluanaarniartartut kingullersaat.

             • bøger
             • oversættelser
              1 17  

              Oversættelse, med rettelser, af Hemmingway’s ’Den gamle mand og havet’ (1952): Angutitoqaq imarsuarlu.

              • bøger
              • oversættelser
               2 18  

               Prædikener og taler ved bryllupper og begravelser, bl.a.: Prædiken i anledning af Danmarks befrielse / Prædiken i anledning af Christian X’s begravelse.

               • døde
               • kirkelige handlinger
               • prædikener
               • taler
                2 19  

                Salmer og enkelte sange, færdige og udkast. Flest af Gert Lybert og Henrik Lund.

                • salmer
                • sange
                 2 20  

                 Dokumenter fra det grønlandske salmebogsudvalg.

                 • kirke- og undervisningsvæsenet
                 • salmer
                 • sange
                  2 21  

                  Diverse småtryk.

                  • kateketer
                  • kirker
                  • læger
                  • småtryk
                  • tuberkulose
                  • tuberkulosebekæmpelse
                  • uddannelse
                  • undervisning
                   2 21 1 Småtryk: ’Issittuni nakorsaanermik ilisimatusaatinut professorit silarsuermi siullersaat’ (verdens første professor i arktisk medicin, 1996) Om Peter Bjerregaards udnævnelse.
                   • læger
                   2 21 2 Småtryk: Grønlandsk pjece om tuberkulose, Nuuk 1940. (Haves som PDF)
                   • sundhed
                   • sygdomme
                   • tuberkulose
                   • tuberkulosebekæmpelse
                   2 21 3 Småtryk: ’Beretning fra Grønlands kulturelle råd, finansåret 1952-1953’ (på dansk).
                    2 21 4 Småtryk: Bethlehemskirkens Søndagsblad, 2. september 1923.
                    • kirker
                    • religion
                    2 21 5 Småtryk: P. 37-52 fra bog om grønlandsk uddannelse, med karakteroversigt over kateketelever (1928 ?).
                    • kateketer
                    • skoler
                    • skolevæsen
                    • sprog
                    • uddannelse
                    • undervisning
                    • undervisningsfag
                    2 22  

                    Vedtægter og kredsmødereferat: • Peqatigiinniat i Paamiut’s vedtægter (grønlandsk) • De samvirkende fåreholderforeningers / savaatillit peqatigiit suleqatigiissut’s vedtægter (grønlandsk).

                    • foreninger
                    • fåreavl
                    • fårehold
                    • religion
                     2 23  

                     Diverse skrivelser af Gert Egede (dansk / grønlandsk).

                       2 23 1 Smitsomme sygdommer, der rammer Grønland (grønlandsk).
                       • sygdomme
                       2 23 2 Karnis Knudsen, Kâne, (1885-1953), leder af fiskehuset i Narsaq (grønlandsk).
                       • fiskeri
                       • fiskerierhverv
                       2 23 3 Orgel leveret til Julianehåb Kirke 1930, brev til Grønlands Styrelse (dansk).
                       • kirker
                       • musik
                       2 23 4 Til Isak Lund om 25 årsjubilæum, kateketuddannelsen, 1937 (grønlandsk).
                       • jubilæer
                       • kateketer
                       • uddannelse
                       2 23 5 Oversættelse af færingers bøger (grønlandsk).
                       • bøger
                       • oversættelser
                       2 23 6 Butik i Paamiut (grønlandsk).
                       • butikker
                       • byer
                       2 23 7 Bekendtgørelse om begivenheder i Narsaq og Niaqornaq (grønlandsk).
                       • bekendtgørelser
                       2 23 8 ’Min tale som ordfører for Landsrådet ved Landsrådsmøde med statsminister Hans Hedtoft’ (grønlandsk).
                       • Grønlands Landsråd
                       • landsråd
                       • statsministeriet
                       • taler
                       • Hedtoft, Hans
                       2 23 9 ’Departementschef Eske Brun trækker sig tilbage fra sit arbejde for Grønland’ (1964, dansk).
                        • Brun, Eske
                        2 23 10 Fødestedskriteriet (grønlandsk).
                         2 23 11 Tale ved provst Bugges fratrædelse efter 25 år, 25. marts 1949 (grønlandsk).
                         • provster
                         • taler
                         2 23 12 Fjorden Tunulliarfik / Eriksfjord (på grønlandsk).
                          2 23 13 Om Mathias Storch (på grønlandsk).
                          • biografiske oplysninger
                          • bøger
                          • præster
                          2 23 14 Forskellige kristne menigheder i Grønland (grønlandsk).
                          • kirke- og undervisningsvæsenet
                          • kirker
                          • religion
                          2 23 15 Når sydlændingene i gamle dage flyttede ud til kysten (grønlandsk).
                           2 23 16 Om Grundtvigs liv (grønlandsk).
                           • biografier
                           • biografiske oplysninger
                           • præster
                           2 23 17 Lægges der mærke til Akamaliks ruiner? (?) (grønlandsk).
                           • ruiner
                           2 23 18 Igalikos 175-årsdag i 1958 (grønlandsk).
                           • bygder
                           • jubilæer
                           2 23 19 Om store forventninger til den nye avis i Nuuk ’Taqqissuut’ (lampepinden), udgivet af Augo Lynge 1934-1947 (på grønlandsk).
                           • aviser
                           • Lynge, Augo
                           2 23 20 Om Isak Lund (grønlandsk).
                           • biografier
                           • biografiske oplysninger
                           2 23 21 Om de såkaldte 'Margrethe-senge' (grønlandsk).
                           • sundhed
                           2 23 22 ’angående det som vi stræber efter’ (grønlandsk).
                            2 23 23 Den blinde mands fortælling / ’Angutip tappiitsup oqaluusia (grønlandsk).
                            • fortællinger
                            2 23 24 Basar ved indsamling til nyt forsamlingshus i Paamiut 1942 (grønlandsk).
                            • byggerier
                            • bygninger
                            2 23 25 Den spredte befolknings betydning for udviklingen (grønlandsk).
                            • befolkning
                            • demografi
                            2 23 26 Om 'Det kommende arbejde' (grønlandsk).
                             2 23 27 Forslag: om brug af dansk i skolerne (grønlandsk).
                             • dansk
                             • grønlandsk
                             • skoler
                             • skolevæsen
                             • sprog
                             • undervisning
                             2 23 28 Om kateketuddannelsen (grønlandsk).
                             • kateketer
                             • uddannelse
                             2 23 29 'Forslag: Grønlændernes fremtidige beskæftigelse, især fiskeri' (grønlandsk).
                             • fiskeri
                             • fiskerierhverv
                             2 23 30 Fåreavlen ved Julianehåb (til Rigsdagens Grønlandsudvalg) (dansk).
                             • fåreavl
                             • fårehold
                             2 23 31 ’Vedrørende forslag til Landsrådet og efterkrigsarbejder’ (dansk).
                             • Anden Verdenskrig
                             • Grønlands Landsråd
                             • landsråd
                             2 23 32 Fåreavlserhvervet / inussutissarsuit savaateqarneq (grønlandsk).
                             • fåreavl
                             • fårehold
                             2 23 33 Det at lære dansk i skolen (grønlandsk).
                             • dansk
                             • skoler
                             • sprog
                             • undervisning
                             • undervisningsfag
                             2 23 34 Om 'Forskellige fællesskaber i landet' (grønlandsk).
                              2 23 35 Om 'Dem i Danmark som grundlægger arbejdet i Landsrådet 1945-1946' (grønlandsk).
                              • Anden Verdenskrig
                              • Grønlands Landsråd
                              • landsråd
                              2 23 36 Petruska-dukker fra Rusland (grønlandsk).
                               2 23 37 Qaqortoq kirkes 100 års jubilæum (grønlandsk).
                               • jubilæer
                               • kirker
                               2 23 38 Præstens første prædikener, formodentligt 1935 (grønlandsk).
                               • prædikener
                               • præster
                               2 23 39 Jon Bichel (læge i Aasiaat 1916-1920) om erhvervsforhold i Grønland, oversat af G.E. (grønlandsk).
                               • læger
                               • oversættelser
                               2 23 40 Om brug af GTO’s kantine i Narsaq til møder og foredrag (dansk).
                               • foredrag
                               • Grønlands Tekniske Organisation
                               2 23 41 Om mulighed for at skaffe ’dansk plejehjem’ til grønlandsk dreng (dansk).
                               • danske hjem
                               2 23 42 Om kvindeforeninger / -møder; til distriktslæge Kristine Ladefoged 1950 (dansk).
                               • de grønlandske kvindeforeninger
                               • læger
                               2 23 43 Om tøjpakker fra Røde Kors og om forsamlingshus i Narsaq, 1952 (dansk).
                               • Anden Verdenskrig
                               • bygninger
                               2 23 44 Om Gert Egedes ernæringsmæssige udvikling, til landslæde Fog Poulsen (dansk).
                               • læger
                               • præster
                               2 23 45 Hans Egedes ankomst for 237 år siden (grønlandsk).
                               • jubilæer
                               • Egede, Hans
                               2 23 46 Dronning Alexandrines død og hendes forhold til Grønland (grønlandsk).
                               • død
                               • døde
                               • kongehuset
                               2 23 47 Fisker- og fåreavlerforeningen i Narsaq (grønlandsk).
                               • fiskeri
                               • fiskerierhverv
                               • fåreavl
                               • fårehold
                               2 23 48 Fåreavl (grønlandsk).
                               • fåreavl
                               • fårehold
                               2 23 49 Til kommunalbestyrelsen i Narsaq om fiskeri og fabrik (grønlandsk).
                               • fiskeri
                               • fiskerierhverv
                               • kommuner
                               2 23 50 Om indsamling til TB i Sydgrønland (grønlandsk/dansk).
                               • sygdomme
                               • tuberkulose
                               2 23 51 Om demokratiske rettigheder (dansk).
                                2 23 52 Om G-60.
                                 3 23 53 Skrivelser, artikler og breve på grønlandsk om diverse emner.
                                  3 24  

                                  Diverse skrivelser og taler vedrørende religiøse emner og kirkelige handlinger (grønlandsk / dansk).

                                  • døde
                                  • fødselsdage
                                  • gudstjenester
                                  • jul
                                  • kirkelige handlinger
                                  • kirker
                                  • prædikener
                                  • religion
                                  • taler
                                   3 24 1 2. påskedag, 11. april 1936.
                                   • gudstjenester
                                   • kirkelige handlinger
                                   • præster
                                   3 24 2 Om Luthers lære.
                                   • præster
                                   • religion
                                   3 24 3 ’Derfor tror jeg på Gud’, oversat fra ’Det Bedste’ af Gert Egede.
                                   • oversættelser
                                   • religion
                                   3 24 4 Biskop Fuglsang-Damgaards tale ved Christian X’s begravelse, oversat til grønlandsk.
                                   • døde
                                   • kongehuset
                                   • oversættelser
                                   • taler
                                   3 24 5 Tale ved Amalie Høeghs begravelse.
                                   • døde
                                   • taler
                                   3 24 6 Tillykke ved provst Bugges 50 års fødselsdag, 1946.
                                   • fødselsdage
                                   • provster
                                   3 24 7 Velkomst til kirkemøde med provst Exner, 1960.
                                   • provster
                                   • præstekonvent
                                   3 24 8 ’Hvorfor har vi en Herre?’ (grønlandsk).
                                   • religion
                                   3 24 9 ’Íngile’ (engle) (grønlandsk).
                                   • religion
                                   3 24 10 Anaanap Sidselip juullia (mor Sidsels jul) (grønlandsk).
                                   • jul
                                   3 25  

                                   Diverse officielle blanketter og skrivelser.

                                   • blanketter
                                   • dåbsattester
                                   • fødselsdage
                                   • kateketer
                                   • kommuneråd
                                    3 25 1 Blanket til ’Bøde forlægsprøve for kommunerådet i Anl. af en forseelse’ (dansk og grønlandsk)
                                    • blanketter
                                    3 25 2 Officiel opstillingsliste med navne til kommunalbestyrelsesvalg i Narsaq 1951
                                    • blanketter
                                    • kommuneråd
                                    3 25 3 Afskrift af dåbsattester for kateketeleverne (omkring 1930)
                                    • dåbsattester
                                    • kateketer
                                    3 25 4 Liste over indsamlede beløb og givere til ’Louises 90’årsfødselsdag’
                                    • fødselsdage
                                    3 26  

                                    Telegrammer til Gert Egede og 'Meddelelse vedrørende jule- og nytårstelegrammer'.

                                    • jul
                                    • meddelelser
                                    • telegrammer
                                     3 27  

                                     Sange.

                                     • oversættelser
                                     • sange
                                      3 27 1 Lejlighedssang på dansk skrevet af ’E.E.’ om forholdet til Danmark
                                      • sange
                                      3 27 2 Grønlandsk oversættelse af Jonathan Petersen af Wagners Pilgrimskor fra Tannhäuser
                                      • oversættelser
                                      • sange
                                      3 28  

                                      ’Afskrift af Henrik Lunds efterladte brev’, 6. marts 1923 (grønlandsk).

                                      • afskrifter
                                      • breve
                                      • døde
                                       3 29  

                                       ’Landrådsmedlem for 6. Sydgrønlandske Landsrådskreds, førstepræst Gerhardt Egede’, papirer vedrørende samlingen 1943.

                                       • Grønlands Landsråd
                                       • landsråd
                                       • præster
                                        3 30  

                                        Artikel fra 1952 af Helge Schultz-Lorentzen om ’Skilsmisseproblematikken i Grønland’ og brev fra 1953 til provsten for Grønland om artiklen.

                                        • avisartikler
                                        • breve
                                        • provster
                                        • præster
                                        • tidsskriftsartikler
                                        • ægteskaber
                                         3 31  

                                         Tale til Landsrådet 1953 af Eske Brun, med redegørelse for udviklingen siden krigen (dansk og grønlandsk).

                                         • Anden Verdenskrig
                                         • Grønlands Landsråd
                                         • landsråd
                                         • redegørelser
                                         • taler
                                         • Brun, Eske
                                         3 32  

                                         Læge A. Laurent-Christensen: ’Foredrag i Grønlandsk Selskab 13. marts 1947: ’Erfaringer og problemer gennem 24 års lægevirksomhed i Grønland’’.

                                         • Det Grønlandske Selskab
                                         • foredrag
                                         • læger
                                         • sundhed
                                         • sundhedsvæsen

                                          Dokumentarkivet indeholder dagbøger, manuskripter, breve og andet skriftligt materiale fra Arktis. Søg i vores registrant for at se information om de forskellige dokument-samlinger. Kontakt arkivchef, Jørgen Trondhjem, ved spørgsmål eller kommentarer:

                                          +45 3231 5055