Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Arktisk Institut er en lille arbejdsplads kendetegnet ved nærhed, samarbejde og alsidige opgaver.

Alle ansatte har et højt uddannelsesniveau og en relevant faglig baggrund, som stilles til rådighed for instituttets brugere og samarbejdspartnere. I det daglige arbejde fokuseres der på størst mulig orden og overskuelighed i samlingerne og på et højt serviceniveau overfor publikum.

Ansatte

Bent Nielsen, ph.d., direktør: Tlf.: +45 32 31 50 50, arktisk@remove-this.arktisk.dk

Siden 1. september 2006 har Bent Nielsen været leder af Arktisk Institut. I 2005 erhvervede han ph.d.-graden på baggrund af en afhandling om den eskimoiske befolknings vilkår i det nordøstlige Rusland efter Sovjetunionens sammenbrud, og som leder af Danske Tjukotka Ekspeditioner har han kombineret eskimologien med moderne dansk forskning i det arktiske område. Desuden har Bent Nielsen en uddannelse som grafisk designer. Bent Nielsens publikationsliste.

 

Jørgen Trondhjem, ph.d, arkivchef: Tlf. +45 32 31 50 55, arkiverne@remove-this.arktisk.dk

Jørgen Trondhjem er ph.d. i Eskimologi og Arktiske Studier og i Kunsthistorie og varetager, ud over funktionen som arkivchef, registrering og affotografering af instituttets kunst- og genstandssamling. Han har 2007 skrevet ph.d. om moderne grønlandsk billedkunst og været ekstern lektor på KU, Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, og Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet, og holdt foredrag i mange sammenhænge med fokus på grønlandsk kunst, grønlandsk historie og det moderne Grønland. Skrevet bogen ’100 års grønlandsk billedkunst – en introduktion’, Turbineforlaget, 2012. Desuden har Jørgen Trondhjem en uddannelse som sygeplejerske og har som sådan arbejdet i Nuuk 1991-95.

 

Stig Søndergaard Rasmussen, cand.mag, projektleder (foto): Tlf. +45 32 31 50 51, foto@remove-this.arktisk.dk 

Stig Søndergaard Rasmussen er bachelor i Eskimologi og Arktiske Studier og cand.mag. i Historie. Ud over at varetage fotoarkivet, står Stig Søndergaard Rasmussen også for hjemmesider og for at give foredrag til studerende og andre gæster der besøger Arktisk Institut. Han har skrevet en række artikler om historiske fotos i tidsskriftet Polarfronten, har været guide på Nationalmuseets arktiske afdeling, er guide på Visit Carlsberg og har sit eget firma, Nordoskop Formidling, der laver historiske byvandringer i det gamle København.

 

 

Elisabeth Sparst Kofoed, praktikant

Elisabeth Sparst Kofoed er cand.mag. i Historie med tilvalg i Museumsformidling og Kulturarv og har tidligere arbejdet på SILA – center for grønlandsforskning, Nationalmuseet i København og Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk. Hun er medstifter af og forkvinde for Det Grønlandske Selskabs Studenterforum. Hun er tilknyttet dokumentarkivet.

 

Jonna Votborg, studentermedhjælper

Jonna Votborg er i gang med sin bachelor på Grønlandske og Arktiske Studier. Hun er tilknyttet Hans Lynge-projektet.

 

Karina E. Sørensen, praktikant, 5thule@remove-this.arktisk.dk 

Karina E. Sørensen er bachelor i Eskimologi og Arktiske Studier og er i gang med sin kandidat i Tværkulturelle Studier. Hun er praktikant på projektet omhandlende 100 års jubilæet for 5. Thule Ekspedition, og hun har tidligere været tilknyttet fotoarkivet som studentermedhjælper.

 

Kathrine Thorp Sørensen, studentermedhjælper

Kathrine Thorp Sørensen er i gang med sin bachelor i Biologi. Hun er tilknyttet Christian Vibe-samlingen.

 

Nina Sikkersoq Kristoffersen, studentermedhjælper

Nina Sikkersoq Kristoffersen er i gang med sin bachelor i Grønlandske og Arktiske Studier. Hun er tilknyttet fotoarkivet.

 

Rose Holm, studentermedhjælper

Rose Holm er i gang med sin bachelor i Biologi. Hun er tilknyttet fotoarkivet.

 

 

Janni Andreassen, journalist, frivillig

Jan Løve, cand.psych., frivillig

Gudrun Tølbøll, korrespondent, frivillig

 

 

Arktisk Institut i Strandgade

Adresse:
Strandgade 102, 1. sal
1401 København K

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9-16:00

Vi anbefaler at man kontakter os og laver en aftale inden ens besøg

Bent Nielsen, ph.d., direktør
arktisk@remove-this.arktisk.dk
Tlf. 32 31 50 50