Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

« Tilbage til arkivoversigt

Arkivfond
A 593
Torben Egede
Beskrivelse: Samlingen vedrører primært givers farfar pastor Gerhardt Egede (ofte kaldet Gert) samt givers far og giver selv, som alle har boet i Grønland. En stor del af samlingen er på grønlandsk.
Samlingen indeholder blandt andet: Breve af både privat og mere tjenstlig karakter; dagbøger og erindringer; artikler og skrivelser om mange små og store samfundsmæssige forhold; prædikener og andet relateret til præstegerningen; hørespil og oversættelser af romaner; materiale i relation til kommuneråd, landsråd og Grønlandskommissionen.
Lb.nr. 48 og 49 overført til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv 2021(offentlig proveniens).
Giver: Torben Egede
Accessionsdato:
Klausuler: se note
Note: Note eksisterer
Henvisninger
Relaterede fonde:
Emneord:
 • afskrifter
 • Anden Verdenskrig
 • ansættelsesforhold
 • ansøgninger
 • beklædning
 • besejling
 • beviser
 • boligforhold
 • breve
 • butikker
 • byer
 • bygder
 • byggerier
 • både
 • bøger
 • børn
 • dannebrogsordener
 • de grønlandske kvindeforeninger
 • Det Grønlandske Selskab
 • død
 • døde
 • eksamensbeviser
 • epidemier
 • fiskerierhverv
 • folketælling
 • foredrag
 • fortællinger
 • fåreavl
 • fårehold
 • fødselsattester
 • fødselsdage
 • Grønlands Administration
 • Grønlands Landsråd
 • Grønlands Tekniske Organisation
 • grønlandsk
 • Grønlandskommissioner
 • gudstjenester
 • hædersbevisninger
 • jubilæer
 • jul
 • kateketer
 • kirke- og undervisningsvæsenet
 • kirkelige handlinger
 • kirker
 • kommuneråd
 • kongebesøg
 • korrespondance
 • kredsmøder
 • kvinder
 • laksegl
 • landsråd
 • læger
 • lønforhold
 • manuskripter
 • musik
 • oversættelser
 • privatøkonomi
 • provster
 • præstekonvent
 • præster
 • radio
 • regnskaber
 • religion
 • ruiner
 • salmer
 • samfundsforhold
 • sange
 • sejlads
 • seminarier
 • skolevæsen
 • slægter
 • småtryk
 • stamtavler
 • statsministeriet
 • sundhed
 • sygdomme
 • taler
 • telegrammer
 • tjenesterejser
 • tuberkulose
 • underholdning
 • ægteskaber
Personer:

  Arkivfonden indeholder nedenstående


  Pakke nr. Løbe nr. Enheds nr. Titel
  0 47  

  Gerhardt Egede, tidlige dagbogsblade og erindringer.

  • dagbøger
  • erindringer
   0 47 1 3 løse dagbogsblade fra ophold i Danmark, Rødding på Fyn, i oktober. Sandsynligvis 1912 eller 1913. På grønlandsk. Haves kun som PDF.
    0 47 2 Gerhardt Egedes håndskrevne erindringer fra barndom til begyndelsen som overkateket i Aasiaat/Egedesminde. På grønlandsk. Haves kun som PDF.
     0 48  

     Kopibog, med korrespondance fra Paamiut/Frederikshåb Præstegæld 1918-1927. På dansk og grønlandsk. OVERFØRT til Grønlands nationalmuseum og Arkiv.

       0 49  

       Bog med mandtalslister; lister over kirkelige forhold; decignation ved 7 bygder i Sydgrønland for 1942, udfærdiget af de lokale kateketer / præster. Ilivilârssuk; Avigait; Kvanøen; Neria; Narssalik; Arsuk og Storøen. Fra Storøen er desuden skoleprotokol og øvrige skoleoplysninger. OVERFØRT til Grønlands nationalmuseum og Arkiv.

         1 1  

         Knud Rasmussens projektbeskrivelse til 7. Thule Ekspedition.

         • 7. thule ekspedition
         • A 008, Knud Rasmussen
         • A 093, 7. Thule Ekspedition
         • A 482, Knud Rasmussen - biografisk materiale
         • Rasmussen, Knud
         1 2  

         Digt skrevet af Knud Rasmussen, da han var student. Findes i maskinskrevet grønlandsk og dansk version samt en håndskrevet grønlandsk version.

         • digte
         • A 008, Knud Rasmussen
         • A 482, Knud Rasmussen - biografisk materiale
         • A 533, Inge Thorborg
         • A 534, Inger Marie og Eigil Ungstrup
         • Rasmussen, Knud
         1 3  

         Div. breve til Gert Egede. Bl.a. privat brev fra Hans Hedtoft 1951 om moderniseringen (haves som PDF) og fra William Thalbitzer 1949.

         • breve
         • Grønlands Administration
         • Grønlandskommissioner
         • samfundsforhold
         • Hedtoft, Hans
         • Thalbitzer, William
         1 4  

         Breve og diverse korrespondance til / fra Gert Egedes sønner Carl (1924-1959), Storm (1917-1981) og Johannes (Kúdûa) (?).

           1 5  

           Dåbsattest. Eksamenspapirer mellemskoleeksamen og realeksamen. Uddannelsespapirer som tolk og ansættelse som fuldmægtig på Jørgen Egede (1928-?). Karakterblanketter fra 1931 og 1933 for Johannes Egede. (Gert Egedes sønner). OBS! PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER.

           • ansættelsesforhold
           • arbejdsbeskrivelser
           • arbejdsforhold
           • diplomer
           • eksamensbeviser
            1 6  

            Slægtstavle fra 1280-1985. Familien Chemnitz, men inkluderer de fleste større slægter i Grønland efter 1700-taller, inkl. Gert Egede. Udfærdiget 1985 af Ove Bak.

            • slægter
            • stamtavler
             1 7  

             Diverse korrespondance, primært på grønlandsk, af blandet tjenstlig og privat karakter 1924-1968. Bl.a. breve til islændingen frk. Lindal 1924; Schultz-Lorentzen 1951.

             • breve
             • fåreavl
             • fårehold
             • uddannelse
              1 8  

              Telegrammer vedr. dødsfald; Dødsattester; Politisag OBS! PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER.

              • attester
              • død
              • døde
              • rapporter
              • telegrammer
               1 9  

               Vedrørende Gert Egedes tildeling af Ridderorden og Dannebrogsorden.

               • dannebrogsordener
                1 10  

                Officielle dokument vedrørende Gert Egedes ordination til præst, med provst Balles segl.

                • laksegl
                • præster
                • Balle,Johannes
                • Egede, G
                1 11  

                Taler ved - Biskop Vestergaard-Madsens besøg i Narsaq - indvielsen af ny præstebolig og skole i Narsaq.

                • præster
                • taler
                 1 12  

                 Diverse breve og korrespondance vedrørende såvel privat som mere officiel økonomi og varebestilling.

                 • breve
                 • budgetter
                 • handelsvarer
                 • privatøkonomi
                 • regnskaber
                  1 13  

                  Valgavis for Erling Høegh til landsrådet 1959 (på dansk).

                  • Grønlands Landsråd
                  • Høegh, Erling
                  1 14  

                  Hørespil til radioen, på Grønlandsk: Karl Heilmann: Utoqqap akiniaanera! / Karl Heilmann: Kalaallit Krisumiunngorlat. / Mâliârak Vebæk: Ukuarluarissaa / Karen L. Balle: Nunaka marluk. / Gert Egede (?): Ukiutoqqami unnukut

                  • radio
                  • teatre
                  • underholdning
                   1 15  

                   Gert Egedes oversættelse til grønlandsk fra Paul de Kruifs bog ’Dødens banemand’ om lægen Niels Finsen.

                   • bøger
                   • oversættelser
                    1 16  

                    Gert Egedes foreløbige oversættelse af Børup Sørensens bog (1940) om ’German Harry’ (den sidste sydhavstrader): Kiattup imaani iluanaarniartartut kingullersaat.

                    • bøger
                    • oversættelser
                     1 17  

                     Oversættelse, med rettelser, af Hemmingway’s ’Den gamle mand og havet’ (1952): Angutitoqaq imarsuarlu.

                     • bøger
                     • oversættelser
                      2 18  

                      Prædikener og taler ved bryllupper og begravelser, bl.a.: Prædiken i anledning af Danmarks befrielse / Prædiken i anledning af Christian X’s begravelse.

                      • døde
                      • kirkelige handlinger
                      • prædikener
                      • taler
                       2 19  

                       Salmer og sange, færdige og udkast, og noder.

                       • noder
                       • på dansk
                       • på grønlandsk
                       • salmer
                       • sange
                        2 19 1 Noder og tekst til 'Paamiut' af Christian Petersen 1939 og til 'Sôrdlo singmatúkut' af Kristian Mikiassen. På grønlandsk. Haves også som PDF.
                         2 19 2 Sangen om 'Skovfjorden' og g. Egedes prosaoversættelse. På dansk. Haves også som PDF.
                          2 19 3 Sange og salmer af Henrik Lund. På dansk og grønlandsk. Haves også som PDF.
                           2 19 4 Salmer og enkelte sange, færdige og udkast, og noder. Flest af Gert Lybert og Henrik Lund. På dansk og grønlandsk.
                            2 20  

                            Dokumenter fra det grønlandske salmebogsudvalg.

                            • kirke- og undervisningsvæsenet
                            • salmer
                            • sange
                             2 21  

                             Diverse småtryk.

                             • kateketer
                             • kirker
                             • læger
                             • småtryk
                             • tuberkulose
                             • tuberkulosebekæmpelse
                             • uddannelse
                             • undervisning
                              2 21 1 Småtryk: ’Issittuni nakorsaanermik ilisimatusaatinut professorit silarsuermi siullersaat’ (verdens første professor i arktisk medicin, 1996) Om Peter Bjerregaards udnævnelse.
                              • læger
                              2 21 2 Småtryk: Grønlandsk pjece om tuberkulose, Nuuk 1940. (Haves som PDF)
                              • sundhed
                              • sygdomme
                              • tuberkulose
                              • tuberkulosebekæmpelse
                              2 21 3 Småtryk: ’Beretning fra Grønlands kulturelle råd, finansåret 1952-1953’ (på dansk).
                               2 21 4 Småtryk: Bethlehemskirkens Søndagsblad, 2. september 1923.
                               • kirker
                               • religion
                               2 21 5 Småtryk: P. 37-52 fra bog om grønlandsk uddannelse, med karakteroversigt over kateketelever (1928 ?).
                               • kateketer
                               • skoler
                               • skolevæsen
                               • sprog
                               • uddannelse
                               • undervisning
                               • undervisningsfag
                               2 22  

                               Vedtægter og kredsmødereferat: • Peqatigiinniat i Paamiut’s vedtægter (grønlandsk) • De samvirkende fåreholderforeningers / savaatillit peqatigiit suleqatigiissut’s vedtægter (grønlandsk).

                               • foreninger
                               • fåreavl
                               • fårehold
                               • religion
                                2 23  

                                Diverse skrivelser af Gert Egede (dansk / grønlandsk).

                                  2 23 1 Smitsomme sygdommer, der rammer Grønland (grønlandsk).
                                  • sygdomme
                                  2 23 2 Karnis Knudsen, Kâne, (1885-1953), leder af fiskehuset i Narsaq (grønlandsk).
                                  • fiskeri
                                  • fiskerierhverv
                                  2 23 3 Orgel leveret til Julianehåb Kirke 1930, brev til Grønlands Styrelse (dansk).
                                  • kirker
                                  • musik
                                  2 23 4 Til Isak Lund om 25 årsjubilæum, kateketuddannelsen, 1937 (grønlandsk).
                                  • jubilæer
                                  • kateketer
                                  • uddannelse
                                  2 23 5 Oversættelse af færingers bøger (grønlandsk).
                                  • bøger
                                  • oversættelser
                                  2 23 6 Butik i Paamiut (grønlandsk).
                                  • butikker
                                  • byer
                                  2 23 7 Bekendtgørelse om begivenheder i Narsaq og Niaqornaq (grønlandsk).
                                  • bekendtgørelser
                                  2 23 8 ’Min tale som ordfører for Landsrådet ved Landsrådsmøde med statsminister Hans Hedtoft’ (grønlandsk).
                                  • Grønlands Landsråd
                                  • landsråd
                                  • statsministeriet
                                  • taler
                                  • Hedtoft, Hans
                                  2 23 9 ’Departementschef Eske Brun trækker sig tilbage fra sit arbejde for Grønland’ (1964, dansk).
                                   • Brun, Eske
                                   2 23 10 Fødestedskriteriet (grønlandsk).
                                    2 23 11 Tale ved provst Bugges fratrædelse efter 25 år, 25. marts 1949 (grønlandsk).
                                    • provster
                                    • taler
                                    2 23 12 Fjorden Tunulliarfik / Eriksfjord (på grønlandsk).
                                     2 23 13 Om Mathias Storch (på grønlandsk).
                                     • biografiske oplysninger
                                     • bøger
                                     • præster
                                     2 23 14 Forskellige kristne menigheder i Grønland (grønlandsk).
                                     • kirke- og undervisningsvæsenet
                                     • kirker
                                     • religion
                                     2 23 15 Når sydlændingene i gamle dage flyttede ud til kysten (grønlandsk).
                                      2 23 16 Om Grundtvigs liv (grønlandsk).
                                      • biografier
                                      • biografiske oplysninger
                                      • præster
                                      2 23 17 Lægges der mærke til Akamaliks ruiner? (?) (grønlandsk).
                                      • ruiner
                                      2 23 18 Igalikos 175-årsdag i 1958 (grønlandsk).
                                      • bygder
                                      • jubilæer
                                      2 23 19 Om store forventninger til den nye avis i Nuuk ’Taqqissuut’ (lampepinden), udgivet af Augo Lynge 1934-1947 (på grønlandsk).
                                      • aviser
                                      • Lynge, Augo
                                      2 23 20 Om Isak Lund (grønlandsk).
                                      • biografier
                                      • biografiske oplysninger
                                      2 23 21 Om de såkaldte 'Margrethe-senge' (grønlandsk).
                                      • sundhed
                                      2 23 22 ’angående det som vi stræber efter’ (grønlandsk).
                                       2 23 23 Den blinde mands fortælling / ’Angutip tappiitsup oqaluusia (grønlandsk).
                                       • fortællinger
                                       2 23 24 Basar ved indsamling til nyt forsamlingshus i Paamiut 1942 (grønlandsk).
                                       • byggerier
                                       • bygninger
                                       2 23 25 Den spredte befolknings betydning for udviklingen (grønlandsk).
                                       • befolkning
                                       • demografi
                                       2 23 26 Om 'Det kommende arbejde' (grønlandsk).
                                        2 23 27 Forslag: om brug af dansk i skolerne (grønlandsk).
                                        • dansk
                                        • grønlandsk
                                        • skoler
                                        • skolevæsen
                                        • sprog
                                        • undervisning
                                        2 23 28 Om kateketuddannelsen (grønlandsk).
                                        • kateketer
                                        • uddannelse
                                        2 23 29 'Forslag: Grønlændernes fremtidige beskæftigelse, især fiskeri' (grønlandsk).
                                        • fiskeri
                                        • fiskerierhverv
                                        2 23 30 Fåreavlen ved Julianehåb (til Rigsdagens Grønlandsudvalg) (dansk).
                                        • fåreavl
                                        • fårehold
                                        2 23 31 ’Vedrørende forslag til Landsrådet og efterkrigsarbejder’ (dansk).
                                        • Anden Verdenskrig
                                        • Grønlands Landsråd
                                        • landsråd
                                        2 23 32 Fåreavlserhvervet / inussutissarsuit savaateqarneq (grønlandsk).
                                        • fåreavl
                                        • fårehold
                                        2 23 33 Det at lære dansk i skolen (grønlandsk).
                                        • dansk
                                        • skoler
                                        • sprog
                                        • undervisning
                                        • undervisningsfag
                                        2 23 34 Om 'Forskellige fællesskaber i landet' (grønlandsk).
                                         2 23 35 Om 'Dem i Danmark som grundlægger arbejdet i Landsrådet 1945-1946' (grønlandsk).
                                         • Anden Verdenskrig
                                         • Grønlands Landsråd
                                         • landsråd
                                         2 23 36 Petruska-dukker fra Rusland (grønlandsk).
                                          2 23 37 Qaqortoq kirkes 100 års jubilæum (grønlandsk).
                                          • jubilæer
                                          • kirker
                                          2 23 38 Præstens første prædikener, formodentligt 1935 (grønlandsk).
                                          • prædikener
                                          • præster
                                          2 23 39 Jon Bichel (læge i Aasiaat 1916-1920) om erhvervsforhold i Grønland, oversat af G.E. (grønlandsk).
                                          • læger
                                          • oversættelser
                                          2 23 40 Om brug af GTO’s kantine i Narsaq til møder og foredrag (dansk).
                                          • foredrag
                                          • Grønlands Tekniske Organisation
                                          2 23 41 Om mulighed for at skaffe ’dansk plejehjem’ til grønlandsk dreng (dansk).
                                          • danske hjem
                                          2 23 42 Om kvindeforeninger / -møder; til distriktslæge Kristine Ladefoged 1950 (dansk).
                                          • de grønlandske kvindeforeninger
                                          • læger
                                          2 23 43 Om tøjpakker fra Røde Kors og om forsamlingshus i Narsaq, 1952 (dansk).
                                          • Anden Verdenskrig
                                          • bygninger
                                          2 23 44 Om Gert Egedes ernæringsmæssige udvikling, til landslæde Fog Poulsen (dansk).
                                          • læger
                                          • præster
                                          2 23 45 Hans Egedes ankomst for 237 år siden (grønlandsk).
                                          • jubilæer
                                          • Egede, Hans
                                          2 23 46 Dronning Alexandrines død og hendes forhold til Grønland (grønlandsk).
                                          • død
                                          • døde
                                          • kongehuset
                                          2 23 47 Fisker- og fåreavlerforeningen i Narsaq (grønlandsk).
                                          • fiskeri
                                          • fiskerierhverv
                                          • fåreavl
                                          • fårehold
                                          2 23 48 Fåreavl (grønlandsk).
                                          • fåreavl
                                          • fårehold
                                          2 23 49 Til kommunalbestyrelsen i Narsaq om fiskeri og fabrik (grønlandsk).
                                          • fiskeri
                                          • fiskerierhverv
                                          • kommuner
                                          2 23 50 Om indsamling til TB i Sydgrønland (grønlandsk/dansk).
                                          • sygdomme
                                          • tuberkulose
                                          2 23 51 Om demokratiske rettigheder (dansk).
                                           2 23 52 Om G-60.
                                            3 23 53 Skrivelser, artikler og breve på grønlandsk om diverse emner.
                                             3 24  

                                             Diverse skrivelser og taler vedrørende religiøse emner og kirkelige handlinger (grønlandsk / dansk).

                                             • døde
                                             • fødselsdage
                                             • gudstjenester
                                             • jul
                                             • kirkelige handlinger
                                             • kirker
                                             • prædikener
                                             • religion
                                             • taler
                                              3 24 1 2. påskedag, 11. april 1936.
                                              • gudstjenester
                                              • kirkelige handlinger
                                              • præster
                                              3 24 2 Om Luthers lære.
                                              • præster
                                              • religion
                                              3 24 3 ’Derfor tror jeg på Gud’, oversat fra ’Det Bedste’ af Gert Egede.
                                              • oversættelser
                                              • religion
                                              3 24 4 Biskop Fuglsang-Damgaards tale ved Christian X’s begravelse, oversat til grønlandsk.
                                              • døde
                                              • kongehuset
                                              • oversættelser
                                              • taler
                                              3 24 5 Tale ved Amalie Høeghs begravelse.
                                              • døde
                                              • taler
                                              3 24 6 Tillykke ved provst Bugges 50 års fødselsdag, 1946.
                                              • fødselsdage
                                              • provster
                                              3 24 7 Velkomst til kirkemøde med provst Exner, 1960.
                                              • provster
                                              • præstekonvent
                                              3 24 8 ’Hvorfor har vi en Herre?’ (grønlandsk).
                                              • religion
                                              3 24 9 ’Íngile’ (engle) (grønlandsk).
                                              • religion
                                              3 24 10 Anaanap Sidselip juullia (mor Sidsels jul) (grønlandsk).
                                              • jul
                                              3 25  

                                              Diverse officielle blanketter og skrivelser.

                                              • blanketter
                                              • dåbsattester
                                              • fødselsdage
                                              • kateketer
                                              • kommuneråd
                                               3 25 1 Blanket til ’Bøde forlægsprøve for kommunerådet i Anl. af en forseelse’ (dansk og grønlandsk)
                                               • blanketter
                                               3 25 2 Officiel opstillingsliste med navne til kommunalbestyrelsesvalg i Narsaq 1951
                                               • blanketter
                                               • kommuneråd
                                               3 25 3 Afskrift af dåbsattester for kateketeleverne (omkring 1930)
                                               • dåbsattester
                                               • kateketer
                                               3 25 4 Liste over indsamlede beløb og givere til ’Louises 90’årsfødselsdag’
                                               • fødselsdage
                                               3 26  

                                               Telegrammer til Gert Egede og 'Meddelelse vedrørende jule- og nytårstelegrammer'.

                                               • jul
                                               • meddelelser
                                               • telegrammer
                                                3 27  

                                                Sange.

                                                • oversættelser
                                                • sange
                                                 3 27 1 Lejlighedssang på dansk skrevet af ’E.E.’ om forholdet til Danmark
                                                 • sange
                                                 3 27 2 Grønlandsk oversættelse af Jonathan Petersen af Wagners Pilgrimskor fra Tannhäuser
                                                 • oversættelser
                                                 • sange
                                                 3 28  

                                                 ’Afskrift af Henrik Lunds efterladte brev’, 6. marts 1923 (grønlandsk).

                                                 • afskrifter
                                                 • breve
                                                 • døde
                                                  3 29  

                                                  Landsrådenes fælles samling 1943, dagsorden og diverse referater og kommentarer. På grønlandsk og dansk.

                                                  • Grønlands Landsråd
                                                  • landsråd
                                                  • præster
                                                   3 29 1 ’Landrådsmedlem for 6. Sydgrønlandske Landsrådskreds, førstepræst Gerhardt Egede’, papirer vedrørende samlingen 1943. Primært på grønlandsk.
                                                    3 29 2 Dagsorden for fælles landsrådsmøde 1943. På dansk.
                                                     3 29 3 'Udvalgets betænkning vedrørende punkt 13: 'Kajakroning og fangererhverv som skolefag. Kajakbygning. Kajaklærerhonorar.''. På dansk. Haves også som PDF.
                                                      3 30  

                                                      Artikel fra 1952 af Helge Schultz-Lorentzen om ’Skilsmisseproblematikken i Grønland’ og brev fra 1953 til provsten for Grønland om artiklen.

                                                      • avisartikler
                                                      • breve
                                                      • provster
                                                      • præster
                                                      • tidsskriftsartikler
                                                      • ægteskaber
                                                       3 31  

                                                       Tale til Landsrådet 1953 af Eske Brun, med redegørelse for udviklingen siden krigen (dansk og grønlandsk).

                                                       • Anden Verdenskrig
                                                       • Grønlands Landsråd
                                                       • landsråd
                                                       • redegørelser
                                                       • taler
                                                       • Brun, Eske
                                                       3 32  

                                                       Læge A. Laurent-Christensen: ’Foredrag i Grønlandsk Selskab 13. marts 1947: ’Erfaringer og problemer gennem 24 års lægevirksomhed i Grønland’’. Haves også som PDF.

                                                       • Det Grønlandske Selskab
                                                       • foredrag
                                                       • læger
                                                       • sundhed
                                                       • sundhedsvæsen
                                                        3 33  

                                                        Artikelmanuskript af Gerhardt Egede: 'Nogle af de vigtigste problemer i det kirkelige arbejde i vores tid.'. Haves også som PDF.

                                                          3 34  

                                                          Korrespondance mellem Gerhardt Egede og kirkeminister Bodil Koch om behov for danske præster og om grønlandske præsters økonomiske forhold. 1966. Haves også som PDF.

                                                            3 35  

                                                            Artikelmanuskripter til Atuagagdliutit og Avangnamiok 1948: Gerhardt Egede: 'Nødvendigheden af at Grønlands befolkning koncentreres noget mere.' (dansk og grønlandsk)/ 4 svarartikler på dansk af: Hans Lynge; Karl Berthelsen (Kangamiut); Jørgen Ludvigsen (Ikerasak) og Knud Kristiansen (Sermiarsuit). Haves også som PDF.

                                                              3 36  

                                                              Tegning af Paamiut / Frederikshåb Forsamlingshus. Ligger i kuvert fra 1948.

                                                                3 37  

                                                                Projektforslag til transithavne i Godthåb (Nuuk) og Egedesminde (Aasiaat) udarbejdet af Ingeniørfirmaet J. Saabye og O. Lerche A/S 1949 til Rigsdagens Grønlandskommission. Skitseprojekttegning over transithavnen i Aasaat.

                                                                  3 38  

                                                                  Direktør for Grønlands Styrelse Knud Oldendows tale til Landsrådet 1946. Haves også som PDF.

                                                                    3 39  

                                                                    'Timeplan for Julianehaabs Børneskole, Efterskole, Sløjdskole og Aftenskole'. 1930'erne eller 1940'erne?

                                                                      3 40  

                                                                      Manuskript til Fjernsynsteatrets opførelse i 1961 af Finn Methlings skuespil 'Måske'. Foregår i 'en arktisk landsdel' (Grønland). På dansk. Med korrektur af de få grønlandske ord.

                                                                        3 41  

                                                                        Fortællinger: 'Skæbne' og 'Isoleret'. Ukendt forfatter. Haves også som PDF.

                                                                          3 42  

                                                                          Foredrag af Gerhardt Egede 'Om det nye Grønland'. Uden år eller sted. På dansk.

                                                                            3 43  

                                                                            Gerhardt Egede korrespondance med provst Aage Bugge og med provst Svend Erik Rasmussen, om Egedes artikel 'Danske præster i Grønland' til bladet 'Skole og Kirke'. Artiklen i kopi. Haves som også som PDF.

                                                                              3 44  

                                                                              Diverse korrespondance. Haves også som PDF.

                                                                                3 44 1 Fra skolekonsulent V. Borum om konsulentrejse 1939. Bl.a. om rejseformen med motorbåde. Haves også som PDF..
                                                                                 3 44 2 Til landslæge Fog-Poulsen om sundhedsforholdene i Narsaq 1952. Haves også som PDF.
                                                                                  3 44 3 Til direktør A. W. Nielsen, KGH, om fiskeri og forholdene genrelt i Narsaq 1953. Haves også som PDF.
                                                                                   3 44 4 Til præst Vestergaard om maleri skænket til Narsaq kirkes 25 års jubilæum 1952. Haves også som PDF.
                                                                                    3 45  

                                                                                    Trykt 'Radio-Avisen' fra Grønlands Styrelse 21. juli 1943

                                                                                      3 46  

                                                                                      Brev fra landsrådsmedlem G. Egede om oprettelsen af kommite i Narsaq til indsamling til fond mod tuberkulose, 1952.